Meclis Kararları

2023 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2022/OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                 Karar Tutanak No       :01

                                                                                                Karar Tutanak Tarihi  :06.01.2022  

KATILANLAR                        :                                     KATILMAYANLAR       :           Başkan V.:Yüksel ÖZ                                                      Başkan  :Sadettin SAYGI

 Üye        :Hüseyin ERDEM                                             Üye      :Ali KOYUNCU

   “           :Hayri AK                                                            “         :Yusuf ER

   “           :Hasan ÖZCAN

   “           :L.Emre BAŞAR

   “           :Arif DURNA

   “           :Hasan ÖZKAYA

   “           :Mustafa ŞAHİN

   “           :Ramazan SAĞLAM

   “           :Halil YUVAKTAŞ

   “           :Meltem AYHAN

   “           :Kıymet ALTINIŞIK

   “           :Mümine CENGİZ

Başkan V.:Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2022/Ocak   ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 02.12.2021 gün ve 13 No’lu (Aralık ayı olağan I.Birleşim I.Oturum), 07.12.2021 gün ve 14 No’lu (Aralık ayı olağan II.Birleşim I.Oturum) ve 27.12.2021 gün ve 15 No’lu (Aralık ayı olağanüstü I.birleşim I.oturum) meclis karar tutanakları üyelere dağıtıldı ve  önceki tutanaklarda maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Yusuf ER dilekçesi ile, 2022 Ocak  ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Yusuf ER’in 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 06.01.2022 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. Meclis Üyemiz Ali KOYUNCU Covid 19 nedeniyle yoğun bakımda olduğundan toplantıya iştirak edememiştir.

Başkan V.:Sayın Üyeler,  gündeme geçmeden önce aşağıda yazılı konuların gündeme ilave edilerek görüşülmesini talep ediyorum.

a)Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzün 05.01.2022 günlü müzekkeresinde belirtilen

Bozkır Toplum Sağlığı Merkezi tahsis talebi

            b)Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzün 05.01.2022 günlü müzekkeresinde belirtilen taşınmazmal satın alınması talebi

         Yukarıda yazılı taleplerin gündeme ilave edilerek görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

            1-ÜCRET VE TARİFELERİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

            A-ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE    DAMGALAMA ÜCRETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ          :

             Başkan V.:Sayın Üyeler,  24 Aralık 2021 gün ve 31699 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama, Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, muayene ve damgalama ücretlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda 2022 yılı Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücretlerinin Resmi Gazetede yayınlanan ücretler doğrultusunda uygulanmasına 5393 sayılı kanunun 18/f maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE DAMGALAMA ÜCRETLERİ

 ÖLÇÜ ALETLERİNİN CİNSİ                                              ÜCRETİ (TL/Kr/Adet)

1-UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

Sınıf II ve III Uzunluk Ölçüleri

Anma uzunluğu 2 metre kadar olanlar (2 metre dahil)                     95 Kr

2-HACİM ÖLÇEKLERİ

Yağ Ölçekleri

Hacmi 1 litreye kadar olanlar(1 litre dahil )                                    1,6 TL

Hacmi 2-5 litre arasında olanlar (5 litre dahil)                                3,1 TL

Hacmi 10 litre ve daha yukarısı olanlar                                          7,6  TL

 

3-KÜTLE ÖLÇÜLERİ

M3, M2 Sınıfı Kütleler

50 grama kadar olanlar(50 gram dahil)                                            3,1 TL

100 gram-5 kilogram arasında olanlar(5 kilogram dahil)                4,6  TL

10 kilogram- 20 kilogram olanlar                                                    6,5  TL

50 kilogramdan fazla olanlar (50 kilogram dahil)                           9,3  TL

4-OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ

Sınıfı III ve IV Tartı Aletleri

Mekanik-Elektronik Tartı Aletleri

Maksimum kapasitesi 5 kilograma kadar olanlar

(5 kilogram dahil)                                                                              55,8 TL

Maksimum kapasitesi 5 kilogram- 50 kilogram arasında olanlar

(50 kilogram dahil)                                                                            83,6 TL

Maksimum kapasitesi 50 kilogram-350 kilogram arasında olanlar

(350 kilogram dahil)                                                                          97,9 TL

Maksimum kap. 350 kg-1500 kg arasında olanlar(1500 kg dahil)  112    TL                                                           

Maksimum kap.1500 kg-2000 kg arasında olanlar(2000 kg dahil) 139,9 TL

Maksimum kap.2000 kg-12000 kg arasında olanlar(12000 kg dahil)941,1 TL

B-ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

            Başkan V. :Sayın Üyeler, 21 Aralık 2021 gün ve 31696  sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı “Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (SERİ NO:54) ne göre İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi büyükşehir belediyeleri için 7.Grup, 3. Derece yıllık vergi tutarı 100.00 TL olarak belirlenmiştir.

             Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

            2022 yılı için İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi(7.Grup, 3.Derece) yıllık vergi tutarının 100,00.-TL olmasına oybirliğiyle karar verildi.

2-MUHTELİF KADROLARDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI VE   BU KADROLARA ÖDENECEK NET ÜCRET İLE EK ÖDEME ÜCRETLERİNİN            BELİRLENMESİ   :

Başkan V.:Sayın Üyeler İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün müzekkeresinde belirtildiği üzere, Belediyemizde Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan 2 adet Mühendis Kadrosu için İnşaat Mühendisi, Maden Mühendisi olmak üzere 2 adet Mühendis kadrosunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3.fıkrası ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 31/10/2005 tarih ve 11493 sayılı ve 16/01/2007 tarih ve 2007/10 sayılı Genelgeleri gereğince, 2022 yılı için tam zamanlı Sözleşmeli Personel istihdamında, Sağlık Hizmetleri Sınıfında ise 1 adet Veteriner Hekim kadrosunun kısmi zamanlı Sözleşmeli Personel istihdamında kullanılması ve tam zamanlı sözleşmeli personel olarak, 1 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Maden Mühendisi ile kısmi zamanlı  1 adet Veteriner hekim kadrolarına ödenecek net ücret ve ek ödeme ücretinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; 2022 yılı için, 1 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Maden Mühendisi kadrosunun tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamında, 1 adet Veteriner Hekim kadrosunun kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdamında kullanılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3.fıkrası ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 31/10/2005 tarih ve 11493 sayılı ve 16/01/2007 tarih ve 2007/10 sayılı Genelgeleri gereğince oybirliğiyle karar verildi.        

            Tam zamanlı sözleşmeli personel olarak, 1 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Maden Mühendisi  ve kısmi zamanlı 1 adet Veteriner Hekim kadrolarına T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayınlanacak olan Genelgesi ile belirlenen (Devlet memurlarına yapılacak zam oranında) artış oranına göre aylık net ücretlerin belirlenmesine ve 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personelin ek ödeme oran ve tutarlarını gösteren (2) sayılı cetvelde yayınlanacak tutarın ek ödeme olarak ödenmesine, ayrıca yılı içinde devlet memurlarına yapılacak zam oranında ücretlerinin artırılmasına oybirliğiyle karar verildi.

            3-FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ  :

Başkan V.: Sayın Üyeler, 31.12.2021 tarih ve 31706 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (Kanun No:7344 Kabul Tarihi 17.12.2021) 4.maddenin (g) bendinde “ Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarları (K) cetvelinde, III. Fazla Çalışma Ücreti, (B)Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti, 1-Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 667 TL’sını geçemez” denilmektedir. 

Bundan önceki yıllarda olduğu gibi  Belediyemizde çalışan  zabıta personelinin fazla çalışma ücretinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda : 2022 yılı için zabıta personeline aylık 600,00.-(Altıyüz) TL fazla çalışma ücreti ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

4-DENETİM KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ  :

            Başkan V.:Sayın Üyeler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı 3 den az, 5 den çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturmamız gerekmektedir.

 Yüksel ÖZ tarafından verilen yazılı önerge ile, Hayri AK, Ramazan SAĞLAM ve Hasan ÖZCAN’ın 2021 yılı belediyemiz gelir-giderleri ile hesap iş ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonuna seçilmeleri teklif edildi.  Konu meclisimizce görüşüldü. Denetim komisyonunun üç (3)  kişiden oluşmasına karar verildi. Oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Yapılan gizli oylama sonucunda;

 Hayri AK 11 oy (KABUL), Ramazan SAĞLAM 11  oy(KABUL), Hasan ÖZCAN 10 oy (KABUL) aldıkları görüldü. Arif DURNA, Hasan ÖZKAYA ve Halil YUVAKTAŞ’ın 1’er oy aldıkları görüldü.   

            Hayri AK, Ramazan SAĞLAM ve Hasan ÖZCAN oy çokluğu ile Denetim Komisyonu Üyeliğine seçildi.

          5-DEMİRASAF MAH.333 ADA 1 PARSELDEN GEÇEN 10 MT İMAR YOLUNUN KALDIRILMASI TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

            Başkan V.:Sayın Üyeler, Demirasaf Mah.333 ada 1 parselden geçen 10 mt  imar yolunun kaldırılması talebi Belediye Meclisinin 02.12.2021 tarih ve 62 nolu kararında incelenmek üzere imar komisyonumuza havale edilmiş idi. Komisyonumuzca yapılan görüşme sonucunda;

            “1-Demirasaf Mah.333 ada 1 parselden geçen 10 mt  imar yolunun kaldırılması talebi komisyonumuzca incelenmiş olup, 3194 sayılı imar kanununun, plan yapımına ait esaslara dair yönetmelik hükümlerinin 3.bölümü olan imar planı değişikliklerinde uyulması gereken esaslar kısmının 29.maddesinde

“Madde 29- İmar planında gösterilen yolların genişletme, daraltma ve güzergâhına ait imar planı değişikliklerinde;

1- Devamlılığı olan bir yol belli bir kesimde daraltılamaz.

2- Yolların kaydırılmasında, mülkiyet ve yapılaşma durumu esas alınır.

3- İmar planlarındaki gelişme alanlarında (7.00) m.den dar yaya, (10.00) m.den dar trafik yolu açılamaz, meskun alanlarda mülkiyet ve yapılaşma durumlarının elverdiği ölçüde yukarıdaki standartlara uyulur.

4- İmar planı değişikliği ile çıkmaz sokak ihdas edilemez.

5- İmar planı içinde kalan karayolu, kent içi geçişinin değiştirilmesi durumunda, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden alınacak görüşe uyulur.” denilmektedir.

            Bu sebeple devamlılığı olan imar yolları belli bir kesimde kaldırılamaz veya daraltılamaz, dilekçede bahsedilen yolun imar planı bütününde devamlılığı olup, mevzuat gereği kaldırılması yönetmelik hükümlerine aykırıdır.” denilmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda imar komisyonu kararı doğrultusunda Demirasaf Mah.333 ada 1 parselden geçen 10 mt  imar yolunun kaldırılması talebinin REDDİNE oybirliğiyle karar verildi.

            6-TAŞINMAZMAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ  :

            Başkan V.:Sayın Üyeler, taşınmaz satışı konusu Belediye Meclisinin 02.12.2021 tarih ve 64 nolu kararında araştırılmak üzere imar ve  plan bütçe komisyonumuza havale edilmiş idi.       Komisyon kararlarına göre; “Mülkiyeti Belediyemize ait Üçpınar ve Hacılar Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı parseller komisyonumuzca yerinde görülmüş olup, yapılan inceleme sonucunda; Üçpınar Mah.174 ada 2 parselin her ne kadar 04.02.2021 gün ve 11 no’lu kararla satışına izin verilmiş ise de  mahallin ortak kullanım alanı olarak görüldüğünden satışının yapılması uygun görülmemiştir. Bu nedenle bahse konu meclis kararının iptal edilmesi hususunun belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

            Hacılar Mah.285 ada 1 no’lu parselin ise Belediyenin yatırımları ve ihtiyaçları yönünde kullanılacağı düşünüldüğünden satışının yapılması uygun görülmüş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.” denilmektedir.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Üçpınar

Kasabaiçi

1 katlı kargir köy odası ve arsası

174

2

99,99

Hacılar

İlmeli Belen

Arsa

285

1

4.852,22

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, imar ve plan bütçe komisyonu kararları oy çokluğuyla aynen kabul edilmiş olup, Üçpınar Mah.174 ada 2 parsel için alınan  04.02.2021 gün ve 11 no’lu  satış kararımızın iptal edilerek, bahse konu parselin satılmamasına, Hacılar Mah.285 ada 1 parselin ise satışına izin verilmesine oyçokluğuyla karar verildi.

            Meclis Üyesi Halil YUVAKTAŞ Hacılar Mah. 285 ada 1 parselin ikiye bölünerek iki ayrı parsel üzerinden satılmasını belirterek RET oyu kullandı. Hasan ÖZKAYA ise Üçpınar Mah. 174 ada 2 parselin satılması yönünde  KABUL oyu kullandı.

               7-HARMANPINAR MAH.7419, 7420, 7421, 7422 ve 7423 NOLU PARSELLERİN DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVRİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

            Başkan V.:Sayın Üyeler, devir konusunda meclisimizin 02.12.2021 tarih ve 61 nolu kararına göre, Harmanpınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 7419, 7420, 7421, 7422 ve 7423 parsel numaralı taşınmazlar için belirlenen kamulaştırma bedelinin DSİ 4.Bölge Müdürlüğü tarafından yeniden değerlendirilmesi için, yeni talep yazısı gelene kadar bu gündem maddesinin ertelenmesine oybirliğiyle karar verilmiş idi.

          DSİ 4.Bölge Müdürlüğünün 1876291 sayılı yazısı ile aşağıda tabloda gösterilen miktarlar emsal değerlere göre yeniden takdir edilmiş olup, toplam 5 adet parsel için 223.547,70.-TL kamulaştırma bedeli tespit edilmiştir.

MAHALLE

ADA-PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ M2

KAM.ALAN M2

KAM. M2 FİYATI

MÜTEMİM CÜZ.

TOPLAM BEDEL FİYATI

HARMANPINAR

0-7419

2267,76

429,31

25,35 ₺

0

10.883,01 ₺

HARMANPINAR

0-7420

2262,03

2262,03

25,35 ₺

0

57.342,46 ₺

HARMANPINAR

0-7421

2504,30

2504,30

25,35 ₺

0

63,485,01 ₺

HARMANPINAR

0-7422

2502,77

2502,77

25,35 ₺

0

63.445,22 ₺

HARMANPINAR

0-7423

2509,82

1120,00

25,35 ₺

0

28.392,00 ₺

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, Konya Bozkır Harmanpınar Göleti Projesi İnşaatında Kil Sahası nedeniyle,Harmanpınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyenize ait 7419, 7420, 7421, 7422 ve 7423 parsel numaralı taşınmazların yukarıda tabloda gösterilen miktarlar kadar tespit edilen toplam 223.547,70 TL (İkiyüzyirmiüçbinbeşyüzkırkyedi TL Yetmiş KRŞ) bedel ile 5393 sayılı kanunun 75/d maddesi gereğince,  DSİ Genel Müdürlüğü adına devrinin yapılmasına ve devir ile ilgili işlemler için Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’ya yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

8-BOZKIR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ TAHSİS TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

Başkan V.:Sayın Üyeler, Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzün 05.01.2022 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere, mülkiyeti Belediyemize ait Soğucak Mah.109 ada 27 parsel içerisindeki Sağlık Evi olarak kullanılmakta olan taşınmaz  hakkında Bozkır Toplum Sağlığı Merkezinin 03.01.2022 gün ve E-68718989-010.99-21 sayılı yazısı ile 10 yıllığına tahsis talebi bulunmaktadır.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, mülkiyeti Belediyemize ait Soğucak Mah. Öteyaka Mevkii,  109 ada, 27 parselde bulunan 556,23 m2, kargir ev ve tarla niteliğindeki taşınmazın tamamının, elektrik, su vb.her türlü giderlerinin BTSM’nce karşılanması kaydıyla,  Soğucak Sağlık Evi olarak kullanılmak üzere, bedelsiz olarak 10 yıl süre ile Bozkır Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı adına 5393 sayılı kanunun 75/d maddesi gereğince tahsis yapılmasına, protokol imzalanması için Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’ya yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

9-TAŞINMAZMAL SATIN ALINMASININ GÖRÜŞÜLMESİ:

           Başkan V. :Sayın Üyeler, Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzün 05.01.2022 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere İlçemiz Demirasaf Mah.363 ada 4 parselde bulunan 3.698,32 m2 bahçe vasıflı taşınmaz ile yine aynı mahallede 363 ada, 5 parselde bulunan 5.015,21 m2 bahçe vasıflı taşınmazın belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasını talep ediyorum.

   Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Mustafa DÖNMEZ, Ali DÖNMEZ, Ayşe TUŞ, Ayla ERDEM, Yadigar GÜLER’in maliki olduğu aşağıda özellikleri yazılı  Demirasaf Mah. 363 ada 4 parseldeki  taşınmazın 250.000,00.-(İkiyüzellibin)TL,  363 ada, 5 parseldeki taşınmazın 360.000,00.-(Üçyüzaltmışbin)TL bedelle Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere, satın alınmasına izin verilmesine,  satın alma ile ilgili iş ve işlemler için Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’ya yetki verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (e)  bendi gereğince oybirliği ile karar verildi. 

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Demirasaf

Üzümcüyolu

Bahçe

363

4

3.698,32

Demirasaf

Üzümcüyolu

Bahçe

363

5

5.016,21

           10-DİLEK VE TEMENNİLER  :

Başkan V. : Sayın Üyeler, 2022 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2022 Şubat ayı olağan meclis toplantımızın 03 Şubat 2022 Perşembe günü saat 14:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

            Meclis Başkanı                             Katip Üye                                 Katip Üye

                Yüksel ÖZ                           Mustafa ŞAHİN                       Meltem AYHAN 

           (Bld.Başkan.V.)

Yazdır e-Posta