Yapı Ruhsatı Alımı

İnşaatlara yapım ruhsatı almak için Belediyemizin İmar Müdürlüğüne başvurarak şu işlemleri yapmanız gerekmektedir:

1.İmar Durumu Belgesi Alınması:

 • Dilekçe
 • Tapu
 • Çap
 • Arsanın m2 değeri üzerinden yatırılacak olan harcın makbuzu

2.Projenin Hazırlatılarak Tasdik Ettirilmesi:

 • Tapu(varsa noter tasdikli hissedar muvafakatleri ile birlikte)
 • Çap
 • İmar Durumu Belgesi
 • Trafo Belgesi
 • Mimari, statik, sıhhi tesisat, elektrik,telefon,ısıtma, ve ısı yalıtımı projeleri
 • İstendiği takdirde parselle ilgili özel evrak

Bu belgelerin çoğu projeyi yapan mimari büro tarafından hazırlanır.

3.İnşaat Ruhsatı Alımı:

a)Temel Ruhsatı:

 • Harçların yatırılmış olduğunu gösteren makbuzlar
 • Varsa otopark ucretini yatırmış olmak
 • Fenni mesuliyet belgesi
 • Sürveyan belgesi
 • İnşaat sorumlusunun noter tasdikli Sorumluluk Belgesi ve İkematgah Senedi
 • Hissedar muvafakatı

b)Temelüstü Ruhsatı:

 • KOSKİ kanal bağlantısının yapılmış olduğuna dair alınan belge
 • SSK bildirim formu

4.İskan Belgesi Alınması:

İmar Müdürlüğüne dilekçe ile başvurulup alınır.

Yazdır e-Posta