Meclis Kararları

2023 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 TEMMUZ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2022/TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                 Karar Tutanak No       :07

                                                                                                Karar Tutanak Tarihi  :05.07.2022  

KATILANLAR                        :                                     KATILMAYANLAR       :          

Başkan   :Sadettin SAYGI                                             Üye         :Yüksel ÖZ

Üye        :Mustafa ŞAHİN                                              “            :Ahmet DEMİR

    “          :Hayri AK                                                          “            :Yusuf ER

    “          :Hasan ÖZCAN                                                 “            :Hüseyin ERDEM

   “          :Arif DURNA                                                                 “            :Hasan ÖZKAYA                                           

   “          :L.Emre BAŞAR                                                “            :Ramazan SAĞLAM

  “           :Halil YUVAKTAŞ

   “           :Kıymet ALTINIŞIK

   “           :Meltem AYHAN

   “           :Mümine CENGİZ                                                             

  

Başkan:Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2022/Temmuz ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 02.06.2022 gün ve 06 No’lu (Haziran ayı olağan I.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve  önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

            Meclis Üyelerimizden Yüksel ÖZ, Ahmet DEMİR, Yusuf ER, Hüseyin ERDEM, Hasan ÖZKAYA ve Ramazan SAĞLAM  dilekçesi ile, 2022 Temmuz  ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Yüksel ÖZ, Ahmet DEMİR, Yusuf ER, Hüseyin ERDEM, Hasan ÖZKAYA ve Ramazan SAĞLAM’ın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 05.07.2022 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

                 1-DEMİRASAF MAH.359 ADA 3-4-10-11-12 PARSELLERDE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNİN GÖRÜŞÜLMESİ  :

                 Başkan:Sayın Üyeler, Ali KARADAĞ 16/05/2022 tarihli dilekçesinde; Konya İli, Bozkır İlçesi Demirasaf Mahallesi, 359 ada 3-4-10-11-12 parsellerde ticaret amacı ile hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişiklik teklifi bulunmakta olup, 02.06.2022 gün ve 28 nolu karar ile İmar Komisyonuna sevk edilmiş idi. İmar Komisyonumuzca alınan kararda, imar planı değişiklik teklifi, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulmak üzere uygun görülmüştür.

                 Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, imar komisyonu kararının aynen kabul edilerek Demirasaf Mahallesi, 359 ada 3-4-10-11-12 parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişiklik teklifinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

                 2-DEMİRASAF MAH.348 ADA 12-13-14 PARSELLERDE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNİN GÖRÜŞÜLMESİ  :

                 Başkan:Sayın Üyeler, Arif KUZUCU 16/05/2022 tarihli dilekçesinde; Konya İli, Bozkır İlçesi, Demirasaf Mahallesi, 348 ada 12-13-14 parsellerde ticaret amacı ile hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi bulunmakta olup, 02.06.2022 gün ve 29 nolu karar ile İmar Komisyonuna sevk edilmiş idi. İmar Komisyonumuzca alınan kararda, imar planı değişiklik teklifi, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulmak üzere uygun görülmüştür.

                 Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, imar komisyonu kararının aynen kabul edilerek Demirasaf Mahallesi, 348 ada 12-13-14 parsellerde  hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişiklik teklifinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

                 3-L.EMRE BAŞAR-HALİL YUVAKTAŞ’IN İMAR KANUNUNUN 18.MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

                 Başkan:Sayın Üyeler, L.Emre BAŞAR-Halil YUVAKTAŞ’ın  23.05.2022 günlü dilekçesinde İlçemiz Demirasaf, Cumhuriyet ve Yukarı Mahallelerinde belirttikleri bölgelerde, İmar Kanununun 18.madde uygulaması ile ilgili talebi, 02.06.2022 gün ve 30 nolu karar ile İmar Komisyonuna sevk edilmiş idi. İmar Komisyonumuzca ilgi dilekçede talep edilen 18.madde uygulaması parsel bazlı yapılamamaktadır. Parsel bazlı 18.madde uygulaması yapılabilmesi için parselin ya da parsellerin en az bir imar adasını kapsayacak büyüklükte olmalıdır. İmar adasında daha önceden 15.ve 16.madde uygulamaları yapılmışsa yine parselasyon planı (18.madde uygulaması) tatbik edilememektedir. 7181 sayılı Tapu Kanunun 8.maddesinde de açıkça atıfta bulunulduğuna göre ”parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan alanlardan” açıkça bahsetmektedir. Bu nedenle talep imar komisyonumuzca olumsuz değerlendirilmiştir

                 Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, imar komisyonu kararının aynen kabul edilerek 18.madde uygulaması taleplerinin REDDİNE oyçokluğuyla karar verildi.

                 L.Emre BAŞAR ve Halil YUVAKTAŞ dilekçelerinde parsel bazlı değil, bölge belirterek talepte bulunduklarını, bu bölgelerde 18.madde uygulaması gerektiğini, bu sebeple İmar Komisyonu kararını kabul etmeyerek RET oyu kullandı.

                 4-ABDULLAH KARAKUŞ’UN İMAR KANUNUNUN 18.MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

                 Başkan:Sayın Üyeler, Abdullah KARAKUŞ’un 25.05.2022 günlü dilekçesinde, Demirasaf Mahallesinde belirttiği parsellerde, İmar Kanununun 18.madde uygulaması ile ilgili talebi, 02.06.2022 gün ve 31 nolu karar ile İmar Komisyonuna sevk edilmiş idi. İmar Komisyonumuzca ilgi dilekçede talep edilen 18.madde uygulaması parsel bazlı yapılamamaktadır. Parsel bazlı 18.madde uygulaması yapılabilmesi için parselin ya da parsellerin en az bir imar adasını kapsayacak büyüklükte olmalıdır. İmar adasında daha önceden 15.ve 16.madde uygulamaları yapılmışsa yine parselasyon planı (18.madde uygulaması) tatbik edilememektedir. 7181 sayılı Tapu Kanunun 8.maddesinde de açıkça atıfta bulunulduğuna göre ”parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan alanlardan” açıkça bahsetmektedir. Bu nedenle talep imar komisyonumuzca olumsuz değerlendirilmiştir.

                 Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, imar komisyonu kararının aynen kabul edilerek 18.madde uygulaması talebinin REDDİNE oyçokluğuyla karar verildi.

                 L.Emre BAŞAR ve Halil YUVAKTAŞ 18.madde uygulaması gerektiğini bu sebeple İmar Komisyonu kararını kabul etmeyerek RET oyu kullandı.

                 5-MEHMET ÜĞÜTÜCÜ-GÜROL ÜĞÜTÜCÜ-EROL ÜĞÜTÜCÜ-FATMA ARICI’NIN İMAR KANUNUNUN 18.MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

                 Başkan:Sayın Üyeler, Mehmet ÜĞÜTÜCÜ-Gürol ÜĞÜTÜCÜ-Erol ÜĞÜTÜCÜ-Fatma ARICI’nın 25.05.2022 günlü dilekçesinde, Cumhuriyet Mahallesinde belirttikleri parsellerde, İmar Kanununun 18.madde uygulaması ile ilgili talebi, 02.06.2022 gün ve 32 nolu karar ile İmar Komisyonuna sevk edilmiş idi. İmar Komisyonumuzca ilgi dilekçede talep edilen 18.madde uygulaması parsel bazlı yapılamamaktadır. Parsel bazlı 18.madde uygulaması yapılabilmesi için parselin ya da parsellerin en az bir imar adasını kapsayacak büyüklükte olmalıdır. İmar adasında daha önceden 15.ve 16.madde uygulamaları yapılmışsa yine parselasyon planı (18.madde uygulaması) tatbik edilememektedir. 7181 sayılı Tapu Kanunun 8.maddesinde de açıkça atıfta bulunulduğuna göre ”parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan alanlardan” açıkça bahsetmektedir. Bu nedenle talep imar komisyonumuzca olumsuz değerlendirilmiştir

                 Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, imar komisyonu kararının aynen kabul edilerek 18.madde uygulaması taleplerinin REDDİNE oyçokluğuyla karar verildi.

                 L.Emre BAŞAR ve Halil YUVAKTAŞ 18.madde uygulaması gerektiğini bu sebeple İmar Komisyonu kararını kabul etmeyerek RET oyu kullandı.

                 6-NORETTİN YILMAZ’IN İMAR KANUNUNUN 18.MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

                 Başkan:Sayın Üyeler, Norettin YILMAZ’ın 10.06.2022 günlü dilekçesinde, Cumhuriyet Mahallesi 61 ada 8 parselde bulunan arsalarına şehir planında yolları açık olmadığı için inşaat ruhsatı verilmediğinden İmar Kanununun 18.maddesinin uygulanarak yolların açılmasını kabul ettiklerini belirtmektedir.

                 Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, talebin incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevkine oybirliğiyle karar verildi.

                 7-ŞEVKET EROĞLU’NUN  İMAR KANUNUNUN 18.MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

                 Başkan:Sayın Üyeler, Şevket EROĞLU’nun 10.06.2022 günlü dilekçesinde, Cumhuriyet Mahallesi 61 ada 7 parselde bulunan arsalarına şehir planında yolları açık olmadığı için inşaat ruhsatı verilmediğinden İmar Kanununun 18.maddesinin uygulanarak yolların açılmasını kabul ettiklerini belirtmektedir.

                 Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, talebin incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevkine oybirliğiyle karar verildi.

                 8-YUKARI MAH.372 ADA 4 VE 5 PARSELLERDE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

                 Başkan:Sayın Üyeler, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün müzekkeresinde belirtildiği üzere, İlçemiz Yukarı Mahallede 372 ada 4 ve 5 parsellerde Bozkır Belediyesince sanayi (beton santrali) amaçlı imar planı değişikliklerine ilişkin olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Konya Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülüp onaylanmıştır. Akabinde hazırlanan 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı değişikliği Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gereği meclisimizce görüşülüp değerlendirilmesi gerekmektedir.

                 Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, Yukarı Mahallede Belediyemize ait 372 ada 4 ve 5 parsellerde yapılacak olan sanayi (beton santrali) amaçlı imar planı değişikliği için hazırlanan 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

                 9-CUMHURİYET MAH.539 ADA 10 PARSELDE ASMA KAT YAPILMASI İLE İLGİLİ TALEBİN GÖRÜŞÜLMESİ  :

                 Başkan:Sayın Üyeler, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün müzekkeresinde belirtildiği üzere, Mehmet KOYUNCU 22.06.2022 günlü dilekçesinde, Cumhuriyet Mah.539 ada 10 no’lu parselinde asmakat talebinde bulunmaktadır. Sözkonusu talebin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince meclisimizce değerlendirilmesi gerekmektedir.

                 Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, talebin incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevkine oybirliğiyle karar verildi.

     10-AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN “HİZMET BİNASI

TAHSİSİ” İLE İLGİLİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

              Başkan:Sayın Üyeler, Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzün müzekkeresini görüşeceğiz. Mülkiyeti Belediyemize ait Yukarı Mahalle 412 ada 11  parselde bulunan eski Öğretmenevinin Sosyal Hizmet Merkezi yapımı için T.C.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü adına 01.07.2021 gün ve 43 no’lu meclis kararı ile tahsis yapılmış idi.

             Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün 3352093 sayılı yazısında; tahsis edilen hizmet binası üzerinde yapılan incelemelerde hizmet binasının Sosyal Hizmet Merkezi açılmasına uygun olmaması (erişebilirlik nedeni ile) nedeni ile yapılan hizmet binası tahsisinin iptal edilmesi, yine İlçe merkezinde bulunan 410 ada 29 parsel Yukarı Mah.50004 Sokak N:5 Bozkır adresinde bulunan binanın Komek Hizmet Binası olarak kullanılan katlarının bedelsiz olarak Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi istenilmektedir.

            01.07.2021 gün ve 43 nolu karar ile yapılan tahsis uygun bulunmadığı için 09.05.2022 gün ve 25 nolu kararımızla iptal edilmiştir.

           Büyükşehir Belediyesi, 10.06.2022 gün ve 111953 sayılı yazısında, Konya Büyükşehir Belediyesince KOMEK olarak kullanılan sözkonusu taşınmazın Büyükşehir Belediyesince kullanımına ihtiyacın kalmadığı, KOMEK hizmetlerinin yeni yapılan hizmet binalarında sürdürüleceği belirtildiğinden, 07.05.2015 gün ve 59 no’lu kararımız ile yapılan tahsis işleminin iptal edilmesine oybirliğiyle karar verildi. Sonuç olarak;

İlçe merkezinde bulunan 410 ada 29 parsel Yukarı Mah.50004 Sokak N:5 Bozkır adresinde bulunan binanın Komek Hizmet Binası olarak kullanılan 2.ve 3.katta bulunan bölümlerin Sosyal Hizmet Merkezi yapımı için T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü adına bedelsiz olarak 10 (on) yıl süre ile 5393 sayılı kanunun 75/d maddesi gereğince tahsis yapılmasına, protokol imzalanması için Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’ya yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

              

11-NORM KADRO DEĞİŞİKLİĞİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

           Başkan : Sayın Üyeler, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün müzekkeresinde belirtildiği üzere; mühendis kadrosunda çalışan personelin kadro derecesinde değişiklik ihtiyacı olup, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına İlişkşn Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince hazırlanan III Sayılı Cetvelde (Memur Kadro Değişikliği)5.dereceli Mühendis kadrosunun kaldırılarak 3.dereceli Mühendis kadrosunun alınması için meclis kararı gerekmektedir.

          Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, III Sayılı Cetvelde kadro ihtiyacı gerekçesiyle 5.dereceli Mühendis kadrosunun kaldırılarak 3.dereceli Mühendis kadrosunun alınmasına 5393 sayılı kanunun 18(l)maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

                

        12-DİLEK VE TEMENNİLER  :

        Başkan :Sayın Üyeler, 2022 yılı Temmuz ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

        2022 Ağustos ayı olağan meclis toplantımızın 03 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 14:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

             Meclis Başkanı                          Katip Üye                                   Katip Üye

            Sadettin SAYGI                      Mustafa ŞAHİN                       Meltem AYHAN 

                                                                                                                    

Yazdır e-Posta