Meclis Kararları

2023 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 NİSAN OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2020/NİSAN AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                               Karar Tutanak No       : 04

                                                                                              Karar Tutanak Tarihi  : 17.04.2020  

            KATILANLAR                        :                                     KATILMAYANLAR       :         Başkan   :Sadettin SAYGI                                              Üye :Mustafa ŞAHİN

Üye        :L.Emre BAŞAR                                                “    :Ramazan SAĞLAM

   “          :Hüseyin ERDEM

   “          :Hayri AK

   “          :Hasan ÖZCAN

   “          :Ali KOYUNCU

   “          :Hasan ÖZKAYA

   “          :Yüksel ÖZ

  “           :Arif DURNA

  “           :Yusuf ER

  “           :Halil YUVAKTAŞ

  “           :Meltem AYHAN

  “           :Kıymet ALTINIŞIK

  “           :Mümine CENGİZ

Başkan:Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2020/Nisan ayı olağanüstü meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 04.03.2020 gün ve 03 No’lu (Mart ayı I.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

           

Meclis Üyelerimizden Mustafa ŞAHİN ve Ramazan SAĞLAM dilekçeleri ile, 2020 Nisan  ayı olağanüstü meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi  Mustafa ŞAHİN ve Ramazan SAĞLAM’ın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 17.04.2020 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

            1-TAŞINMAZMAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ(Akçapınar Mah.3924,4109, Hamzalar Mah.261/3, Sarıoğlan(Koçaş)187/172-173, 268/1-2-3-4-5-6-7, 273/2-3, 272/2-3-4-5-6-7 parsel):

 Başkan:Sayın Üyeler, 04.03.2020 tarih, 13 nolu kararımızla gündeme alınan ve imar komisyonumuza havale edilen konunun görüşülüp değerlendirilmesine geçildi.  İmar Komisyonu kararında belirtildiği üzere;

 Mülkiyeti Belediyemize ait  Akçapınar ve Hamzalar Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı üç adet parsel komisyonumuzca yerinde görülmüş olup, yapılan inceleme sonucunda; Belediyenin yatırımları ve ihtiyaçları yönünde kullanılacağı düşünüldüğünden, Akçapınar Mah. 4109 parselde  ve Hamzalar Mah.261/3 parselde yıkılma tehlikesi olan ve bakımsız halde bulunan yapıların satışı uygun görülmüş, Akçapınar Mah.3924 parselde halihazır durum itibariyle komşular arasında olumsuzluklar olabileceği düşünüldüğünden şu anda satışı uygun görülmemiştir.  

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Akçapınar

Köyiçi

Bahçe

-

3924

52,5

Akçapınar

Köyiçi

Avlulu kargir ev

-

4109

68,00

Hamzalar

Köyiçi

2 katlı kargir misafirhane

261

3

68,95

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda: Akçapınar Mah. 4109 parselde  ve Hamzalar Mah.261/3  parselin satılması, Akçapınar 3924 parselin satılmaması hususunda alınan imar komisyonu kararının aynen kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            Başkan : Gündemimizde bulunan Sarıoğlan(Koçaş)187/172-173, 268/1-2-3-4-5-6-7, 273/2-3, 272/2-3-4-5-6-7 parsel satışının ise, araştırılmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

            2-TAŞINMAZ MAL ALIMININ GÖRÜŞÜLMESİ(Demirasaf Mah.351/7-8-9-10-11-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 parsel):

            Başkan:Sayın Üyeler, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 13.04.2020 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere; İlçemizde yürütülen Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi Kapsamında Bal Dolum tesisi için Demirasaf Mah.351 ada 15 nolu parselin 155.000.-TL bedelle satın alınması, ayrıca aynı Mahallede bulunan 351/7-8-9-10-11-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 parsel nolu taşınmazlarında yapılacak olan yeni projeler için  kullanılması amacıyla satın alınması gerekmektedir.  

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi Kapsamında Bal Dolum tesisi için ;

            *İlçemiz Demirasaf Mah.351 ada 15 nolu parselin 155.000.-TL bedelle,

            *İlçemiz Demirasaf Mahallesi, 351/7-8-9-10-11-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 parsel nolu taşınmazlarında bedel tespitleri ile ilgili çalışmaların Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce yürütülerek, yapılacak olan yeni projeler için  kullanılması amacıyla satın alınmasına, gerekli tüm işlemler için Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’ya yetki verilmesine 5393 sayılı yasanın 18.maddesi e bendi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

            3-GÖKSU TAŞELİ HAVZASI KALKINMA PROJESİ KAPSAMINDA İLÇEMİZDE YÜRÜTÜLECEK OLAN PROJELERDE GEREKLİ İŞ VE İŞLEMLERİ YÜRÜTMEYE, GEREKLİ HARCAMALARI YAPMAYA VE BU PROJELER İLE İLGİLİ PROTOKOL İMZALANMASI İÇİN BELEDİYE BAŞKANI SADETTİN SAYGI’YA YETKİ VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Başkan:Sayın Üyeler, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Etüt ve Projeler Daire Başkanlığınca yürütülen Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında Bozkır Bal Dolum ve Paketleme Tesisi  Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bozkır Arı Yetiştiricileri Birliği ve Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında yapılacak bir protokol ile gerçekleştirilecektir.

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında Bozkır Bal Dolum ve Paketleme Tesisi ve diğer tüm projeler ile ilgili tüm iş ve işlemler ile protokol imzalanması için meclisimizce tarafıma yetki  verilmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında Bozkır Bal Dolum ve Paketleme Tesisi ve diğer tüm projeler ile ilgili gerekli iş ve işlemleri yürütmeye, gerekli harcamaları yapmaya ve bu projeler ile ilgili işbirliği yapılacak olan  Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi ile diğer kurum-kuruluşlar ile işbirliği protokollerinin imzalanması için Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’ya yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            4-ŞARTLI BAĞIŞIN GÖRÜŞÜLMESİ(Ayvalca Mah.123/6-7 parseller):

          Başkan:Sayın Üyeler, Emlak İstimlak Müdürlüğü müzekkeresinde belirtildiği üzere; Ayvalca Mah.Köyiçi Mevkii 123 ada 6  nolu  parselde 547,37 m2 iki katlı kargir ev ve arsanın sahibi Durmuş Ali KOÇAK ile Ayvalca Mah.Köyiçi Mevkii 123 ada 7  nolu  parselde 24,93 m2 kargir evin sahibi Turan UÇAN taşınmazını Mahallenin Cami hizmetlerinde kullanılması şartıyla Belediyemize bağış yapmak istemektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Belediye Kanununun 18.maddesinin g bendi gereğince sözkonusu şartlı bağışın kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            5-ÜÇPINAR MAH.205 ADA 4 PARSELDE BULUNAN FIRIN VASIFLI İŞYERİNİN 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Başkan:Sayın Üyeler, Emlak İstimlak Müdürlüğü müzekkeresinde belirtildiği üzere; mülkiyeti Belediyemize ait Üçpınar Mah.Üçpınar Elmaağaç Caddesi N:63/D adresinde 205 ada 4 parsel içerisinde 1 adet boş bulunan, fırın vasıflı işyerinin 10 yıllığına kiralanması talebi bulunmaktadır.

            Bahse konu  talebin araştırılmak üzere Plan Bütçe ve İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

6-ENCÜMEN ÜYE SEÇİMİ (2 ADET)  :

            Başkan:Sayın Üyeler 5393 sayılı Belediye Kanununun 33.(b)maddesi gereğince encümen üyesi meclis üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği 2 üyeden  oluşmakta olup, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince,  üye seçiminin yapılması gerekmektedir. Meclis Üyelerimizden Hayri AK, Arif DURNA ve Yusuf ER  tarafından, Latif Emre BAŞAR ve Meltem AYHAN’ın Encümen Üyesi olarak seçilmesi için yazılı önerge verildi. 

            Encümen Üye seçimine geçildi. Encümen Üyesi seçimi için hazırlanan oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Yapılan gizli oylamada: Latif Emre BAŞAR’ın 13 oy, Meltem AYHAN’ın  11 oy  aldıkları görüldü.

            Oyların çoğunluğunu alan Latif Emre BAŞAR ve Meltem AYHAN Encümen Üyeliğine seçildi.

7-PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ  :

            Başkan:Sayın Üyeler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince ihtisas komisyonlarının kurulması gerekmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, plan ve bütçe komisyonunun üç  kişiden oluşmasına ve  bir yıl süre için kurulmasına oy birliğiyle karar verildi.

            Meclis Üyelerimizden Hayri AK, Arif DURNA ve Yusuf ER tarafından, Hayri AK, Arif DURNA ve Yusuf ER’in Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye olarak seçilmeleri için yazılı önerge verildi. 

            Üye seçiminin yapılmasına geçildi. Oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Yapılan gizli oylama sonucunda: Hayri AK  14 oy, Arif DURNA 13 oy ve Yusuf ER’in 12 oy aldıkları görüldü. 

            Oyların çoğunluğunu alan Hayri AK, Arif DURNA ve Yusuf ER  Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildi. 

8-İMAR KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ  :

            Başkan:Sayın Üyeler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince ihtisas komisyonlarının kurulması gerekmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, imar komisyonunun üç  kişiden oluşmasına ve bir yıl süre için kurulmasına oy birliğiyle karar verildi.

            Meclis Üyelerimizden Hayri AK, Arif DURNA ve Yusuf ER tarafından, Hasan ÖZCAN, Hüseyin ERDEM ve Kıymet ALTINIŞIK’ın İmar Komisyonuna Üye olarak seçilmeleri için yazılı önerge verildi. 

            Üye seçiminin yapılmasına geçildi. Oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Yapılan gizli oylama sonucunda:Hasan ÖZCAN 13 oy, Hüseyin ERDEM 13 oy ve Kıymet ALTINIŞIK’ın 14 oy aldıkları görüldü. 

            Oyların çoğunluğunu alan Hasan ÖZCAN, Hüseyin ERDEM ve Kıymet ALTINIŞIK  İmar Komisyonu üyeliğine seçildi. 

9-2019 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORUNUN OKUNMASI :

Başkan:Sayın Üyeler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince 2019 yılı Denetim Komisyonu Raporunun okunması gerekmektedir.

2019 yılı Denetim Komisyonu Raporu okundu. Denetim Komisyonu Raporumuz okutulmak suretiyle meclis üyelerine bilgi verildi.

10-2019 YILI FAALİYET RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ:

            Başkan:Sayın Üyeler, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. Maddesi gereğince 2019 yılı Başkanlık Faaliyet Raporunun  Nisan ayı toplantısında görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir. Bu nedenle 2019 yılı çalışma dönemi için hazırlanan 17.04.2020 günlü faaliyet raporunu meclise sunmuş bulunuyorum.

          Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9. Maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereğince Faaliyet Raporunun görüşülmesi için Meclise Başkanlık yapmak üzere, Meclis I.Başkan Vekili Mustafa ŞAHİN izinli olduğundan, Meclis II.Başkan Vekili Ali KOYUNCU gelmiştir. Rapor üzerinde görüşü olan arkadaşlar görüşlerini belirtebilirler. 

BOZKIR BELEDİYESİ

2019 YILI FAALİYET RAPORU

 

Sayın Üyeler;

            İmkan ve şartlar çerçevesi içerisinde gerekli çalışmalar yapılmış olup,  bir yıl içinde  yaptığımız çalışmalar aşağıda anlatılmıştır.

Daha çok altyapı, temizlik sosyal ve kültürel hizmetlere ağırlık verildi. Tüm bu hizmetleri bundan sonrada yerine getirmeye çalışacağız. Hizmetlerin yürütülmesinde emeği geçen tüm Belediye personelimize ve Meclis Üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim.

                                                                         

                                                                                  Sadettin SAYGI

                                                                                                                      Belediye Başkanı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                                           

            Yazı İşleri Müdürlüğümüz, Belediyenin karar organı olan Belediye Meclisi ile Belediye Encümen toplantılarının zamanında ve düzenli bir şekilde yapılmasını, bu toplantılarda alınan kararların yazılması, dosyalanması ve ilgili birimlere dağıtılmasını, Belediyemize gelen evrakların kayıt işlemlerini yaptıktan sonra gerekli yerlere ileterek, diğer kurum ve kuruluşlara giden yazıların kaydedilmesi, yazıların ilgili kurumlara elden veya posta yoluyla ulaştırılmasını sağlamak koşuluyla yazışmaların dosyalanması, arşivlenmesi faaliyetlerini bir Müdür, bir şirket elemanı,  olmak üzere 2 kişi ile yerine getiren birim olup, 2019 yılı içerisinde yapılan iş ve işlemler özetle şu şekildedir.

1-)Belediye Meclis Toplantıları :

            Belediye Meclisimiz 2019 yılı içerisinde her ay olağan meclis toplantılarını yapmış olup, Ocak 2 birleşim, Şubat 1 birleşim, Mart 1 birleşim, Nisan 1 birleşim, Mayıs 2 birleşim, Haziran 1 birleşim, Temmuz 1 birleşim, Ağustos 1  birleşim, Eylül 1 birleşim, Ekim 2 birleşim, Kasım 1 birleşim, Aralık 2 birleşim olağan ve Mart 1 birleşim, Ekim 1 birleşim olağanüstü olmak üzere 18 kez toplanmış,  bu toplantılarda 95 adet karar alınmıştır. Alınan bu kararlar bilgisayar ortamında yazıldıktan sonra ilgili birimlere ve Bozkır Kaymakamlığına gönderilmiştir.

            2-)Belediye Encümeni Toplantılar :

            Belediye Encümenimiz her hafta Perşembe günleri toplanmaktadır. Bu toplantılarda toplam 140 adet karar alınmıştır. Alınan bu kararlar bilgisayar ortamında yazıldıktan sonra ilgili birimlere teslim edilmiş, ikişer sureti de Yazı İşleri Müdürlüğümüzde 2 dosya halinde muhafaza edilmektedir.

            3-)Gelen Evrak İşlemleri :

            2019 yılı içerisinde Belediyemize kamu kurum ve kuruluşlarından, vatandaşlarımızdan 2569 adet yazı/dilekçe gelmiş olup, Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) kayıtları yapılarak gereği için ilgili birimlere tarafımızca zimmetle teslim edilmiştir. Kurum içi 323 adet yazışma bulunmaktadır. 20.12.2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı e-Belediye Sistemine geçiş yapılarak gelen evrak işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye başlamıştır.

 

            4-)Giden Evrak İşlemleri :

            Belediyemizden kamu ve özel kuruluş ve kişilere 1512 adet giden yazı kaydı bulunmaktadır. Bu dönem içerisinde 279  normal, 5 kargo, 8 tebligat, 270 iadeli taahhütlü olmak üzere 562 adet evrak zarflanıp, resmi pulları yapıştırılarak adreslerine gönderilmek üzere PTT’ye teslim edilmiştir. 725 adet yazı elden zimmetle teslim edilmiştir. 20.12.2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı e-Belediye Sistemine geçiş yapılarak giden evrak işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye başlamıştır.

            5-)Nikah İşleri :

            Evlenmek için 2019 yılı içerisinde müracaat eden 150 çiftin evlendirme işlemleri  Evlendirme Memuru tarafından yapılmış olup, 150 çiftin işlemleri tamamlandıktan sonra nikah akitleri yapılarak, aile cüzdanları kendilerine verilmiştir. Ayrıca evlilikleri İlçe Nüfus Müdürlüğüne bildirilmiştir.  Belediyemiz Evlendirme Memurluğunca 17 adet Evlenme Ehliyet Belgesi verilmiştir.

            6-)CİMER Başvuruları  :

            Belediyemizce 2019 yılı içerisinde CİMER Sistemine gelen 87 adet başvuruya sistem üzerinden cevap verilmiştir.

İNSAN KAYNAKLARI  VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

         Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü biriminde 1 adet  personel görev yapmaktadır.

       Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü biriminde, belediyemize ait personelin özlük, maaş, derece kademeleri, sosyal hakları, memur personel hitap takibi, işçi personel, işkur aylık bilgileri, giriş-çıkış işlemleri, izin takipleri, görevlendirmeleri ve personelle ilgili oluşabilecek her türlü işlemler takip edilmektedir.

       Belediyemizde 2019 yılında 16 adet memur personel, 7 adet kadrolu işçi,tam zamanlı sözleşmeli personel olarak  1 adet Avukat , 1 adet Maden Mühendisi,1 adet İnşaat Mühendisi ve 1 adet kısmi zamanlı Sözleşmeli Veteriner Hekim personel görev yapmıştır. 2019 Yılı içinde 2 adet memur personel ile 1 adet Kadrolu işçinin emeklilik işlemleri yapılmıştır.

        Belediyemiz Bozkır Belediyesi Personel Limited Şirketinden;  4734 sayılı Kanun gereği Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimince yapılan hizmet alımı sonucunda Belediyemiz büro içi hizmetlerinde 2019 yıl sonu itibariyle 13 şirket elemanı görev yapmıştır.

             GELEN-GİDEN YAZILAR :

            2019 yılı içinde 865 adet  Gelen-Giden yazışma evrakı olup, cevap verilmesi gereken yazılarımız ve diğer çeşitli yazışmalarımız birlikte takip edilmekte ve işlemler süresinde yapılmaktadır.

           İŞKUR PROĞRAMLARI:

          Ödeneği İŞKUR tarafından karşılanan Toplum Yararına Çalışma Programları kapsamında Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında yapılan Protokoller gereği 02.01.2019-30.06.2019 tarihleri arası 20 kişilik, 01.03.2019-30.08.2019 tarihleri arası 5 kişilik olmak üzere toplam 25 işçi çalıştırılmıştır.

            EĞİTİM SEMİNERLERİ :

            Belediyemizce 2019 yılı içinde Bütçe imkânları çerçevesinde Müdürlüğümüzün girişimleri ile Personellerimizin ve Belediye meclis üyelerimizin eğitim seminerlerine katılımları sağlanmıştır.

            Belediyemizce bütçe imkânları ölçüsünde 2020 yılında mevzuat ve iletişim konularında eğitim seminerleri yapılması planlanmaktadır.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

 1. A) MUHASEBE BİRİMİ:

            Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı muhasebe servisi 2 adet Memur (Tahsildar) bir adet Müdür ve 2 adet Belediye Şirketi  Büro elemanı olmakla beş personelle hizmet vermektedir. Belediyemiz birimlerince hazırlanan ödeme emirleri ilgili prosedür, hak ediş ve hesap kontrollerini yapmak, Maliye Bakanlığı ile ilgili gerekli yazışmalar ile KBS projesi dahilinde aylık dönemler halinde mizan-gelir ve gider verilerini sisteme girmek, ödeme ve tahakkukları takip etmek, sistemli bir şekilde sonuçlandırmak ve Belediyemizin borçları ile alacakları hakkında gerekli mali analizleri yaparak üst yönetime bilgi vermek, Ayrıca muhasebe servisi Belediyemiz birimlerince yapılan tüm ödemeleri bilgisayar ortamında muhasebeleştirerek arşiv düzeninde saklanması ve her yıl Sayıştay denetimine hazır hale getirmeyi üstlenmiş bulunmaktadır.

             5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak tahakkuk eden harcamaların tediye işlemlerini yapar. Belediyemizin Mali yılı bütçesi ile izleyen iki yılın gelir ve gider tahminlerinin yapılması Belediye bütçe ve muhasebe usul yönetmeliğinde belirtilen defter ve mali raporların hazırlanması, Bütçe kesin hesabının çıkarılarak Sayıştay Başkanlığına sunulması, Belediyemizin mükellefi bulunduğu vergi dairesine aylık verilmesi gereken Muhtasar Beyanname, K.D.V.1 ve 2 Beyannameleri, Damga Vergisi beyannamelerinin hazırlanarak Maliye Bakanlığı İnternet sitesinden gönderilmesi de muhasebe birimi faaliyet alanları içerisinde yer almaktadır.

            2019 Yılı Kesin Hesap Bilgilerimiz;

            1 – 2019 GELİRLERİMİZ

GELİR KODU

GELİR AÇIKLAMASI

TAHSİLATI

1

2

Mülkiyet ÜzerindenAlınan Vergiler

500.410,38 ₺

1

3

DâhildeAlınan Mal ve Hizmet Vergileri

321.364,09 ₺

1

6

HARÇLAR

433.710,41 ₺

3

1

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

927.658,57 ₺

3

6

Kira Gelirleri

1.304.755,50 ₺

4

4

Kurumlardan ve KişilerdenAlınanYardım ve Bağışlar

1.083.029,00 ₺

5

2

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar

11.337.871,70 ₺

5

3

Para Cezaları

86.747.,85 ₺

5

9

Diger Çeşitli Gelirler

16.109,12 ₺

6

1

TaşınmazSatış Gelirleri

206.482,00 ₺

   

GENEL TOPLAM

16.218.138,62 ₺

 

 

2 – 2019 GİDERLERİMİZ

 

EKONOMİK KOD

GİDERİN EK.2. DÜZEYDE AÇIKLAMASI

BÜTÇE GİDERİ

1

1

MEMURLAR

1.343.276,65 ₺

1

2

SÖZLEŞMELİ  PERSONEL

299.840,40 ₺

1

3

İŞÇİLER

870.831,40 ₺

1

4

GEÇİCİ PERSONEL

22.601,24 ₺

1

5

DİĞER PERSONEL

252.019,95 ₺

2

1

MEMURLAR

218.921,04 ₺

2

2

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

46.807,73 ₺

2

3

İŞÇİLER

197.827,69 ₺

3

1

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

290.507,98 ₺

3

2

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

2.701.762,68 ₺

3

3

YOLLUKLAR

12.660,45 ₺

3

4

GÖREV GİDERLERİ

58.656,02 ₺

3

5

HİZMET ALIMLARI

4.924.826,72 ₺

3

6

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

180.305,22 ₺

3

7

MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM  BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

684.857,70 ₺

3

8

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

2.116.920,79 ₺

4

2

DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ

681.884,14 ₺

5

1

GÖREV ZARARLARI

322.872,22 ₺

5

2

HAZİNE YARDIMLARI (il özel idare belediye birbirine yardım)

42.376,60 ₺

5

3

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER

44.400,00 ₺

5

8

GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR

20.119,20 ₺

   

GİDERLERİN TOPLAMI

15.334.275,87 ₺

 

 

3 – 2019YILI GELİR VE GİDER İCMALİ :

 

Vergi Gelirleri

1.255.484,88 TL

Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2.232.414,07 TL

Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler

1.083.029,00TL

Diger Gelirler

11.440.728,67 TL

Sermaye Gelirleri

206.482,00 TL

2019 YILI GELİRLERİMİZ

16.218.138,62TL

 

 

PERSONEL GİDERLERİ

2,788,569.64TL

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

463,556.46TL

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

10,970,497.56TL

FAİZ GİDERLERİ

681,884.19TL

CARİ TRANSFERLER

429,768.02TL

2019 GİDERLERİMİZ

15.334.275,87 TL

 

4-2019 Mali yılı içerisinde tertipleri gider kesin hesabında gösterilen 4.543.508,98TL ödenek 31.12.2019 Tarih ve139 nolu Belediye Encümeni kararı ile ihtiyaç duyulan tertiplere aktarılmıştır.

      5-Harcanamayıp bakiye kalan 4.065.724,13 TL ödenek Belediye Encümeninin 31/12/2019 tarih ve 140 nolu kararı ile imha edilmiştir.

     6-2019yılında, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve diğer resmi kuruluşlara prim ve                         vergi ödemelerinden tahakkuk eden paralar yılı içerisinde zaman zaman kısmi ödeme olsa dahi nakit yokluğundan ödenmemiştir.

      7-2015, 2016, 2017 ve 2018 ve 2019 Mali yılları içerisinde tahakkuk etmiş fakat çeşitli nedenlerle ödenemeyen muhtelif özel kuruluşlara ait 3.487,125.71TL lik ödeme emri belgesi Bütçe emanetleri hesabına alınarak 2020 yılında ödenmek üzere kayıtlara alınmıştır.

       8-Belediyemizin T.C. Ziraat Bankası Ve Halk Bankası hesaplarında 290.626,34 TL 2020 yılına hesap bakiyesi devretmiştir.

      9-Belediyemiz tarafından muhtelif yıllarda İller Bankası ve Bankalardan alınan kredilerden ödenmesi gereken kısımlar ödenmiş olup, 2020 Yılına 6.035.316,70 TL Banka Kredileri bakiyesi devredilmiştir.

      10-Belediyemiz giderleri Bir önceki yıla göre %0,89 oranında azalmıştır.

     

   B)GELİR   BÖLÜMÜ

           

          Belediyemizin Emlak, Çevre Temizlik Vergileri, İlan Reklam Vergileri, Kira gelirlerine ait tahakkuklar ve tahsilâtlar ve belediyemizin alacakları bu servisimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır.

          Belediyemize ait işyerlerinin kiraları yılı içerisinde tahakkukları yapılarak geçmiş yıl kira alacakları ile beraber tahsil edilmiştir. Kira borçlarını ödemeyenlere kanuni tahkikat yapılmıştır.

            Gelir servisi her yıl yılbaşında o yıla ait emlak, çevre temizlik, ilan reklam, kira gelirlerine ait tahakkukları yapılmakta olup, diğer gelir muhasebe işlemleri ve belediyemiz tarafından yapılan hizmet karşılığında tahakkuk eden alacaklarımızın sıkı bir şekilde takibi yapılmış olup, süresi içerisinde ödenmeyen diğer vergi ve her türlü alacağımıza yasal gecikme zammı tahakkuk ettirilerek tahsilâtları gerçekleştirilmektedir.

            Gelir bünyesinde ölçü tartı aletleri damga ve ayar memurluğu kurulmuş olup, ölçü tartılarla ilgili beyanların alımına başlanmıştır.

            Yukarıda bahsi geçen faaliyetler mevzuat ve yasalara uygun olarak zamanında ve titizlikle yürütülmektedir.

            2019 Yılında Belediyemiz gelirleri bir önceki yıla göre % 0,91 oranında artmıştır.

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

 

            Bozkır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak 1 Müdür, 3 Zabıta Memuru, 2 Zabıta Yardımcı Personeli ve 2 İşçi Zabıta Görevlisi ile 2019 yılı içerisinde Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanında bulunan Mahallelerimizde ve ilçemiz sınırları içerisinde görev yapmaktayız. Kanun ve yönetmeliklerin vermiş olduğu yetkiler ile Belediye Meclisi ve Encümeninin almış olduğu kararlar doğrultusunda İlçemiz merkezi ve mahallelerimizin düzeni, halkımızın sağlık ve huzurunu sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

            1-Cuma günleri sebze pazarımız ve kapalı pazar alanımızda pazarcı esnafımızın rahat satışını yapması ve halkımızın daha rahat alışverişini yapabilmesi için çalışmalarımızı sürdürmüş bulunmaktayız.

            2-İşyerlerinin  önündeki  ve mahallelerimizdeki halkımızın ortak kullanımında bulunan yerlerdeki  işgalleri ve araç park işgallerinin kontrolü yapılarak kurallara uymayanlar hakkında yasal işlemleri yapılmıştır.

            3-Kurban bayramı süresince kurban satış yerinde gerekli denetimler yapılmış olup,  Halkımızın rahat bir şekilde kurban alışverişi yapması sağlanmıştır.

            4-Belediyemizin  başta Temizlik İşleri ve Fen işleri Müdürlüğü olmak üzere diğer birimlerimizin saha çalışmalarında destek olunmuştur.

            5-Milli Bayram Törenleri ve ilçeyi tanıtıcı Festivaller vb. tüm sosyal etkenliklerde Belediye birimleri ile koordineli olarak ortak çalışmalar yapılarak etkin bir çalışma yürütülmüştür.

            6- Kendisine dilenciliği meslek edinmiş kişiler yakalanarak şehir dışına çıkarılmaları sağlanmıştır.

            7-İşyerlerimiz düzenli olarak denetlenmiş ve eksikliklerin giderilmesi sağlanmıştır.

            8-İşyeri açacak olan vatandaşlarımıza İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları düzenlenmiş olup ruhsatsız çalışan 1 adet işyeri mühürlenmiştir.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLEN YERLER

Verilen Belgeler

Adedi

Umuma Açık Istiraahat ve Eğlence Yeri

 6 Adet

Sıhhi

20Adet

G.S.M

 9 Adet

Genel Toplam

35 Adet     Ruhsat verilmiştir.

            9-Mahallelerimizden 166 adet dilekçe gelmiş ve gelen şikayet ve dilekçeler yerinde görülerek gerekli yasal işlemleri yapılmıştır.

            10-İlçe merkezi ve mahallelerimizde düzenli olarak kontrol edilmiş ve tespit edilen noksanlıklar ilgili birimlere bildirilmiştir.

            11- Belediyemiz emir ve yasaklarına uymayanlar ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununa aykırı hareket edenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır.

            12-Zabıta Müdürlüğümüz tarafından 2019 Yılında: 10 Adet Durum Tespit Tutanağı ve 1 Adet İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenmiştir.

           

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

            2019 yılı içerisinde 1 Müdür ,  27 hizmet alım yolu ile çalıştırılan işçi olmak üzere toplam 28 kişi ile hizmet yürütülmüştür. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak 4 adet 7+1 tonluk kamyon, 2 adet 14+1,5 tonluk  kamyon, 1 adet 13+1 kamyon, 1 adet minibüs, 1 adet traktör ve 1 adet elektrikli el süpürgesi,1adet kamyon yol süpürme aracı olmak üzere 11 adet araçla hizmet verilmektedir. 

        İlçe merkezinde bulunan mahallelerimizde temizlik hizmeti haftanın 7 günün de periyodik olarak yapılmıştır.

         İlçe merkezinde 08:00 ile 19:00 arası çöp konteynerlerin de toplanan çöpler 1  ekiple haftanın her günü yapılmakta olup, mezkez dışı mahallerimizde haftada 2 defa  3 ekiple toplanmaktadır.

          Merkezde bulunan Çarşamba Çayı, Çökelez Çayı  ve Umumi WC lerin temizliği günlük yapılmış olup merkez dışındaki mahallelerimizde bulunan WC’ler düzenli olarak temizlenmiştir.

         Kış mevsiminde çarşı , pazar ve mahallerin  kar temizliği yapılmıştır.

         Çöp Konteynerlerinin periyodik bakımı, temizliği ve ilaçlaması yapılmıştır.

         İlçemiz ve mahalle yol kenarlarının  temizliği düzenli olarak yapılmıştır.

         Mahallelerimizin piknik ve mesire alanları temizliği yapılmıştır.

          2019 yılı içerisinde ilçemize 52 mahallenin sokak ve caddelerin yer temizliği düzenli olarak yapılmıştır.

         Merkez ve mahallerde bulunan parklar düzenli olarak temizlenmektedir.

         İlçe merkezi ve mahallerimizde haşere mücadele ilaçlama çalışması yapılmıştır.(Çarşamba çayı-Çöp depolama alanları dahil)

         Resmi Kurumlar, Okullar, yol kenarları, park ve bahçelerde bulunan yabani otlarla mücadele yapılmıştır.

           İlçe merkezi ve mahallerimizde bulunan 116 caminin temizliği Mart-Haziran-Ağustos ve Kasım aylarında olmak üzere 4 defa yapılmıştır.

          İlçe merkezinde bulunan ana cadde ve çarşı içi yıkanarak temizlenmiştir. Ayrıca  merkez cami önlerinin yıkaması haftalık yapılmıştır.

          Düğün salonlarının temizliği periyodik olarak yapılmaktadır.

          İlçe merkezi ve Mahallelerimizde bulunan kanal ve bahçe arıklarının temizliği yapılmıştır.

          Mahallelerimizde geçmişte kullanılan çöplüklerin ıslahı yapılmıştır.

           Büyükşehir Belediyesi ile yapılan istişareler neticesinde ilçemizdeki bitkisel atık yağlar toplanmaktadır.

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

            1-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak 1 adet Müdür ve 1 adet taşeron personel olarak çalışmaktayız.

            2-İlçemizin yöresel ve kültürel değerlerinin tanıtımı ve birlik beraberliğimizi sağlamak amacıyla 05-06 Ağustos tarihleri arasında iki gün festival düzenlenmiştir.

            3-12-15 Aralık tarihleri arasında KONSİAD (Konya Sanayici ve İş Adamları Derneği) tarafından düzenlenmiş olan Konya Tanıtım Günlerinde Bozkır Belediyesi olarak yöresel ürünleriyle dört gün süren fuarda yerini almıştır. Yöresel ürünlerimizi ve Bozkır’ımızın tanıtımına yönelik katkı sağlamıştır.

            4-Bozkır’ımızın ilk Belediye binası olarak kullanılan bina Bozkırımızın kültürünü tanıtan Kültür Evimiz olarak 25.12.2019 tarihinde açılmıştır.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

 

1-)Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce, Mülkiyeti ve sorumluluğu Belediyemize ait olan taşınmazlarının etkin ve verimli kullanılması ve Vatandaşlarımıza imkânlar dâhilinde en iyi şekilde hizmet etmek üzere, 1 Memur, 2 Büro Personeli ve 1 Müdür olmak üzere toplam 4 Personel ile hizmet verilmektedir.

2-)Mülkiyeti Belediyemize ait Yukarı Mahalle Fevzipaşa adresinde bulunan 1 Adet  işyeri aylık 1075.00TL+KDV’ye üç yıllığına iki yıl peşin alınarak  Cihangir YILMAZ’a kiraya verilmiştir.

3-) Mülkiyeti Belediyemize ait Yukarı Mahalle 50021 Sok.No:2/H adresinde bulunan işyeri  Şafak SERİN’e bir yıllık peşin aylık 364,50TL devredilmesi sağlanmıştır.

4-)Mülkiyeti Belediyemize ait Hamzalar Mahallesinde bulunan 1 Adet  Kahvehane aylık 310.00TL+KDV’ye üç yıllığına iki yıl peşin alınarak Süleyman AVLAR’a kiraya verilmiştir.

5-) Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çağlayan Mahallesinde bulunan 1 adet Depo üç yıllığına 2 yıl peşin aylık 105.00TL+KDV’ye Sinan KARAKOYUN’a kiraya verilmiştir.

6-) Yukarı Mahalle  50021 Sok:NO21/E ve 21 F de bulunan 2 Adet işyeri Ahmet ÇİÇEK’e bir yıl peşin aylık 320.00TL+KDV üç yıllığına kiraya verilmiştir.

7-) Mülkiyeti Belediyemize ait Yukarı Mahalle 50021 Sok.No:2/H adresinde bulunan işyeri  Metin TURGUT’tan, ŞafakSERİN’e bir yıllık peşin aylık 364,50TL devredilmesi sağlanmıştır

8-)Mülkiyeti Belediyemize ait, Sarıoğlan  Mahallesi Bozkır Caddesi No:/8/1 adresindeki işyerinin Halide BAĞCI’dan Abdulhalim GÜMÜŞTOP’a aylık 426.00TL’ye bir yıllık peşin devredilmesi sağlanmıştır.

9-)Hamzalar Mahallesi Hamzalar Caddesi No:76 adresindeki işyerinin devri ile ilgili olarak, işyerinin Ali ŞAŞKIN’dan Ali ÇALIŞKAN’a aylık 165.00TL’ye bir yıllık peşin devredilmesi sağlanmıştır.

10-)Belediyemiz mülkiyetindeki muhtelif mahallelerde bulunan taşınmazların 2019 yılı itibariyle satılanların listesi aşağıya çıkarılmış olup, toplam 179.000.00TL satış işlemi yapılarak yer teslimi yapılmıştır.

S.NO

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

NİTELİĞİ

MİKT. M2

  KİME SATILDIĞI

TARİHİ

BEDELİ

1

BAĞYURDU

161

28

ARSA

676,77

H.İBRAHİM GÖK

23.01.2019

45.050.00

2

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

236

2

ARSA

519,36

MUSTAFA KELEŞ

29.01.2019

5.250.00

3

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

236

3

ARSA

489,49

MUSTAFA KELEŞ

29.01.2019

5.000.00

4

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

236

4

ARSA

540,61

MUSTAFA KELEŞ

29.01.2019

5.500.00

5

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

245

5

ARSA

606,28

İBRAHİM ACAR

31.01.2019

6.500.00

6

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

245

6

ARSA

606,56

ALİ ACAR

30.01.2019

6.500.00

7

HACIYUNUSLAR

103

6

TARLA

442.89

ALİ ALTUNKARA

21.01.2019

1.200.00

8

HACIYUNUSLAR

102

1

TARLA

540,19

MEVLÜT YAMAN

01.02.2019

1.300.00

9

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

237

2

ARSA

511,53

MUSTAFA AKBULUT

07.02.2019

5.500.00

10

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

237

3

ARSA

737,67

MUSTAFA AKBULUT

07.02.2019

7.500.00

11

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

237

4

ARSA

600,35

DURSUN ERTUNÇ

07.02.2019

6.000.00

12

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

236

1

ARSA

523,30

İSMAİL KÖKÇE

10.09.2019

11.500.00

13

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

237

5

ARSA

538,13

İSMAİL KÖKÇE

10.09.2019

12.000.00

14

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

256

9

ARSA

729,63

MUSTAFA AKBULUT

05.09.2019

12.200.00

15

HARMANPINAR

0

7415

ARSA

486.13

DURMUŞ ECEVİT

04.12.2019

19.500.00

16

HARMANPINAR

0

7416

ARSA

487.23

ARİFE BABUCCU

04.12.2019

20.000.00

17

HARMANPINAR

110

1

ARSA

299.41

MEHMET MUTLU

12.11.2019

4.500.00

18

YELBEĞİ

155

3

ARSA

353.39

CİVAN OFLAZ

02.12.2019

4.000.00

           

TOPLAM

 

179.000.00

11-)Mülkiyeti Belediyemize ait Üçpınar Mahallesinde bulunan 1 Adet  Kahvehane aylık 220.00TL+KDV’ye üç yıllığına bir yıl peşin alınarak Hamza ARICI’ya kiraya verilmiştir.

12-)Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 1 Adet İşyeri aylık 550.00TL+KDV’ye üç yıllığına bir yıl peşin alınarak Rıza GÜREL’e kiraya verilmiştir.

13-)Mülkiyeti Belediyemize ait, Hacılar  Mahallesinde bulunan 4 Adet İşyeri kira ihalesi yapılmış olup,ihaleye katılım olmamıştır.

14-)Elmaağaç Mahallesinde bulunan 110 Ada 7 Parseldeki 496,13m2 arsa niteliğinde bulunan taşınmaz Cami hizmetlerinde kullanılmak üzere şartlı bağış alınmıştır.

15-)Kayapınar,Söğüt,Kayacılar,Aslantaş,Kozağaç,Aydınkışla,Taşbaşı,Dereiçi,Karabayır Mahallerinde bulunan eski İlkokulların mahalle adına kullanımı için Milli Eğitim Müdürlüğünden tahsis işlemleri gerçekleştirildi.

16-) Dereiçi Mahallesinde bulunan Köy Odası ve Karacahisar Mahallesinde bulunan Aygır mesire alanındaki  taşınmazlar belediyemizin kullanılmak üzere, Milli Emlak Müdürlüğünden Tahsis talebinde bulunuldu.

17-) Belediyemiz Takdir Kıymet Komisyonunca 2019 yılı içerisinde 31 adet karar alınmıştır.

18-) Belediyemiz  mülkiyetinde bulunan Okul, Cami ve Mezarlıklar ilgili kurumlara devri sağlanmıştır.

19-)Çağlayan Mahallesi Çağlayan Caddesi No:10 adresinde   bulunan işyeri 2 yıllığına bedelsiz olarak Bozkır Tarımsal Kalkınma Kooperatif başkanlığına  tahsis edilmiştir.

20-)Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce 2019 yılı içerisinde işlem yapılan Bina-Arsa-Arazi bildirimleri sayısı toplam 13034 adettir.

21-)Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce 2019 yılı içerisinde Bina-Arsa-Arazi mükellef kayıt sayısı toplam 19506 adettir.

22-)Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce 2019 yılı içerisinde 2914 adet yazışma yapılmıştır.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

            Müdürlüğümüz bir  müdür, bir maden mühendisi, otuz üç adet belediye şirketi çalışanı ve üç adet kadrolu işçi ile faaliyetlerini sürdürmüştür.

         Ayrıca altı adet kamyon, üç adet beko-loder, bir adet paletli kazıcı, üç adet loder, bir adet forklift, iki adet midibüs, bir adet otobüs, bir adet traktör, iki adet cenaze aracı faal olmak üzere hizmetlerini yürütmüştür.

 • Belediyemize ait taş ocağı yıl boyunca faaliyetini sürdürerek ilçemiz halkının hizmetinde kullanılmak üzere çeşitli granülometride alt temel, temel ve agrega malzeme üretmiştir.
 • Yayla yollarımızın malzemeli ve malzemesiz bakımı yapılmıştır.
 • Bağ ve bahçe yollarımızın greyder ile iyileştirmeleri yapılmıştır.
 • Akaryakıt ihalesi müdürlüğümüz tarafından yapılarak belediyemizin bütün araçlarının yakıt ihtiyacı giderilmiştir.
 • Alt yapı yatırımı yapan kuruluşların (KOSKİ, MEDAŞ vs.) patlak, ariza ve yeni yatırım çalışmaları sebebiyle bozulan yol kaplamalarının tamir bakım ve onarımı müdürlüğümüzce yapılmıştır.
 • Doğalgaz Çalışmaları nedeniyle bozulan yol kaplamalarının tamir bakım ve onarımı ihalesi yapılarak yapılmıştır.
 • Cenaze hizmetleri müdürlüğümüzce cenaze nakli, mezar kazılması, taziye çadırı kurulması ve çay, şeker ve çay makinesi ikramı olarak verilmiştir.
 • Karla mücadele çalışmaları yapılmıştır.
 • Şiddetli Yağmur yağışları nedeniyle su basan konut ve işyerlerinin su tahliye işlemleri yapılmıştır.
 • Çarşamba Çayı yanında atıl vaziyette bulunan yolun düzenlemesi yapılarak Bozkıra yeni bir yürüyüş yolu kazandırılmıştır.
 • Kilitli parke taşı ile muhtelif mahallelerde yol düzenlemesi ihalesi yapılarak 75.000 m2 kilitli parke taşı mahallelerimize döşenmiştir ve 500 m3 taş duvar imalatı yapılarak tehlike arz eden yollarımız kurtarılmıştır.
 • Mantakı Caddesinin tretuvar, asfalt ve park yapılmak suretiyle düzenlenmesi yapılmıştır.
 • Anadolu Lisesine basketbol sahası yapılmıştır.
 • İlçe merkezi ve mahallelerdeki tuvaletlerin yapım bakım onarımı yapılmıştır.

 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

 

         Müdürlüğümüz bir  müdür ile faaliyetlerini yürütmektedir.

 • Belediyemize ait park ve mesire alanlarında ağaç sulama, budama, çim biçme işleri Fen İşleri Müdürlüğünün personel desteği ile yapılmıştır.
 • Refüjlerimizde bulunan ağaç ve çiçeklerin budaması, sulaması ve bakımı yapılmıştır.
 • Kaldırımlarda bulunan ağaçların budaması yapılmıştır.
 • Belediye binamızın bahçesindeki peyzaj işleri yürütülmüş, çimleri biçilmiş mazıları budanmıştır.
 • Damlama sulama sistemlerimizde oluşan hasar ve arızalar, patlaklar giderilmiştir.

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

            Bozkır Belediyesi İmar İşleri, 2019 yılında; 3194 Sayılı İmar Kanunu,  5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile İmar Konularını ilgilendiren diğer Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde aşağıda belirtilen faaliyetleri 1 Müdür, 1 adet Harita Teknikeri tarafından yürütülmektedir. Birimimizce 2019 yılında yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak;

 • 2019 yılı Belediye Meclisi’nin aylık toplantılarında; toplam 11 adet imar planı tadilat konuları görüşüldü.
 • İlçemize bağlı 10 adet mahallenin halihazır ve imara esas jeolojik etütlerinin güncellenmesi ve akabinde Uygulama İmar Planı revizyonlarının çalışmaları devam etmektedir.
 • Belediye Encümeni’nde 20 adet 3194 sayılı İmar Kanununun imar uygulamalarından 15. ve 16.madde uygulamaları (ifraz, tevhit, yola terk v.b) yapılmıştır.
 • Kaçak veya ruhsat ve eklerine aykırı faaliyet gösteren inşaatların tespiti yapılarak yapı tatil zaptı tanzim edilip, Encümene sevki yapılmaya devam edilmektedir.
 • Metruk binalara ilişkin 9 adet metruk binanın Tapu ve mülkiyet tespitleri ile Encümene sevki ve mal sahiplerine tebligatları yapılmıştır.
 • 2019 yılında 39 adet yapı ruhsatı, 4 adet kırsal yapı belgesi, 42 adet yapı kullanma izin belgesi verilmiştir. Mimari-Betonarme statik-Mekanik-Elektrik-jeolojik etüt projeleri-Harita aplikasyon krokileri onaylanmaktadır.
 • Net-Cad ortamında imar çapı dâhil, diğer imar çizim ve uygulamaları yapılmıştır. İmar planı dâhilinde arazi, yol v.b aplikasyon işleri yapıldı.
 • Yapı denetim kanunu çerçevesinde iş ve işlemleri (ruhsat, hakkediş ,v.s.)devam etmektedir.
 • 2019 yılında Resmi yazışmalar hassasiyetle aksatmadan yürütülmüştür.
 • Belediyemizin İmar Müdürlüğünde; Ruhsat, proje onayları, Yapı denetim işleri, İmar uygulamaları, Aplikasyon işleri, plan tadilatları, Kaçak ve ruhsata aykırı uygulamalar, Metruk bina işlemleri, yazışmalar v.s.işleri 2 adet personelle uzun yıllar boyunca yapmaya çalışıyoruz. Bu işlerin profesyonel belediyelerde olduğu gibi, Yapı kontrol birimlerinin oluşturularak, Şehir Plancısı, Mimar, Mühendis(Makine-Elektrik-İnşaat-Jeoloji-Harita), Tekniker personellerinin istihdam edilmek suretiyle iş yükünün azaltılması, daha profesyonelce bir belediyecilik için zorunlu hale gelmiştir.

Sayın üyeler;

5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince 2019 yılı çalışma dönemi ile ilgili olarak tarafımdan hazırlanan Faaliyet Raporunu anlatmaya çalıştım.

Raporun görüşülüp karara bağlanması hususunda gereğini arz eder, saygılarımı sunarım.17.04.2020

                                                                                 

                       Sadettin SAYGI

                                                                                                                      Belediye Başkanı

 

 

         Meclis II.Başkan Vekili Ali KOYUNCU Sayın Üyeler; Başkanlık Faaliyet Raporu sizlere okundu. Okunan Faaliyet Raporu üzerinde üyelerin herhangi bir görüşlerinin bulunmadığını beyan etmeleri üzerine oylamaya geçiyorum.

         Yapılan oylama sonucu :

         Hayri AK (Kabul), L.Emre BAŞAR (Kabul), Hasan ÖZCAN (Kabul), Ali KOYUNCU (Kabul), Hasan ÖZKAYA (Kabul), Hüseyin ERDEM (Kabul), Yüksel ÖZ (Kabul), Arif DURNA (Kabul), Yusuf ER (Kabul), Halil YUVAKTAŞ (Kabul),  Meltem AYHAN (Kabul), Kıymet ALTINIŞIK (Kabul), Mümine CENGİZ (Kabul)

            Meclis II.Başkan Vekili: Sayın Üyeler, Yapılan oylama sonucunda 2019 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edilmiştir.

            11-DİLEK VE TEMENNİLER :

 

Başkan:Sayın Üyeler, 2020 yılı Nisan ayı olağanüstü meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz. Toplantıya oybirliğiyle son verildi.

              

            Meclis Başkanı                            Katip Üye                                  Katip Üye

            Sadettin SAYGI                    L.Emre BAŞAR                       Hüseyin ERDEM

Yazdır e-Posta