Meclis Kararları

2023 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 TEMMUZ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2019/TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                               Karar Tutanak No       :10

                                                                                              Karar Tutanak Tarihi  : 02.07.2019  

            KATILANLAR                        :                                     KATILMAYANLAR       :         Başkan      :Sadettin SAYGI

Üye         :L.Emre BAŞAR

   “          :Hüseyin ERDEM

   “          :Hasan ÖZCAN

   “          :Hayri AK

   “          :Ali KOYUNCU

   “          :Mustafa ŞAHİN

   “          :Hasan ÖZKAYA

   “          :Yüksel ÖZ

   “          :Arif DURNA

   “          :Yusuf ER

   “          :Halil YUVAKTAŞ

   “          :Ramazan SAĞLAM

   “          :Meltem AYHAN

   “          :Kıymet ALTINIŞIK

   “          :Mümine CENGİZ

Başkan:Sayın Üyeler, üyelerimizin tamamı bulunduğundan, 2019/Temmuz ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 10.06.2019 gün ve 09 No’lu meclis karar tutanağı (Haziran ayı I.Birleşim I.Oturum)  üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

Başkan:Sayın Üyeler, gündeme geçmeden önce aşağıda yazılı 2 adet konunun gündeme ilave edilerek görüşülmesini istiyorum.

1-MEDAŞ’nin imar planı değişiklik talebi

2-Yeniköy Mah.120 ada 1 parselde bulunan taşınmaz satışının görüşülmesi

Yukarıda yazılı 2 adet konunun gündeme ilave edilerek görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

            1-TAŞINMAZ MAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ:(Yelbeği Mah.155/3, Dereiçi          Mah.134/ 81, Harmanpınar Mah.110/1  prs)           

            Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtilen taşınmazların satışı konusu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

            İlçemiz Yelbeği, Dereiçi, Harmanpınar Mahallesinde  bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 3 adet parselin araştırılmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.  

          2-SORKUN MAH.CENAZE ARACI TAHSİSİNİN  GÖRÜŞÜLMESİ  :

        Başkan:Sayın Üyeler, Sorkun Belediye Başkanlığına hibe edilen cenaze aracının Sorkun Mahalle Muhtarlığına tahsisi konusunu görüşeceğiz. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

            6360 sayılı Büyükşehir Yasası olarak bilinen yasa ile Sorkun Belediyesi Tüzel Kişiliği kaldırılmış ve Mahalle statüsü ile Belediyemize bağlanmıştır. Sorkun Mahallesi Muhtarlığının tüzel kişiliği bulunmadığından ve 5393 sayılı Belediye kanununun 75.maddesi c, d bendi uyarınca Mahalle Muhtarlığı tahsis yapılabilecek kamu kurum ve kuruluşları kapsamına girmediğinden cenaze aracı tahsisinin uygun olmadığına oybirliğiyle karar verildi.

          3-BİTİŞİK NİZAMDA DAHA AZ KAT YAPMA İSTEĞİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:                     Başkan:Sayın Üyeler, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere, Hisarlık Mahallesinde mülkiyeti Fatma ÇİFTÇİ adına kayıtlı 105 ada 50 parsel üzerine 2 katlı ev yaptırmak istediğini belirtmiştir. Ancak imar planında parselin bulunduğu kısmın bitişik nizam 4 ve 5 katlarda planlı olması sebebiyle mevzuattan dolayı 2 kat yapamadığını bu mağduriyetinin giderilmesi için; Planlı Alanlar Yönetmeliğinin 25.maddesi gereğince meclisce görüşülmesi gerekmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; talebin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

4-15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNİN OKUL ALANINDA YOĞUNLUK VE YÜKSEKLİK ARTTIRIM TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ      :

            Başkan:Sayın Üyeler, Bozkır Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 28.06.2019 gün ve E.12533582 sayılı yazısında;Yukarı Mahalle 413 ada 1 nolu parselde Maliye Hazinesi adına kayıtlı 15 Temmuz Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasının ömrünü tamamladığı ve yerine yeni bina yapılması planlanmaktadır.

            İmar planında E=1,20 Y.ençok:13,50 olan yapı nizamının yapılması planlanan okul binasının yeterli  gelmeyeceğinden imar planında yer alan kat yüksekliği ve emsal değerin yükseltilmesi talep edilmektedir.  

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; talebin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

            5-MEDAŞ’NİN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

            Başkan:Sayın Üyeler, MEDAŞ 27.06.2019 günlü yazısı ile Sarıoğlan Mah. 22 ada 4 nolu parselde TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına MEDAŞ tarafından yoğun yapılaşma ve inşaat faaliyetlerinin artmasından dolayı enerji ihtiyacını karşılamak için yeni enerji nakil hattı tesis edilmesine yönelik EK’li dosyada belirtilen alana imar planında yeni yol açılmasını talep etmektedir.

            İmar planı değişiklik onay talebinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince meclisimizce görüşülmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; talebin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            6-YENİKÖY MAH.120 ADA 1 PARSELDE BULUNAN TAŞINMAZ SATIŞININ  

GÖRÜŞÜLMESİ:

            Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtilen taşınmazın satışı konusu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

           

            İlçemiz Yeniköy Mahallesinde  bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 120 ada 1 nolu parselin araştırılmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.  

            7-DİLEK VE TEMENNİLER :

 

Başkan :Sayın Üyeler, 2019 yılı Temmuz ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

            2019 Ağustos ayı olağan meclis toplantımızın 01 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 15:30 da yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

            Meclis Başkanı                            Katip Üye                                  Katip Üye

            Sadettin SAYGI                    L.Emre BAŞAR                       Hüseyin ERDEM

Yazdır e-Posta