Meclis Kararları

2023 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 HAZİRAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2019/HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                               Karar Tutanak No       : 09

                                                                                              Karar Tutanak Tarihi  : 10.06.2019  

            KATILANLAR                        :                                     KATILMAYANLAR       :         Başkan V. :Hasan ÖZCAN                                               Başkan:Sadettin SAYGI

Üye         :L.Emre BAŞAR

   “          :Hüseyin ERDEM

   “          :Hayri AK

   “          :Ali KOYUNCU

   “          :Mustafa ŞAHİN

   “          :Hasan ÖZKAYA

   “          :Yüksel ÖZ

   “          :Arif DURNA

   “          :Yusuf ER

   “          :Halil YUVAKTAŞ

   “          :Ramazan SAĞLAM

   “          :Meltem AYHAN

   “          :Kıymet ALTINIŞIK

   “          :Mümine CENGİZ

Başkan V:Sayın Üyeler, çoğunluğumuz bulunduğundan, 2019/Haziran ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 07.05.2019 gün ve 07 No’lu meclis karar tutanağı (Mayıs ayı I.Birleşim I.Oturum) ile 10.05.2019 gün ve 08 No’lu meclis karar tutanağı (Mayıs ayı II.Birleşim I.Oturum) üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

            1-TAŞINMAZ MAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ:(S.oğlan/KoçaşMah.248/2-3-4-5 prs)         Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtilen taşınmazların satışı konusu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

            İlçemiz Sarıoğlan/Koçaş, Mahallesinde  bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı 4 adet parsel satışının yapılmasına izin verilmesine 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

S.oğlan/Koçaş

Köyönü

Arsa

248

2

595,31

248

3

651,19

248

4

648,89

248

5

686,69

          2-İŞYERLERİNİN DEVİR KONUSUNUN GÖRÜŞÜLMESİ  :

         Başkan V.:Sayın Üyeler, işyerlerinin devir konusunu görüşeceğiz. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;  Belediyemize ait işyerlerinde oturanların 1.derece (Çocuk, anne-baba), 2.derece (Kardeşler, torunlar, büyük anne ve büyükbabalar) kan hısımlarına ve eşlerin birbirlerine, kira bedelinde artış olmadan aynı şartlarda ve Belediyeden devredence ve devralanca borcu yoktur yazısının alınmasına.

        Bahsedilen bu kişiler dışındakilere devir yapılması durumunda ise; kira bedelinde %50 artış uygulanmasına, ayrıca devri yapılacak olan işyerlerinin 1 yıllık kirasının devralandan peşin olarak alınmasına ve Belediyeden devredence ve devralanca borcu yoktur yazısının alınmasına oybirliğiyle karar verildi.

        Devir ile ilgili işler için Belediye Başkanı ile Encümene yetki verilmesine, 10.05.2019 gün ve 45 nolu meclis kararının iptaline oybirliğiyle karar verildi.  

          3- KADASTRO ÇALIŞMALARINDA GÖREV ALACAK BİLİRKİŞİLERİN SEÇİMİ                     Başkan V.:Sayın Üyeler, Konya Kadastro Müdürlüğünün 20.05.2019 gün ve E.2404186 sayılı yazısında belirtildiği üzere 01.11.2018 gün ve 77 no’lu meclis kararı ile seçilmiş olan Yıldırım OĞLAKÇI, Mustafa AYVA ve Sezai GÖKTAŞ isimli bilirkişilerin il dışında çalışmaya gittikleri ve yemin yapmayacaklarını belirtmelerinden dolayı bilirkişilik yapamayacakları anlaşılmıştır. Bu nedenle muhtar hariç üç adet bilirkişinin yeniden seçilmesi talep edilmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Yıldırım OĞLAKÇI, Mustafa AYVA ve Sezai GÖKTAŞ’ın bilirkişiliklerinin iptal edilerek yerine, Konya Kadastro Müdürlüğünün 20.05.2019 gün ve E.2404186 sayılı yazısına istinaden, ilçemiz Çağlayan Mahallesinde  3402 sayılı Kadastro Kanununa 6495 sayılı Kanunun 31.maddesi ile eklenen Ek-5.ve geçici 8.madde kapsamı, 4342 sayılı Mera Kanunu ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesi ve diğer tüm kadastro çalışmalarında, Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere aşağıda bilgileri verilen kişilerin bilirkişi olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

MAHALLESİ

ADI  SOYADI

BABA ADI

DOĞUM  TARİHİ

T.C NO

Çağlayan

Abdurahman AKKUŞ

Mustafa

04.04.1962

34939897462

Çağlayan

Mustafa TOPARLAK

Mehmet

01.03.1960

28049127182

Çağlayan

Hasan Ali ÖZİÇ

Mustafa

02.03.1938

15854533666

4-ŞARTLI BAĞIŞIN GÖRÜŞÜLMESİ      :

          Emlak İstimlak Müdürlüğü müzekkeresinde belirtildiği üzere; Elmaağaç Mah.Köyiçi Mevkii 110 ada 7 parselde bulunan 496,13 m2 arsa niteliğindeki taşınmazın sahibi Osman oğlu Ahmet ALTUN taşınmazını Mahallenin Cami hizmetlerinde kullanılması şartıyla Belediyemize bağış yapmak istemektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Belediye Kanununun 18.maddesinin g bendi gereğince sözkonusu şartlı bağışın kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

            5-ÜCRET VE TARİFELERİN GÖRÜŞÜLMESİ:

            5393 sayılı kanunun 18/f maddesi gereğince, ücret tarifelerin aşağıda yazılı şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi. 

A-GREYDER  :

İlçe halkına akaryakıt, yağ vs masrafları Belediyemize ait olmak üzere 1 saatlik ücretinin

175 TL ilçe dışına 200  TL

B-KAZICI VE YÜKLEYİCİ   :

İlçe halkına akaryakıt, vs. masrafları Belediyemize ait olmak üzere 1 saatlik ücretinin

Lastikli kepçe saat ücreti yakıt dahil  175 TL 

Paletli  kepçe saat ücreti yakıt dahil   200 TL 

Bir saate kadar süreler 1 saat ücreti alınır, garaj çıkışı hariç 2 saat’ten fazla çalışmışsa iş başlangıç saati geçerli, iş 2 saatten az sürmüşse garaj çıkışı saat tutulacak.

Halkın ortak kullandığı bağ,bahçe yolları, mal sahiplerinin rızası alınarak para ödenmeksizin kamulaştırma yapmadan açılacak ve İş makinesi,Kamyon,greyder ücreti alınmayacak.

 

C- KANAL KAZICI:

ŞEHİR İÇİ  1.SAAT ÜCRETİ    150 TL   

ŞEHİR DIŞI 1 SAAT ÜCRETİ   175 TL

                   

D-VASITA ÇEKMELER  :

Şehir merkezinde  100 TL

Şehir dışı  100 TL + km 2,5 TL dir.

 

E-VİDANJÖR ÜCRETİ :    

Vidanjör Ücreti          50 TL+KDV

F-KAMYON VE TRAKTÖR ÜCRETLERİ  :

Kamyon Ücreti :75 TL

Traktör Ücreti   :50 TL

G-NAKLİYE ÜCRETİ  :

Mahallelere (gidiş-dönüş km başı) 3,00 TL (Kamyona 8 m3’ten fazla kum atılmayacaktır)

Yaylalara (gidiş-dönüş km başı)    5,00 TL  (Kamyona 6 m3’ten fazla kum atılmayacaktır)

H-FORKLİFT VE KOMPRESÖR ÜCRETLERİ :

Forklift 30 dakika ücreti :  50,00 TL

Forklift 1  saat          “     :100,00 TL

Kompresör 1 saat ücreti  : 75,00 TL

 

I-DÜĞÜN SALONU ÜCRETİ  :

1-Belediye Yeni Düğün Salonu ve Kapalı Pazar yerinde Düğün yeri olarak kullanılan yerlerde yapılacak olan Düğün, Kına, Nişan, Nikâh vb. Merasimlerde akşam için alınacak olan Kira Bedeli günlük KDV Hariç 700 TL  (Yedi yüz Türk Lirası)

2-Belediye Yeni düğün salonunda nikâh için gündüz kiralanması durumunda günlük

KDV Hariç 400 TL (Dörtyüz Türk Lirası)

3-Belediye düğün salonunda bulunan malzemelerden Masaların Kiralanmak istenmesi durumunda 1 Adet masa kiralama ücretinin KDV hariç 3 TL (Üç Türk Lirası) olarak belirlenmesine, Belediye düğün salonunda bulunan malzemelerden Sandalye Kiralanmak istenmesi durumunda 1 Adet sandalye kiralama ücreti KDV Hariç 1 TL ( Bir Türk Lirası) Kiralanacak olan masa ve sandalyelerin imza karşılığı tutanakla teslim edilip alınmasına ve eksik veya kırık olarak teslim edilen her sandalye için 20 TL (KDV Hariç), her masa için

40 TL (KDV Hariç) alınmasına.

İ-BASILI EVRAK SATIŞI

Evlenme Cüzdanı Bedeli                                                                                 :150

J-HALI SAHA ÜCRETLERİ

*08:00-18:00 saatleri arasında 1 saatlik ücret: 72.00 TL

*18:00 den sonra halı saha kapanış saatine kadar 1 sa.ücret :96.00 TL

BELEDİYECE YAPILAN MAL VE HİZMETLER KARŞILIĞI ALINACAK ÜCRETLERE KDV DAHİL DEĞİLDİR.  

 

2464 sayılı kanunun 97.Maddesine göre :“2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak Belediyelerin ifa edecekleri her türlü hizmet için Belediye Meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret alınır.”

FEN VE İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ

Alt yapı ve Hasar Tahribat Ücreti (TL)

Asfalt yol tahribat                      m2 …………………………..:  75

Parke taşı                                   m2……………………………:  75

Bordür                                        mt……………………………   75

Toprak yol                                  m2…………………………..:  50

İmar Durumu ve  Hizmet Birimi Belge (TL)

İmar çapı                                                                         :  60

Bodrum tasdik harcı                    m2                              : 0.05

Mesken tasdik harcı                    m2                              :  0.05

Ticari alan                                   m2                              : 0.10

İşgaliye                                       m2                              :  1.50

Jeolojik etüt harcı                       m2                              : 1.50 

İnşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgeleri ile her türlü verilen tasdikli belge harcı   (belge başına)                               : 50 TL 

Aplikasyon arsa    m2 si             konut  , ticari yapı       :      

Temel ve temel üstü  vize inşaat   “              “                :      

Demir vizesi  (beher kat   )              “             “               :   30

Yol ve kaldırım harcamalarına

katılım payı m2   “      “                                                    :      5

Proje tasdiki her daire ve                       “       “                :     15

Tamirat izni maktuen                            “          “             :      50

İmar tadilat çizimi arsa m2                   “          “             :       55 

İmar ve mevzii imar planlarında katılım payı  “   “         :  1.650

Asansör izin belgesi üç ve yukarısı katlar için    “    “    :      275

Harita gelirleri kontrolluk harcı her m2 için    “   “         :     110

Tadilat ücreti (imar planının tasdikinden sonra vatandaşın değişiklik teklifinin mahallinde incelenmesi gerekli çalışmaların yapılabilmesi için     :  55

Plan tadilat ücretleri

0-200               m2 arası                                                :      55

201-1000           “     “                                                    :      90

1001-5000         “     “                                                    :      95

5001-10.000      “     “                                                    :     110

10.001-20.000   “     “                                                    :     165

20.000 den yukarı her m2 için                                       :       40

Mevzii imar planı teklif ücreti

10.000-15.000            m2 arası                                     :      330

15.001-20.000              “      “                                       :      440

20.001-30.000              “      “                                       :      550

30.000 m2 üzeri her m2 için                                        :         55

İmar planı değişikliği başvuru ücreti                           :         55

Plan değişikliği tadilat  ücreti m2                                :(TMMOB VE ŞPO Birim Fiyatlarına 

                                                                                                                    göre belirlenecektir.)

          OTOPARK BEDELLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

             26.04.2006 tarih  ve 26150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğin 4 üncü maddesinde Otopark Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi uyarınca; parselinde otopark tesisi mümkün olmayan yükümlülerden alınacak otopark bedelinin hesabına ve tahsiline ilişkin esaslar açıklanmıştır.

           Birim Otopark Bedeli belirlenirken Resmi Gazetede her sene yayımlanarak yürürlüğe giren “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre sınıfı ve grubu belirlenen katlı garajlarda bir otoparkın o yılın birim m2 fiyatı için belirlenen İnşaat maliyeti x Birim otopark alanı (20 m2) = Birim otopark yapı payı hesap edilir.

            Birim Otopark Bedeli = (Birim otopark yapı payı) x (Bölgeleme planına göre belirlenen % oranı) + (Birim otopark arsa payı) hesap edilir.

             Bozkır Belediyesi Birim Otopark Bedelini İki Bölgeye ayırarak bedelin 1.(Birinci) BölgeMerkez İçi ve 2.(İkinci) Bölge Merkez Dışı olarak yukarıdaki hesaplarda göz önünde bulundurularak birim otopark bedelleri aşağıdaki hesaplamalarda belirtilmiştir.

  • 1.Bölge Merkez İçi Birim Otopark Bedeli : (590.00 TL x 20) x (%2) = 236.00 TL
  • 2.Bölge Merkez Dışı Birim Otopark Bedeli : (270.00 TL x 20) x (%1) = 54.00 TL

             Bozkır Belediye Meclisi tarafından otopark bölgelerinin, trafik yoğunluğu, bölgesel otoparkların durumu ve arsa payları dikkate alınarak tespit edilmiştir. Otopark  bedellerinin yukarıda İki Bölge ve hesap şekline göre belirlenen ücretlerin belediye meclisince karar alınması gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

1)1.Bölge Merkez İçi Birim Otopark Bedeli : (590.00 TL x 20) x (%2) = 236.00 TL        2)2.Bölge Merkez Dışı Birim Otopark Bedeli : (270.00 TL x 20) x (%1) = 54.00 TL’nin otopark bedeli olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

            6-ŞİRKET KURULMASININ GÖRÜŞÜLMESİ :

Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce hazırlanan Gerekçe Raporu okundu. Meclisimizde yapılan  müzakere neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun “Şirket Kurulması” başlıklı 70.maddesinde “Belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullerle göre şirket kurabilir.” hükmü mevcuttur.

5393  sayılı kanunun 18.maddesinin 1.fıkrasının (i) bendi gereğince Şirket kurulmasına ve Belediye Başkanına yetki verilmesine  oybirliğiyle karar verildi.

 

            7-DİLEK VE TEMENNİLER :

 

Başkan V.:Sayın Üyeler, 2019 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

            2019 Temmuz ayı olağan meclis toplantımızın 02 Temmuz 2019 Salı günü saat 15:30.da yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Bld.Başkan V.    

            Meclis Başkanı                            Katip Üye                                  Katip Üye

            Hasan ÖZCAN                      L.Emre BAŞAR                       Hüseyin ERDEM

Yazdır e-Posta