Meclis Kararları

2023 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 HAZİRAN MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2020/HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                               Karar Tutanak No       : 05

                                                                                              Karar Tutanak Tarihi  : 12.06.2020  

            KATILANLAR                        :                                     KATILMAYANLAR       :         Başkan   :Sadettin SAYGI                                            

Üye        :L.Emre BAŞAR

   “          :Hüseyin ERDEM

   “          :Hayri AK

   “          :Hasan ÖZCAN

   “          :Ali KOYUNCU

   “          :Mustafa ŞAHİN

   “          :Hasan ÖZKAYA

   “          :Yüksel ÖZ

   “          :Arif DURNA

   “          :Yusuf ER

   “          :Halil YUVAKTAŞ

   “          :Ramazan SAĞLAM

   “          :Meltem AYHAN

   “          :Kıymet ALTINIŞIK

   “          :Mümine CENGİZ

Başkan:Sayın Üyeler, üyelerimizin tamamı bulunduğundan, 2020/Haziran ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 17.04.2020 gün ve 04 No’lu Olağanüstü meclis karar tutanağı (Nisan ayı I.Birleşim I.Oturum) üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

Başkan:Sayın Üyeler, gündeme geçmeden önce aşağıda yazılı 5 adet konunun gündeme ilave edilerek görüşülmesini istiyorum.

1-Demirasaf Mahallesi 351 Ada 28 Parselde bulunan Arsa’nın Konya Büyükşehir Belediyesine tahsisinin görüşülmesi

2-Karatay Belediyesi ile ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi ve Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

3- 7244 sayılı Kanunun ç maddesi gereği süre uzatımının görüşülmesi,

4-İlan ve Reklam Vergileri Ödemelerinin 7244 sayılı Kanunun g maddesi gereği alınmasının görüşülmesi,

5-Cumhuriyet Mahallesi 573 Ada 15 Parselde bulunan Arsa vasıflı taşınmazın satışının görüşülmesi.

Yukarıda yazılı 5 adet konunun gündeme ilave edilerek görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

          1-TAŞINMAZ MAL SATIŞLARININ GÖRÜŞÜLMESİ              A)(Sarıoğlan(Koçaş)187/172-173, 268/1-2-3-4-5-6-7, 273/2-3, 272/2-3-4-5-6-7 parsel

        Başkan:Sayın Üyeler, 17.04.2020 Tarih ve 18 nolu kararımızla gündeme alınan ve imar komisyonumuza havale edilen konunun görüşülüp değerlendirilmesine geçildi. İmar Komisyonu kararında belirtildiği üzere;

Mülkiyeti Belediyemize ait Sarıoğlan(Koçaş) Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı 17 adet parsel komisyonumuzca yerinde görülmüş olup, yapılan inceleme sonucunda; Belediyenin yatırımları ve ihtiyaçları yönünde kullanılacağı düşünüldüğünden,  satışı uygun görülmüştür.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

S.oğlan(Koçaş)

Harmancık Arkası

Arsa

187

172

2.277,22

187

173

2.065,0

268

1

958,12

268

2

1.626,34

268

3

1.038,23

268

4

1.033,82

268

5

1.039,6

268

6

957,31

268

7

970,53

273

2

1.587,95

273

3

1.979,42

272

2

1.982,09

272

3

998,89

272

4

1.075,72

272

5

1.259,14

272

6

1.221,38

272

7

1.270,04

 

            Konu meclisimizce görüşüldü Yapılan görüşme sonucunda; Yukarda tabloda belirtilmiş olan Sarıoğlan Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlarla ilgili  İmar Komisyonu kararının aynen kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

            B-)Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından verilmiş olan 08.06.2020 tarihli müzekkerede belirtilen Mülkiyeti Belediyemize ait Küçükhisarlık Mahallesi 226 Ada 4 Parselde bulunan 916,27 m2 Arsa vasıflı taşınmazın satışının araştırılmak üzere imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

            2-ÜÇPINAR MAHALLESİ 205 ADA 4 PARSELDE BULUNAN İŞ YERİNİN  10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

          Başkan:Sayın Üyeler, 17.04.2020 Tarih ve 22 nolu kararımızla gündeme alınan imar  ve Plan Bütçe komisyonlarımıza havale edilen konunun görüşülüp değerlendirilmesine geçildi. İmar ve Plan Bütçe Komisyonlarımızın kararlarında belirtildiği üzere;

           Mülkiyeti Belediyemize ait Üçpınar Mah.Üçpınar Elmaağaç Caddesi N:63/D adresinde 205 ada 4 parsel içerisinde 1 adet boş bulunan, işyerinin fırın olarak 10 yıllığına kiralanması talebi bulunmaktadır. Komisyonlarımızca yapılan inceleme sonucunda İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince Fırın olma şartlarını taşımadığından uygun görülmemiş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

            Konu meclisimizce görüşüldü yapılan görüşme sonucunda;  Mülkiyeti Belediyemize ait Üçpınar Mah.Üçpınar Elmaağaç Caddesi N:63/D adresinde 205 ada 4 parsel içerisinde 1 adet boş bulunan, işyerinin fırın olarak 10 yıllığına kiralanması talebinin uygun görülmemesi hususunda alınan imar ve Plan Bütçe Komisyonu kararlarının aynen kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

            3-2019 YILI KESİN HESABININ GÖRÜŞÜLMESİ  :

Başkan :Sayın Üyeler, Belediyemiz 2019 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvellerini karara bağlayacağız. Kesin Hesap Cetvellerini sizlere okuyup gerekli izahat verilecektir. Kesin hesap cetvelleri ile ilgili açıklamalar yapılmış olup, rakamlar aşağıda gösterilmiştir.

A)2019 YILI GELİR KESİN HESAP CETVELİ

Vergi Gelirleri

1.255.484,88 TL

Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2.232.414,07 TL

Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler

1.083.029,00TL

Diger Gelirler

11.440.728,67 TL

Sermaye Gelirleri

206.482,00 TL

2019 YILI GELİRLERİMİZ

16.218.138,62TL

 

 

             B)2019 YILI GİDER KESİN HESAP CETVELİ

 

       FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE

GENEL KAMU HİZMETLERİ     

  

4.046.527,79

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ.                          

614.888,71

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER  

3.907.167,87

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

 

2.240.619,70

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ.  

4.467.677,27

 

DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

57.394.53

2019 YILI GİDERLERİMİZ TOPLAMI

 

15.334.275,87

 

 

       EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE  

 

PERSONEL GİDERLERİ

2,788,569.64TL

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

463,556.46TL

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

10,970,497.56TL

FAİZ GİDERLERİ

681,884.19TL

CARİ TRANSFERLER

429,768.02TL

2019 GİDERLERİMİZ

15.334.275,87 TL

                

             Değerli Üyeler, Kesin Hesap üzerinde yukarıda açıklama yapılmıştır. Hesap Cetvelleri üzerinde görüşü olan arkadaşlar görüşlerini belirtebilirler. Üyelerin, Hesap ve Cetveller üzerinde görüşlerinin bulunmadığını beyan etmeleri üzerine ve Hesap üzerindeki görüşmelerin de tamamlanması ile oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda;   2019 Mali Yılı İdari Kesin Hesap Cetvellerinin yukarıda açıklandığı üzere Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi ile 5393 sayılı yasanın 18/ b maddesi gereğince oy birliği ile kabulüne karar verildi.

           4- İLLER BANKASINDAN KREDİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

Başkan.:Sayın Üyeler, Çinin Vuhan Kentinde başlayan ve Ülkemizde de etkisini göstermiş olan COVİD-19 virüs salgını  nedeniyle Ülkede toplanan vergi gelirlerinin düşmesi sebebiyle Belediyemiz İlbank Payları azaldığından Personel Giderlerini dahi karşılayamaz duruma gelmiş durumdayız. Bu nedenle  5393 sayılı Kanunun 18/d maddesi gereğince, Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere İller Bankası’na (Borçlanma) yapılmasına  ve  Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’ya yetki verilmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

            Belediye hizmetlerinin aksamaması ve Personel Maaşlarının düzenli ödenmesi İçin İller Bankası A.Ş. den 1.500.000,00 (Bir Milyon Beş yüz Bin ) TL Nakit Kredi kullanılmasına,

            Krediden Kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’nın yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

            5-DEMİRASAF MAHALLESİ 351 ADA 28 PARSELDE BULUNAN TAŞINMAZIN KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TAHSİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

            Başkan :Sayın Üyeler, Emlak ve İstimlak Müdürcülüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere Mülkiyeti Belediyemize ait Demirasaf Mahallesi 351 Ada 28 Parselde bulunan 1917,15 m2 Arsa vasıflı taşınmaz üzerine İlçemize kazandırılması planlanan Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında yapılması projelendirilmiş olup Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Konya İl Tarım Müdürlüğü, Bozkır Belediye Başkanlığı, S.S. Bozkır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında yapılan 06.05.2020 tarihli protokol ile yapılacak olan Bal dolum tesisi yapılması için 351 ada 28 parselde bulunan arsa vasıflı taşınmazın 3 (üç) yıl süre ile Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına tahsis edilmesi gerekmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü; yapılan görüşme sonucunda 5393 Sayılı Kanunun 75/d maddesi gereğince Demirasaf Mahallesi 351 Ada 28 Parselde bulunan 1917,15 m2 Arsa vasıflı taşınmazın Bal dolum tesisi yapılması için bedelsiz olarak 3 (üç) yıl süreyle Konya Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesine oy birliği ile karar verildi.

            6-KARATAY BELEDİYESİ İLE ORTAK HİZMET PROJESİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

            Başkan,Sayın Üyeler, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere İlçemiz Yukarı Mahalle 413 Ada 2 Parselde bulunan eski Kütüphanenin mülkiyeti hazineye aittir. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Emlak Müdürlüğünden sosyal tesis olarak kullanılması için tahsis talebinde bulunulmuştur. Eski Kütüphane binasının tadilat ve onarımı işi için Konya Karatay Belediyesi ile ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi hususunda Belediye Meclisince karar alınması gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

5393 Sayılı Kanunun 75(1)/a) maddesi gereğince İlçemiz Yukarı Mahalle 413 Ada 2 Parselde bulunan Eski Kütüphane binasının tadilat ve onarımı işi için Konya Karatay Belediyesi ile ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesine, proje kapsamında protokol yapılmasına ve bu konuda yapılacak her türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’ya yetki verilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

            7-7244 SAYILI KANUNUN Ç MADDESİ GEREĞİNCE SÜRE UZATIMININ GÖRÜŞÜLMESİ

            Başkan Sayın üyeler; Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere;

            7244 Sayılı Yeni Coronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayat etkilerinin azaltılması hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun ç maddesinde; “Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19/3/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve birliklerde meclis; bağlı kuruluşlarda ise yetkili karar organı yetkilidir. Bu süreler, bitiminden itibaren ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı veya İçişleri Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmez”. denilmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

            Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlarla ilgili olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19/3/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine Söz konusu alacakların ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

            8-İLAN VE REKLAM VERGİLERİ ÖDEMELERİNİN 7244 SAYILI KANUNUN G MADDESİ GEREĞİNCE ALINMASININ GÖRÜŞÜLMESİ.

            Başkan Sayın üyeler; Mali Hizmetler  Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere;

            7244 Sayılı Yeni Coronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayat etkilerinin azaltılması hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun g maddesinde “Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmaz.” denilmektedir.

              Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

              İlçemizde bulunan, Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmının 7244 Sayılı Kanunun g maddesi gereğince alınmamasına meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

            9-CUMHURİYET MAHALLESİ 573 ADA 15 PARSELDE BULUNAN ARSA VASIFLI TAŞINMAZIN SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ.

            Başkan Sayın üyeler; Emlak ve İstimlak   Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere;                                                     

Cumhuriyet Mahallesi 573 Ada 15 Parselde bulunan Arsa vasıflı taşınmazın satışının Meclisimizce görüşülmesi gerekmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

Söz konusu satışın araştırılmak üzere Belediyemiz imar ve Plan bütçe Komisyonlarına havale edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

            10-DİLEK VE TEMENNİLER :

Başkan:Sayın Üyeler, 2020 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

            2020 Temmuz ayı olağan meclis toplantımızın 06 Temmuz 2020 Pazartesi  günü saat 15.00 da yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

  

            Meclis Başkanı                            Katip Üye                                  Katip Üye

            Sadettin SAYGI                    L.Emre BAŞAR                       Hüseyin ERDEM

Yazdır e-Posta