Meclis Kararları

2023 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 MAYIS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2022/MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                 Karar Tutanak No       :05

                                                                                                Karar Tutanak Tarihi  :09.05.2022  

KATILANLAR                        :                                     KATILMAYANLAR       :           I.Meclis Başkan V.:Hasan ÖZCAN                                 Başkan  :Sadettin SAYGI                                           

            Üye         :Hüseyin ERDEM                                            Üye      :Ahmet DEMİR

               “           :Hayri AK                                                            “        :Mustafa ŞAHİN

   “           :Hasan ÖZKAYA                                                

   “           :Arif DURNA

   “           :Yusuf ER

   “           :Ramazan SAĞLAM

   “           :Yüksel ÖZ

   “           :Halil YUVAKTAŞ

   “           :L.Emre BAŞAR

   “           :Meltem AYHAN

   “           :Kıymet ALTINIŞIK

   “           :Mümine CENGİZ

Belediye Başkanı Sadettin SAYGI 09.05.2022 günlü Mayıs ayı olağan meclis toplantısına iş yoğunluğu nedeniyle katılamadığından, 5393 sayılı kanunun 19.maddesi gereğince  Meclis I.Başkan Vekili Hasan ÖZCAN meclis toplantısına başkanlık yapacaktır.  

I.Meclis Başkan V:Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2022/Mayıs   ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 06.04.2022 gün ve 04 No’lu (Nisan ayı olağan I.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve  önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

            Meclis Üyelerimizden Ahmet DEMİR ve Mustafa ŞAHİN dilekçesi ile, 2022 Mayıs  ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Ahmet DEMİR ve Mustafa ŞAHİNin 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 09.05.2022 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

           1-TAŞINMAZMAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ  :

           I.Meclis Başkan V: Sayın Üyeler, taşınmaz satışı konusu Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve 22 nolu kararında araştırılmak üzere imar ve plan bütçe komisyonumuza havale edilmiş idi. Komisyon kararlarına göre; “Mülkiyeti Belediyemize ait Kızılçakır ve Ulupınar Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı parseller komisyonumuzca yerinde görülmüş olup, yapılan inceleme sonucunda; bahsekonu parsellerin  Belediyenin yatırımları ve ihtiyaçları yönünde kullanılacağı düşünüldüğünden satışının yapılması uygun görülmüş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.” denilmektedir.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Kızılçakır

Kocaboğaz

Bahçe

226

117

3.524,86

Ulupınar

Ortapınar

Tarla

147

155

1.239,34

Taşınardı

Tarla

146

63

1.914,49

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, imar ve plan bütçe komisyonu kararları oy birliğiyle aynen kabul edilmiş olup, bahsekonu parsellerin satışına izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

        I.Meclis Başkan V: Sayın Üyeler, Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 26.04.2022 tarihli müzekkeresinde belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı Işıklar Mahallesinde bulunan  taşınmazların satışı talep edilmektedir.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Işıklar

Cevizli Koyak

Arsa

269

1

551,29

269

2

543,79

269

3

558,80

269

4

551,28

269

5

551,30

269

6

551,28

270

1

743,94

270

2

772,11

270

3

1.267,97

271

1

555,84

271

2

538,41

271

3

547,12

271

4

547,12

271

5

547,12

271

6

547,12

272

1

501,67

272

2

737,34

 

         Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, bahsekonu parsellerin  Belediyenin yatırımları ve ihtiyaçları yönünde kullanılacağı düşünüldüğünden satışına izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            2-2021 YILI KESİN HESABININ GÖRÜŞÜLMESİ :

            I.Meclis Başkan V:Sayın Üyeler, Belediyemiz 2021 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvellerini karara bağlayacağız. Kesin Hesap Cetvellerini sizlere okuyup gerekli izahat verilecektir. Kesin hesap cetvelleri ile ilgili açıklamalar yapılmış olup, rakamlar aşağıda gösterilmiştir.

A)2021 YILI GELİR KESİN HESAP CETVELİ

 

VERGİ GELİRLERİ

 2.112.786,42

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

 1.299.958,02

ALINAN BAĞIŞ VE YARD.İLE ÖZEL GELİRLER

 5.800.865,01

DİĞER GELİRLER

18.889.037,34

SERMAYE GELİRLERİ

  1.219.847,60

2021 YILI GELİRLERİMİZ

29.322.494,39

 

             B)2021 YILI GİDER KESİN HESAP CETVELİ

 

       FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE

GENEL KAMU HİZMETLERİ      

  

4.920.674,31

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ.       

595.996,32

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER     

11.498.669,14

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

 

3.208.850,72

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ.         

8.394.068,77

 

DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

140.787,54

2021 YILI GİDERLERİMİZ TOPLAMI

 

28.759.046,80

 

 

       EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE  

 

PERSONEL GİDERLERİ

3.029.151,00

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

497.704,37

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

23.870.752,11

FAİZ GİDERLERİ

518.679,72

CARİ TRANSFERLER

268.619,60

SERMAYE GİDERLERİ

574.140,00

2021 GİDERLERİMİZ

28.759.046,80

 

 

             Değerli Üyeler, Kesin Hesap üzerinde yukarıda açıklama yapılmıştır. Hesap Cetvelleri üzerinde görüşü olan arkadaşlar görüşlerini belirtebilirler. Üyelerin, Hesap ve Cetveller üzerinde görüşlerinin bulunmadığını beyan etmeleri üzerine ve Hesap üzerindeki görüşmelerin de tamamlanması ile oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda;   2021 Mali Yılı İdari Kesin Hesap Cetvellerinin yukarıda açıklandığı üzere Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi ile 5393 sayılı yasanın 18/ b maddesi gereğince oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 3-AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN “HİZMET BİNASI          TAHSİSİ” İLE İLGİLİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

            I.Meclis Başkan V: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün müzekkeresinde belirtildiği üzere; mülkiyeti Belediyemize ait Yukarı Mahalle 412 ada 11  parselde bulunan eski Öğretmenevinin Sosyal Hizmet Merkezi yapımı için T.C.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü adına 01.07.2021 gün ve 43 no’lu meclis kararı ile tahsis yapılmış idi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün 3352093 sayılı yazısında; tahsis edilen hizmet binası üzerinde yapılan incelemelerde hizmet binasının Sosyal Hizmet Merkezi açılmasına uygun olmaması (erişebilirlik nedeni ile) nedeni ile yapılan hizmet binası tahsisinin iptal edilmesi talep edilmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, 01.07.2021 gün ve 43 no’lu meclis kararı ile T.C.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü adına yapılmış olan tahsisin iptal edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            4-ÜCRET VE TARİFELERİN GÖRÜŞÜLMESİ:

           I.Meclis Başkan V:Sayın Üyeler, 2022 yılında uygulanacak aşağıda yazılı olan kalemlerin maliyet artışları nedeniyle güncellenmesi gerekmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; 2022 yılı içerisinde uygulanacak ücret tarifelerin  aşağıda yazılı olduğu gibi kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

A-GREYDER  :

İlçe halkına akaryakıt, yağ vs masrafları Belediyemize ait olmak üzere 1 saatlik ücretinin 1000 TL +KDV

B-KAZICI VE YÜKLEYİCİ   :

İlçe halkına akaryakıt, vs. masrafları Belediyemize ait olmak üzere 1 saatlik ücretinin

Lastikli kepçe saat ücreti yakıt dahil  500 TL +KDV 

Paletli  kepçe saat ücreti yakıt dahil   800 TL +KDV 

Bir saate kadar süreler 1 saat ücreti alınır, garaj çıkışı hariç 2 saat’ten fazla çalışmışsa iş başlangıç saati geçerli, iş 2 saatten az sürmüşse garaj çıkışı saat tutulacak.

            Halkın ortak kullandığı bağ,bahçe yolları, mal sahiplerinin rızası alınarak para ödenmeksizin kamulaştırma yapmadan açılacak ve iş makinesi, kamyon, greyder ücreti alınmayacak.

                   

C-VASITA ÇEKMELER  :

Vasıta çekme ücreti:500+KDV

D-VİDANJÖR ÜCRETİ :    

Vidanjör Ücreti          101,69 TL+KDV

E-KAMYON VE TRAKTÖR ÜCRETLERİ  :

Kamyon Ücreti :120 TL+ KDV

Traktör Ücreti   : 90 TL+ KDV

F-NAKLİYE ÜCRETİ ( KDV HARİÇ)   :

Mahallelere (gidiş-dönüş km başı) 10,00 TL (Kamyona 8 m3’ten fazla kum atılmayacaktır)

Yaylalara (gidiş-dönüş km başı)    15,00 TL  (Kamyona 6 m3’ten fazla kum atılmayacaktır)

G-FORKLİFT VE KOMPRESÖR ÜCRETLERİ ( KDV HARİÇ)  :

Forklift palet başı ücreti :  20,00 TL

Kompresör 1 saat ücreti  :150,00 TL

           5-DİLEK VE TEMENNİLER  :

I.Meclis Başkan V: Sayın Üyeler, 2022 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2022 Haziran ayı olağan meclis toplantımızın 02 Haziran 2022 Perşembe  günü saat 14:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

         I.Meclis Başkan V.                          Katip Üye                                 Katip Üye

            Hasan ÖZCAN                        Meltem AYHAN                       Mustafa ŞAHİN

                                                                                                                      (İzinli)

Yazdır e-Posta