Logomuz

Bozkır Belediyesi Yeni Logo copy

Bozkır Belediyesi Yeni Logo copy1

Bozkır Belediyesi Logosu Türkiye Genelinde düzenlenen logo ve kurumsal kimlik yarışması sonucunda jüri üyeleri ve Bozkır Belediye Meclisinin değerlendirmesi sonucunda değiştirilmiştir.

Logo; Bozkır’ın tarih sahnesindeki önemli yerine, Bozkır’ın kültürüne ve ekonomik yapısına atıfta bulunmaktadır.

Logo üzerinde yer alan motifler, Selçuklular’ın Anadolu’da birçok süslemelerinde kullandığı bereket motiflerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Bereket motiflerinin birleştirilmesiyle birlikte iç kısımda Bozkır folklorunu oynayan 4 siluet yer almaktadır. Aynı zamanda bu motiflerin birleştirilmesiyle birlikte üzüm salkımına atıfta bulunularak Bozkır’ın bereketli topraklarında üzüm yetişir imajı verilmektedir. Aynı zamanda logo bir bütün olarak ele alındığında Bozkır Elmasına atıf yapılmıştır.

Logonun en üst kısmında ise Selçuklulardan miras kalan tarihi asarlık caminin silueti yer alarak Bozkır’ın Osmanlı dönemindeki yerine vurgu yapılmıştır. Logo üzerindeki “Bozkır Belediyesi” ibaresinin yeşil olmasıyla, Bozkır’ın yeşil bir alana sahip olduğuna vurgu yapılmıştır.

Yazdır e-Posta