Meclis Kararları

2023 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2022/MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                 Karar Tutanak No       :03

                                                                                                Karar Tutanak Tarihi  :02.03.2022  

KATILANLAR                        :                                     KATILMAYANLAR       :           Başkan    :Sadettin SAYGI                                              Üye  : Ramazan SAĞLAM

            Üye         :Hüseyin ERDEM                                                 “  : L.Emre BAŞAR                                                             “           :Hayri AK                                             

   “           :Hasan ÖZCAN                                                

   “           :Arif DURNA

   “           :Mustafa ŞAHİN

   “           :Yusuf ER

   “           :Hasan ÖZKAYA

   “           :Yüksel ÖZ

   “           :Halil YUVAKTAŞ

   “          :Ahmet DEMİR

   “           :Meltem AYHAN

   “           :Kıymet ALTINIŞIK

   “           :Mümine CENGİZ

Başkan:Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2022/Mart   ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 03.02.2022 gün ve 02 No’lu (Şubat ayı olağan I.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve  önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

                 Meclis Üyelerimizden Ramazan SAĞLAM dilekçesi ile, 2022 Mart  ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Ramazan SAĞLAM’ın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 02.03.2022 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Başkan :Sayın Üyeler, Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzün gündeme alınması talep edilen, iki adet müzekkeresi bulunmaktadır. Talepler meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

            1-Demirasaf Mah.320 ada 14 parselin “Resmi Kurum Otopark Alanı” olarak kullanılacağına ilişkin plan notu eklenmesi

            2-Yukarı Mah.399 ada 19 parselin 1.katında bulunan 5 adet işyerinin kullanımı ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapılması için yetki verilmesi ile ilgili konuların gündeme ilave edilerek görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

            1-BOZKIR HAYVAN PAZARI YAPIMI İLE İLGİLİ  PROTOKOL YAPILMASI İÇİN YETKİ VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

            Başkan:Mülkiyeti Belediyemize ait Demirasaf Mahallesi 363 ada 4 ve 5 nolu parsellerin, tevhit işleminden sonra yeni parsel numarası 363 ada 12 olan parselimiz üzerine Bozkır Hayvan Pazarı yapılması planlanmaktadır. Sözkonusu Hayvan Pazarının yapımı için protokol yetkisinin tarafıma verilmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Bozkır Hayvan Pazarı yapımı için Tarım ve Orman Bakanlığı ve Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri ile  protokol  yapılmasına ve protokol için Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’ya yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

                 2- DEMİRASAF MAH.320 ADA 14 PARSELİN “RESMİ KURUM OTOPARK ALANI” OLARAK KULLANILACAĞINA İLİŞKİN PLAN NOTU EKLENMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

                 Başkan:Emlak ve İstimlak Müd.nün 01.03.2022 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere, Belediyemizce Yukarı Mahallede hazineye ait 413 ada 2 parselde KAFEM Projesi gündemdedir. Hazineden bu yeri Belediyemize alabilmek için, hazine ile mülkiyeti Belediyemize ait Demirasaf Mah.320 ada 14 parselin trampası sözkonusudur.

                 Ancak bu yer imar planında “P” Otopark alanı olarak ayrıldığı için Milli Emlak Müdürlüğünce “Resmi Kurum Otopark Alanı” olarak kullanılacağına ilişkin plan notu eklenmesi istenilmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;Demirasaf Mah.320 ada 14 nolu parsel imar planında “P” Otopark alanı olduğundan, sözkonusu parselin “Resmi Kurum Otopark Alanı” olarak kullanılacağına ilişkin plan notu eklenmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

             3-YUKARI MAH.399 ADA 19 PARSELİN 1.KATINDA BULUNAN  5 ADET İŞYERİNİN KULLANIMI İLE İLGİLİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE PROTOKOL YAPILMASI İÇİN YETKİ VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

                 Başkan:Emlak ve İstimlak Müd.nün 02.03.2022 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere, Yukarı Mah.399 ada 19 parselde mevcut bulunan 2 Katlı Ahşap Belediye Binası niteliğindeki taşınmazın 2.katı Etnografya Müzesi olarak faaliyet göstermektedir. Bahse konu binanın 1.katındaki Yukarı Mah.50009 Sokak N:1, Şehit Halis Demir Sokak N:3/Ave 3/B, 50003 Sokak N:13/A ve 13/B adresinde bulunan 5 adet işyerinin kullanımı ile ilgili Belediyemiz ve Konya Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması ve yetki verilmesi gerekmektedir.  

                 Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;Sözkonusu 5 adet işyerinin kullanım hakkının Belediyemize verilmesi ve bu işyerlerinin ticari amaçla kullanılması için, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Belediyemiz arasında protokol yapılmasına ve protokol için Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’ya yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Başkan : Sayın Üyeler, 2022 yılı Mart ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2022 Nisan ayı olağan meclis toplantımızın 06 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 14:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

            Meclis Başkanı                             Katip Üye                                 Katip Üye

            Sadettin SAYGI                      Mustafa ŞAHİN                       Meltem AYHAN 

Yazdır e-Posta