Meclis Kararları

2023 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2021/KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                Karar Tutanak No       :12

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi  :04.11.2021  

KATILANLAR                        :                                KATILMAYANLAR       :    Başkan V. :Hasan ÖZCAN                                             Başkan :Sadettin SAYGI      

 Üye          :Arif DURNA                                             Üye    :Ali KOYUNCU

   “             :Hayri AK                                                      “     :Ramazan SAĞLAM

   “             :Halil YUVAKTAŞ                                        “     :L.Emre BAŞAR

“            :Mustafa ŞAHİN

   “            :Hüseyin ERDEM

   “            :Hasan ÖZKAYA

   “            :Yüksel ÖZ

   “            :Yusuf ER

               “            :Kıymet ALTINIŞIK

   “            :Mümine CENGİZ

   “            :Meltem AYHAN

 

Başkan V: Sayın Üyeler, 04.11.2021 Perşembe günü Kasım ayı olağan meclis toplantımızı yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2021/Kasım ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 04.10.2021 gün ve 10 No’lu (Ekim ayı I.Birleşim I.Oturum), 07.10.2021 gün ve 11 No’lu (Ekim ayı II.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanaklarda maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Ali KOYUNCU, Ramazan SAĞLAM ve L.Emre BAŞAR dilekçesi ile, 2021 Kasım ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Ali KOYUNCU, Ramazan SAĞLAM ve L.Emre BAŞAR’ın  5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 04.11.2021 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Başkan V.:Sayın Üyeler gündeme geçmeden önce Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 03.11.2021 günlü müzekkeresinin gündeme ilave edilerek görüşülmesini talep ediyorum. Belediyemize ait boş bulunan lojmanın misafirhane olarak üniversite öğrencilerinin kullanımına verilmesi konulu müzekkerenin gündeme ilave edilerek görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

            1-ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİNE ÜYE OLUNMASI VE ÜYE SEÇİMİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

Başkan V.:Sayın Üyeler, T.C.Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliğine üye olunması ve üye seçiminin yapılmasını talep ediyorum.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; T.C.Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliğine 5393 sayılı kanunun 18.maddesinin (o) bendi gereğince, üye olunması ve üyelerin belirlenmesi ile tüzüğün kabulü önerisi oybirliği ile kabul edilmiştir.

T.C.Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliğine Birlik Üyesi olarak tüzük uyarınca Belediye Başkanı Sadettin SAYGI doğal üye, Belediye Meclis Üyesi Mustafa ŞAHİN Asil Üye, Arif DURNA Yedek Üye olarak oybirliği ile seçilmişlerdir.

            2-BELEDİYEMİZE AİT BOŞ BULUNAN LOJMANIN MİSAFİRHANE OLARAK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KULLANIMINA VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

            Başkan V.:Sayın Üyeler, 03.11.2021 günlü Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzün müzekkeresinde belirtildiği üzere; 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı için İlçemiz Meslek Yüksek Okuluna kayıt yaptıran öğrencilerin, Kredi ve Yurtlar Kurumunda yer olmaması nedeniyle, barınma ve kalacak yer sorunlarını çözmek amacıyla mülkiyeti Belediyemize ait Yukarı Mahalle Ahmet YAŞAR Caddesi N:13/1-2-3 adresindeki boş bulunan lojmanın misafirhane olarak yakacak, elektrik, su ve internet giderlerinin de göz önünde bulundurularak, öğrencilerin kullanımına verilmesi konusunun görüşülerek karar verilmesi talep edilmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İlçemizde bulunan Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda kaydı bulunan öğrencilerin 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı içinde, Belediyemize ait Yukarı Mahalle Ahmet YAŞAR Caddesi N:13/1-2-3 adresindeki boş bulunan lojmanın misafirhane olarak öğrencilerin kullanımına verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Ayrıca yakacak ve  internet giderlerinin belediyemizce karşılanmasına, elektrik ve su giderlerinin öğrenciler tarafından karşılanmasına ve Belediyemizce hazırlanacak olan taahhütname hükümlerine uymak kaydıyla bahse konu yerin üniversite öğrencilerinin kullanımına verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

             3-DİLEK VE TEMENNİLER :

 Başkan V :Sayın Üyeler, 2021 yılı Kasım ayı 1.birleşim olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2021 Aralık ayı olağan meclis toplantımızın 02 Aralık 2021 Perşembe  günü saat 14:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

                 Meclis Başkanı                        Katip Üye                                 Katip Üye

                 Hasan ÖZCAN                   Mustafa ŞAHİN                      Meltem AYHAN 

             (Bld.Başkan Vekili)                                                                

Yazdır e-Posta