Meclis Kararları

2023 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2022/ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                Karar Tutanak No       :14

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi  :06.12.2022 

KATILANLAR                        :                                KATILMAYANLAR       : 

I.Meclis Başkan V.:Hasan ÖZCAN                          Başkan   :Sadettin SAYGI                                           

            Üye         :Hayri AK                                                  Üye        :Yusuf ER

               “           :Arif DURNA                                               “          : Hüseyin ERDEM

   “           :L.Emre BAŞAR                                           “          :Hasan ÖZKAYA                                                

   “           :Mustafa ŞAHİN                                           “          :Ahmet DEMİR

   “           :Yüksel ÖZ                                                    “         :Ramazan SAĞLAM

   “           :Halil YUVAKTAŞ

   “           :Meltem AYHAN

   “           :Kıymet ALTINIŞIK

   “           :Mümine CENGİZ

 

Belediye Başkanı Sadettin SAYGI 06.12.2022 günlü Aralık ayı 1.Birleşim olağan meclis toplantısına iş yoğunluğu nedeniyle katılamadığından, 5393 sayılı kanunun 19.maddesi gereğince  Meclis I.Başkan Vekili Hasan ÖZCAN meclis toplantısına başkanlık yapacaktır.  

           

            I.Meclis Başkan V.: Sayın Üyeler, 06.12.2022 günlü Aralık ayı olağan meclis toplantımızı yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2022/Aralık ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 02.11.2022 gün ve 12 No’lu (Kasım ayı I.Birleşim I.Oturum) ve 09.11.2022 gün ve 13 No’lu (Kasım ayı II.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanaklarda maddi hata bulunmadığı görüldü. 

Meclis Üyelerimizden Yusuf ER, Hüseyin ERDEM, Hasan ÖZKAYA, Ahmet DEMİR, Ramazan SAĞLAM dilekçesi ile, 2022 Aralık ayı 1.birleşim meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi  Yusuf ER, Hüseyin ERDEM, Hasan ÖZKAYA, Ahmet DEMİR, Ramazan SAĞLAM’ın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 06.12.2022 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

I.Meclis Başkan V.: Sayın Üyeler, gündeme geçmeden önce, Belediyemiz ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonucu yapılması planlanan Hayvan Pazarı Projesi için İlçemiz Demirasaf Mah.363 ada 12 parselde Belediye Hizmet Alanı (Hayvan Pazarı) 1/1000 Ölçekli Öneri Uygulama İmar Planının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince onaylanması gerekmektedir. Bu konunun gündeme ilave edilerek görüşülmesini talep ediyorum.  

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda bahsekonu talebin gündeme ilave edilerek görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

             1-KONYA BOZKIR DERELİLER YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ TAHSİS TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

I.Meclis Başkan V.: Sayın Üyeler, bu gündem maddemiz meclisimizin 09.11.2022 gün ve 79 no’lu kararında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmiş idi. Söz konusu talep komisyonumuzca görüşüldü. Komisyon kararında;

            “Mülkiyeti Dereköy Belediyesine ait iken 6360 sayılı kanunla tüzel kişiliği kaldırılarak Belediyemize devir olan ve 07.10.2022 tarihinde Belediyemiz adına tescillenen İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Çırpıcı Mah.2347 ada, 2 parselde 235 m2 Altında Deposu olan Dükkanın (Çırpıcı Mah.Yeşil Yol F Sokak N:33/A Zeytinburnu/İSTANBUL) 2002 yılından bu yana İstanbul’da faaliyet gösteren Konya Bozkır Dereliler Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından dernek binası olarak kullandıklarını ve dernek binası olarak kullanmaya devam etmek üzere tahsisini talep etmektedirler.

            Bahse konu talep komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; tahsis uygun görülmemiş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.” denilmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, tahsis talebinin yeniden değerlendirilmek üzere tekrar plan bütçe komisyonuna sevkine oybirliğiyle karar verildi.

2-ÜCRET VE TARİFELERİN GÖRÜŞÜLMESİ:

            I.Meclis Başkan V.: Sayın Üyeler, 2023 yılında uygulanacak olan ücret tarifeleri görüşeceğiz. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; 2023 yılı içerisinde uygulanacak olan ücret tarifelerin aşağıda yazılı olduğu şekilde kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

A- KONTROL RAPOR ÜCRETİ (TL)

Lokantalar ve etliekmekçiler                                                                         :   350

İçkili yerler                                                                                                    :1.155

Kahvehaneler                                                                                                :   350

Çay bahçeleri-Lunapark                                                                               :    350

Alışveriş Merkezleri                                                                                     : 1.830

Market                                                                                                           :1.315 

Bakkal                                                                                                           :   870

Fırınlar (FENNİ)                                                                                           :2.880

Kara Fırın                                                                                                      :   960

Beyaz eşya satıcılar                                                                                       :   925

Halı mobilya satıcıları                                                                                   :   925

Pastaneler                                                                                                      :    465  

Berber-kuaför-Tekstil-Perdeci-Terzidikim                                                   :    350

Tuhafiyeciler – manifaturacılar-Ayakkabıcılar                                             :    465

İnşaat malzemesi satıcıları-Mermerciler                                                       : 1.155

Terminaller-yazıhaneler-inş.büro-elektronikservisi-irtibat bürosu               :    465

Otel , pansiyon                                                                                              :  1.380

Kasap – şarküteri-manav                                                                              :     350

Elektirikçiler – Nalburiye-av bayi                                                                :     350

Gıda –üretim sicil numarası - Depo                                                              :    350

Mesul  müdür belgesi                                                                                    :    350

İnternet cafeler-okul kantini                                                                          :    350

Kırtasiyeciler – Sigorta Aracılık                                                                    :   350                         

Züccaciye – hediyelik eşyacılar                                                                     :   465

Sarraflar                                                                                                          :   465

Oto Tamircisi-yıkama-yağlamacı-galericiler                                                 :   350

Oto Yedek parça                                                                                             :  465

Marangoz , Mobilyacılar,Kaynakçı ve Pvc üretiçileri-Güneş Enerjisi           :  350

Üretim yapacak tesis kuranlar-Yemek üretimi-bal dolum-tahın imalat

ve paketlemecisi                                                                                              :1.915

Eczane-Mühendis-Veterinerlik-Avukatlık-Zirai İlaç Bayi                              :   350                                                                             

Diğerleri - İletişim                                                                                           :    200

Otoparklar…………………………………………………………………    :    435

 

B-İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI

 

İşyerinin Alanı

Belediye Grubu / Harcın Tutarı ( TL )

3 Grup

Her tür işyeri için

25 m2 kadar

0,50

26m2 - 100m2 arası

0,60

101m2 - 250m2 arası

0,70

251m2 - 500 m2 arası

0,80

501m2 den yukarı

1.00

 

C-İLANLAR

Hoparlörden  yapılan ilan  ücreti.

a-Resmi Daireler ile ilgili mahkeme tarafından gayri menkullerin tesciline dair ilanların her seferinde                                                                     25 TL

b-1- 20 kelimelik ilanların her seferinden                  20 TL

c-21- 100 kelimelik ilanların her seferinden              25 TL

 

d-100 Kelimeden yukarı ilanların her seferinden       30 TL

Yukarıda belirtilen ilanlar  Belediyemiz ilan ( Mesai) saatleri dışında yapılır ise tarifeler % 50 ücret farkı uygulanır.

e-Açık Hava İlan Reklam Ücreti :İlan Panoları haftalık 150 TL

 

D-GREYDER  :

İlçe halkına akaryakıt, yağ vs masrafları Belediyemize ait olmak üzere 1 saatlik ücretinin

1.500.-TL +KDV

E-KAZICI VE YÜKLEYİCİ   :

İlçe halkına akaryakıt, vs. masrafları Belediyemize ait olmak üzere 1 saatlik ücretinin

Lastikli kepçe saat ücreti yakıt dahil  750 TL +KDV 

Paletli  kepçe saat ücreti yakıt dahil 1.250 TL +KDV 

Bir saate kadar süreler 1 saat ücreti alınır, garaj çıkışı hariç 2 saat’ten fazla çalışmışsa iş başlangıç saati geçerli, iş 2 saatten az sürmüşse garaj çıkışı saat tutulacak.

Halkın ortak kullandığı bağ,bahçe yolları, mal sahiplerinin rızası alınarak para ödenmeksizin kamulaştırma yapmadan açılacak ve İş makinesi,Kamyon,greyder ücreti alınmayacak.

Kazıcı Yükleyici İş Makineleri aylık kiralama bedeli: 45.000.00.-(Kırkbeşbin)TL+KDV

                   

F-VASITA ÇEKMELER  :

Vasıta Çekme Ücreti:750+KDV

G-VİDANJÖR ÜCRETİ :    

Vidanjör Ücreti         127,11 TL+KDV

H-KAMYON VE TRAKTÖR ÜCRETLERİ  :

Kamyon Ücreti :211,86 TL + KDV

Traktör Ücreti   :105,93 TL + KDV

I-NAKLİYE ÜCRETİ ( KDV HARİÇ)   :

Mahallelere (gidiş-dönüş km başı) 15.00 TL (Kamyona 8 m3’ten fazla kum atılmayacaktır)

Yaylalara (gidiş-dönüş km başı)    25.00 TL  (Kamyona 6 m3’ten fazla kum atılmayacaktır)

İ-FORKLİFT VE KOMPRESÖR ÜCRETLERİ ( KDV HARİÇ)  :

Forklift palet başı ücreti :  40.00 TL

Kompresör 1 saat ücreti  :200.00 TL

 

J-DÜĞÜN SALONU ÜCRETİ ( KDV HARİÇ)   :

1-Belediye Yeni Düğün Salonu ve Kapalı Pazar yerinde Düğün yeri olarak kullanılan yerlerde yapılacak olan Düğün, Kına, Nişan, Nikâh vb. Merasimlerde akşam için alınacak olan Kira Bedeli günlük KDV Hariç 1.250 TL  (Binikiyüzelli Türk Lirası)

2-Belediye Yeni düğün salonunda nikâh için gündüz kiralanması durumunda günlük

KDV Hariç 750 TL (Yediyüzelli Türk Lirası)

3-Belediye düğün salonunda bulunan malzemelerden Masaların Kiralanmak istenmesi durumunda 1 Adet masa kiralama ücretinin KDV hariç 25 TL (Yirmibeş Türk Lirası) olarak belirlenmesine, Belediye düğün salonunda bulunan malzemelerden Sandalye Kiralanmak istenmesi durumunda 1 Adet sandalye kiralama ücreti KDV Hariç 10 TL (On TL) Kiralanacak olan masa ve sandalyelerin imza karşılığı tutanakla teslim edilip alınmasına ve eksik veya kırık olarak teslim edilen her sandalye için 150 TL (KDV Hariç), her masa için

250 TL (KDV Hariç) alınmasına.

K-BASILI EVRAK SATIŞI

Evlenme Cüzdanı Bedeli                                                                                :  300 TL

Esnaf Teftiş Defteri Bedeli                                                                             :  50 TL+KDV

Tapu Kaydı Bedeli(Tapu başı)……………………………………………    :  25 TL

 

L-HALI SAHA ve KAPALI SPOR SALONU ÜCRETLERİ

*08:00-18:00 saatleri arasında 1 saatlik ücret: 120.00 TL

*18:00 den sonra halı saha kapanış saatine kadar 1 sa.ücret :180.00 TL

*Kapalı Spor Salonunda Voleybol ve Basketbol oynayacak olan vatandaşlarımızdan oynanan her saat için 50,00.-TL (Öğretmenleriyle okul çalışmaları için gelen ilk ve orta öğretim öğrencilerinden ücret talep edilmemesine oybirliğiyle karar verildi.)

 

M-İŞYERİ KİRALARI

Belediyemize ait işyerlerinde kiracı olanların aylık kira bedelleri üzerine 2022 yılı TÜFE oranında artış yapılarak  aylık kira bedellerinin belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

N-PAZAR YERİ İŞGALİYE ÜCRETİ:

 *Hamzalar-Sarıoğlan-Dereiçi Mahalle Pazarları

-Günlük m2 İşgaliye ücreti 0,5 TL

*Bozkır Merkezdeki Pazar Yerleri (diğer esnaflar)

-Günlük m2 İşgaliye ücreti 1 TL

*Köylü üretici (üretim yapıp ürettiğini satanlar)

-Günlük m2 İşgaliye ücreti 0,5 TL

 

O-MEZBAHANE ÜCRETLERİ:

*ET KESİM ÜCRETİ (Taşıma Ücreti Dahil) :

1-Küçükbaş (Koyun- Keçi)hayvan başına      25,00.-TL+KDV

2-Büyükbaş (Dana –Sığır)hayvan beher kg      0,75.-KRŞ+KDV

3-Mezbahane Soğuk Hava Deposu Ücreti

   (Soğuk hava deposunda 1 günden fazla duran etler için günlük ücret)

   -Küçükbaş  =   20,00.- TL+KDV

   -Büyükbaş  =   36,00.- TL+KDV

 

*KURBAN KESİM ÜCRETİ                    :

1-Büyükbaş hayvan başına 500,00.- TL+KDV

2-Küçükbaş      “         “      150,00.-  TL+KDV

Ö-KANTAR VE SELEKTÖR MAKİNASI (BUĞDAY ELEME) ÜCRETLERİ  :

BELEDİYE  KANTARI ve SELEKTÖR MAKİNASI  ÜCRETLERİ (KDV DAHİL)     :

a-Yüklü kamyonların yükünün bir seferde boşaltılması durumunda yük için bir dolu bir boş kantara girmesi durumunda                                                                          50.00TL

b-Yüklü kamyonların boş olarak darasının alınması dahil her seferinden   40.00TL

 

c-Selektör makinası (buğday eleme) 1 ton eleme ücreti                              60.00TL

BELEDİYECE YAPILAN MAL VE HİZMETLER KARŞILIĞI ALINACAK ÜCRETLERE KDV DAHİL DEĞİLDİR.  

 

2464 sayılı kanunun 97.Maddesine göre :“2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak Belediyelerin ifa edecekleri her türlü hizmet için Belediye Meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret alınır.”

 

FEN VE İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ

Alt yapı ve Hasar Tahribat Ücreti (TL)

Asfalt yol tahribat                      m2 ……………………..: 200

Parke taşı                                   m2………………………: 150

Bordür                                        mt………………………: 150

Toprak yol                                  m2…………………….. : 120

İmar Durumu ve  Hizmet Birimi Belge (TL)

İmar çapı                                                                        :150

Bodrum tasdik harcı                    m2                              :  0.15

Mesken tasdik harcı                    m2                              :   0.15

Ticari alan                                   m2                              :   0.25

İşgaliye(Gün x işgal edilen alan x m2 bedeli) m2                :  4.00

Jeolojik etüt harcı                       m2                              :   4.00 

İnşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgeleri ile her türlü verilen tasdikli belge harcı   (belge başına)                               : 150 TL 

Aplikasyon arsa    m2 si             konut  , ticari yapı       :    15  

Temel ve temel üstü  vize inşaat   “              “                :    15 

Demir vizesi  (beher kat   )              “             “               :     80

Yol ve kaldırım harcamalarına

katılım payı m2   “      “                                                  :      15

Proje tasdiki her daire ve                       “       “               :      40

Tamirat izni maktuen                            “          “             :    120

İmar tadilat çizimi arsa m2                   “          “             :    150  

İmar ve mevzii imar planlarında katılım payı  “   “        :  4.000

Asansör izin belgesi üç ve yukarısı katlar için    “    “    :     500

Harita gelirleri kontrolluk harcı her m2 için    “   “         :    300

Tadilat ücreti (imar planının tasdikinden sonra vatandaşın değişiklik teklifinin mahallinde incelenmesi gerekli çalışmaların yapılabilmesi için     :        150

 

Plan tadilat ücretleri

0-200               m2 arası                                                :        150

201-1000           “     “                                                    :       250

1001-5000         “     “                                                    :       250

5001-10.000      “     “                                                    :       250

10.001-20.000   “     “                                                    :       250

20.000 den yukarı her m2 için                                       :       120

Mevzii imar planı teklif ücreti

10.000-15.000            m2 arası                                     :     1.000

15.001-20.000              “      “                                       :     1.200

20.001-30.000              “      “                                       :     1.500

30.000 m2 üzeri her m2 için                                        :         150

İmar planı değişikliği başvuru ücreti                           :         150

Plan değişikliği tadilat  ücreti m2      :(TMMOB VE ŞPO Birim Fiyatlarına 

                                                           göre belirlenecektir.)

             OTOPARK BEDELLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

            22.02.2018 gün ve 30340 sayılı Otopark Yönetmeliğinin 12.maddesinde belirtilen hususlar dahilinde hesaplanacaktır.

                       

3-GES(GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ) KURULUM PROJESİNİN HAZIRLATILMASI VE UYGULANMASI İÇİN BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

I.Meclis Başkan V.: Sayın Üyeler, Yukarı Mahalle 525 ada 1 parselde yer alan mülkiyeti Belediyemize ait 4.127,72 m2 alanda (Pazar Yeri Üzeri) GES (Güneş Enerji Santrali) kurulum projesinin hazırlatılması ve uygulanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; bahse konu alanda GES (Güneş Enerji Santrali) kurulum projesinin hazırlatılması ve uygulanması için Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’ya  yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

        4-BELEDİYE HİZMET ALANI (HAYVAN PAZARI) 1/1000 ÖLÇEKLİ ÖNERİ UYGULAMA İMAR PLANININ ONAYLANMASININ GÖRÜŞÜLMESİ :

I.Meclis Başkan V.: Sayın Üyeler, Belediyemiz ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonucu yapılması planlanan Hayvan Pazarı Projesi için İlçemiz Demirasaf Mah.363 ada 12 parselde Belediye Hizmet Alanı (Hayvan Pazarı) 1/1000 Ölçekli Öneri Uygulama İmar Planının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince onaylanması gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İlçemiz Demirasaf Mah.363 ada 12 parselde Belediye Hizmet Alanı (Hayvan Pazarı) 1/1000 Ölçekli Öneri Uygulama İmar Planının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi. 

         5-DİLEK VE TEMENNİLER :

        I.Meclis Başkan V.: Sayın Üyeler, 2022 yılı Aralık ayı 1.birleşim olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

        2023 Ocak ayı olağan meclis toplantımızın 05 Ocak  2023  Perşembe günü saat 14:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

      

          I.Meclis Başkan V.                     Katip Üye                                  Katip Üye

            Hasan ÖZCAN                     Mustafa ŞAHİN                       Meltem AYHAN

           

Yazdır e-Posta