Meclis Kararları

2023 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2022/ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                 Karar Tutanak No       :02

                                                                                                Karar Tutanak Tarihi  :03.02.2022  

KATILANLAR                        :                                     KATILMAYANLAR       :           Başkan    :Sadettin SAYGI                                              Üye  :Hasan ÖZKAYA

 Üye        :Hüseyin ERDEM                                             “      :Yüksel ÖZ

   “           :Hayri AK                                                          “      :Halil YUVAKTAŞ

   “           :Hasan ÖZCAN                                                 “      :Ahmet DEMİR

   “           :L.Emre BAŞAR                                               “      :Meltem AYHAN

   “           :Arif DURNA

   “           :Mustafa ŞAHİN

   “           :Yusuf ER

   “           :Ramazan SAĞLAM

   “           :Kıymet ALTINIŞIK

   “           :Mümine CENGİZ

Başkan:Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2022/Şubat   ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 06.01.2022 gün ve 01 No’lu (Ocak ayı olağan I.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve  önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyemiz Ali KOYUNCU’nun vefatı nedeniyle, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 18.01.2022 gün ve 25867 sayılı yazısında belirtildiği gibi yerine (AK Parti)1.yedek üye olarak Bozkır Belediye Meclisimizde görev yapmak üzere Ahmet DEMİR görevlendirilmiştir.

Meclis Üyelerimizden Hasan ÖZKAYA, Yüksel ÖZ, Halil YUVAKTAŞ, Ahmet DEMİR, Meltem AYHAN dilekçesi ile, 2022 Şubat  ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Hasan ÖZKAYA, Yüksel ÖZ, Halil YUVAKTAŞ, Ahmet DEMİR, Meltem AYHANın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 03.02.2022 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Başkan :Sayın Üyeler,  toplantımızın gündemsiz yapılacağı bildirilmiş idi ancak Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzün 03.02.2022 günlü müzekkeresinde belirtilen  17.04.2020 gün ve 19 no’lu meclis kararında satın alınmasına karar verilen 351 ada 7-8-9-10-11-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 nolu parsellerin satın alınması ile ilgili kararın iptal edilmesinin görüşülmesi talep edilmektedir.

         Sözkonusu talebin gündeme ilave edilerek görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

            1-351 ada 7-8-9-10-11-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 NOLU PARSELLERİN SATIN ALINMASI İLE İLGİLİ KARARIN İPTALİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzün 03.02.2022 günlü müzekkeresinde belirtilen  17.04.2020 gün ve 19 no’lu meclis kararında satın alınmasına karar verilen 351 ada 7-8-9-10-11-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 nolu parsellerin satın alınması ile ilgili kararın iptal edilmesinin görüşülmesi talep edilmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda: 17.04.2020 gün ve 19 no’lu meclis kararında satın alınmasına karar verilen 351 ada 7-8-9-10-11-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 nolu parsellerin satın alınması ile ilgili kararın iptal edilmesine ve sözkonusu parseller üzerinde bulunan tapu şerhlerinin kaldırılmasına, gerekli tüm işlemler için Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’ya yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Başkan : Sayın Üyeler, 2022 yılı Şubat ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddenin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2022 Mart ayı olağan meclis toplantımızın 02 Mart 2022 Çarşamba günü saat 14:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

            Meclis Başkanı                             Katip Üye                                 Katip Üye

            Sadettin SAYGI                      Mustafa ŞAHİN                       Meltem AYHAN 

                                                                                                                    (İzinli)

Yazdır e-Posta