Meclis Kararları

2021 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 TEMMUZ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 HAZİRAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 MAYIS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 NİSAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2021/ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                 Karar Tutanak No       :02

                                                                                                Karar Tutanak Tarihi  :04.02.2021  

KATILANLAR                        :                                     KATILMAYANLAR       :           Başkan   :Sadettin SAYGI                                              Üye        : Mümine CENGİZ

 Üye       :Hüseyin ERDEM                                                

   “          :Hasan ÖZCAN

   “          :Hayri AK

   “          :Mustafa ŞAHİN

   “          :Arif DURNA

   “          :L.Emre BAŞAR

   “          :Ali KOYUNCU

   “          :Hasan ÖZKAYA

   “          :Yüksel ÖZ

   “          :Yusuf ER

   “          :Halil YUVAKTAŞ

   “          :Ramazan SAĞLAM

   “          :Meltem AYHAN

   “          :Kıymet ALTINIŞIK

Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2021/Şubat   ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 07.01.2021 gün ve 01 No’lu (Ocak ayı I.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Mümine CENGİZ dilekçeleri ile, 2021 Şubat  ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi  Mümine CENGİZ’in 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 04.02.2021 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

1-TAŞINMAZMAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ(Yelbeği,Üçpınar, Hamzalar Mah.): 

             Başkan :Sayın Üyeler, 07.01.2021 tarih ve 01 nolu kararımızla gündeme alınan ve imar, plan bütçe komisyonlarımıza havale edilen konuların görüşülüp değerlendirilmesine geçildi.      

          İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu kararlarında belirtildiği üzere;

“Mülkiyeti Belediyemize ait Yelbeği ve Üçpınar Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı 2 adet parsel komisyonumuzca yerinde görülmüş olup, yapılan inceleme sonucunda;”Yelbeği ve Üçpınar Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı 2 adet parsel komisyonumuzca yerinde görülmüş olup, yapılan inceleme sonucunda;Belediyenin yatırımları ve ihtiyaçları yönünde kullanılacağı düşünüldüğünden, satışlarının yapılması uygun görülmüş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.” denilmektedir.   

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Yelbeği

Köyiçi

Arsa

198

1

468,85

Üçpınar

Kasabaiçi

1 katlı kargir köy odası ve arsası

174

2

99,99

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;Yelbeği ve Üçpınar Mah. parsel satışları ile ilgili alınan komisyon kararlarının  aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından verilmiş olan 28.01.2021  tarihli müzekkerede belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı Hamzalar Mahallesinde bulunan  taşınmaz satışının ise araştırılmak üzere İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Hamzalar K

Köyiçi

1 katlı kargir misafirhane

233

1

61,65

2-BELEDİYEMİZE AİT İŞYERLERİNİN 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Başkan :Sayın Üyeler, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 11.01.2021 gün ve 51 sayılı yazısı ile Belediyemize ait işyerlerinin 10 yıllığına kiraya verilmesi ile ilgili yazısını görüşeceğiz. 

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, 5393 sayılı kanunun 18.maddesinin e bendi gereğince,  Belediyemize ait tüm taşınmazların 10 yıllığına kiraya verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-İŞYERİ KİRALARININ GÖRÜŞÜLMESİ(PANDEMİ NEDENİYLE) :

Başkan :Sayın Üyeler, Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde hükümetimizin aldığı tedbirler kapsamında işyeri kapatma vb.tedbirler alınarak toplumun bir arada aynı anda bulunma oranını düşürmeye yönelik adımlar atılmıştır. Bu nedenle bazı müstecirlerimizin işyeri faaliyetleri tamamen kapanmış, bazılarının da tedbirler kapsamında işyeri faaliyetleri dolaylı olarak etkilenmiş ve durma noktasına gelmiştir. Belediyemize ait olan bazı işyerlerinden  ecrimisil ve kira alınmaması ve kira sözleşme sürelerinin bu süre boyunca uzatılması, dolaylı olarak etkilenen işyerlerinin de  ecrimisil ve kiralarında indirim yapılmasını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 15.12.2020 tarih ve 268495 sayılı 2020/27 numaralı Genelgesi ile, İçişleri Bakanlığının 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı yazıları kapsamında belirtilen konuları görüşeceğiz. 

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 15.12.2020 tarih ve 268495 sayılı 2020/27 numaralı Genelgesi ile İçişleri Bakanlığının 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı yazıları kapsamında, kapalı olan kahvehane, kıraathane, internet kafe/salonu, çay bahçelerinin ecrimisil ve kiralarının 2021 Şubat ayı dahil olmak üzere 4 aylığına (Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) alınmamasına, bu süre zarfında kira sözleşme sürelerinin uzatılmasına, bu sayılan işyerleri haricinde kalan işyerlerinden belirtilen hususlar nedeniyle, ecrimisil ve kiralarında 2021 Şubat ayı dahil olmak üzere 4 aylığına (Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) %50 indirim uygulanmasına oybirliğiyle karar verildi. Ayrıca belirtilen aylara ilişkin olarak ödeme yapanların ödemelerinin gelecek aylara tahakkuk edecek olan ücretlerden mahsup edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

4-KINIK MAHALLESİ YENİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİN SEÇİLMESİ:

          Başkan:Sayın Üyeler, Konya Kadastro Müdürlüğünün 15.01.2021 gün ve 138963 sayılı yazısına istinaden, İlçemiz Kınık Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanununa 6495 sayılı Kanunun 31.maddesi ile eklenen Ek-5.ve geçici 8.madde kapsamı, 4342 sayılı Mera Kanunu ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesi ve diğer tüm kadastro çalışmalarında, Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere belirlenen bilirkişilerin şehir dışına olduklarından şahısların yerine yeni bilirkişilerin belirlenmesi talep edilmektedir.

            Sözkonusu mahallemiz için bilirkişi seçilmesi ile ilgili Mahalle Muhtarlarımız ile görüşülmüş olup, mahalleleri ile ilgili yapılacak olan kadastro çalışmaları için ek bilirkişilerin seçilmesi hususunda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

            İlgi yazıdaki isimlerinin çıkartılarak yerlerine aşağıda yazılı isimlerin bilirkişi olarak seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Konya Kadastro Müdürlüğünün 15.01.2021 gün ve 138963 sayılı yazısına istinaden, İlçemiz Kınık Mahallesinde, 3402 sayılı Kadastro Kanununa 6495 sayılı Kanunun 31.maddesi ile eklenen Ek-5.ve geçici 8.madde kapsamı, 4342 sayılı Mera Kanunu ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesi ve diğer tüm kadastro çalışmalarında, Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere aşağıda bilgileri verilen kişilerin bilirkişi olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

MAHALLESİ

ADI  SOYADI

BABA ADI

DOĞUM YERİ

DOĞUM TARİHİ

T.C NO

Kınık

Zeki ÖZKÖK

Hüseyin

Bozkır

07.11.1967

42646640844

Mehmet Ali GÜL

Mustafa

Bozkır

01.10.1972

46003528974

5-DİLEK VE TEMENNİLER  :

Başkan : Sayın Üyeler, 2021 yılı Şubat ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2021 Mart ayı olağan meclis toplantımızın 04 Mart 2021 günü saat 14:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

            Meclis Başkanı                                Katip Üye                                  Katip Üye

            Sadettin SAYGI                         Hüseyin ERDEM                       L.Emre BAŞAR

Yazdır e-Posta