Meclis Kararları

2023 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2023/OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                 Karar Tutanak No       :01

                                                                                                Karar Tutanak Tarihi  :05.01.2023  

KATILANLAR                        :                                     KATILMAYANLAR       :           I.Meclis Başkan V.:Hasan ÖZCAN                               Başkan  :Sadettin SAYGI

 Üye        :Hüseyin ERDEM                                             Üye     :Arif DURNA

   “           :Hayri AK                                                           “        :Ramazan SAĞLAM

   “           :L.Emre BAŞAR                                                  “        :Hasan ÖZKAYA

   “           :Yüksel ÖZ                                                          “        :Ahmet DEMİR

   “           :Mustafa ŞAHİN

   “           :Yusuf ER

   “           :Halil YUVAKTAŞ

   “           :Meltem AYHAN

   “           :Kıymet ALTINIŞIK

   “           :Mümine CENGİZ

Belediye Başkanı Sadettin SAYGI 05.01.2023 günlü Ocak ayı 1.Birleşim olağan meclis toplantısına iş yoğunluğu nedeniyle katılamadığından, 5393 sayılı kanunun 19.maddesi gereğince  Meclis I.Başkan Vekili Hasan ÖZCAN meclis toplantısına başkanlık yapacaktır.  

I.Meclis Başkan V.:Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2023/Ocak   ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 06.12.2022 gün ve 14 No’lu (Aralık ayı olağan I.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve  önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Arif DURNA, Ramazan SAĞLAM, Hasan ÖZKAYA ve Ahmet DEMİR dilekçesi ile, 2023 Ocak  ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Arif DURNA, Ramazan SAĞLAM, Hasan ÖZKAYA ve Ahmet DEMİRin 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 05.01.2023 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

I.Meclis Başkan V.:Sayın Üyeler,  gündeme geçmeden önce aşağıda yazılı konuların gündeme ilave edilerek görüşülmesini talep ediyorum.

            a)İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 02.01.2023 günlü müzekkeresinde belirtilen bina inşaat harç tutarlarının görüşülmesi

            b)Yazı İşleri Müdürlüğümüzün 02.01.2023 günlü müzekkeresinde belirtilen Aile Cüzdanı Bedelinin güncellenmesi

            c)Meclis Üyesi Mustafa ŞAHİN 04.01.2023 günlü müzekkeresinde 2023 yılı kira artış oranlarının yeniden görüşülmesini talep etmektedir.

d)Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzün 02.01.2023 günlü müzekkeresinde belirtilen Yukarı Mah.449 ada, 6 parseldeki belediye hissesinin satışı talebi

e)Borçlanma yapılması ve Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’ya yetki verilmesinin görüşülmesi

         Yukarıda a), b) ve c)  olarak yazılı taleplerin gündemimizin 2. maddesi olan Ücret ve Tarifeler kısmına eklenerek, d) ve e) olarak yazılı talebin ise gündem maddeleri görüşüldükten sonra gündeme ilave edilerek görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-KONYA BOZKIR DERELİLER YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ TAHSİS TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

            I.Meclis Başkan V.: Sayın Üyeler, bu gündem maddemiz meclisimizin 06.12.2022 gün ve 81 no’lu kararında tahsis talebinin yeniden değerlendirilmek üzere tekrar Plan Bütçe Komisyonuna sevkine karar verilmiş idi. Söz konusu talep komisyonumuzca görüşüldü. Komisyon kararında;

            “Mülkiyeti Dereköy Belediyesine ait iken 6360 sayılı kanunla tüzel kişiliği kaldırılarak Belediyemize devir olan ve 07.10.2022 tarihinde Belediyemiz adına tescillenen İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Çırpıcı Mah.2347 ada, 2 parselde 235 m2 Altında Deposu olan Dükkanın (Çırpıcı Mah.Yeşil Yol F Sokak N:33/A Zeytinburnu/İSTANBUL) 2002 yılından bu yana İstanbul’da faaliyet gösteren Konya Bozkır Dereliler Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından dernek binası olarak kullandıklarını ve dernek binası olarak kullanmaya devam etmek üzere tahsisini talep etmektedirler.

            Bahse konu talep komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; tahsis uygun görülmemiş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.” denilmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, tahsis talebinin daha sonraki meclis toplantılarında görüşülmek üzere süreye bırakılmasına oybirliğiyle karar verildi.

             2-ÜCRET VE TARİFELERİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

            A-ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE    DAMGALAMA ÜCRETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ          :

             I.Meclis Başkan V.: Sayın Üyeler,  29 Aralık 2022 gün ve 32058 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama, Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, muayene ve damgalama ücretlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda 2023 yılı Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücretlerinin Resmi Gazetede yayınlanan ücretler doğrultusunda uygulanmasına 5393 sayılı kanunun 18/f maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE DAMGALAMA ÜCRETLERİ

 ÖLÇÜ ALETLERİNİN CİNSİ                                              ÜCRETİ (TL/Kr/Adet)

1-UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

Sınıf II ve III Uzunluk Ölçüleri

Anma uzunluğu 2 metre kadar olanlar (2 metre dahil)                   3 TL

2-HACİM ÖLÇEKLERİ

Yağ Ölçekleri

Hacmi 1 litreye kadar olanlar(1 litre dahil )                                    4 TL

Hacmi 2-5 litre arasında olanlar (5 litre dahil)                                7 TL

Hacmi 10 litre ve daha yukarısı olanlar                                         17 TL

 

3-KÜTLE ÖLÇÜLERİ

M3, M2 Sınıfı Kütleler

50 grama kadar olanlar(50 gram dahil)                                            7  TL

100 gram-5 kilogram arasında olanlar(5 kilogram dahil)               11  TL

10 kilogram- 20 kilogram olanlar                                                   15  TL

50 kilogramdan fazla olanlar (50 kilogram dahil)                          21  TL

4-OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ

Sınıfı III ve IV Tartı Aletleri

Mekanik-Elektronik Tartı Aletleri

Maksimum kapasitesi 5 kilograma kadar olanlar

(5 kilogram dahil)                                                                                125 TL

Maksimum kapasitesi 5 kilogram- 50 kilogram arasında olanlar

(50 kilogram dahil)                                                                              187 TL

Maksimum kapasitesi 50 kilogram-350 kilogram arasında olanlar

(350 kilogram dahil)                                                                             219 TL

Maksimum kap. 350 kg-1500 kg arasında olanlar(1500 kg dahil)       250 TL                                                           

Maksimum kap.1500 kg-2000 kg arasında olanlar(2000 kg dahil)     312  TL

Maksimum kap.2000 kg-12000 kg arasında olanlar(12000 kg dahil) 2.098 TL

B-ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

            I.Meclis Başkan V.: Sayın Üyeler, 30 Aralık 2022 gün ve 32059 (2.Mükerrer)  sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı “Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (SERİ NO:56) ne göre İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi büyükşehir belediyeleri için 7.Grup, 3. Derece yıllık vergi tutarı 212,00 TL olarak belirlenmiştir.

             Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

            2023 yılı için İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi (7.Grup, 3.Derece) yıllık vergi tutarının 212,00.-TL olmasına oybirliğiyle karar verildi.

            C-BİNA İNŞAAT HARÇLARININ GÖRÜŞÜLMESİ:

            I.Meclis Başkan V.: Sayın Üyeler, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.01.2023 günlü müzekkeresinde belirtilen, 2023 yılı Ocak ayından itibaren uygulanacak Bina İnşaat Harçlarını görüşeceğiz. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; aşağıda yazılı Bina İnşaat Harcı bedellerinin 2023 Ocak ayından itibaren uygulanmasına oybirliğiyle karar verildi.

            BİNA İNŞAAT HARCI

            A)KANUNİ DAYANAK:

            2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 4, Ek 5, ve Ek 6 maddeleri ile 2005/8730 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar.

            B)AÇIKLAMA:

            Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ek madde 6’da yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde Bina İnşaat Harcına tabidir. Konut ve işyerlerinin kullanış tarzlarının değiştirilmesi halinde de bu değişiklik tadilat sayılarak ek harca tabi tutulur. İnşaata ruhsatsız başlanması halinde de harç alacağı doğmuş sayılır.

            C)TARİFE: ÜCRET

            a)Konut İnşaatı (İnşaat alanı) (m2 başına)

            1-100 m2 ye kadar        1 TL

            2-101-120 m2 ye kadar 2 TL

            3-121-150 “           “      3 TL

            4-151-200  “          “      4 TL

            5-200 m2 den yukarı     5 TL

 

 

            b)İşyeri İnşaatı (İnşaat alanı) (m2 başına)

            1-25 m2 ye kadar          4 TL

            2-25-55 m2 ye kadar     6 TL

            3-51-100 m2 ye kadar   8 TL

            4-100 m2 den yukarısı 10 TL

            D-AİLE CÜZDANI BEDELİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

I.Meclis Başkan V.:Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 02.01.2023 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere; 30 Aralık 2022 gün ve 32059 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (SIRANO:79) Değerli Kağıt Bedellerine göre Aile Cüzdanları 445,00.-TL olarak belirlenmiştir. Bu nedenle Aile Cüzdanı Bedelinin güncellenmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;06.12.2022 gün ve 82 nolu meclis kararında gündemin 2.maddesinin, K-Basılı Evrak Satışı bölümünde yazılı Evlenme Cüzdanı Bedelinin iptal edilerek, 2023 yılı Aile Cüzdanı Bedelinin 450,00.-TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

E-BELEDİYEMİZE AİT TAŞINMAZLARIN KİRA ARTIŞ ORANLARININ GÖRÜŞÜLMESİ :

I.Meclis Başkan V.:Meclis Üyemiz Mustafa ŞAHİN’in 04.01.2023 günlü yazılı önergesinde, enflasyon oranlarının yüksek çıkması nedeniyle belediyemize ait taşınmazların 2023 yılı kira artış oranlarının yeniden görüşülmesi talep edilmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; 06.12.2022 gün ve 82 nolu meclis kararında gündemin 2.maddesinin, M-İşyeri Kiraları bölümünde yazılı artış oranının iptal edilerek, Belediyemize ait taşınmazların 2023 yılı kira artış oranının %40 oranında uygulanarak aylık kira bedellerinin belirlenmesine oyçokluğuyla  karar verildi. Hüseyin ERDEM, L.Emre BAŞAR, Hayri AK ve Halil YUVAKTAŞ ret oyu kullandı.

3-MUHTELİF KADROLARDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI VE   BU KADROLARA ÖDENECEK NET ÜCRET İLE EK ÖDEME ÜCRETLERİNİN            BELİRLENMESİ   :

I.Meclis Başkan V.:Sayın Üyeler, Başkanlık Makamının 30.12.2022 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere, Belediyemizde Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan 2 adet Mühendis Kadrosu için İnşaat Mühendisi, Maden Mühendisi olmak üzere 2 adet Mühendis, 1 adet Tekniker kadrosunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3.fıkrası ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 31/10/2005 tarih ve 11493 sayılı ve 16/01/2007 tarih ve 2007/10 sayılı Genelgeleri gereğince, 2023 yılı için tam zamanlı Sözleşmeli Personel istihdamında, Sağlık Hizmetleri Sınıfında ise 1 adet Veteriner Hekim kadrosunun kısmi zamanlı Sözleşmeli Personel istihdamında kullanılması ve tam zamanlı sözleşmeli personel olarak, 1 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Maden Mühendisi, 1 adet Ziraat Teknikeri ile kısmi zamanlı  1 adet Veteriner hekim kadrolarına ödenecek net ücret ve ek ödeme ücretinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; 2023 yılı için, 1 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Maden Mühendisi, 1 adet Ziraat Teknikeri kadrosunun tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamında, 1 adet Veteriner Hekim kadrosunun kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdamında kullanılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3.fıkrası ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 31/10/2005 tarih ve 11493 sayılı ve 16/01/2007 tarih ve 2007/10 sayılı Genelgeleri gereğince oybirliğiyle karar verildi.       Tam zamanlı sözleşmeli personel olarak, 1 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Maden Mühendisi, 1 adet Ziraat Teknikeri ve kısmi zamanlı 1 adet Veteriner Hekim kadrolarına T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayınlanacak olan Genelgesi ile belirlenen (Devlet memurlarına yapılacak zam oranında) artış oranına göre aylık net ücretlerin belirlenmesine ve 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personelin ek ödeme oran ve tutarlarını gösteren (2) sayılı cetvelde yayınlanacak tutarın ek ödeme olarak ödenmesine, ayrıca yılı içinde devlet memurlarına yapılacak zam oranında ücretlerinin artırılmasına oybirliğiyle karar verildi.

            4-FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ  :

I.Meclis Başkan V.: Sayın Üyeler, 31.12.2022 tarih ve 32060 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (Kanun No:7427 Kabul Tarihi 16.12.2022) 4.maddenin (g) bendinde “ Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarları (K) cetvelinde, III. Fazla Çalışma Ücreti, (B)Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti, 1-Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 1.325,00 TL’sını geçemez” denilmektedir. 

Bundan önceki yıllarda olduğu gibi  Belediyemizde çalışan  zabıta personelinin fazla çalışma ücretinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda : 2023 yılı için zabıta personeline aylık 1.000,00.-(Bin) TL fazla çalışma ücreti ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

5-DENETİM KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ  :

            I.Meclis Başkan V.:Sayın Üyeler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı 3 den az, 5 den çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturmamız gerekmektedir.

 Yüksel ÖZ tarafından verilen yazılı önerge ile, Mustafa ŞAHİN, Kıymet ALTINIŞIK ve Meltem AYHAN’ın 2022 yılı belediyemiz gelir-giderleri ile hesap iş ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonuna seçilmeleri teklif edildi.  Konu meclisimizce görüşüldü. Denetim komisyonunun üç (3)  kişiden oluşmasına karar verildi. Oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Yapılan gizli oylama sonucunda;

 Mustafa ŞAHİN 11 oy (KABUL), Kıymet ALTINIŞIK 11  oy (KABUL), Meltem AYHAN 11 oy (KABUL) aldıkları görüldü.    

            Oyların tamamını alan Mustafa ŞAHİN, Kıymet ALTINIŞIK ve Meltem AYHAN oybirliği ile Denetim Komisyonu Üyeliğine seçildi.

6-YUKARI MAH.449 ADA 6 PARSELDEKİ ARSANIN BELEDİYEYE AİT HİSSESİNİN CEMAL UYAR TARAFINDAN SATIN ALINMASI TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

           I.Meclis Başkan V.:Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere; Yukarı Mah.449 ada 6 parselde bulunan arsa niteliğindeki 317,68 m2 taşınmazın 253,56 m2 si Cemal UYAR’a, 64,12 m2 si Belediyemize aittir. Yukarı Mahallede 449 ada 6 parseldeki taşınmaz üzerinde bulunan belediye hissesinin Cemal UYAR tarafından satın alma talebi bulunmaktadır.

           Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda talebin incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna sevk edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

7-BORÇLANMA YAPILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ  :

I.Meclis Başkan V.:Sayın Üyeler, Başkanlık Makamının 04.01.2023 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere, 5393 sayılı kanunun 18/d maddesi gereğince, Belediye hizmetlerinde ve hizmet aracı alımında kullanılmak üzere çeşitli bankalardan kredi çekilmesi(Borçlanma) ve  Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’ya yetki verilmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Belediyemize ihtiyaç olduğu zamanlarda çeşitli bankalardan kredi çekilerek 2.500.000,00.-(İkimilyonbeşyüzbin)TL borçlanma yapılmasına ve borçlanma ile ilgili tüm işlemler için  Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’ya yetki verilmesine 5393 sayılı kanunun 18/d maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

            8-DİLEK VE TEMENNİLER  :

I.Meclis Başkan V.: Sayın Üyeler, 2023 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2023 Şubat ayı olağan meclis toplantımızın 02 Şubat 2023 Perşembe günü saat 14:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

            I.Meclis Başkan V.                          Katip Üye                             Katip Üye

             Hasan ÖZCAN                          Mustafa ŞAHİN                   Meltem AYHAN 

          

Yazdır e-Posta