Meclis Kararları

2021 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 TEMMUZ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 HAZİRAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 MAYIS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 NİSAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 NİSAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2021/NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                 Karar Tutanak No       :04

                                                                                                Karar Tutanak Tarihi  :06.04.2021  

KATILANLAR                        :                                     KATILMAYANLAR       :           Başkan   :Sadettin SAYGI                                              Üye      :Yusuf ER

 Üye       :Hüseyin ERDEM                                           

   “          :Hasan ÖZCAN

   “          :Hayri AK

   “          :Mustafa ŞAHİN

   “          :Arif DURNA

   “          :L.Emre BAŞAR

   “          :Ali KOYUNCU

   “          :Hasan ÖZKAYA

   “          :Yüksel ÖZ

               “          :Ramazan SAĞLAM

               “          :Halil YUVAKTAŞ

   “          :Meltem AYHAN

   “          :Kıymet ALTINIŞIK

   “          :Mümine CENGİZ 

                

Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2021/Nisan   ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 04.03.2021 gün ve 03 No’lu (Mart ayı I.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Yusuf ER dilekçesi ile, 2021 Nisan  ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi  Yusuf ERin 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 06.04.2021 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Başkan :Sayın Üyeler, Emlak ve İstimlak Müd.nün 01.04.2021 günlü müzekkeresinde belirtilen Yeniköy Mah.119 ada 1 parselde bulunan arsa vasıflı taşınmazın satışı ile ilgili talebin gündemimizin 1.maddesi içerisine ilave edilerek görüşülmesini istiyorum.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; yukarıda yazılı Yeniköy Mah.119 ada 1 parselde bulunan arsa vasıflı taşınmazın  satışı konusunun gündemimizin 1.maddesi içerisine ilave edilerek görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-TAŞINMAZMAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ(Hamzalar, Küçükhisarlık, Sorkun/Güney, Söğüt, Sarıoğlan/Koçaş, Yelbeği,Yeniköy Mah.)

             Başkan :Sayın Üyeler, 04.03.2021 tarih ve 15 nolu kararımızla gündeme alınan ve imar, plan bütçe komisyonlarımıza havale edilen konunun görüşülüp değerlendirilmesine geçildi.      

          İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu kararlarında belirtildiği üzere;

“Mülkiyeti Belediyemize ait Hamzalar Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı 1 adet parselin satışı ile ilgili mahalle halkının müracaatları üzerine ileride mahallenin ihtiyaçları yönünde kullanılabileceği düşüncesiyle şimdilik satışının ertelenmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi. “ denilmektedir.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Hamzalar K

Köyiçi

1 katlı kargir misafirhane

233

1

61,65

Konu meclisimizce görüşüldü. Komisyon raporlarımız doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda, Hamzalar Mah.233 ada 1 parselin satılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından verilmiş olan 30.03.2021, 31.03.2021ve 01.04.2021  tarihli müzekkerelerde belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı Küçükhisarlık, Sorkun/Güney, Söğüt, Sarıoğlan/Koçaş, Yelbeği, Yeniköy Mahallesinde bulunan  taşınmaz satışlarının ise araştırılmak üzere İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Küçükhisarlık

Ebesseli

Arsa

184

15

523,92

188

27

1.147,33

188

28

1.219,79

188

29

1.298,63

188

30

1.187,63

Sorkun/Güney

Kel Ali Boğazı

113

23

1.024,04

113

24

997,13

Söğüt

Köyiçi

108

17

533,81

108

16

758,77

108

15

1.398,48

Sarıoğlan/Koçaş

256

10

1.117,87

Yelbeği

148

2

286,97

Yeniköy K

119

1

446,62

2-I. ve II.MECLİS BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ   :

Başkan: Sayın Üyeler, 5393 sayılı kanunun 19.maddesi gereğince I. ve II.Meclis Başkan Vekilini ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere seçeceğiz. Meclis Üyelerimizden Mustafa ŞAHİN, Meltem AYHAN ve Arif DURNA tarafından, Hasan ÖZCAN’ın I.Meclis Başkan Vekili, Arif DURNA’nın II.Meclis Başkan Vekili görevine seçilmesi için yazılı önerge verildi.

a)I.Meclis Başkan Vekili Seçimi

            I.Meclis Başkan Vekilinin seçiminin yapılmasına geçildi. Oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Yapılan gizli oylama sonucunda Hasan ÖZCAN’ın 14 oy, aldığı görüldü. Oyların çoğunluğunu alan Hasan ÖZCAN 14 oyla, I.Meclis Başkan Vekili olarak seçildi.

             b)II.Meclis Başkan Vekili Seçimi

            II.Meclis Başkan Vekilinin seçiminin yapılmasına geçildi. Oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Yapılan gizli oylama sonucunda Arif DURNA’nın 13 oy, aldığı görüldü. Oyların çoğunluğunu alan Arif DURNA 13 oyla, II.Meclis Başkan Vekili olarak seçildi.

3-MECLİS KATİP ÜYE SEÇİMİ :

Başkan:Sayın Üyeler, 5393 sayılı kanunun 19.maddesi gereğince ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere katip üyelerin seçilmesi gerekmektedir. Meclis Üyelerimizden Mustafa ŞAHİN, Meltem AYHAN ve Arif DURNA tarafından, Meltem AYHAN ve Mustafa ŞAHİN’in Katip Üye olarak seçilmesi için yazılı önerge verildi.

 Katip Üyelerin seçimine geçildi. Oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Yapılan gizli oylamada Meltem AYHAN ve Mustafa ŞAHİN’in 13’er oy, aldığı görüldü.  

            Oyların çoğunluğunu alan  Meltem AYHAN ve Mustafa ŞAHİN Katip Üye olarak seçildi.

4-ENCÜMEN ÜYE SEÇİMİ :

            Başkan:Sayın Üyeler 5393 sayılı Belediye Kanununun 33.(b)maddesi gereğince encümen üyesi meclis üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği 2 üyeden  oluşmakta olup, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince,  üye seçiminin yapılması gerekmektedir. Meclis Üyelerimizden Mustafa ŞAHİN, Meltem AYHAN ve Arif DURNA tarafından, Hüseyin ERDEM ve Mustafa ŞAHİN Encümen Üyesi olarak seçilmesi için yazılı önerge verildi. 

            Encümen Üye seçimine geçildi. Encümen Üyesi seçimi için hazırlanan oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Yapılan gizli oylamada: Hüseyin ERDEM’in 12 oy, Mustafa ŞAHİN’in 12 oy  aldıkları görüldü.

            Oyların çoğunluğunu alan Hüseyin ERDEM ve Mustafa ŞAHİN Encümen Üyeliğine seçildi.

5-PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SEÇİMİ  :

            Başkan:Sayın Üyeler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince ihtisas komisyonlarının kurulması gerekmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, plan ve bütçe komisyonunun üç  kişiden oluşmasına ve  bir yıl süre için kurulmasına oy birliğiyle karar verildi.

            Meclis Üyelerimizden Mustafa ŞAHİN, Meltem AYHAN ve Arif DURNA tarafından, Kıymet ALTINIŞIK, Yusuf ER, Yüksel ÖZ’ün Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye olarak seçilmeleri için yazılı önerge verildi. 

            Üye seçiminin yapılmasına geçildi. Oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Yapılan gizli oylama sonucunda: Kıymet ALTINIŞIK 14 oy, Yusuf ER 12 oy ve Yüksel ÖZ’ün 13 oy aldıkları görüldü. 

            Oyların çoğunluğunu alan Kıymet ALTINIŞIK, Yusuf ER ve Yüksel ÖZ Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildi. 

6-İMAR KOMİSYONU SEÇİMİ  :

            Başkan:Sayın Üyeler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince ihtisas komisyonlarının kurulması gerekmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, imar komisyonunun üç  kişiden oluşmasına ve bir yıl süre için kurulmasına oy birliğiyle karar verildi.

            Meclis Üyelerimizden Mustafa ŞAHİN, Meltem AYHAN ve Arif DURNA tarafından, L.Emre BAŞAR, Hayri AK ve Meltem AYHAN’ın İmar Komisyonuna Üye olarak seçilmeleri için yazılı önerge verildi. 

            Üye seçiminin yapılmasına geçildi. Oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Yapılan gizli oylama sonucunda:L.Emre BAŞAR 14 oy, Hayri AK 12 oy ve Meltem AYHAN’ın 13 oy aldıkları görüldü. 

            Oyların çoğunluğunu alan L.Emre BAŞAR, Hayri AK ve Meltem AYHAN İmar Komisyonu üyeliğine seçildi. 

7-2020 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORUNUN OKUNMASI :

Başkan:Sayın Üyeler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince 2020 yılı Denetim Komisyonu Raporunun okunması gerekmektedir.

Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2020 yılı Denetim Komisyonu Raporu okundu. Denetim Komisyonu Raporumuz okutulmak suretiyle meclis üyelerine bilgi verildi.

8-2020 YILI FAALİYET RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ:

            Başkan:Sayın Üyeler, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. Maddesi gereğince 2020 yılı Başkanlık Faaliyet Raporunun  Nisan ayı toplantısında görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir. Bu nedenle 2020 yılı çalışma dönemi için hazırlanan 06.04.2021 günlü faaliyet raporunu meclise sunmuş bulunuyorum.

          Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9. Maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereğince Faaliyet Raporunun görüşülmesi için Meclise Başkanlık yapmak üzere, Meclis I.Başkan Vekili Hasan ÖZCAN gelmiştir. Rapor üzerinde görüşü olan arkadaşlar görüşlerini belirtebilirler. 

 

BOZKIR BELEDİYESİ

2020 YILI FAALİYET RAPORU

 

Sayın Üyeler;

            İmkan ve şartlar çerçevesi içerisinde gerekli çalışmalar yapılmış olup,  bir yıl içinde  yaptığımız çalışmalar aşağıda anlatılmıştır.

Daha çok altyapı, temizlik, yeşil alan, sosyal ve kültürel hizmetlere ağırlık verildi. Tüm bu hizmetleri bundan sonrada yerine getirmeye çalışacağız. Hizmetlerin yürütülmesinde emeği geçen tüm Belediye personelimize ve Meclis Üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim.

                                                                         

                                                                                                                       Sadettin SAYGI

                                                                                                                      Belediye Başkanı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                                           

            Yazı İşleri Müdürlüğümüz, Belediyenin karar organı olan Belediye Meclisi ile Belediye Encümen toplantılarının zamanında ve düzenli bir şekilde yapılmasını, bu toplantılarda alınan kararların yazılması, dosyalanması ve ilgili birimlere dağıtılmasını, Belediyemize gelen evrakların kayıt işlemlerini yaptıktan sonra gerekli yerlere ileterek, diğer kurum ve kuruluşlara giden yazıların kaydedilmesi, yazıların ilgili kurumlara elden veya posta yoluyla ulaştırılmasını sağlamak koşuluyla yazışmaların dosyalanması, arşivlenmesi faaliyetlerini bir Müdür, bir şirket elemanı,  olmak üzere 2 kişi ile yerine getiren birim olup, 2020 yılı içerisinde yapılan iş ve işlemler özetle şu şekildedir.

1-)Belediye Meclis Toplantıları :

            Belediye Meclisimiz 2020 yılı içerisinde Pandemi nedeniyle yapılamayan Nisan ve Mayıs aylarına ait olağan toplantılar hariç diğer aylarda olağan meclis toplantılarını yapmış olup, Ocak 1 birleşim, Şubat 1 birleşim, Mart 1 birleşim, Haziran 1 birleşim, Temmuz 1 birleşim, Ağustos 1  birleşim, Eylül 1 birleşim, Ekim 2 birleşim, Kasım 1 birleşim, Aralık 1 birleşim olağan ve Nisan olağanüstü olmak üzere 12 kez toplanmış,  bu toplantılarda 64 adet karar alınmıştır. Alınan bu kararlar bilgisayar ortamında yazıldıktan sonra ilgili birimlere ve Bozkır Kaymakamlığına gönderilmiştir.

            2-)Belediye Encümeni Toplantılar :

            Belediye Encümenimiz her hafta Perşembe günleri toplanmaktadır. Bu toplantılarda toplam 142 adet karar alınmıştır. Alınan bu kararlar bilgisayar ortamında yazıldıktan sonra ilgili birimlere teslim edilmiş, ikişer sureti de Yazı İşleri Müdürlüğümüzde 2 dosya halinde muhafaza edilmektedir.

            3-)Gelen Evrak İşlemleri :

            2020 yılı içerisinde Belediyemize kamu kurum ve kuruluşlarından, vatandaşlarımızdan 2724 adet yazı/dilekçe gelmiş olup, Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) kayıtları yapılarak gereği için ilgili birimlere tarafımızca zimmetle teslim edilmiştir. Kurum içi 154 adet yazışma bulunmaktadır. 20.12.2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı e-Belediye Sistemine geçiş yapılmış olup,  gelen evrak işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam etmektedir.

 

            4-)Giden Evrak İşlemleri :

            Belediyemizden kamu ve özel kuruluş ve kişilere 1773 adet giden yazı kaydı bulunmaktadır. Bu dönem içerisinde 56 normal, 10 tebligat, 185 iadeli taahhütlü olmak üzere 251 adet evrak zarflanıp, resmi pulları yapıştırılarak adreslerine gönderilmek üzere PTT’ye teslim edilmiştir. 299 adet yazı KEP ile dış kurumlara gönderilmiştir.  211 adet yazı elden zimmetle teslim edilmiştir. Kalan diğer yazılar ise sistem üzerinden ilgili yerlere gönderilmiştir. 20.12.2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı e-Belediye Sistemine geçiş yapılmış olup,  giden evrak işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam etmektedir.

            5-)Nikah İşleri :

            Evlenmek için 2020 yılı içerisinde müracaat eden 110 çiftin evlendirme işlemleri  Evlendirme Memuru tarafından yapılmış olup, 110 çiftin işlemleri tamamlandıktan sonra nikah akitleri yapılarak, aile cüzdanları kendilerine verilmiştir. Ayrıca evlilikleri İlçe Nüfus Müdürlüğüne bildirilmiştir.  Belediyemiz Evlendirme Memurluğunca 12 adet Evlenme Ehliyet Belgesi verilmiştir.

            6-)CİMER Başvuruları  :

            Belediyemizce 2020 yılı içerisinde CİMER Sistemine gelen 120 adet başvuruya sistem üzerinden cevap verilmiştir.

İNSAN KAYNAKLARI  VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

           Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü biriminde 1 adet  personel görev yapmaktadır.

             Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü biriminde, belediyemize ait personelin özlük, maaş, derece kademeleri, sosyal hakları, memur personel hitap takibi, işçi personel, işkur aylık bilgileri, giriş-çıkış işlemleri, izin takipleri, görevlendirmeleri ve  personelle ilgili oluşabilecek her türlü işlemler takip edilmektedir.

             Belediyemizde 2020 yılında 15 adet memur personel,  6 adet kadrolu işçi, tam zamanlı sözleşmeli personel olarak 1 adet Maden Mühendisi,1 adet İnşaat Mühendisi ve 1 adet kısmi zamanlı Sözleşmeli Veteriner Hekim personel görev yapmıştır. 2020 yılı içinde 1 adet memur personelin emeklilik işlemi ile 1 adet kadrolu işçinin işten ayrılış işlemleri yapılmıştır.

 Belediyemiz Bozkır Belediyesi Personel Limited Şirketinden;  4734 sayılı Kanun gereği Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimince yapılan hizmet alımı sonucunda  Belediyemiz  büro içi hizmetlerinde 2020 yıl sonu itibariyle 13 şirket elemanı görev yapmıştır.    

                                           

           GELEN-GİDEN YAZILAR :

           2020  yılı içinde 216 adet  Gelen 182 adet Giden yazışma evrakı olup, cevap verilmesi gereken yazılarımız ve diğer çeşitli yazışmalarımız birlikte takip edilmekte ve işlemler süresinde yapılmaktadır.  

           İŞKUR PROGRAMLARI:                                                     

           Başvuru yapılmış olup ancak Pandemi nedeniyle  İŞKUR tarafından Belediyemizle ilgili herhangi bir Toplum Yararına Çalışma Programı açılmamıştır. 

Vatandaşların İşkur işlemleri için birimce hizmet noktası yetkilisi olarak işlem yapılmakta; işsizlik maaşı, iş başvuruları vb. işkur işlemleri sistem üzerinden vatandaşa yardımcı olmak adına yapılmaktadır.

           EĞİTİM SEMİNERLERİ :  

           Belediyemizce 2020 yılı içinde Bütçe imkânları çerçevesinde Belediyemiz personeli ile Belediye Meclis Üyelerimizin Eğitim seminerlerine katılması sağlanmıştır.                                           

            Belediyemizce bütçe imkânları ölçüsünde 2021 yılında mevzuat ve iletişim konularında eğitim seminerleri yapılması planlanmaktadır. 

                                                            

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

 1. A) MUHASEBE BİRİMİ:

            Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı muhasebe servisi 2 adet Memur (Tahsildar) bir adet Müdür ve 2 adet Belediye Şirketi  Büro elemanı olmakla beş personelle hizmet vermektedir. Belediyemiz birimlerince hazırlanan ödeme emirleri ilgili prosedür, hak ediş ve hesap kontrollerini yapmak, Maliye Bakanlığı ile ilgili gerekli yazışmalar ile KBS projesi dahilinde aylık dönemler halinde mizan-gelir ve gider verilerini sisteme girmek, ödeme ve tahakkukları takip etmek, sistemli bir şekilde sonuçlandırmak ve Belediyemizin borçları ile alacakları hakkında gerekli mali analizleri yaparak üst yönetime bilgi vermek, Ayrıca muhasebe servisi Belediyemiz birimlerince yapılan tüm ödemeleri bilgisayar ortamında muhasebeleştirerek arşiv düzeninde saklanması ve her yıl Sayıştay denetimine hazır hale getirmeyi üstlenmiş bulunmaktadır.

             5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak tahakkuk eden harcamaların tediye işlemlerini yapar. Belediyemizin Mali yılı bütçesi ile izleyen iki yılın gelir ve gider tahminlerinin yapılması Belediye bütçe ve muhasebe usul yönetmeliğinde belirtilen defter ve mali raporların hazırlanması, Bütçe kesin hesabının çıkarılarak Sayıştay Başkanlığına sunulması, Belediyemizin mükellefi bulunduğu vergi dairesine aylık verilmesi gereken Muhtasar Beyanname, K.D.V.1 ve 2 Beyannameleri, Damga Vergisi beyannamelerinin hazırlanarak Maliye Bakanlığı İnternet sitesinden gönderilmesi de muhasebe birimi faaliyet alanları içerisinde yer almaktadır.

            2020 Yılı Kesin Hesap Bilgilerimiz;

            1 – 2020 GELİRLERİMİZ

GELİR KODU

GELİR AÇIKLAMASI

TAHSİLATI

1

2

Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

541.469,63 ₺

1

3

Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri

356.763,53 ₺

1

6

HARÇLAR

674.208,34 ₺

3

1

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

460.688,56 ₺

3

6

Kira Gelirleri

1.034.190,33 ₺

4

4

Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar

3.901,520,00 ₺

5

1

Faiz Gelirleri

       8.162,82 ₺

5

2

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar

13.812.664,56 ₺

5

3

Para Cezaları

91.022,14 ₺

5

9

Diger Çeşitli Gelirler

8.830,30 ₺

6

1

Taşınmaz Satış Gelirleri

1.116.913,24₺

   

GENEL TOPLAM

22.006.433,45 ₺

 

 

2 – 2020 GİDERLERİMİZ

 

EKONOMİK KOD

GİDERİN EK.2. DÜZEYDE AÇIKLAMASI

BÜTÇE GİDERİ

1

1

MEMURLAR

1.449.911,69 ₺

1

2

SÖZLEŞMELİ  PERSONEL

    233.140,48 ₺

1

3

İŞÇİLER

971.831,42 ₺

1

4

GEÇİCİ PERSONEL

26.514,72 ₺

1

5

DİĞER PERSONEL

271.934,65 ₺

2

1

MEMURLAR

225.729,05 ₺

2

2

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

35.455,10 ₺

2

3

İŞÇİLER

233.056,32 ₺

3

1

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

1.187.359,40 ₺

3

2

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

9.985.587,28 ₺

3

3

YOLLUKLAR

3.393,10 ₺

3

4

GÖREV GİDERLERİ

151.168,61 ₺

3

5

HİZMET ALIMLARI

6.541.408,39 ₺

3

6

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

249.502,09 ₺

3

7

MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM  BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

1.167.901,37 ₺

3

8

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

4.023.534,44 ₺

4

2

DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ

241.672,55 ₺

5

1

GÖREV ZARARLARI

88.728,00 ₺

5

2

HAZİNE YARDIMLARI (il özel idare belediye birbirine yardım)

36.908,45 ₺

5

3

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER

59.000,00 ₺

6

1

MAMUL MAL ALIMLARI

700,00 ₺

6

4

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI

172.463,00₺

   

GİDERLERİN TOPLAMI

20.359.696,36 ₺

 

   3 – 2020 YILI GELİR VE GİDER İCMALİ :

 

Vergi Gelirleri

 1.572.441,50 TL

Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

 1.494.878,89 TL

Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler

 3.901.520,00TL

Diger Gelirler

13.920.679,82 TL

Sermaye Gelirleri

  1.116.913,24 TL

2020 YILI GELİRLERİMİZ

22.006.433,45 TL

 

 

PERSONEL GİDERLERİ

2,953,332.96 TL

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

494.240,47 TL

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

16.312.650,93 TL

FAİZ GİDERLERİ

241,672.55 TL

CARİ TRANSFERLER

184.636,45 TL

SERMAYE GİDERLERİ

173.163,00 TL

2020 GİDERLERİMİZ

20.359.696,36 TL

       4-2020 Mali yılı içerisinde tertipleri gider kesin hesabında gösterilen 8.214.151,32 TL ödenek 31.12.2020 Tarih ve 141 nolu Belediye Encümeni kararı ile ihtiyaç duyulan tertiplere aktarılmıştır.

        5-.Harcanamayıp bakiye kalan 10.303,64 TL ödenek Belediye Encümeninin 31/12/2020 tarih ve 142 nolu kararı ile imha edilmiştir.

        6-2020 yılında, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve diğer resmi kuruluşlara prim ve                         vergi ödemelerinden tahakkuk eden paralar yılı içerisinde zaman zaman kısmi ödeme olsa dahi nakit yokluğundan ödenmemiştir.

        7-2016, 2017,2018 ve 2019 ve 2020 Mali yılları içerisinde tahakkuk etmiş fakat çeşitli nedenlerle ödenemeyen muhtelif özel kuruluşlara ait 4.212,560.36 TL lik ödeme emri belgesi Bütçe emanetleri hesabına alınarak 2020 yılında ödenmek üzere kayıtlara alınmıştır.

         8-Belediyemizin T.C. Ziraat Bankası Ve Halk Bankası hesaplarında 939.607,74 TL 2021 yılına hesap bakiyesi devretmiştir.

         9-Belediyemiz tarafından muhtelif yıllarda İller Bankası ve Bankalardan alınan kredilerden ödenmesi gereken kısımlar ödenmiş olup, 2020 Yılına 6.219.394,68 TL Banka Kredileri bakiyesi devredilmiştir.

         10-Belediyemiz giderleri Bir önceki yıla göre % 0,75 oranında artmıştır.       

          

          B ) GELİR   BÖLÜMÜ

             

          Belediyemizin Emlak, Çevre Temizlik Vergileri, İlan Reklam Vergileri, Kira gelirlerine ait tahakkuklar ve tahsilâtlar ve belediyemizin alacakları bu servisimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır.

          Belediyemize ait işyerlerinin kiraları yılı içerisinde tahakkukları yapılarak geçmiş yıl kira alacakları ile beraber tahsil edilmiştir. Kira borçlarını ödemeyenlere kanuni tahkikat yapılmıştır.

            Gelir servisi her yıl yılbaşında o yıla ait emlak, çevre temizlik, ilan reklam, kira gelirlerine ait tahakkukları yapılmakta olup, diğer gelir muhasebe işlemleri ve belediyemiz tarafından yapılan hizmet karşılığında tahakkuk eden alacaklarımızın sıkı bir şekilde takibi yapılmış olup, süresi içerisinde ödenmeyen diğer vergi ve her türlü alacağımıza yasal gecikme zammı tahakkuk ettirilerek tahsilâtları gerçekleştirilmektedir.

            Gelir bünyesinde ölçü tartı aletleri damga ve ayar memurluğu kurulmuş olup, ölçü tartılarla ilgili beyanların alımına başlanmıştır.

            Yukarıda bahsi geçen faaliyetler mevzuat ve yasalara uygun olarak zamanında ve titizlikle yürütülmektedir.

            2020 Yılında Belediyemiz gelirleri bir önceki yıla göre % 0,73 oranında artmıştır.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

 

            Bozkır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak 1 Müdür, 2 Zabıta Memuru, 2 Zabıta Yardımcı Personeli ve 2 Zabıta İşçi Görevlisi ile 2020 yılı içerisinde Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanında bulunan Mahallelerimizde ve ilçemiz sınırları içerisinde görev yapmaktayız. Kanun ve Yönetmeliklerin vermiş olduğu yetkiler ile Belediye Meclisi ve Encümeninin almış olduğu kararlar doğrultusunda İlçemiz merkezi ve mahallelerimizin düzeni, halkımızın sağlık ve huzurunu sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

1-Cuma günleri sebze pazarımız ile kapalı pazar alanımız düzenli olarak denetlenerek pazarın  düzeni  sağlanmıştır.

2-|İşyerlerinin önündeki ve mahallelerimizdeki halkımızın ortak kullanımında bulunan yerlerdeki  işgalleri ve araç park işgallerinin kontrolü yapılarak kurallara uymayanlar hakkında yasal işlemleri yapılmıştır.

3-Kurban bayramı süresince kurban satış yerinde gerekli denetimler yapılmış olup,  Halkımızın rahat bir şekilde kurban alışverişi yapması sağlanmıştır.

4-Belediyemizin diğer birimlerinin saha çalışmalarında destek olunmuş ve müşterek çalışmalar yapılmıştır.

5-Milli Bayramlarda gerekli tedbirler alınarak Zabıta Müdürlüğümüze verilen görevler en iyi şekilde getirilmiştir.

6-Kendisine dilenciliği meslek edinmiş kişiler yakalanarak şehir dışına çıkarılmaları sağlanmıştır.

7-İşyerlerimiz düzenli olarak denetlenmiş olup, gıda ile ilgili satış yapan işyerlerimizde Ürünlerin Fiyatı, Son Kullanma Tarihi ve Gramajları denetlenmiştir.

8-Covid 19 salgını nedeniyle Hıfzıssıhha kurulları kararların ve Genelgelerin Müdürlüğümüzce ve Emniyet Amirliği ile müşterek olarak uygulanması sağlanmıştır.

9-İşyeri açacak olan vatandaşlarımıza İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları düzenlenmiştir.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLEN YERLER

Verilen Belgeler

Adedi

Umuma Açık Istiraahat ve Eğlence Yeri

   5 Adet

Sıhhi

 37 Adet

G.S.M

 10 Adet

Genel Toplam

 52 Adet     Ruhsat verilmiştir.

10-Mahallelerimizden 171 adet dilekçe gelmiş ve gelen şikayet ve dilekçeler yerinde görülerek gerekli yasal işlemleri yapılmıştır.

11-İlçe merkezi ve mahallelerimizde düzenli olarak kontrol edilmiş ve tespit edilen noksanlıklar ilgili birimlere bildirilmiştir.

12-Belediyemiz emir ve yasaklarına uymayanlar ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununa aykırı hareket edenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır.

13-Zabıta Müdürlüğümüz tarafından 2020 Yılında: 10 Adet Durum Tespit tutanağı ve 2 Adet İdari yaptırım karar tutanağı düzenlenmiştir.

           

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

            2020 yılı içerisinde 1 Müdür ,  27 hizmet alım yolu ile çalıştırılan işçi olmak üzere toplam 28 kişi ile hizmet yürütülmüştür. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak 3 adet 7+1 tonluk kamyon, 4 adet 14+1,5 tonluk  kamyon, 2 adet itfaiye, 1 adet 13+1 kamyon, 1 adet minibüs, 1 adet traktör ve 1 adet elektrikli el süpürgesi,1 adet kamyon yol süpürme aracı 1 adet elektrikli mini kaldırım süpürme aracı olmak üzere 15 adet araçla hizmet verilmektedir. 

        İlçe merkezinde bulunan mahallelerimizde temizlik hizmeti haftanın 7 günün de periyodik olarak yapılmıştır.

         İlçe merkezinde 08:00 ile 17:00 arası çöp konteynerlerin de toplanan çöpler 1  ekiple haftanın her günü yapılmakta olup, mezkez dışı mahallerimizde haftada 2 defa  3 ekiple toplanmaktadır.

          Merkezde bulunan Çarşamba Çayı, Çökelez Çayı  ve Umumi WC lerin temizliği günlük yapılmış olup merkez dışındaki mahallelerimizde bulunan WC’ler düzenli olarak temizlenmiştir.

         Kış mevsiminde çarşı , pazar ve mahallerin  kar temizliği yapılmıştır.

         Çöp Konteynerlerinin periyodik bakımı, temizliği ve ilaçlaması yapılmıştır.

         İlçemiz ve mahalle yol kenarlarının  temizliği düzenli olarak yapılmıştır.

         Mahallelerimizin piknik ve mesire alanları temizliği yapılmıştır.

          2020 yılı içerisinde ilçemize 52 mahallenin sokak ve caddelerin yer temizliği düzenli olarak yapılmıştır.

         Merkez ve mahallerde bulunan parklar düzenli olarak temizlenmektedir.

         İlçe merkezi ve mahallerimizde haşere mücadele ilaçlama çalışması yapılmıştır.(Çarşamba çayı-Çöp depolama alanları dahil)

         Resmi Kurumlar, Okullar, yol kenarları, park ve bahçelerde bulunan yabani otlarla mücadele yapılmıştır.

           İlçe merkezi ve mahallerimizde bulunan 116 caminin temizliği Mart-Haziran-Ağustos ve Kasım aylarında olmak üzere 4 defa yapılmıştır.

          İlçe merkezinde bulunan ana cadde ve çarşı içi yıkanarak temizlenmiştir. Ayrıca  merkez cami önlerinin yıkaması haftalık yapılmıştır.

          Düğün salonlarının temizliği periyodik olarak yapılmaktadır.

          İlçe merkezi ve Mahallelerimizde bulunan kanal ve bahçe arıklarının temizliği yapılmıştır.

          Mahallelerimizde geçmişte kullanılan çöplüklerin ıslahı yapılmıştır.

           Büyükşehir Belediyesi ile yapılan istişareler neticesinde ilçemizdeki bitkisel atık yağlar toplanmaktadır.

            Sıfır atık kapsamında katı atıklarımız lisanslı çevre firması tarafından ambalaj atıkları  ve diğer atıklar olarak toplanmakta ve geri dönüşümü sağlanmaktadır.

            İlçe merkezi ve diğer mahallelerimizdeki COVİD-19 virüsü ile mücadele kapsamında camiler, okullar, parklar , resmi kurumlar ve esnaflar düzenli aralıklar ile dezenfekte işlemi yapılmıştır.

            İlçe merkezindeki cadde ve sokaklar belli aralıklar ile yıkanmış ve temizliği sağlanmıştır.

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

            1-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak 1 adet Müdür ve 1 adet taşeron personel olarak çalışmaktayız.

            2-Şubat ayında ilçemizdeki ihtiyacı olan 400 çocuğumuz giydirildi.

3-Annneler Gününde 7000 adet karanfil dağıtıldı.

            4-Ramazanda ilçemizde 1250 kişiye gıda ve nakdi yardım yapıldı.

            5-Pandemi nedeniyle 2020 yılında festival vb.kültürel-sosyal içerikli faaliyetler yapılamamıştır.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

 

1-)Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce, mülkiyeti ve sorumluluğu Belediyemize ait olan taşınmazlarının etkin ve verimli kullanılması ve Vatandaşlarımıza imkânlar dahilinde en iyi şekilde hizmet etmek üzere, 1 Memur, 2 Büro Personeli ve 1 Müdür olmak üzere toplam 4 personel ile hizmet verilmektedir.

2-)Mülkiyeti Belediyemize ait Yukarı Mahalle 50019 Sokak.No:10 adresinde bulunan 1 adet  işyeri aylık 750,00TL+KDV’ye üç yıllığına bir yıl peşin alınarak  Hüseyin BERBER’e üç yıllığına kiraya verilmiştir.

3-)Mülkiyeti Belediyemize ait Demirasaf Mahalle  adresinde bulunan Kantar/işyeri  Mustafa ÖZTÜRK’e bir yıllık peşin aylık 275.00TL bedelle üç yıllığına kiraya verilmiştir.

4-)Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çağlayan Mahallesinde bulunan 1 adet Lojman  üç yıllığına bir yıl peşin aylık 220,00TL+KDV’ye  üç yıllığına Ahmet OĞLAKÇI’ya kiraya verilmiştir.

5-)Mülkiyeti Belediyemize ait Yukarı Mahalle Fevzipaşa Caddesi No:18 adresinde bulunan 1 adet  işyeri aylık 2.250.00TL+KDV’ye üç yıllığına bir yıl peşin alınarak  Ersin AKKOYUN’a üç yıllığına kiraya verilmiştir.

6-)Belediyemiz mülkiyetindeki muhtelif mahallelerde bulunan taşınmazların 2020 yılı itibariyle satılanların listesi aşağıya çıkarılmış olup, toplam 1.032.682,60.-TL satış işlemi yapılarak yer teslimi yapılmıştır.

S:NO

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

NİTELİĞİ

MİKTARI M2

  KİME SATILDIĞI

TARİHİ

BEDELİ

1

KÜÇÜK HİSARLIK

227

9

ARSA

6716,70

FATİH ALTUNDAL

05.02.2020

27.600.00

2

HİSARLIK

105

28

ARSA

330,34

GÜLŞEN TUTUMLU

16.03.2020

9.100.00

3

SARIOĞLAN

36

8

ARSA

45,01

MAKSUT GÜÇ

05.05.2020

2.000.00

4

DEREİÇİ

134

81

ARSA

138,26

ABDURREZAK İLCAN

16.01.2020

1.382.60

5

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

268

4

ARSA

1033,82

FERHAT GÖK

19.08.2020

55.000.00

6

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

273

2

ARSA

1587,95

ABDÜLHALİM GÜMÜŞTOP

19.08.2020

57.000.00

7

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

187

172

ARSA

2277,22

METİN KURAL

20.08.2020

105.000.00

8

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

187

173

ARSA

2065

METİN KURAL

20.08.2020

95.000.00

9

BOZDAM

0

1294

ARSA

105

CELAL BÜYÜK

28.09.2020

1.200.00

10

KARABAYIR

140

113

TARLA

1392,74

GÜLER OZAN

06.10.2020

11.500.00

11

KOVANLIK

182

23

TARLA

509,40

ÜMMÜHAN GÖKMEN

12.10.2020

3.950.00

12

KÜÇÜK HİSARLIK

226

4

ARSA

916,27

KEMAL GÜZEL

29.09.2020

57.000.00

13

ÜÇPINAR

215

186

ARSA

193,12

DURAN KOYUNCU

15.09.2020

2.000.00

14

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

237

1

ARSA

602,83

İSMAİL KÖKCE

02.10.2020

13.000.00

15

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

241

7

ARSA

1028,36

SÜLEYMAN AÇIŞ

02.10.2020

22.000.00

16

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

241

8

ARSA

957,81

SÜLEYMAN AÇIŞ

02.10.2020

21.000.00

17

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

242

1

ARSA

1078,71

MUSTAFA AÇIŞ

02.10.2020

23.000.00

18

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

248

5

ARSA

686,69

HASAN ASLAN

25.09.2020

11.000.00

19

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

250

2

ARSA

709,26

ARMAĞAN EROĞLU

19.10.2020

7.500.00

20

HİSARLIK

190

31

TARLA

790,35

MUSA ATMACA

19.10.2020

8.700.00

21

KÜÇÜK HİSARLIK

206

7

ARSA

1239,87

RECEP ALTUNTAŞ

02.12.2020

33.000.00

22

KÜÇÜK HİSARLIK

212

2

ARSA

635,96

ALİ KAVAK

02.12.2020

17.500.00

23

KÜÇÜK HİSARLIK

241

13

ARSA

140,98

HASAN ÖRDEK

02.12.2020

5.400.00

24

TAŞBAŞI

122

39

ARSA

302,93

KADI SÜLEYMAN

02.12.2020

7.750.00

25

YELBEĞİ

109

297

ARSA

1668,65

MEHMET ESER

02.12.2020

18.350.00

26

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

247

10

ARSA

597,95

ORHAN AÇIŞ

29.12.2020

12.600.00

27

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

248

2

ARSA

595,31

RAMAZAN AKSÖZ

29.12.2020

12.500.00

28

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

248

3

ARSA

651,19

RAMAZAN AKSÖZ

29.12.2020

13.600.00

29

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

249

5

ARSA

629,87

ALİ EVİRGEN

28.12.2020

10.300.00

30

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

249

6

ARSA

623,49

ALİ EVİRGEN

28.12.2020

10.200.00

31

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

257

3

ARSA

977,41

HÜSEYİN ÖZDEMİR

28.12.2020

16.000.00

32

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

259

2

ARSA

600,80

YUNUS ÜNLÜ

28.12.020

3.300.00

33

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

268

1

ARSA

958,52

ABDULLAH YAMAN

22.12.2020

48.000.00

34

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

268

2

ARSA

1626,34

BAYRAM DOĞAN

30.12.2020

68.000.00

35

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

268

3

ARSA

1038,23

İSA BODUÇ

25.12.2020

60.000.00

36

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

268

5

ARSA

1039,60

SÜLEYMAN ALTUNER

18.12.2020

45.750.00

37

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

268

6

ARSA

957,31

MEHMET YAMAN

31.12.2020

42.000.00

38

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

268

7

ARSA

970,53

MEHMET YAMAN

31.12.2020

34.500.00

39

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

272

4

ARSA

1075,72

İSA BODUÇ

25.12.2020

40.000.00

           

TOPLAM

 

1032682.60

7-)Yukarı Mahallede 413 Ada 8 Parselde  bulunan   taşınmaz sosyal tesis park yapılmak üzere 4 yıllığına belediyemizin kullanılmak üzere, Konya Büyükşehir Belediyesinde  tahsisi yapıldı.

8-)Dereiçi Mahallesinde 109 Ada 2 Parselde  bulunan   taşınmaz sosyal tesis Köy Odası olarak kullanılmak üzere,   2 yıllığına Milli Emlak Müdürlüğünce ön  tahsisi yapıldı.

9-)Harmanpınar Mahallesinde 7156 Parselde  bulunan  iki katlı  taşınmaz sosyal tesis olarak kullanılmak üzere,   2 yıllığına Milli Emlak Müdürlüğünce ön tahsisi yapıldı.

10-)Karacahisar Mahallesinde 101 Ada 13 Parselde  bulunan  ham toprak  taşınmaz sosyal tesis olarak kullanılmak üzere,   2 yıllığına Milli Emlak Müdürlüğünce ön tahsisi yapıldı.

11-)Belediyemiz Takdir Kıymet Komisyonunca 2020 yılı içerisinde 36 adet karar alınmıştır.

12-)Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce 2020 yılı içerisinde işlem yapılan Bina-Arsa-Arazi bildirimleri sayısı 14837 toplam adettir.

13-)Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce 2020 yılı içerisinde Bina-Arsa-Arazi mükellef kayıt sayısı toplam 27413   adettir.

14-)Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce 2020 yılı içerisinde 3716 adet  yazışma yapılmıştır.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

         Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün  01/01/2020-31/12/2020 tarihleri arasındaki faaliyet raporu aşağıda çıkarıldığı gibidir.

         Müdürlüğümüz bir  müdür, bir maden mühendisi, otuzbir adet belediye şirketi çalışanı ve iki adet kadrolu işçi ile faaliyetlerini sürdürmüştür.

         Ayrıca altı adet kamyon, üç adet beko-loder, bir adet paletli kazıcı, üç adet loder, bir adet forklift, iki adet midibüs, bir adet otobüs, bir adet traktör, iki adet cenaze aracı faal olmak üzere hizmetlerini yürütmüştür.

 • Yayla yollarımızın malzemeli ve malzemesiz bakımı yapılmıştır.
 • Bağ ve bahçe yollarımızın greyder ile iyileştirmeleri yapılmıştır.
 • Kilitli parke taşı ile muhtelif mahallelerde yol düzenlemesi yapılarak 65.000 m2 kilitli parke taşı mahallelerimize döşenmiştir.
 • Akaryakıt ihalesi müdürlüğümüz tarafından yapılarak belediyemizin bütün araçlarının yakıt ihtiyacı giderilmiştir.
 • Alt yapı yatırımı yapan kuruluşların patlak, ariza ve yeni yatırım çalışmaları sebebiyle bozulan yol kaplamalarının tamir bakım ve onarımı müdürlüğümüzce yapılmıştır. Ayrıca ilçemizde doğalgaz ve elektrik yeraltı çalışmaları yapıldığı için 35.000 M2 yama işi müdürlüğümüzce yapılmıştır.
 • Cenaze hizmetleri müdürlüğümüzce cenaze nakli, mezar kazılması ve pandemi sebebiyle elle defin yapılamadığı durumlarda müdürlüğümüz iş makineleri ile defin işlemleri yürütülmüştür.
 • Karla mücadele çalışmaları yapılmıştır.
 • Aygır mesire alanına bir adet umumi tuvalet kazandırılmıştır.
 • İlçe merkezimizde Demirasaf ve Cumhuriyet Mahallelerimizde sıcak asfalt kaplama çalışmaları Büyükşehir Belediyesi desteği ve koordinesiyle yapılmıştır.
 • Büyükşehir Belediyesi, Meram Belediyesi, Karatay Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi tarafından verilen bir adet kamyon, bir adet tır, bir adet silindir ve bir adet vidanjör makine parkımıza kazandırılmıştır.

 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

         Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün  01/01/2020-31/12/2020 tarihleri arasındaki faaliyet raporu aşağıda çıkarıldığı gibidir.

         Müdürlüğümüz bir  müdür ile faaliyetlerini yürütmektedir.

 • Belediyemize ait park ve mesire alanlarında ağaç sulama, budama, çim biçme işleri fen işleri müdürlüğünün personel desteği ile yapılmıştır.
 • Refüjlerimizde bulunan ağaç ve çiçeklerin budaması, sulaması ve bakımı yapılmıştır.
 • Kaldırımlarda bulunan ağaçların budaması yapılmıştır.
 • Belediye binamızın bahçesindeki peyzaj işleri yürütülmüş, çimleri biçilmiş mazıları budanmıştır.
 • Damlama sulama sistemlerimizde oluşan hasar ve arızalar, patlaklar giderilmiştir.
 • Üçpınar kavşağına 2 adet park kazandırılmıştır.
 • Ahmet Yaşar Caddesi üzerinde bulunan kütüphane binası önüne bir adet park kazandırılmıştır.
 • Üçpınar kavşağında yamaç arazide peyzaj çalışması yapılarak 8500 m2 yeşil alan ilçemize kazandırılmıştır.
 • Hastane yolu üzerinde ağaçlandırma ve peyzaj çalışması yapılmıştır.
 • Mantakı caddesine bir adet park kazandırılmıştır.
 • Seydişehir yolu üzerinde bulunan istinat duvarları üzerindeki alanda 3800 m2 peyzaj çalışması yapılmıştır.

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

                       Bozkır Belediyesi İmar İşleri, 2020 yılında; 3194 Sayılı İmar Kanunu,  5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile İmar Konularını ilgilendiren diğer Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde aşağıda belirtilen faaliyetleri 1 Müdür, 1 adet Harita Teknikeri tarafından yürütülmektedir. Birimimizce 2020 yılında yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak;

       

 • 2020 yılı Belediye Meclisi’nin aylık toplantılarında; toplam 2 adet imar planı tadilat konuları görüşüldü.
 • İlçemize bağlı birkaç mahallenin halihazır ve imara esas jeolojik etütlerinin güncellenmesi ve akabinde Uygulama İmar Planı Revizyonlarının çalışmaları devam etmektedir.
 • Belediye Encümeninde 55 adet 3194 sayılı İmar Kanununun imar uygulamalarından 15.ve 16. madde uygulamaları (ifraz, tevhit, yola terk v.b) yapılmıştır.
 • Kaçak veya ruhsat ve eklerine aykırı faaliyet gösteren inşaatların tespiti yapılarak yapı tatil zaptı tanzim edilip, Encümene sevki yapılmaya devam edilmektedir.
 • Metruk binalara ilişkin 1 adet metruk binanın tapu ve mülkiyet tespitleri ile Encümene sevki ve mal sahiplerine tebligatları yapılmıştır.
 • 2020 yılında 62 adet yapı ruhsatı, 11 adet kırsal yapı belgesi, 50 adet yapı kullanma izin belgesi, verilmiştir. Mimari-Betonarme Statik-Mekanik-Elektrik- Jeolojik Etüt Projeleri-Harita Aplikasyon Krokileri onaylanmaktadır.
 • Net-Cad ortamında imar çapı dahil, diğer imar çizim ve uygulamaları yapılmıştır. İmar planı dahilinde arazi, yol vb. aplikasyon işleri yapıldı.
 • Yapı Denetim Kanunu çerçevesinde iş ve işlemleri (ruhsat, hakediş ,v.s.) devam etmektedir.
 • 2020 yılında Resmi yazışmalar hassasiyetle aksatmadan yürütülmüştür.
 • Belediyemizin İmar Müdürlüğünde; ruhsat, proje onayları, yapı denetim işleri, imar uygulamaları, aplikasyon işleri, plan tadilatları, kaçak ve ruhsata aykırı uygulamalar, metruk bina işlemleri, yazışmalar vs. işleri 2 adet personelle titizlikle yürütmek için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz.

Sayın üyeler;

5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince 2020 yılı çalışma dönemi ile ilgili olarak tarafımdan hazırlanan Faaliyet Raporunu anlatmaya çalıştım.

Raporun görüşülüp karara bağlanması hususunda gereğini arz eder, saygılarımı sunarım.06.04.2021

                                                                                                          

                                                                                                                       Sadettin SAYGI

                                                                                                                      Belediye Başkanı

Meclis I.Başkan Vekili Hasan ÖZCAN Sayın Üyeler; Başkanlık Faaliyet Raporu sizlere okundu. Okunan Faaliyet Raporu üzerinde üyelerin herhangi bir görüşlerinin bulunmadığını beyan etmeleri üzerine oylamaya geçiyorum.

            Yapılan oylama sonucu :

            Hayri AK (Kabul), L.Emre BAŞAR (Kabul), Hasan ÖZCAN (Kabul), Ali KOYUNCU (Kabul), Mustafa ŞAHİN (Kabul), Hasan ÖZKAYA (Kabul), Hüseyin ERDEM (Kabul), Yüksel ÖZ (Kabul), Arif DURNA (Kabul),  Halil YUVAKTAŞ (Kabul), Ramazan SAĞLAM (Kabul), Meltem AYHAN (Kabul), Kıymet ALTINIŞIK (Kabul), Mümine CENGİZ (Kabul)

            Meclis I.Başkan Vekili: Sayın Üyeler, Yapılan oylama sonucunda 2020 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

9-DİLEK VE TEMENNİLER  :

Başkan : Sayın Üyeler, 2021 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2021 Mayıs ayı olağan meclis toplantımızın 06 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 14:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

            Meclis Başkanı                              Katip Üye                                 Katip Üye

            Sadettin SAYGI                       Mustafa ŞAHİN                      Meltem AYHAN 

Yazdır e-Posta