Meclis Kararları

2023 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 TEMMUZ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2020/TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                               Karar Tutanak No       : 06

                                                                                              Karar Tutanak Tarihi  : 06.07.2020  

            KATILANLAR                        :                                     KATILMAYANLAR       :         Başkan   :Sadettin SAYGI                                              Üye         :L.Emre BAŞAR

 Üye       :Hüseyin ERDEM                                              “            :Arif DURNA

   “          :Hayri AK

   “          :Hasan ÖZCAN

   “          :Ali KOYUNCU

   “          :Mustafa ŞAHİN

   “          :Hasan ÖZKAYA

   “          :Yüksel ÖZ

   “          :Yusuf ER

   “          :Halil YUVAKTAŞ

   “          :Ramazan SAĞLAM

   “          :Meltem AYHAN

   “          :Kıymet ALTINIŞIK

   “          :Mümine CENGİZ

Başkan:Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2020/Temmuz ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 12.06.2020 gün ve 05 No’lu olağan meclis karar tutanağı (Haziran ayı I.Birleşim I.Oturum) üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden L.Emre BAŞAR ve Arif DURNA dilekçeleri ile, 2020 Temmuz  ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi L.Emre BAŞAR ve Arif DURNA’nın  5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 06.07.2020 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Başkan:Sayın Üyeler, Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ekonomik olarak sıkıntı yaşayan  mülkiyeti belediyemize ait taşınmazlarda  bulunan tüm esnafımızın ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan ödemelerinden 2 aylık tutarlarının esnafımıza destek olunması amacıyla alınmaması konusunun  gündeme ilave edilerek görüşülmesini istiyorum.

Yukarıda yazılı 1 adet konunun gündeme ilave edilerek görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

          1-TAŞINMAZ MAL SATIŞLARININ GÖRÜŞÜLMESİ             

        Başkan:Sayın Üyeler, 12.06.2020 tarih ve 28 ile 36 nolu kararımızla gündeme alınan ve imar, plan bütçe komisyonlarımıza havale edilen konuların görüşülüp değerlendirilmesine geçildi. İmar Komisyonu kararında belirtildiği üzere;

Mülkiyeti Belediyemize ait  Küçükhisarlık ve Cumhuriyet Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı 2 adet parsel komisyonumuzca yerinde görülmüş olup, yapılan inceleme sonucunda; Belediyenin yatırımları ve ihtiyaçları yönünde kullanılacağı düşünüldüğünden,  satışı uygun görülmüş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.     

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Küçükhisarlık

Tamış

Arsa

226

4

916,27

Cumhuriyet

Tokalık

573

15

3.494,93

Plan Bütçe Komisyon kararında belirtildiği üzere; mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı 1 adet parsel komisyonumuzca yerinde görülmüş olup, yapılan inceleme sonucunda; Belediyenin yatırımları ve ihtiyaçları yönünde kullanılacağı düşünüldüğünden,  satışı uygun görülmüş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.      

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Cumhuriyet

Tokalık

573

15

3.494,93

 

            Konu meclisimizce görüşüldü Yapılan görüşme sonucunda; Yukarıda tabloda belirtilmiş olan Küçükhisarlık ve Cumhuriyet Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlarla ilgili  İmar ve Plan Bütçe Komisyonu kararlarının aynen kabul edilerek 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereğince satışlarına izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

            Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından verilmiş olan 01.07.2020 tarihli müzekkerelerde belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı 66 adet taşınmazın satışının araştırılmak üzere İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Bozdam

Köyiçi

-

1294

105,00

Karabayır

Babuccuyeri

Tarla

140

113

1.392,74

Kovanlık

Yazı

Tarla

182

23

509,40

Üçpınar

Kasabaiçi

Arsa

215

186

193,12

Sarıoğlan(Koçaş)

Köyönü

Tarla

169

6

1.087,50

Köyiçi

Arsa

257

5

1.011,25

257

4

1.022,80

257

3

977,41

257

2

1.252,15

Köyönü

237

1

602,83

242

2

919,00

242

1

1.078,71

241

8

957,81

241

7

1.028,36

241

6

968,13

241

5

996,19

241

4

859,11

245

7

833,10

245

2

643,68

Köyiçi

258

8

716,98

258

7

814,36

258

6

1.011,94

258

5

935,40

258

4

811,98

258

3

856,48

258

2

898,47

258

1

755,93

259

2

600,80

259

1

471,82

Köyönü

249

1

727,84

249

2

815,81

249

3

641,38

249

4

625,30

249

5

629,87

249

6

623,49

249

8

770,29

249

9

1.000,17

250

9

777,58

250

8

787,97

250

7

778,46

250

6

793,70

250

5

743,00

250

4

686,92

250

3

771,02

250

2

709,26

Köyiçi

256

3

1.003,11

256

2

1.003,11

256

1

1.162,33

Köyönü

247

10

597,95

247

9

600,04

247

8

599,94

247

7

600,09

247

6

599,96

247

5

600,09

247

4

703,66

247

3

554,54

247

2

559,59

247

1

922,52

246

3

624,96

246

2

750,10

246

1

625,08

248

1

598,35

248

2

595,31

248

3

651,19

248

4

648,89

248

5

         686,69

            2-KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE PROTOKOL İMZALANMASI İÇİN BELEDİYE BAŞKANI SADETTİN SAYGI’YA YETKİ VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Başkan:Sayın Üyeler, 12.06.2020 gün ve 32 no’lu meclis kararımızla, Demirasaf Mahallesi 351 Ada 28 Parselde bulunan 1917,15 m2 Arsa vasıflı taşınmazın Bal dolum tesisi yapılması için bedelsiz olarak 3 (üç) yıl süreyle Konya Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesine oy birliği ile karar verilmiş idi. Sözkonusu tahsis kararı ile ilgili protokol imzalanması ve her türlü işlem için tarafıma yetki verilmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, 12.06.2020 gün ve 32 no’lu tahsis kararı ile ilgili protokolün imzalanması için, ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak olan her türlü protokolün imzalanması için de Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’ya yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

           3-TAŞ BASMA MAKİNESİNİN SATIN ALINABİLMESİ İÇİN İLLER BANKASINDAN KREDİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

Başkan.:Sayın Üyeler,  Fen İşl.Müdürlüğü’nün müzekkeresinde belirtildiği üzere, Belediyemize bağlı mahallelerimizin kilitli parke taşı ile yol düzenlemelerinin yapılması amacı ile ihtiyaç duyulan kilitli parkenin belediyemiz tarafından üretilmesi hem taş maliyeti açısından  hem de nakliye maliyetlerinin düşmesi açısından belediyemiz lehine olacaktır. Bu nedenle  İller Bankası’na (Borçlanma) yapılmasına  ve  Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’ya yetki verilmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, 5393 sayılı Kanunun 18/d maddesi gereğince, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere taş basma makinesinin satın alınabilmesi için İller Bankası A.Ş. den  2.500.000,00.-(İkimilyonbeşyüzbin)TL kredi kullanılmasına, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’nın yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

            4-DEREİÇİ MAHALLESİ 420 ADA 2 PARSELDE BULUNAN TAŞINMAZIN KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

            Başkan :Sayın Üyeler, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere, KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün (Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı) 01.07.2020 gün ve E.6736 sayılı yazısı ile  mülkiyeti Belediyemize ait Dereiçi Mahallesi 420 ada 2 parselde bulunan 6.085,15 m2 tarla vasıflı taşınmaz üzerine “Güneş Enerji Elektrik Üretim Tesisi (GES)” yapılacağından adı geçen parselin tamamının  KOSKİ Genel Müdürlüğüne tahsisinin yapılması talep edilmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda 5393 Sayılı Kanunun 75/d maddesi gereğince Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında  vatandaşlarımızın tarım arazilerinin sulanmasında kullanılması için “Güneş Enerji Santrali (GES)” yapılmak üzere   Dereiçi Mahallesi 420 Ada 2 Parselde bulunan 6.085,15 m2 tarla vasıflı taşınmazın  bedelsiz olarak 2 (iki) yıl süreyle KOSKİ Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesine, protokol imzalanması ve her türlü işlem için Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’ya yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

            5-KİRA VE ECRİMİSİL ALACAKLARININ GÖRÜŞÜLMESİ:

Başkan:Sayın Üyeler, meclisimize sözlü önerge olarak sunduğum kira ve ecrimisil alacaklarının görüşülmesine geçiyoruz. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

            Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ekonomik olarak sıkıntı yaşayan  mülkiyeti belediyemize ait taşınmazlarda  bulunan tüm esnafımızın ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan ödemelerinden 2 aylık (Nisan-Mayıs) tutarlarının esnafımıza destek olunması amacıyla alınmamasına, sözkonusu tutarları yatıranların ise diğer aylarda mahsup yapılmasına  oybirliğiyle karar verildi.

           6-DİLEK VE TEMENNİLER :

Başkan:Sayın Üyeler, 2020 yılı Temmuz ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

            2020 Ağustos ayı olağan meclis toplantımızın 06 Ağustos 2020 Perşembe günü saat 15:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

  

            Meclis Başkanı                                Katip Üye                                  Katip Üye

            Sadettin SAYGI                        Hüseyin ERDEM                       L.Emre BAŞAR

                                                                                                                         (İzinli)

Yazdır e-Posta