Meclis Kararları

2023 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2022/EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                           Karar Tutanak No       :09

                                                                                       Karar Tutanak Tarihi  :06.09.2022 

KATILANLAR                        :                                 KATILMAYANLAR       :      

Başkan   :Sadettin SAYGI                                     Üye        : Ahmet DEMİR                                            

Üye        : Hayri AK                                                 “          : Arif DURNA                                                   

“          : Hasan ÖZCAN                                         “         : Meltem AYHAN        

“          : L.Emre BAŞAR                                        “         : Mustafa ŞAHİN      

“          : Halil YUVAKTAŞ

“          : Kıymet ALTINIŞIK

“          : Mümine CENGİZ                                                             

“          : Yüksel ÖZ

“          : Hasan ÖZKAYA

“          : Yusuf ER

“          : Hüseyin ERDEM

“          : Ramazan SAĞLAM

Başkan: Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2022/Eylül  ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 03.08.2022 gün ve 08 No’lu (Ağustos ayı olağan I.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve  önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

            Meclis Üyelerimizden,  Ahmet DEMİR, Arif DURNA, Meltem AYHAN, Mustafa ŞAHİN dilekçesi ile, 2022 Eylül ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Ahmet DEMİR, Arif DURNA,  Meltem AYHAN ve Mustafa ŞAHİN’in 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 06.09.2022 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Başkan :Sayın Üyeler, Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzün gündeme alınması talep edilen, bir adet müzekkeresi bulunmaktadır. Ayrıca Belediye Başkanının Sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair müzekkeresi bulunmaktadır.Talepler meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

1-Mülkiyeti Belediyemize ait  Ayvalca Mah.Çamurlu Mevkii 151 ada 315 parselde bulunan 14525.75 m2 Tarla vasıflı Taşınmazın satışı ile ilgili konunun gündeme ilave edilerek görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi

2-2022 yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli personel çalıştırılması konulu müzekkerenin gündeme alınarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. . Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-YUKARI MAH.449 ADA 5 PARSELDEKİ ARSANIN BELEDİYEYE AİT HİSSESİNİN OSMAN AKTAŞ TARAFINDAN SATIN ALINMASI TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

            Başkan:Sayın Üyeler, Osman AKTAŞ’ın 06.07.2022 günlü dilekçesindeki taşınmazmal satın alınması ile ilgili talebi, 03.08.2022 gün ve 47 nolu karar ile Plan Bütçe Komisyonuna sevk edilmiş idi. Plan Bütçe Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda;

“Yukarı Mah.449 ada 5 parselde bulunan arsa niteliğindeki toplam 363,89 m2 olan taşınmazın, 268,29 m2’si Osman AKTAŞ’a, 95,60 m2’sinin Belediyemize ait olduğu görülmüştür. 3194 sayılı kanunun 17.maddesine istinaden, taşınmazın hissedarı olan Osman AKTAŞ’a bahse konu parselin Belediyemize ait olan 95,60 m2’lik hissesinin bedel takdiri suretiyle satışı uygun olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.” denilmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, plan bütçe komisyonu kararı aynen kabul edilmiş olup ; bahsekonu parselin satışına izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2-BOZKIR ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞININ TAHSİS BEDELİNİN BELİRLENMESİ:

            Başkan:Sayın Üyeler, meclisimizin 03.08.2022 gün ve 48 nolu kararı ile Yukarı Mah.50019 Sokak N:6/C adresinde bulunan taşınmaz, Bozkırlı çiftçilerimiz yararına kullanılmak üzere 5(beş)yıllığına   Bozkır Ziraat Odası Başkanlığına yeniden tahsis edilmiş olup, tahsis bedelinin belirlenmesi için Plan Bütçe Komisyonuna sevkine karar verilmiş idi.

            “Komisyonumuzca yapılan görüşme sonucunda; çiftçilerimiz ve kamu yararına olacağı düşünüldüğünden aylık tahsis bedelinin 200.00(İkiyüz)TL olması uygun görülmüş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.” denilmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, plan bütçe komisyonu kararı aynen kabul edilmiş olup; bahsekonu taşınmazın aylık 200.00(İkiyüz)TL bedelle Bozkır Ziraat Odası Başkanlığına tahsisine oy birliği ile karar verildi.

3-S.S.BOZKIR TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİF BAŞKANLIĞI ADINA YAPILAN TAHSİSİN GÖRÜŞÜLMESİ:

           Başkan:Sayın Üyeler, mülkiyeti Belediyemize ait, Çağlayan Mah. Çağlayan Cad.No:10/A,B,C nolu adreste bulunan işyeri, meclisin 10.12.2019 gün ve 95 sayılı kararı ile 2 (iki)yıllığına S.S.Bozkır Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanlığına tahsis edilmiştir. Tahsis süresi sona erdiğinden konu incelenmek üzere meclisimizin 03.08.2022 gün ve 49 no’lu kararı ile Plan Bütçe Komisyonumuza sevk edilmiş idi.

          “Komisyonumuzca yapılan görüşme sonucunda; S.S.Bozkır Tarımsal Kalkınma Kooperatifine yapılan tahsis süresinin uzatılmaması ve tahsisin sonlandırılması, uygun görülmüş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.” denilmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, konunun;  plan bütçe komisyonunda tekrar görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

            4-BOZKIR MEHMET ÖZ ASM TAHSİS TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

           Başkan:Sayın Üyeler, meclisimizin 03.08.2022 gün ve 50 no’lu kararında Bozkır Mehmet ÖZ ASM tarafından yapılan tahsis talebi incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonumuza sevk edilmiş idi.

          Sözkonusu talep komisyonumuzca görüşüldü. “Yapılan inceleme sonucunda; İlçe merkezinde bulunan 410 ada 29 parsel Yukarı Mah.50004 Sokak No:5 Bozkır adresinde bulunan binanın 1.katı ile 2.katın bir bölümünün aylık 1.500.00(Binbeşyüz)TL bedelle 2 yıllığına tahsisinin yapılması uygun görüşmüş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.” denilmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, plan bütçe komisyonu kararı aynen kabul edilmiş olup; bahsekonu binanın aylık 1.500,00.-(Binbeşyüz)TL bedelle Bozkır Mehmet Öz ASM tahsis edilmesine oy birliği ile karar verildi.

           

            5-TAŞINMAZMAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ(K.hisarlık Mah.183/14 parsel):

           Başkan: Sayın Üyeler, Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 15.08.2022 tarihli müzekkeresinde belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı Küçükhisarlık Mahallesinde bulunan  taşınmazın satışı talep edilmektedir.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Küçükhisarlık

Ebesseli

Arsa

183

14

455,69

           Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, bahse konu taşınmaz satışının araştırılmak üzere İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna sevkine oy birliği ile karar verildi.

                 6- TAŞINMAZMAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ (Ayvalca Mah.151/315 parsel):

                 Başkan: Sayın Üyeler; Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 06.09.2022 tarihli müzekkeresinde belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı Ayvalca  Mahallesinde bulunan  taşınmazın satışı talep edilmektedir.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Ayvalca

Çamurlu

Arsa

     151

    315

14525,75

           Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, bahse konu taşınmaz satışının araştırılmak üzere İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna sevkine oy birliği ile karar verildi.

                 7-SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ:

                 Başkan: Sayın Üyeler; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi ile Maliye Bakanlığı’nın 04/07/2022 tarih ve 1342143 sayılı “Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanlarını” belirleyen genelge gereğince, Belediyemizin çeşitli birimlerinde çalıştırılmak üzere; aşağıdaki tabloda kadro unvan ve derecesi ile adedi yazılı kadronun 2022 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılması ve hizasında yazılı net ücretin ödenmesi için Belediye Meclisince karar alınması gerekmektedir.

Kadro Ünvanı

Kadro Derece 

Adedi

Net Ücret

Tekniker

     10

       1

 10.523,85.-TL

                 Konu Meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda Yukarda yazılı kadro unvan ve derecesi ile adedi yazılı kadronun 2022 yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasına ve hizasında yazılı net ücretin ödenmesine Meclisimizin oy birliği ile karar verildi.

                

            8-DİLEK VE TEMENNİLER  :

           Başkan :Sayın Üyeler, 2022 yılı Eylül  ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

           2022 Ekim ayı olağan meclis toplantımızın 04.Ekim 2022 günü saat 14:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

             Meclis Başkanı                          Katip Üye                                   Katip Üye

             Sadettin SAYGI                     Hüseyin ERDEM                      Kıymet ALTINIŞIK 

                                                                                                                    

Yazdır e-Posta