Meclis Kararları

2023 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2022/AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                           Karar Tutanak No       :08

                                                                                       Karar Tutanak Tarihi  :03.08.2022 

KATILANLAR                        :                             KATILMAYANLAR       :      

Başkan   :Sadettin SAYGI                                     Üye         : Hasan ÖZKAYA                                          

            Üye        :Mustafa ŞAHİN                                             

               “          :Hayri AK                                                        

               “          :Hasan ÖZCAN                                                 

   “          :Arif DURNA                                                    

               “          :L.Emre BAŞAR                                               

   “          :Halil YUVAKTAŞ

   “          :Kıymet ALTINIŞIK

   “          :Meltem AYHAN

   “          :Mümine CENGİZ                                                              

   “          :Yüksel ÖZ

               “          :Ahmet DEMİR

   “          :Yusuf ER

               “          :Hüseyin ERDEM

   “          :Ramazan SAĞLAM

Başkan:Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2022/Ağustos ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 05.07.2022 gün ve 07 No’lu (Temmuz ayı olağan I.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve  önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

            Meclis Üyelerimizden  Hasan ÖZKAYA  dilekçesi ile, 2022 Ağustos ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Hasan ÖZKAYA’nın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 03.08.2022 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Başkan:Sayın Üyeler, Belediyemizce Mevlana Kalkınma Ajansına yapılan “Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı” kapsamınsa “Bozkırda Yeni Bir İstihdam; Çanta Üretimi” isimli proje  teklifimiz başarılı olmuştur. Proje kapsamında Belediyemizi temsilen sözleşme imzalanması ve sözleşme hükümlerinin yürütülmesi için tarafıma yetki verilmesi hususunun gündeme ilave edilerek görüşülmesini talep ediyorum.

Bahse konu talebin gündeme ilave edilerek görüşülmesine meclisimizce oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-NORETTİN YILMAZ’IN İMAR KANUNUNUN 18.MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            Başkan:Sayın Üyeler, Norettin YILMAZ’ın 10.06.2022 günlü dilekçesinde, Cumhuriyet Mahallesinde 61 ada 8 parselde, İmar Kanununun 18.madde uygulaması ile ilgili talebi, 05.07.2022 gün ve 38 nolu karar ile İmar Komisyonuna sevk edilmiş idi. İmar Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda;

“Norettin YILMAZ’a ait Cumhuriyet Mah.61 ada 8 parseldeki taşınmaz 15/09/2015 Tarihli 3402 S.Y.Nın 22/A Md. Gereğince Yenilemenin Tescili İşlemi ile pasife alınmış olup, yeni parsel numarası 594 ada 9 parseldir.

 Bahse konu parselde imar planı bulunmadığı için 18.madde uygulamasının yapılması komisyonumuzca uygun görülmediğinden, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.” denilmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, imar komisyonu kararının aynen kabul edilerek 18.madde uygulaması talebinin REDDİNE oybirliğiyle karar verildi.

                

2-ŞEVKET EROĞLU’NUN  İMAR KANUNUNUN 18.MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            Başkan:Sayın Üyeler, Şevket EROĞLU’nun 10.06.2022 günlü dilekçesinde, Cumhuriyet Mahallesinde 61 ada 7 parselde, İmar Kanununun 18.madde uygulaması ile ilgili talebi, 05.07.2022 gün ve 39 nolu karar ile İmar Komisyonuna sevk edilmiş idi. İmar Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda;

“Şevket EROĞLU’na ait Cumhuriyet Mah.61 ada 7 parseldeki  taşınmaz 15/09/2015 Tarihli 3402 S.Y.Nın 22/A Md. Gereğince Yenilemenin Tescili İşlemi ile pasife alınmış olup, yeni parsel numarası 594 ada 7 parseldir.

 Bahse konu parselde imar planı bulunmadığı için 18.madde uygulamasının yapılması komisyonumuzca uygun görülmediğinden, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.” denilmektedir.

             Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, imar komisyonu kararının aynen kabul edilerek 18.madde uygulaması talebinin REDDİNE oybirliğiyle karar verildi.

3-CUMHURİYET MAH.539 ADA 10 PARSELDE ASMA KAT YAPILMASI İLE        İLGİLİ TALEBİN GÖRÜŞÜLMESİ  :

            Başkan:Sayın Üyeler, Mehmet KOYUNCU 22.06.2022 günlü dilekçesinde, Cumhuriyet Mahallesinde 539 ada 10 parselde, asmakat ile ilgili talebi, 05.07.2022 gün ve 41 nolu karar ile İmar Komisyonuna sevk edilmiş idi. İmar Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda;

“Cumhuriyet Mah.539 ada 10 parselde bulunan taşınmaz imar planında bitişik nizam 4 kata imarlıdır. Ayrıca imar planında konut altı ticari olduğundan asma kat talebi komisyonumuzca uygun görülmüş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.” denilmektedir.

             Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, imar komisyonu kararının aynen kabul edilerek asmakat talebinin KABULÜNE oybirliğiyle karar verildi.

4-YUKARI MAH.449 ADA 5 PARSELDEKİ ARSANIN BELEDİYEYE AİT HİSSESİNİN OSMAN AKTAŞ TARAFINDAN SATIN ALINMASI TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

           Başkan:Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere; Yukarı Mah.449 ada 5 parselde bulunan arsa niteliğindeki 363,89 m2 taşınmaz 10.06.1991 yılında Osman AKTAŞ’a belediye parseli olarak satılmıştır. Bahse konu taşınmaz üzerinde 2007 yılında belediye tarafından yapılan 3194 sayılı İmar Kanunun 18.maddesi gereği yoldan ihdas yapılarak imar uygulaması yapılmış olup, belediye ile hisselendirme işlemi gerçekleştirilerek parsel üzerinde 95,60 m2 tapu kayıtlarında belediyenin hissesi bulunmaktadır. Yukarı Mahallede 449 ada 5 parseldeki taşınmaz üzerinde bulunan belediye hissesinin Osman AKTAŞ tarafından satın alınması talebi bulunmaktadır.

           Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda talebin incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna sevk edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

5-BOZKIR ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞININ TAHSİS TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

           Başkan:Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere; mülkiyeti Belediyemize ait Yukarı Mah.50019 Sokak N:6/C adresinde bulunan taşınmaz Meclisin 07.04.2011 tarih ve 04 sayılı ve 06.10.2011 tarih ve 10 sayılı kararları ile 10 (On) yıllığına aylık 50.00.-TL bedelle Ziraat Odası Başkanlığına tahsis edilmiştir. Bozkır Ziraat Odası Başkanlığı 21.07.2022 tarih ve 14 sayılı yazısında: Bahse konu taşınmazın Bozkırlı Çiftçilerin özellikle çilek ve kültür mantarlarını toptancıların mallarını almaya gelmesinin geciktiği dönemlerde bozulmadan saklayabilmesi için Göksu Taşeli Projesinden alınan hibeyle Soğuk Hava Deposu haline getirildiğini, Bozkırlı çiftçilerimiz yararına bu tesisin hizmet vermesi için uygun ücret belirlenmesini veya kamu yararına niteliğinden dolayı ücretsiz olarak tahsisin uzatılmasını talep etmektedir.

           Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda Yukarı Mah.50019 Sokak N:6/C adresinde bulunan taşınmazın, Bozkırlı çiftçilerimiz yararına kullanılmak üzere 5(beş)yıllığına 5393 sayılı kanunun 75/d maddesi gereğince,  Bozkır Ziraat Odası Başkanlığına yeniden tahsis edilmesine, protokol için Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’ya yetki verilmesine,  tahsis bedelinin belirlenmesi için Plan Bütçe Komisyonuna sevkine oybirliğiyle karar verildi.

           

6-S.S.BOZKIR TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİF BAŞKANLIĞI ADINA YAPILAN TAHSİSİN GÖRÜŞÜLMESİ:

            Başkan:Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere; mülkiyeti Belediyemize ait, Çağlayan Mah.Çağlayan Cad.N:10/A,B,C nolu adreste bulunan işyeri, meclisin 10.12.2019 gün ve 95 sayılı kararı ile 2 (iki)yıllığına S.S.Bozkır Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanlığına tahsis edilmiştir. Tahsis süresi sona erdiğinden konunun meclisimizce görüşülmesi gerekmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda bu gündem maddesinin incelenmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna sevkine oybirliğiyle karar verildi.

            7-BOZKIR MEHMET ÖZ ASM TAHSİS TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            Başkan:Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere; mülkiyeti Belediyemize ait, Yukarı Mah.50004 Sokak N:5 adresindeki bina KOMEK hizmetlerini yürütmekte olan Konya Büyükşehir Belediyesine tahsisli olan bina meclisin 05.07.2022 gün ve 42 sayılı kararı ile iptal edilmiş ve binanın 2.ve 3.katları aynı karar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile  ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmiştir. Binanın 1.ve 2.katlarını Bozkır Mehmet ÖZ ASM tarafından kullanımı için , Konya İl Sağlık Müd.nün 21.09 2020 tarih ve E.2876 sayılı yazısı ile 2 yıl geçici süreli kullanım izni talep edilmektedir.

          Bahsekonu taşınmaz Büyükşehir Belediyesine tahsisli olduğundan Belediyemizce bugüne kadar Konya İl Sağlık Müdürlüğü yazısına işlem yapılmamıştır. Bahsi geçen binanın 1. ve 2.katlarının Bozkır Mehmet ÖZ ASM tarafından kullanım talebinin meclisimizce görüşülmesi gerekmektedir.

          Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda bu gündem maddesinin incelenmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna sevkine oybirliğiyle karar verildi.

8-KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN MEZARLIK YERİ DEVİR TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (Karacahisar Mah.101 ada 12 parsel, Hacılar Mah.166 ada 1 parsel):

           Başkan:Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere; Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı 25.07.2022 gün ve 121337 sayılı yazısı ile mülkiyeti Belediyemize ait, Karacahisar Mah.101 ada 12 parsel, Hacılar Mah.166 ada 1 parselin mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere bedelsiz devri talep edilmektedir.

           Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; mülkiyeti Belediyemize ait, Karacahisar Mah.101 ada 12 parsel ve Hacılar Mah.166 ada 1 parselin mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Kanunun 75/d maddesi gereğince bedelsiz  olarak Konya Büyükşehir Belediyesine devrine, devir işlemleri için Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’ya yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.          

9-BOZKIRDA YENİ BİR İSTİHDAM;ÇANTA ÜRETİMİ PROJESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞME İMZALANMASI İÇİN BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Başkan:Sayın Üyeler, Belediyemizce Mevlana Kalkınma Ajansına yapılan “Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı” kapsamınsa “Bozkırda Yeni Bir İstihdam; Çanta Üretimi” isimli proje  teklifimiz başarılı olmuştur. Proje kapsamında Belediyemizi temsilen sözleşme imzalanması ve sözleşme hükümlerinin yürütülmesi için tarafıma yetki verilmesini talep ediyorum.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; “Bozkırda Yeni Bir İstihdam; Çanta Üretimi” isimli proje kapsamında Belediyemizi temsilen sözleşme imzalanması ve sözleşme hükümlerinin yürütülmesi için Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’ya yetki verilmesine 5393 sayılı kanunun 38/g maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

            10-DİLEK VE TEMENNİLER  :

           Başkan :Sayın Üyeler, 2022 yılı Ağustos ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

           2022 Eylül ayı olağan meclis toplantımızın 06 Eylül 2022 Salı günü saat 14:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

             Meclis Başkanı                          Katip Üye                                   Katip Üye

            Sadettin SAYGI                      Mustafa ŞAHİN                       Meltem AYHAN 

                                                                                                                    

Yazdır e-Posta