Meclis Kararları

2023 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2020/ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                Karar Tutanak No       :12

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi  :03.12.2020  

            KATILANLAR                        :                                  KATILMAYANLAR       :              Başkan V.: Hüseyin ERDEM                                       Başkan   :Sadettin SAYGI                                                          

Üye       : Mustafa ŞAHİN                                              Üye      :Ali KOYUNCU

               “          :Hayri AK                                                          “        :Yusuf ER

   “          :Hasan ÖZCAN                                                 “        :Yüksel ÖZ

    “          :Hasan ÖZKAYA

    “          :L.Emre BAŞAR

   “          :Ramazan SAĞLAM

   “          :Arif DURNA

   “          :Halil YUVAKTAŞ

   “          :Meltem AYHAN

   “          :Kıymet ALTINIŞIK

   “          :Mümine CENGİZ

Başkan V:Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2020/Aralık ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 05.11.2020 gün ve 11 No’lu olağan meclis karar tutanağı (Kasım ayı I.Birleşim I.Oturum) üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Ali KOYUNCU, Yusuf ER ve Yüksel ÖZ dilekçesi ile, 2020 Aralık ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Ali KOYUNCU, Yusuf ER ve Yüksel ÖZ’ün  5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 03.12.2020 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Başkan V:Sayın Üyeler, 1-Emlak ve İstimlak Müd.nün 27.11.2020 ve 02.12.2020 günlü müzekkeresinde belirtilen Yelbeği Mah.138 ada 1 parselde bulunan arsa ve Bozdam Mah.608 parselde sıvat vasıflı taşınmazın satışı ile ilgili talebin gündemimizin 1.maddesi içerisine ilave edilerek görüşülmesini istiyorum.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; yukarıda yazılı Yelbeği Mah.138 ada 1 parselde bulunan arsa ve Bozdam Mah.608 parselde sıvat vasıflı taşınmazın  satışı konusunun gündemimizin 1.maddesi içerisine ilave edilerek görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

          1-TAŞINMAZ MAL SATIŞLARININ GÖRÜŞÜLMESİ:  

          Başkan V:Sayın Üyeler, 05.11.2020 tarih ve 55 nolu kararımızla gündeme alınan ve imar, plan bütçe komisyonlarımıza havale edilen konuların görüşülüp değerlendirilmesine geçildi.       

          İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu kararlarında belirtildiği üzere;

“Mülkiyeti Belediyemize ait Küçükhisarlık ve Yelbeği Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı 2 adet parsel komisyonumuzca yerinde görülmüş olup, yapılan inceleme sonucunda;Yelbeği Mah. 213 ada 50 parselin Belediyenin yatırımları ve ihtiyaçları yönünde kullanılacağı düşünüldüğünden, satışlarının yapılması uygun görülmüştür. Küçükhisarlık Mahallesindeki 242 ada 1 nolu parselin satılması halinde çevresindeki komşular arasında    huzursuzluk yaratacağından, ayrıca belediyemize fazla bir getirisi olmayacağından satışı uygun görülmemiş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.” denilmektedir. 

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Küçükhisarlık

Tamış

Arsa

242

1

251,77

Yelbeği

Mezar önü

Bağ

213

50

1.167,35

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;Küçükhisarlık ve Yelbeği Mah. parsel satışları ile ilgili alınan komisyon kararlarının  aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından verilmiş olan 27.11.2020 ve 02.12.2020  tarihli müzekkerede belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı Yelbeği  ve  Bozdam Mahallesinde bulunan  taşınmaz satışının ise araştırılmak üzere İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Yelbeği

Köyiçi

Arsa

138

1

177,09

Bozdam

Köyönü

Sıvat

-

608

2.950,00

2-SELÇUKLU BELEDİYESİNDEN ARAÇ DEVİR ALINMASININ GÖRÜŞÜLMESİ   :

            Başkan V:Fen İşleri Müdürlüğümüzün 27.11.2020 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere; Selçuklu Belediyesine ait 42 FPJ 39 plakalı, NM0LKXTP6LHR94030 Şase Nolu, HR94030Motor Nolu, 2017 model,  Ford Cargo Marka aracın Taşınır Mal Yönetmeliği 1 nolu Genel Tebliği 4.maddesi gereğince Belediyemize hibe olarak devir alınması ile ilgili konuyu görüşeceğiz.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;Selçuklu Belediye Meclisinin 07.08.2020 tarih ve 119 sayılı kararı ile Taşınır Mal Yönetmeliği 1 nolu Genel Tebliği 4.maddesi gereğince belediyemize devredilen 42 FPJ 39 plakalı NM0LKXTP6LHR94030 Şase Nolu, HR94030Motor Nolu, 2017 Model Ford Cargo Marka aracın Selçuklu  Belediyesinden devir alınmasına ve devir protokolünün  imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince oybirliğiyle karar verildi.

3-KİLDERE MAH.118/75 PARSELDE BULUNAN TARLA VASIFLI TAŞINMAZIN 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ  :

           Başkan V:Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzün 20.11.2020 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere; S.S.Kildere Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanlığınca Kildere Mah.118 ada 75 parselde bulunan 11.659,87 m2 tarla vasıflı taşınmazın 10 yıllığına kiralanması talep edilmektedir. 

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; talebin araştırılmak üzere İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

4-ÜCRET VE TARİFELERİN GÖRÜŞÜLMESİ:

            Başkan V. :Sayın Üyeler, 2021 yılında uygulanacak olan ücret tarifeleri görüşeceğiz.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; 2021 yılı içerisinde uygulanacak olan ücret tarifelerin aşağıda yazılı olduğu şekilde kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

A- KONTROL RAPOR ÜCRETİ (TL)

Lokantalar ve etliekmekçiler                                                                         :   240

İçkili yerler                                                                                                    :   800

Kahvehaneler                                                                                                :   240

Çay bahçeleri-Lunapark                                                                                :   240

Alışveriş Merkezleri                                                                                      : 1.270

Market                                                                                                            :   910

Bakkal                                                                                                            :   605

Fırınlar (FENNİ)                                                                                            : 2.000

Kara Fırın                                                                                                       :    665

Beyaz eşya satıcılar                                                                                        :    640

Halı mobilya satıcıları                                                                                    :    640

Pastaneler                                                                                                       :     320  

Berber-kuaför-Tekstil-Perdeci-Terzidikim                                                    :     240

Tuhafiyeciler – manifaturacılar-Ayakkabıcılar                                              :    320

İnşaat malzemesi satıcıları-Mermerciler                                                        :    800

Terminaller-yazıhaneler-inş.büro-elektronikservisi-irtibat bürosu                :    320

Otel , pansiyon                                                                                               :    960

Kasap – şarküteri-manav                                                                                :   240

Elektirikçiler – Nalburiye-av bayi                                                                  :   240

Gıda –üretim sicil numarası - Depo                                                                :  240

Mesul  müdür belgesi                                                                                      :  240

İnternet cafeler-okul kantini                                                                            :  240

Kırtasiyeciler – Sigorta Aracılık                                                                      :  240                         

Züccaciye – hediyelik eşyacılar                                                                       :  320

Sarraflar                                                                                                            :  320

Oto Tamircisi-yıkama-yağlamacı-galericiler                                                   :  240 

Oto Yedek parça                                                                                               :  320

Marangoz , Mobilyacılar,Kaynakçı ve Pvc üretiçileri-Güneş Enerjisi             :  240

Üretim yapacak tesis kuranlar-Yemek üretimi-bal dolum-tahın imalat

ve paketlemecisi                                                                                               :1.330

Eczane-Mühendis-Veterinerlik-Avukatlık-Zirai İlaç Bayi                              :   240                                                                             

Diğerleri - İletişim                                                                                           :   135

Otoparklar…………………………………………………………………    :   300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI

 

İşyerinin Alanı

Belediye Grubu / Harcın Tutarı ( TL )

3 Grup

Her tür işyeri için

25 m2 kadar

0,18

26m2 - 100m2 arası

0,25

101m2 - 250m2 arası

0,29

251m2 - 500 m2 arası

0,33

501m2 den yukarı

0,37

 

C-İLANLAR

Hoparlörden  yapılan ilan  ücreti.

a-Resmi Daireler ile ilgili mahkeme tarafından gayri menkullerin tesciline dair ilanların her seferinde                                                                     17.TL

b-1- 20 kelimelik ilanların her seferinden                  11 TL

c-21- 100 kelimelik ilanların her seferinden              17 TL

 

d-100 Kelimeden yukarı ilanların her seferinden       22 TL

Yukarıda belirtilen ilanlar  Belediyemiz ilan ( Mesai) saatleri dışında yapılır ise tarifeler % 50 ücret farkı uygulanır.

e-Açık Hava İlan Reklam Ücreti :İlan Panoları haftalık 110 TL

 

D-GREYDER  :

İlçe halkına akaryakıt, yağ vs masrafları Belediyemize ait olmak üzere 1 saatlik ücretinin

220 TL +KDV ilçe dışına 250 TL +KDV

E-KAZICI VE YÜKLEYİCİ   :

İlçe halkına akaryakıt, vs. masrafları Belediyemize ait olmak üzere 1 saatlik ücretinin

Lastikli kepçe saat ücreti yakıt dahil  220 TL +KDV 

Paletli  kepçe saat ücreti yakıt dahil   250 TL +KDV 

Bir saate kadar süreler 1 saat ücreti alınır, garaj çıkışı hariç 2 saat’ten fazla çalışmışsa iş başlangıç saati geçerli, iş 2 saatten az sürmüşse garaj çıkışı saat tutulacak.

Halkın ortak kullandığı bağ,bahçe yolları, mal sahiplerinin rızası alınarak para ödenmeksizin kamulaştırma yapmadan açılacak ve İş makinesi,Kamyon,greyder ücreti alınmayacak.

 

F- KANAL KAZICI:

ŞEHİR İÇİ  1.SAAT ÜCRETİ    165 TL+ KDV    

ŞEHİR DIŞI 1 SAAT ÜCRETİ   195 TL+ KDV

                   

G-VASITA ÇEKMELER( KDV HARİÇ)  :

Şehir merkezinde  110 TL

Şehir dışı  110 TL + km 3 TL dir.

H-VİDANJÖR ÜCRETİ :    

Vidanjör Ücreti          70TL+KDV

I-KAMYON VE TRAKTÖR ÜCRETLERİ  :

Kamyon Ücreti :100 TL+ KDV

Traktör Ücreti   : 75 TL+ KDV

İ-NAKLİYE ÜCRETİ ( KDV HARİÇ)   :

Mahallelere (gidiş-dönüş km başı) 5,00 TL (Kamyona 8 m3’ten fazla kum atılmayacaktır)

Yaylalara (gidiş-dönüş km başı)    7,00 TL  (Kamyona 6 m3’ten fazla kum atılmayacaktır)

J-FORKLİFT VE KOMPRESÖR ÜCRETLERİ ( KDV HARİÇ)  :

Forklift 30 dakika ücreti :  50,00 TL

Forklift 1  saat          “     :100,00 TL

Kompresör 1 saat ücreti  : 75,00 TL

 

K-DÜĞÜN SALONU ÜCRETİ ( KDV HARİÇ)   :

1-Belediye Yeni Düğün Salonu ve Kapalı Pazar yerinde Düğün yeri olarak kullanılan yerlerde yapılacak olan Düğün, Kına, Nişan, Nikâh vb. Merasimlerde akşam için alınacak olan Kira Bedeli günlük KDV Hariç 770 TL  (Yediyüzyetmiş Türk Lirası)

2-Belediye Yeni düğün salonunda nikâh için gündüz kiralanması durumunda günlük

KDV Hariç 440 TL (Dörtyüzkırk Türk Lirası)

3-Belediye düğün salonunda bulunan malzemelerden Masaların Kiralanmak istenmesi durumunda 1 Adet masa kiralama ücretinin KDV hariç 4 TL (Dört Türk Lirası) olarak belirlenmesine, Belediye düğün salonunda bulunan malzemelerden Sandalye Kiralanmak istenmesi durumunda 1 Adet sandalye kiralama ücreti KDV Hariç 2 TL ( İki Türk Lirası) Kiralanacak olan masa ve sandalyelerin imza karşılığı tutanakla teslim edilip alınmasına ve eksik veya kırık olarak teslim edilen her sandalye için 25 TL (KDV Hariç), her masa için

45 TL (KDV Hariç) alınmasına.

L-BASILI EVRAK SATIŞI

Evlenme Cüzdanı Bedeli                                                                                 :200 TL

Esnaf Teftiş Defteri Bedeli                                                                             :  17 TL+KDV

Tapu Kaydı Bedeli(Tapu başı)……………………………………………    :  15 TL

 

M-HALI SAHA ve KAPALI SPOR SALONU ÜCRETLERİ

*08:00-18:00 saatleri arasında 1 saatlik ücret: 72.00 TL

*18:00 den sonra halı saha kapanış saatine kadar 1 sa.ücret :96.00 TL

*Kapalı Spor Salonunda Voleybol ve Basketbol oynayacak olan vatandaşlarımızdan oynanan her saat için 30,00.-TL (Öğretmenleriyle okul çalışmaları için gelen ilk ve orta öğretim öğrencilerinden ücret talep edilmemesine oybirliğiyle karar verildi.)

 

N-İŞYERİ KİRALARI

Belediyemize ait işyerlerinde kiracı olanların aylık kira bedelleri üzerine 2020 yılı TÜFE oranında artış yapılarak  aylık kira bedellerinin belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

O-PAZAR YERİ İŞGALİYE ÜCRETİ:

 *Hamzalar-Sarıoğlan-Dereiçi Mahalle Pazarları

-Günlük m2 İşgaliye ücreti 0,5 TL

*Bozkır Merkezdeki Pazar Yerleri (diğer esnaflar)

-Günlük m2 İşgaliye ücreti 1 TL

*Köylü üretici (üretim yapıp ürettiğini satanlar)

-Günlük m2 İşgaliye ücreti 0,5 TL

 

Ö-MEZBAHANE ÜCRETLERİ:

*ET KESİM ÜCRETİ (Taşıma Ücreti Dahil) :

1-Küçükbaş (Koyun- Keçi)hayvan başına      20,00.-TL+KDV

2-Büyükbaş (Dana –Sığır)hayvan beher kg      0,60.-KRŞ+KDV

3-Mezbahane Soğuk Hava Deposu Ücreti

   (Soğuk hava deposunda 1 günden fazla duran etler için günlük ücret)

   -Küçükbaş  =  15,00.- TL+KDV

   -Büyükbaş  =   30,00.- TL+KDV

 

*KURBAN KESİM ÜCRETİ                    :

1-Büyükbaş hayvan başına 350,00.- TL+KDV

2-Küçükbaş      “         “        75,00.-  TL+KDV

P-KANTAR VE SELEKTÖR MAKİNASI (BUĞDAY ELEME) ÜCRETLERİ  :

BELEDİYE  KANTARI ve SELEKTÖR MAKİNASI  ÜCRETLERİ (KDV DAHİL)     :

a-Yüklü kamyonların yükünün bir seferde boşaltılması durumunda yük için bir dolu bir boş kantara girmesi durumunda                                                                          20.00TL

b-Yüklü kamyonların boş olarak darasının alınması dahil her seferinden   15.00TL

 

c-Selektör makinası (buğday eleme) 1 ton eleme ücreti                              30.00TL

BELEDİYECE YAPILAN MAL VE HİZMETLER KARŞILIĞI ALINACAK ÜCRETLERE KDV DAHİL DEĞİLDİR.  

 

2464 sayılı kanunun 97.Maddesine göre :“2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak Belediyelerin ifa edecekleri her türlü hizmet için Belediye Meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret alınır.”

FEN VE İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ

Alt yapı ve Hasar Tahribat Ücreti (TL)

Asfalt yol tahribat                      m2 ……………………..: 85

Parke taşı                                   m2………………………: 85

Bordür                                        mt………………………: 85

Toprak yol                                  m2…………………….. : 55

İmar Durumu ve  Hizmet Birimi Belge (TL)

İmar çapı                                                                        : 75

Bodrum tasdik harcı                    m2                              :  0.06

Mesken tasdik harcı                    m2                              :  0.06

Ticari alan                                   m2                              :  0.11

İşgaliye                                       m2                              :  1.65

Jeolojik etüt harcı                       m2                              :  1.65 

İnşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgeleri ile her türlü verilen tasdikli belge harcı   (belge başına)                               : 60 TL 

Aplikasyon arsa    m2 si             konut  , ticari yapı       :      

Temel ve temel üstü  vize inşaat   “              “                :      

Demir vizesi  (beher kat   )              “             “               :     33

Yol ve kaldırım harcamalarına

katılım payı m2   “      “                                                    :      6

Proje tasdiki her daire ve                       “       “                :     17

Tamirat izni maktuen                            “          “             :      55

İmar tadilat çizimi arsa m2                   “          “             :      60 

İmar ve mevzii imar planlarında katılım payı  “   “         : 1.815

Asansör izin belgesi üç ve yukarısı katlar için    “    “    :     305

Harita gelirleri kontrolluk harcı her m2 için    “   “         :    120

Tadilat ücreti (imar planının tasdikinden sonra vatandaşın değişiklik teklifinin mahallinde incelenmesi gerekli çalışmaların yapılabilmesi için     :        60

Plan tadilat ücretleri

0-200               m2 arası                                                :        60

201-1000           “     “                                                    :      100

1001-5000         “     “                                                    :      105

5001-10.000      “     “                                                    :     120

10.001-20.000   “     “                                                    :     180

20.000 den yukarı her m2 için                                       :      45

Mevzii imar planı teklif ücreti

10.000-15.000            m2 arası                                     :      365

15.001-20.000              “      “                                       :      485

20.001-30.000              “      “                                       :      605

30.000 m2 üzeri her m2 için                                        :         60

İmar planı değişikliği başvuru ücreti                           :         60

Plan değişikliği tadilat  ücreti m2      :(TMMOB VE ŞPO Birim Fiyatlarına 

               göre belirlenecektir.)

             OTOPARK BEDELLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

            Yeni Otopark Yönetmeliği yürürlüğe girdikten sonra Konya Büyükşehir Belediyesi ile koordine edilerek değerlendirilip belirlenmesine karar verildi.  

5-YUKARI MAH.420 ADA 22 NOLU PARSELDE TEKLİF EDİLEN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI TADİLATININ GÖRÜŞÜLMESİ:

            Başkan V:İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 23.11.2020 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere;Yukarı Mah.420 ada 22 nolu parselde teklif edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince meclisimizce görüşülmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Yukarı Mah.420 ada 22 nolu  parselin Büyükşehir Belediye Meclisince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 18.09.2020 gün ve 711 sayılı kararı ile onaylanmış olup, sözkonusu parseldeki 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik Teklifi meclisimizce imar komisyonumuzun uygun görüşü ile kabul edilip onaylanarak Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verildi.

6-CUMHURİYET MAH.559 ADA 14 NOLU PARSELDE TEKLİF EDİLEN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI TADİLATININ GÖRÜŞÜLMESİ:

            Başkan V:İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 23.11.2020 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere;Cumhuriyet Mah.559 ada 14 nolu parselde teklif edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince meclisimizce görüşülmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Cumhuriyet Mah.559 ada 14 nolu  parselin Büyükşehir Belediye Meclisince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 18.09.2020 gün ve 683 sayılı kararı ile onaylanmış olup, sözkonusu parseldeki 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik Teklifi meclisimizce imar komisyonumuzun uygun görüşü ile kabul edilip onaylanarak Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verildi.

            7-DİLEK VE TEMENNİLER :

Başkan V:Sayın Üyeler, 2020 yılı Aralık ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

            2021 Ocak ayı olağan meclis toplantımızın 7 Ocak 2021 Perşembe günü saat 14:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

  

     

               Meclis Başkanı                              Katip Üye                                  Katip Üye

             Hüseyin ERDEM                        L.Emre BAŞAR                       Hüseyin ERDEM 

                                                                                                                (Belediye Başkan V.)

                                                                                      

Yazdır e-Posta