Meclis Kararları

2023 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 HAZİRAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2022/HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                 Karar Tutanak No       :06

                                                                                                Karar Tutanak Tarihi  :02.06.2022  

KATILANLAR                        :                                     KATILMAYANLAR       :           Başkan    :Sadettin SAYGI                                                Üye       :Meltem AYHAN

            Üye         :Hüseyin ERDEM                                               “           :Ahmet DEMİR

               “           :Hayri AK                                                            “           :L.Emre BAŞAR 

               “           :Hasan ÖZCAN                                                   

   “           :Hasan ÖZKAYA                                              

   “           :Arif DURNA

   “           :Yusuf ER

   “           :Ramazan SAĞLAM

   “           :Yüksel ÖZ

   “           :Halil YUVAKTAŞ

   “           :Mustafa ŞAHİN

   “           :Kıymet ALTINIŞIK

   “           :Mümine CENGİZ

Başkan:Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2022/Haziran ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 09.05.2022 gün ve 05 No’lu (Mayıs ayı olağan I.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve  önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

            Meclis Üyelerimizden Meltem AYHAN, Ahmet DEMİR ve L.Emre BAŞAR   dilekçesi ile, 2022 Haziran  ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meltem AYHAN, Ahmet DEMİR ve L.Emre BAŞAR’ın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 02.06.2022 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

                 1-DEMİRASAF MAH.360/1, 302/14, 297/38 ADA/PARSELLERDE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNİN GÖRÜŞÜLMESİ  :

                 Başkan:Sayın Üyeler, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün müzekkeresinde belirtildiği üzere, İlçemiz Demirasaf Mahallesinde Hazineye ait 360/1, 302/14, 297/38 ada/parsellerde Bozkır Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yapılacak olan sanayi dükkanları projesine altlık teşkil edecek imar planı değişikliklerine ilişkin olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Konya Büyükşehir Belediye meclisince görüşülüp onaylanmıştır. Akabinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Öneri Uygulama İmar Planı Değişikliği Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gereği meclisimizce görüşülüp değerlendirilmesi gerekmektedir.

                 Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, Demirasaf Mahallesinde Hazineye ait 360/1, 302/14, 297/38 ada/parsellerde Bozkır Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yapılacak olan sanayi dükkanları projesine ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Öneri Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

                 2-DEMİRASAF MAH.359 ADA 3-4-10-11-12 PARSELLERDE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNİN GÖRÜŞÜLMESİ  :

                 Başkan:Sayın Üyeler, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün müzekkeresinde belirtildiği üzere, Ali KARADAĞ 16/05/2022 tarihli dilekçesinde; Konya İli, Bozkır İlçesi Demirasaf Mahallesi, 359 ada 3-4-10-11-12 parsellerde ticaret amacı ile hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişiklik teklifi bulunmakta olup, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince meclisimizce değerlendirilmesi gerekmektedir.

                 Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, talebin incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevkine oybirliğiyle karar verildi.

                 3-DEMİRASAF MAH.348 ADA 12-13-14 PARSELLERDE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNİN GÖRÜŞÜLMESİ  :

                 Başkan:Sayın Üyeler, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün müzekkeresinde belirtildiği üzere, Arif KUZUCU 16/05/2022 tarihli dilekçesinde; Konya İli, Bozkır İlçesi, Demirasaf Mahallesi, 348 ada 12-13-14 parsellerde ticaret amacı ile hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi bulunmakta olup, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince meclisimizce değerlendirilmesi gerekmektedir.

                 Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, talebin incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevkine oybirliğiyle karar verildi.

                 4-L.EMRE BAŞAR-HALİL YUVAKTAŞ’IN İMAR KANUNUNUN 18.MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

                 Başkan:Sayın Üyeler, L.Emre BAŞAR-Halil YUVAKTAŞ’ın  23.05.2022 günlü dilekçesinde İlçemiz Demirasaf, Cumhuriyet ve Yukarı Mahallelerinde belirttikleri bölgelerde, İmar Kanununun 18.madde uygulaması ile ilgili talebinin görüşülmesi gerekmektedir.

                 Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, talebin incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevkine oybirliğiyle karar verildi.

                 5-ABDULLAH KARAKUŞ’UN İMAR KANUNUNUN 18.MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

                 Başkan:Sayın Üyeler, Abdullah KARAKUŞ’un 25.05.2022 günlü dilekçesinde, Demirasaf Mahallesinde belirttiği bölgede, İmar Kanununun 18.madde uygulaması ile ilgili talebinin görüşülmesi gerekmektedir.

                 Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, talebin incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevkine oybirliğiyle karar verildi.

                 6-MEHMET ÜĞÜTÜCÜ-GÜROL ÜĞÜTÜCÜ-EROL ÜĞÜTÜCÜ-FATMA ARICI’NIN İMAR KANUNUNUN 18.MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

                 Başkan:Sayın Üyeler, Mehmet ÜĞÜTÜCÜ-Gürol ÜĞÜTÜCÜ-Erol ÜĞÜTÜCÜ-Fatma ARICI’nın 25.05.2022 günlü dilekçesinde, Cumhuriyet Mahallesinde belirttikleri bölgede, İmar Kanununun 18.madde uygulaması ile ilgili talebinin görüşülmesi gerekmektedir.

                 Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, talebin incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevkine oybirliğiyle karar verildi.

                  7-DİLEK VE TEMENNİLER  :

Başkan : Sayın Üyeler, 2022 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2022 Temmuz ayı olağan meclis toplantımızın 05 Temmuz 2022 Salı günü saat 14:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

             Meclis Başkanı                          Katip Üye                                   Katip Üye

            Sadettin SAYGI                      Mustafa ŞAHİN                       Meltem AYHAN 

                                                                                                                     (İzinli)

Yazdır e-Posta