Meclis Kararları

2023 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2021/OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                 Karar Tutanak No       :01

                                                                                                Karar Tutanak Tarihi  :07.01.2021  

KATILANLAR                        :                                     KATILMAYANLAR       :           Başkan   :Sadettin SAYGI                                              Üye        : Mustafa ŞAHİN

 Üye       :Hüseyin ERDEM                                              “           :Arif DURNA

   “          :Hayri AK                                                           “           :Ramazan SAĞLAM

   “          :Hasan ÖZCAN

   “          :L.Emre BAŞAR

   “          :Ali KOYUNCU

   “          :Hasan ÖZKAYA

   “          :Yüksel ÖZ

   “          :Yusuf ER

   “          :Halil YUVAKTAŞ

   “          :Meltem AYHAN

   “          :Kıymet ALTINIŞIK

   “          :Mümine CENGİZ

Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2021/Ocak   ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 03.12.2020 gün ve 12 No’lu (Aralık ayı I.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Arif DURNA, Mustafa ŞAHİN ve Ramazan SAĞLAM dilekçeleri ile, 2021 Ocak  ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi  Arif DURNA, Mustafa ŞAHİN ve Ramazan SAĞLAM ’ın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 07.01.2021 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

1-TAŞINMAZMAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ(Yelbeği, Bozdam, Üçpınar Mah.): 

             Başkan :Sayın Üyeler, 03.12.2020 tarih ve 59 nolu kararımızla gündeme alınan ve imar, plan bütçe komisyonlarımıza havale edilen konuların görüşülüp değerlendirilmesine geçildi.      

          İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu kararlarında belirtildiği üzere;

“Mülkiyeti Belediyemize ait Yelbeği ve Bozdam Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı 2 adet parsel komisyonumuzca yerinde görülmüş olup, yapılan inceleme sonucunda;Yelbeği Mah. 138 ada 1 parselin Belediyenin yatırımları ve ihtiyaçları yönünde kullanılacağı düşünüldüğünden, satışının yapılması uygun görülmüştür. Bozdam Mahallesindeki 608 nolu parselin mahalle halkının ortak kullanım alanı olduğundan satışı uygun görülmemiş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.” denilmektedir.   

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Yelbeği

Köyiçi

Arsa

138

1

177,09

Bozdam

Köyönü

Sıvat

-

608

2.950,00

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;Yelbeği ve Bozdam Mah. parsel satışları ile ilgili alınan komisyon kararlarının  aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından verilmiş olan 15.12.2020 ve 25.12.2020  tarihli müzekkerede belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı Yelbeği  ve  Üçpınar Mahallesinde bulunan  taşınmaz satışının ise araştırılmak üzere İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Yelbeği

Köyiçi

Arsa

198

1

468,85

Üçpınar

Kasabaiçi

1 katlı kargir köy odası ve arsası

174

2

99,99

2-KİLDERE MAH.118/75 PARSELDE BULUNAN TARLA VASIFLI TAŞINMAZIN 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Başkan :Sayın Üyeler, 03.12.2020 tarih ve 61 nolu kararımızla gündeme alınan ve imar, plan bütçe komisyonlarımıza havale edilen konunun görüşülüp değerlendirilmesine geçildi.      

          İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu kararlarında belirtildiği üzere;

          “Kildere Mah.118 ada 75 parselde bulunan 11.659,87 m2 tarla vasıflı taşınmazın 10 yıllığına kiralanması talebi komisyonumuzca uygun görülmüş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.”denilmektedir.  

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, alınan komisyon kararlarının  aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

3-YUKARI MAH.478 ADA 26 VE 27 PARSEL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ :

Başkan :Sayın Üyeler, 05.11.2020 tarih ve 55 nolu kararımızda, Yukarı Mahalledeki 478 ada 26 ve 27 nolu parsellerde KOSKİ tarafından aktif halde kullanılan sukuyusu olduğu tespit edildiğinden KOSKİ Genel Müdürlüğünden görüş sorulmasına karar verilmiş idi.

KOSKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 04.12.2020 gün ve 16997 sayılı görüş yazısında;”Bahsekonu taşınmazlar üzerindeki terfili su deposu Bozkır İlçesi merkez mahallelerine içmesuyu temini için halen kullanıldığından, 478 ada 26 ve 27 parsel nolu taşınmazların 6360 S.Y.Geçici 1.maddesi 8.fıkrasına göre devir edilmesi” talep edilmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, konunun ileriki meclis toplantılarında görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi.

4-AKÇAPINAR, ÇAĞLAYAN, KUZÖREN VE TEPEARASI MAHALLELERİNDE YAPILACAK OLAN KADASTRO ÇALIŞMALARINDA GÖREV ALACAK EK BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ:

          Başkan:Sayın Üyeler, Konya Kadastro Müdürlüğünün 03.12.2020 gün ve 3215071 sayılı yazısına istinaden, İlçemiz Akçapınar, Çağlayan, Kuzören ve Tepearası Mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro Kanununa 6495 sayılı Kanunun 31.maddesi ile eklenen Ek-5.ve geçici 8.madde kapsamı, 4342 sayılı Mera Kanunu ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesi ve diğer tüm kadastro çalışmalarında, Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere belirlenen bilirkişilerin ölü veya sabıkası olan şahısların yerine yeni bilirkişilerin belirlenmesi talep edilmektedir.

            Sözkonusu mahallelerimiz için bilirkişi seçilmesi ile ilgili Mahalle Muhtarlarımız ile görüşülmüş olup, mahalleleri ile ilgili yapılacak olan kadastro çalışmaları için ek bilirkişilerin seçilmesi hususunda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

            İlgi yazıdaki isimlerinin çıkartılarak yerlerine aşağıda yazılı isimlerin bilirkişi olarak seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Konya Kadastro Müdürlüğünün 03.12.2020 gün ve 3215071 sayılı yazısına istinaden, İlçemiz Akçapınar, Çağlayan, Kuzören ve Tepearası Mahallelerinde, 3402 sayılı Kadastro Kanununa 6495 sayılı Kanunun 31.maddesi ile eklenen Ek-5.ve geçici 8.madde kapsamı, 4342 sayılı Mera Kanunu ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesi ve diğer tüm kadastro çalışmalarında, Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere aşağıda bilgileri verilen kişilerin bilirkişi olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

MAHALLESİ

ADI  SOYADI

BABA ADI

DOĞUM YERİ

DOĞUM TARİHİ

T.C NO

Akçapınar

Mustafa ŞAHİN

Hasan

Akçapınar

02.01.1967

52885299154

Şinasi SERİN

Abdullah

01.01.1956

53164289828

Çağlayan

Halil İbrahim BAŞ

Süleyman

Çat

01.04.1962

35170889742

Mustafa UYAR

Ahmet Niyazi

27.01.1955

32908965136

Yılmaz DURTULUK

Hasan Hüseyin

01.06.1961

19664406646

Kuzören

Mehmet Ali GÜR

Hüseyin

Bozkır

08.03.1970

59764070378

Tepearası

Mevlüt YILMAZ

Abdullah

Tepearası

10.03.1974

41002695894

            5-ÜCRET VE TARİFELERİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

            A-ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE    DAMGALAMA ÜCRETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ          :

             Başkan :Sayın Üyeler,  24 Aralık 2020 gün ve 31344 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama, Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, muayene ve damgalama ücretlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda 2021 yılı Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücretlerinin aşağıda yazılı şekliyle uygulanmasına 5393 sayılı kanunun 18/f maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE DAMGALAMA ÜCRETLERİ

 ÖLÇÜ ALETLERİNİN CİNSİ                                              ÜCRETİ (TL/Kr/Adet)

1-UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

Sınıf II ve III Uzunluk Ölçüleri

Anma uzunluğu 2 metre kadar olanlar (2 metre dahil)                     76 Kr

2-HACİM ÖLÇEKLERİ

Yağ Ölçekleri

Hacmi 1 litreye kadar olanlar(1 litre dahil )                                    1,3 TL

Hacmi 2-5 litre arasında olanlar (5 litre dahil)                                2,5 TL

Hacmi 10 litre ve daha yukarısı olanlar                                           6,1 TL

 

3-KÜTLE ÖLÇÜLERİ

M3, M2 Sınıfı Kütleler

50 grama kadar olanlar(50 gram dahil)                                            2,5 TL

100 gram-5 kilogram arasında olanlar(5 kilogram dahil)                3,7 TL

10 kilogram- 20 kilogram olanlar                                                     5,2 TL

50 kilogramdan fazla olanlar (50 kilogram dahil)                            7,4 TL

4-OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ

Sınıfı III ve IV Tartı Aletleri

Mekanik-Elektronik Tartı Aletleri

Maksimum kapasitesi 5 kilograma kadar olanlar

(5 kilogram dahil)                                                                              44,6 TL

Maksimum kapasitesi 5 kilogram- 50 kilogram arasında olanlar

(50 kilogram dahil)                                                                            66,9 TL

Maksimum kapasitesi 50 kilogram-350 kilogram arasında olanlar

(350 kilogram dahil)                                                                          78,3  TL

Maksimum kap. 350 kg-1500 kg arasında olanlar(1500 kg dahil)    89,6  TL                                                           

Maksimum kap.1500 kg-2000 kg arasında olanlar(2000 kg dahil)  111,9 TL

Maksimum kap.2000 kg-12000 kg arasında olanlar(12000 kg dahil) 752,9 TL

B-ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

            Başkan :Sayın Üyeler, 29 Aralık 2020 gün ve 31349(Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı “Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (SERİ NO:53) ne göre İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi büyükşehir belediyeleri için 7.Grup, 3. Derece yıllık vergi tutarı 75.00 TL olarak belirlenmiştir.

             Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

            2021 yılı için İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi(7.Grup, 3.Derece) yıllık vergi tutarının 75,00.-TL olmasına oybirliğiyle karar verildi.

6-MUHTELİF KADROLARDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI VE   BU KADROLARA ÖDENECEK NET ÜCRET İLE EK ÖDEME ÜCRETLERİNİN            BELİRLENMESİ   :

Başkan :Sayın Üyeler İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün müzekkeresinde belirtildiği üzere, Belediyemizde Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan 2 adet Mühendis Kadrosu için İnşaat Mühendisi, Maden Mühendisi olmak üzere 2 adet Mühendis kadrosunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3.fıkrası ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 31/10/2005 tarih ve 11493 sayılı ve 16/01/2007 tarih ve 2007/10 sayılı Genelgeleri gereğince; 2021 yılı için tam zamanlı Sözleşmeli Personel istihdamında, Sağlık Hizmetleri Sınıfında ise 1 adet Veteriner Hekim kadrosunun kısmi zamanlı Sözleşmeli Personel istihdamında kullanılması ve tam zamanlı sözleşmeli personel olarak, 1 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Maden Mühendisi ile kısmi zamanlı  1 adet Veteriner hekim kadrolarına ödenecek net ücret ve ek ödeme ücretinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; 2021 yılı için, 1 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Maden Mühendisi kadrosunun tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamında, 1 adet Veteriner Hekim kadrosunun kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdamında kullanılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3.fıkrası ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 31/10/2005 tarih ve 11493 sayılı ve 16/01/2007 tarih ve 2007/10 sayılı Genelgeleri gereğince oybirliğiyle karar verildi.        

            Tam zamanlı sözleşmeli personel olarak, 1 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Maden Mühendisi  kadrolarına T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayınlanacak olan Genelgesi ile belirlenen (Devlet memurlarına yapılacak zam oranında) artış oranına göre aylık net ücretlerin belirlenmesine ve 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personelin ek ödeme oran ve tutarlarını gösteren (2) sayılı cetvelde yayınlanacak tutarın ek ödeme olarak ödenmesine, ayrıca yılı içinde devlet memurlarına yapılacak zam oranında ücretlerinin artırılmasına oybirliğiyle karar verildi. Kısmi zamanlı 1 adet Veteriner Hekim kadrosuna ait aylık net ücretin 1.300,00.-TL olarak belirlenmesine, ayrıca yılı içinde devlet memurlarına yapılacak zam oranında ücretinin artırılmasına oybirliğiyle karar verildi.

            7-FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ  :

Başkan : Sayın Üyeler, 31.12.2020 tarih ve 31351 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (Kanun No:7258 Kabul Tarihi 19.12.2020) 4.maddenin (g) bendinde “ Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarları (K) cetvelinde, III. Fazla Çalışma Ücreti, (B)Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti, 1-Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 594 TL’sını geçemez” denilmektedir. 

Bundan önceki yıllarda olduğu gibi  Belediyemizde çalışan  zabıta personelinin fazla çalışma ücretinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda : 2021 yılı için zabıta personeline aylık  560,00 TL fazla çalışma ücreti ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8-DENETİM KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ  :

            Başkan :Sayın Üyeler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı 3 den az, 5 den çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturmamız gerekmektedir.

 Meclis Üyelerimizden Hasan ÖZCAN tarafından verilen yazılı önerge ile, Mustafa ŞAHİN, Kıymet ALTINIŞIK ve Arif DURNA’nın 2020 yılı belediyemiz gelir-giderleri ile hesap iş ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonuna seçilmeleri teklif edildi.  Konu meclisimizce görüşüldü. Denetim komisyonunun üç (3)  kişiden oluşmasına karar verildi. Oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Yapılan gizli oylama sonucunda;

 Mustafa ŞAHİN 10 oy (KABUL), Kıymet ALTINIŞIK 11 oy (KABUL) ve Arif DURNA’nın 12 oy (KABUL), Hayri AK’ın 1 oy (KABUL) aldıkları görüldü. 1 adet oy pusulası boş çıkmıştır.

            Mustafa ŞAHİN, Kıymet ALTINIŞIK ve Arif DURNA oy çokluğu ile Denetim Komisyonu Üyeliğine seçildi.

 

9-CUMHURİYET MAH.572 AD 104 PARSELDE TEKLİF EDİLEN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI TADİLATININ GÖRÜŞÜLMESİ  :

            İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 23.12.2020 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere;Cumhuriyet Mah.572 ada 104 nolu parselde teklif edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince meclisimizce görüşülmesi talep edilmiş idi. Fakat İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 07.01.2021 gün ve 28 sayılı yazısı ile;

            ”Bozkır ilçesi Cumhuriyet Mah.572 ada 104 nolu parselin maliki Mustafa TURGUT’un belediye meclisinde görüşülmesi için sunduğu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik dosyasına ilişkin;

            Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına itiraz dilekçelerinin verilmiş olduğu öğrenilmiştir. Yasal itirazların sonuçlanıncaya kadar vermiş olduğumuz müzekkere ve EK’i dosyanın meclis gündeminden çekilerek dosyanın birimimize iadesi” talep edilmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Cumhuriyet Mah.572 ada 104 nolu  parsele ait talebin meclis gündeminden çekilerek dosyanın İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze iadesine oybirliğiyle karar verildi.

10-YUKARI MAH.467 ADA 1-2-3-4-5-6 PARSELDE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

            İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 29.12.2020 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere;Yukarı Mah.467 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellere ilişkin sunulan  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklif dosyası Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince meclisimizce görüşülmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Yukarı Mah.467 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu  parsellere ait  1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik Teklifi meclisimizce imar komisyonumuzun uygun görüşü ile kabul edilip onaylanarak Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verildi.

            11-DİLEK VE TEMENNİLER  :

Başkan : Sayın Üyeler, 2021 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2021 Şubat ayı olağan meclis toplantımızın 04 Şubat 2021 günü saat 14:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

            Meclis Başkanı                                Katip Üye                                  Katip Üye

            Sadettin SAYGI                         Hüseyin ERDEM                       L.Emre BAŞAR

Yazdır e-Posta