Meclis Kararları

2023 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2020/AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                               Karar Tutanak No       : 07

                                                                                              Karar Tutanak Tarihi  : 06.08.2020  

            KATILANLAR                        : KATILMAYANLAR       :         Başkan   :Sadettin SAYGI                                              Üye         :Yusuf ER

Üye       :Hüseyin ERDEM                                            

   “          :Hayri AK

   “          :Hasan ÖZCAN

   “          :Ali KOYUNCU

   “          :Mustafa ŞAHİN

   “          :Hasan ÖZKAYA

   “          :Yüksel ÖZ

“          :Arif DURNA

“          :L.Emre BAŞAR

   “          :Halil YUVAKTAŞ

   “          :Ramazan SAĞLAM

   “          :Meltem AYHAN

   “          :Kıymet ALTINIŞIK

   “          :Mümine CENGİZ

Başkan:Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğubulunduğundan, 2020/Ağustos ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 06.07.2020 gün ve 06No’lu olağan meclis karar tutanağı (Temmuz ayı I.BirleşimI.Oturum) üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Yusuf ERdilekçesi ile, 2020 Ağustos  ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Yusuf ER’in5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 06.08.2020 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Başkan:Sayın Üyeler, 07.05.2019 gün ve 41 nolu meclis kararımızla Belediye Başkanına verilen ödeneğin 3,3/8 oranında belirlenmiş olan Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin  yeniden belirlenmesi konusunun  gündeme ilave edilerek görüşülmesini istiyorum.

Yukarıda yazılı 1 adet konunun gündeme ilave edilerek görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-TAŞINMAZ MAL SATIŞLARININ GÖRÜŞÜLMESİ:          

Başkan:Sayın Üyeler, 06.07.2020 tarih ve 37nolu kararımızla gündeme alınan ve imar, plan bütçe komisyonlarımıza havale edilen konuların görüşülüp değerlendirilmesine geçildi.

İmar Komisyonu kararında belirtildiği üzere;Mülkiyeti Belediyemize ait Bozdam, Karabayır, Kovanlık, Üçpınar ve Sarıoğlan(Koçaş) Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı 66 adet parsel komisyonumuzca yerinde görülmüş olup, yapılan inceleme sonucunda; Sarıoğlan(Koçaş) Mah.245 ada 2 ve 7 nolu parsellerde mahallenin ortak kullanım alanında bulunan tatlı su çeşmesi  olduğundan,  yine aynı mahallede 248 ada 1 parselin ise top sahasına isabet etmesi nedeniyle  satılmamasına, diğer kalan 63 adet parselin Belediyenin yatırımları ve ihtiyaçları yönünde kullanılacağı düşünüldüğünden,  satışlarının yapılması uygun görülmüş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi. 

            Plan Bütçe Komisyonu kararında belirtildiği üzere; Mülkiyeti Belediyemize ait Bozdam, Karabayır, Kovanlık, Üçpınar ve Sarıoğlan(Koçaş) Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı 66 adet parsel komisyonumuzca yerinde görülmüş olup, yapılan inceleme sonucunda; Sarıoğlan(Koçaş) Mah.245 ada 2 nolu parselde mahallenin ortak kullanım alanında bulunan tatlı su çeşmesi  olduğundan,  yine aynı mahallede 248 ada 1 parselin ise top sahasına isabet etmesi nedeniyle  satılmamasına, diğer kalan 64 adet parselin Belediyenin yatırımları ve ihtiyaçları yönünde kullanılacağı düşünüldüğünden,  satışlarının yapılması uygun görülmüş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi. 

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Bozdam

Köyiçi

-

1294

105,00

Karabayır

Babuccuyeri

Tarla

140

113

1.392,74

Kovanlık

Yazı

Tarla

182

23

509,40

Üçpınar

Kasabaiçi

Arsa

215

186

193,12

Sarıoğlan(Koçaş)

Köyönü

Tarla

169

6

1.087,50

Köyiçi

Arsa

257

5

1.011,25

257

4

1.022,80

257

3

977,41

257

2

1.252,15

Köyönü

237

1

602,83

242

2

919,00

242

1

1.078,71

241

8

957,81

241

7

1.028,36

241

6

968,13

241

5

996,19

241

4

859,11

245

7

833,10

245

2

643,68

Köyiçi

258

8

716,98

258

7

814,36

258

6

1.011,94

258

5

935,40

258

4

811,98

258

3

856,48

258

2

898,47

258

1

755,93

259

2

600,80

259

1

471,82

Köyönü

249

1

727,84

249

2

815,81

249

3

641,38

249

4

625,30

249

5

629,87

249

6

623,49

249

8

770,29

249

9

1.000,17

250

9

777,58

250

8

787,97

250

7

778,46

250

6

793,70

250

5

743,00

250

4

686,92

250

3

771,02

250

2

709,26

Köyiçi

256

3

1.003,11

256

2

1.003,11

256

1

1.162,33

Köyönü

247

10

597,95

247

9

600,04

247

8

599,94

247

7

600,09

247

6

599,96

247

5

600,09

247

4

703,66

247

3

554,54

247

2

559,59

247

1

922,52

246

3

624,96

246

2

750,10

246

1

625,08

248

1

598,35

248

2

595,31

248

3

651,19

248

4

648,89

248

5

         686,69

 

            Konu meclisimizce görüşüldü Yapılan görüşme sonucunda; Yukarıda tabloda belirtilmiş olanSarıoğlan(Koçaş) Mah.245 ada 2 ve 7 nolu parsellerde mahallenin ortak kullanım alanında bulunan tatlı su çeşmesi  olduğundan,  yine aynı mahallede 248 ada 1 parselin ise top sahasına isabet etmesi nedeniyle  satılmamasına, diğer kalan 63 adet parselin Belediyenin yatırımları ve ihtiyaçları yönünde kullanılacağı düşünüldüğünden, 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereğince satışlarına izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

            Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından verilmiş olan 23.07.2020, 29.07.2020 tarihli müzekkerelerde belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı Kınık Mahallesinde 1 adet, Küçükhisarlık Mahallesinde 5 adet taşınmazın satışının araştırılmak üzere İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Kınık

Köyiçi

Arsa

101

3

2.405,98

Küçükhisarlık

Çandırlı

Arsa

207

1

572,07

Arsa

212

6

277,71

212

2

635,96

206

7

1.239,87

206

1

667,21

2-BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI ÖDENEĞİNİN BELİRLENMESİ:

Başkan:Sayın Üyeler, 07.05.2019 gün ve 41 nolu meclis kararımızla Belediye Başkanına verilen ödeneğin 3,3/8 oranında belirlenmiş olan Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin  yeniden belirlenmesi konusunu görüşeceğiz.

Sayın Üyeler, “5393 sayılı kanunun 49.maddesinin 7. bendi gereğince meclis üyeleri arasından Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dâhil ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları belediye bütçesinden karşılanır.” denilmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Belediye Başkan Yardımcısına Belediye Başkanına verilen ödeneğin4,1/8’i oranında aylık ödenek verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3-DİLEK VE TEMENNİLER :

Başkan:Sayın Üyeler, 2020 yılı Ağustos ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

            2020 Eylül ayı olağan meclis toplantımızın 8 Eylül 2020 Salı günü saat 15:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

            Meclis Başkanı                                Katip Üye                                  Katip Üye

            Sadettin SAYGI                        Hüseyin ERDEM                   L.Emre BAŞAR

                                                                                                             

Yazdır e-Posta