Yapı Ruhsatı Alımı

İnşaatlara yapım ruhsatı almak için Belediyemizin İmar Müdürlüğüne başvurarak şu işlemleri yapmanız gerekmektedir:

1.İmar Durumu Belgesi Alınması:

2.Projenin Hazırlatılarak Tasdik Ettirilmesi:

Bu belgelerin çoğu projeyi yapan mimari büro tarafından hazırlanır.

3.İnşaat Ruhsatı Alımı:

a)Temel Ruhsatı:

b)Temelüstü Ruhsatı:

4.İskan Belgesi Alınması:

İmar Müdürlüğüne dilekçe ile başvurulup alınır.

Yazdır