Meclis Kararları

2023 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 NİSAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2019/NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                               Karar Tutanak No       : 06

                                                                                              Karar Tutanak Tarihi  : 09.04.2019  

            KATILANLAR                        :                                     KATILMAYANLAR       :         Başkan   :Sadettin SAYGI                                            

Üye        :L.Emre BAŞAR

   “          :Hüseyin ERDEM

   “          :Hayri AK

   “          :Hasan ÖZCAN

   “          :Ali KOYUNCU

   “          :Mustafa ŞAHİN

   “          :Hasan ÖZKAYA

   “          :Yüksel ÖZ

  “           :Arif DURNA

  “           :Yusuf ER

  “           :Halil YUVAKTAŞ

  “           :Ramazan SAĞLAM

  “           :Meltem AYHAN

  “           :Kıymet ALTINIŞIK

  “           :Mümine CENGİZ

Başkan:Sayın Üyeler, üyelerimizin tamamı bulunduğundan, 2019/Nisan ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Başkan:Sayın Üyeler, “5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.maddesi gereğince Belediye Meclisi, seçim sonuçlarının ilanını takip eden beşinci gün Belediye Başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. Buna göre meclis üyeleri arasından gizli oyla meclis birinci ve ikinci meclis başkan vekili ile katip üyeleri ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer.” denilmektedir. Buna göre Başkanlık divanının oluşturulmasına geçildi.

1-I. VE II.MECLİS BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ      : 

a)I.Meclis Başkan Vekili Seçimi

            Başkan: Sayın Üyeler, 5393 sayılı kanunun 19.maddesi gereğince I.Meclis Başkan Vekilini ilk iki yıl görev yapmak üzere seçeceğiz. Meclis Üyelerimizden Hayri AK ve Arif DURNA tarafından, Mustafa ŞAHİN’in I.Meclis Başkan Vekili görevine seçilmesi için yazılı önerge verildi.  

            Daha sonra I.Meclis Başkan Vekilinin seçiminin yapılmasına geçildi. Oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Yapılan gizli oylama sonucunda Mustafa ŞAHİN’in 12 oy, Ali KOYUNCU’nun 1 oy,  aldığı görüldü.

              Oyların çoğunluğunu alan Mustafa ŞAHİN 12 oyla, I.Meclis Başkan Vekili olarak seçildi.

            b)-II.Meclis Başkan Vekili Seçimi

             Başkan: Sayın Üyeler, 5393 sayılı kanunun 19.maddesi gereğince II.Meclis Başkan Vekilini ilk iki yıl görev yapmak üzere seçeceğiz. Meclis Üyelerimizden Hayri AK ve Arif DURNA tarafından, Ali KOYUNCU’nun  II.Meclis Başkan Vekili görevine seçilmesi için yazılı önerge verildi. 

            Daha sonra II.Meclis Başkan Vekilinin seçiminin yapılmasına geçildi. Oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Yapılan gizli oylama sonucunda Ali KOYUNCU’nun 13 oy,  aldığı görüldü.

            Oyların çoğunluğunu alan Ali KOYUNCU 13 oyla, II.Meclis Başkan Vekili olarak seçildi.

            2-MECLİS KATİP ÜYE SEÇİMİ     :

            Başkan:Sayın Üyeler, 5393 sayılı kanunun 19.maddesi gereğince  ilk iki yıl görev yapmak üzere katip üyelerin seçilmesi gerekmektedir. Meclis Üyelerimizden Hayri AK ve Arif DURNA tarafından, L.Emre BAŞAR ve Hüseyin ERDEM’in  Katip Üye olarak seçilmesi için yazılı önerge verildi. 

            Daha sonra seçimin yapılmasına geçildi. Oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Yapılan gizli oylamada L.Emre BAŞAR’ın 13 oy, Hüseyin ERDEM’in 13 oy, aldığı görüldü.

            Oyların çoğunluğunu alan L.Emre BAŞAR ve Hüseyin ERDEM Katip Üye olarak seçildi.

3-ENCÜMEN ÜYE SEÇİMİ (2 ADET)  :

            Başkan:Sayın Üyeler 5393 sayılı Belediye Kanununun 33.(b)maddesi gereğince encümen üyesi meclis üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği 2 üyeden  oluşmakta olup, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince,  üye seçiminin yapılması gerekmektedir. Meclis Üyelerimizden Hayri AK ve Arif DURNA  tarafından, Kıymet ALTINIŞIK ve Hasan ÖZCAN’ın Encümen Üyesi olarak seçilmesi için yazılı önerge verildi. 

            Encümen Üye seçimine geçildi. Encümen Üyesi seçimi için hazırlanan oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Yapılan gizli oylamada: Kıymet ALTINIŞIK ve Hasan ÖZCAN’ın   13’er oy  aldıkları görüldü.

            Oyların çoğunluğunu alan Kıymet ALTINIŞIK ve Hasan ÖZCAN Encümen Üyeliğine seçildi.

4-PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ  :

            Başkan:Sayın Üyeler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince ihtisas komisyonlarının kurulması gerekmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, plan ve bütçe komisyonunun üç  kişiden oluşmasına ve  bir yıl süre için kurulmasına oy çokluğuyla karar verildi.

            Meclis Üyelerimizden Hayri AK ve Arif DURNA  tarafından, Meltem AYHAN, Ali KOYUNCU ve Mustafa ŞAHİN’in Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye olarak seçilmeleri için yazılı önerge verildi. 

            Üye seçiminin yapılmasına geçildi. Oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Yapılan gizli oylama sonucunda: Meltem AYHAN, Ali KOYUNCU ve Mustafa ŞAHİN’in 13’er oy aldıkları görüldü. 

            Oyların çoğunluğunu alan Meltem AYHAN, Ali KOYUNCU ve Mustafa ŞAHİN Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildi. 

5-İMAR KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ  :

            Başkan:Sayın Üyeler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince ihtisas komisyonlarının kurulması gerekmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, imar komisyonunun üç  kişiden oluşmasına ve bir yıl süre için kurulmasına oy çokluğuyla karar verildi.

            Meclis Üyelerimizden Hayri AK ve Arif DURNA  tarafından, Hayri AK, L.Emre BAŞAR ve Arif DURNA’nın İmar Komisyonuna Üye olarak seçilmeleri için yazılı önerge verildi. 

           

            Üye seçiminin yapılmasına geçildi. Oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Yapılan gizli oylama sonucunda:Hayri AK’ın 12 oy, L.Emre BAŞAR ve Arif DURNA’nın 13’er oy aldıkları görüldü. 

            Oyların çoğunluğunu alan Hayri AK, L.Emre BAŞAR ve Arif DURNA İmar Komisyonu üyeliğine seçildi. 

6-2018 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORUNUN OKUNMASI :

Başkan:Sayın Üyeler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince 2018 yılı Denetim Komisyonu Raporunun okunması gerekmektedir.

2018 yılı Denetim Komisyonu Raporu Katip Üyemiz L.Emre BAŞAR tarafından okundu. Denetim Komisyonu Raporumuz okutulmak suretiyle meclis üyelerine bilgi verildi.

7-KONYA BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİNE ÜYE SEÇİMİ(1 ASIL, 1  

YEDEK)      :

Başkan:Sayın Üyeler, Konya Belediyeler Birliği 29.03.2019 gün ve 16 sayılı yazılarında  Konya Belediyeler Birliği Tüzüğü’nün 7.maddesinde belirtilen hüküm gereğince, Konya Belediyeler Birliği Meclis Üyelerinin belirlenmesini istemektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

Konya Belediyeler Birliği Meclisinde belediyemizi temsil etmek üzere Belediye Başkanı Sadettin SAYGI ile beraber meclis üyelerimizden;

1-Ali KOYUNCU’nun asil üyeliğe

2-Hasan ÖZCAN’ın yedek üyeliğe seçilmelerine oy çokluğuyla karar verildi.

            8-TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİNE ÜYE SEÇİMİ (1 ASIL, 1        YEDEK)  :

Başkan:Sayın Üyeler, Türkiye Belediyeler Birliğine belediyemizi temsil etmek üzere,  meclis üyelerimizden 1 asıl, 1 yedek olmak üzere iki üye seçmemiz gerekmektedir.

Türkiye Belediyeler Birliği Meclisinde belediyemizi temsil etmek üzere Belediye Başkanı Sadettin SAYGI ile beraber meclis üyelerimizden;

1-Ali KOYUNCU’nun asil üyeliğe

2-Hasan ÖZCAN’ın yedek üyeliğe seçilmelerine oy çokluğuyla ile karar verildi.

            9-TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ MECLİSİNE ÜYE SEÇİMİ (1 ASIL, 1 YEDEK)  :

Başkan:Sayın Üyeler, Tarihi Kentler Birliği 12.03.2019 gün ve 84 sayılı yazısında Birlik Tüzüğünün 9.maddesindeki hüküm gereğince meclis üyeleri  arasından 1 asil, 1 yedek  üyenin belirlenmesi istenmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

Tarihi Kentler Birliği Meclisinde belediyemizi temsil etmek üzere Belediye Başkanı Sadettin SAYGI ile beraber meclis üyelerimizden;

1-Hasan ÖZCAN’ın asil üyeliğe

2-Ali KOYUNCU’nun yedek üyeliğe seçilmelerine oy çokluğuyla karar verildi.

10-2018 YILI FAALİYET RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ  :

            Başkan:Sayın Üyeler, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. Maddesi gereğince 2018 yılı Başkanlık Faaliyet Raporunun  Nisan ayı toplantısında görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir. Bu nedenle 2018 yılı çalışma dönemi için hazırlanan 09.04.2019 günlü faaliyet raporunu meclise sunmuş bulunuyorum.

          Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9. Maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereğince Faaliyet Raporunun görüşülmesi için Meclise Başkanlık yapmak üzere, Meclis I.Başkan Vekili Mustafa ŞAHİN gelmiştir. Rapor üzerinde görüşü olan arkadaşlar görüşlerini belirtebilirler. 

BOZKIR BELEDİYESİ

2018 YILI FAALİYET RAPORU

 

Sayın Üyeler;

            İmkan ve şartlar çerçevesi içerisinde gerekli çalışmalar yapılmış olup,  bir yıl içinde  yaptığımız çalışmalar aşağıda anlatılmıştır.

Daha çok altyapı, temizlik sosyal ve kültürel hizmetlere ağırlık verildi. Tüm bu hizmetleri bundan sonrada yerine getirmeye çalışacağız. Hizmetlerin yürütülmesinde emeği geçen tüm Belediye personelimize ve Meclis Üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim.

                                                                                   

                                                                                  Sadettin SAYGI

                                                                                                                      Belediye Başkanı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

            Yazı İşleri Müdürlüğümüz, Belediyenin karar organı olan Belediye Meclisi ile Belediye Encümen toplantılarının zamanında ve düzenli bir şekilde yapılmasını, bu toplantılarda alınan kararların yazılması, dosyalanması ve ilgili birimlere dağıtılmasını, Belediyemize gelen evrakların kayıt işlemlerini yaptıktan sonra gerekli yerlere ileterek, diğer kurum ve kuruluşlara giden yazıların kaydedilmesi, yazıların ilgili kurumlara elden veya posta yoluyla ulaştırılmasını sağlamak koşuluyla yazışmaların dosyalanması, arşivlenmesi faaliyetlerini bir Müdür, bir şirket elemanı,  olmak üzere 2 kişi ile yerine getiren birim olup, 2018 yılı içerisinde yapılan iş ve işlemler özetle şu şekildedir.

1-)Belediye Meclis Toplantıları :

            Belediye Meclisimiz 2018 yılı içerisinde her ay olağan meclis toplantılarını yapmış olup, Ocak 2 birleşim, Şubat 1 birleşim, Mart 1 birleşim, Nisan 2 birleşim, Mayıs 1 birleşim, Haziran 2 birleşim, Temmuz 1 birleşim, Ağustos 1  birleşim, Eylül 1 birleşim, Ekim 2 birleşim, Kasım 1 birleşim, Aralık 1 birleşim olağan ve Şubat 1 birleşim olağanüstü olmak üzere 17 kez toplanmış,  bu toplantılarda 84 adet karar alınmıştır. Alınan bu kararlar bilgisayar ortamında yazıldıktan sonra ilgili birimlere ve Bozkır Kaymakamlığına gönderilmiştir.

            2-)Belediye Encümeni Toplantılar :

            Belediye Encümenimiz her hafta Perşembe günleri toplanmaktadır. Bu toplantılarda toplam 173 adet karar alınmıştır. Alınan bu kararlar bilgisayar ortamında yazıldıktan sonra ilgili birimlere teslim edilmiş, ikişer sureti de Yazı İşleri Müdürlüğümüzde 2 dosya halinde muhafaza edilmektedir.

            3-)Gelen Evrak İşlemleri :

            2018 yılı içerisinde Belediyemize kamu kurum ve kuruluşlarından 1731 adet yazı ile  1477 adet dilekçe gelmiş olup, Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) kayıtları yapılarak gereği için ilgili birimlere tarafımızca zimmetle teslim edilmiştir.

            4-)Giden Evrak İşlemleri :

            Belediyemizden kamu ve özel kuruluş ve kişilere 2118 adet giden yazı kaydı bulunmaktadır. Bu dönem içerisinde 295  normal, 7 kargo, 97 tebligat, 270 iadeli taahhütlü olmak üzere 669 adet evrak zarflanıp, resmi pulları yapıştırılarak adreslerine gönderilmek üzere PTT’ye teslim edilmiştir. 703 adet yazı elden zimmetle teslim edilmiştir.

            5-)Nikah İşleri :

            Evlenmek için 2018 yılı içerisinde müracaat eden 152 çiftin evlendirme işlemleri  Evlendirme Memuru tarafından yapılmış olup, 152 çiftin işlemleri tamamlandıktan sonra nikah akitleri yapılarak, aile cüzdanları kendilerine verilmiştir. Ayrıca evlilikleri İlçe Nüfus Müdürlüğüne bildirilmiştir. 

            6-)Bimer Başvuruları  :

            Belediyemizce 2018 yılı içerisinde BİMER/CİMER Sistemine gelen 91 adet başvuruya sistem üzerinden cevap verilmiştir.

                                                                                                                           

İNSAN KAYNAKLARI  VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

         Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü biriminde 1 adet  personel görev yapmaktadır.

          Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü biriminde, belediyemize ait personelin özlük, maaş, derece kademeleri, sosyal hakları, memur personel hitap takibi, işçi personel, İşkur aylık bilgileri, giriş-çıkış işlemleri, izin takipleri, görevlendirmeleri ve  personelle ilgili oluşabilecek her türlü işlemler takip edilmektedir.

       Belediyemizde 2018 yılında 18 adet memur personel,  6 adet kadrolu işçi, tam zamanlı sözleşmeli personel olarak  1 adet Avukat, 1 adet Maden Mühendisi, 1 adet İnşaat Mühendisi ve 1 adet kısmi zamanlı Sözleşmeli Veteriner Hekim personel görev yapmıştır. 2018 Yılı içinde 1 adet memur personelin emeklilik işlemleri yapılmıştır.

696 Sayılı KHK gereği Belediyemizce 30 Mart 2018 tarihi itibariyle Bozkır Belediyesi Personel Limited Şirketi kurulmuş olup; 4734 sayılı Kanun gereği Hizmet alımı olarak Belediyemiz Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde çalıştırılan toplam 75 adet Taşeron elemandan 72’si   Bozkır Belediyesi Personel Limited Şirketine devrolmuştur. 2 adet personelin emeklilik hakkı kazanması nedeniyle yine 696 sayılı KHK gereği emekliye sevkleri yapılmış ayrıca Kıdem tazminatları ve diğer alacakları ödenmiştir. 2018 yılı içinde Belediyemiz   Büro hizmetlerinde 13 adet personel görev yapmıştır.

                                                 

      GELEN-GİDEN YAZILAR :

       2018 yılı içinde 854 adet  Gelen-Giden yazışma evrakı olup, cevap verilmesi gereken yazılarımız ve diğer çeşitli yazışmalarımız birlikte takip edilmekte ve işlemler süresinde yapılmaktadır.  

       İŞKUR PROGRAMLARI:                                                     

       Ödeneği İŞKUR tarafından karşılanan Toplum Yararına Çalışma Programları kapsamında Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında yapılan Protokoller gereği 01.06.2018-28.11.2018 tarihleri arası 25 kişilik, 02.07.2018-31.12.2018 tarihleri arası 25 kişilik olmak üzere toplam 50 işçi çalıştırılmıştır. 

   

       EĞİTİM SEMİNERLERİ :  

       Belediyemizce 2018 yılı içinde Bütçe imkânlarının yetersiz olması nedeniyle herhangi bir eğitim semineri yapılmamıştır.                                           

       Belediyemizce bütçe imkânları ölçüsünde 2019 yılında mevzuat ve iletişim konularında eğitim seminerleri yapılması planlanmaktadır.                                                                

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

 1. A) MUHASEBE BİRİMİ:

            Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı muhasebe servisi 2 adet Memur (Tahsildar) bir adet Müdür ve 2 adet Belediye Şirketi  Büro elemanı olmakla beş personelle hizmet vermektedir. Belediyemiz birimlerince hazırlanan ödeme emirleri ilgili prosedür, hak ediş ve hesap kontrollerini yapmak, Maliye Bakanlığı ile ilgili gerekli yazışmalar ile KBS projesi dahilinde aylık dönemler halinde mizan-gelir ve gider verilerini sisteme girmek, ödeme ve tahakkukları takip etmek, sistemli bir şekilde sonuçlandırmak ve Belediyemizin borçları ile alacakları hakkında gerekli mali analizleri yaparak üst yönetime bilgi vermek, Ayrıca muhasebe servisi Belediyemiz birimlerince yapılan tüm ödemeleri bilgisayar ortamında muhasebeleştirerek arşiv düzeninde saklanması ve her yıl Sayıştay denetimine hazır hale getirmeyi üstlenmiş bulunmaktadır.

             5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak tahakkuk eden harcamaların tediye işlemlerini yapar. Belediyemizin Mali yılı bütçesi ile izleyen iki yılın gelir ve gider tahminlerinin yapılması Belediye bütçe ve muhasebe usul yönetmeliğinde belirtilen defter ve mali raporların hazırlanması, Bütçe kesin hesabının çıkarılarak Sayıştay Başkanlığına sunulması, Belediyemizin mükellefi bulunduğu vergi dairesine aylık verilmesi gereken Muhtasar Beyanname, K.D.V.1 ve 2 Beyannameleri, Damga Vergisi beyannamelerinin hazırlanarak Maliye Bakanlığı İnternet sitesinden gönderilmesi de muhasebe birimi faaliyet alanları içerisinde yer almaktadır.

            2018 Yılı Kesin Hesap Bilgilerimiz;

            1 – 2018 GELİRLERİMİZ

GELİR KODU

GELİR AÇIKLAMASI

TAHSİLATI

1

2

Mülkiyet Uzerinden Alinan Vergiler

443.372,26

1

3

Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri

276.894,88

1

6

HARÇLAR

573.355,06

3

1

Mal ve Hizmet Satis Gelirleri

953.021,65

3

6

Kira Gelirleri

1.238.890,61

4

4

Kurumlardan ve Kisilerden Alinan Yardim ve Bagislar

345.397,01

5

2

Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar

10.578.441,91

5

3

Para Cezalari

78.200,03

5

9

Diger Çesitli Gelirler

35.013,75

6

1

Tasinmaz Satis Gelirleri

182.514,62

   

GENEL TOPLAM

14.705.101,78

 

2 – 2018 GİDERLERİMİZ

EKONOMİK KOD

GİDERİN EK.2. DÜZEYDE AÇIKLAMASI

BÜTÇE GİDERİ

1

1

MEMURLAR

1.209.543,27

1

2

SÖZLEŞMELİ  PERSONEL

262.590,68

1

3

İŞÇİLER

970.793,42

1

4

GEÇİCİ PERSONEL

13.286,56

1

5

DİĞER PERSONEL

162.154,49

2

1

MEMURLAR

212.307,23

2

2

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

41.441,56

2

3

İŞÇİLER

140.692,77

3

1

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

483.434,24

3

2

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

2.447.412,52

3

3

YOLLUKLAR

5.375,80

3

4

GÖREV GİDERLERİ

114.197,05

3

5

HİZMET ALIMLARI

4.773.838,44

3

6

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

152.411,60

3

7

MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM  BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

643.887,57

3

8

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

4.903.478,30

4

2

DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ

479.264,62

5

2

HAZİNE YARDIMLARI (il özel idare belediye birbirine yardım)

64.588,46

5

3

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER

40.000,00

6

1

MAMUL MAL ALIMLARI

500,00

6

4

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI

39.300,00

   

GİDERLERİN TOPLAMI

17.160.498,58

 

 

3-2018 YILI GELİR VE GİDER İCMALİ :

 

Vergi Gelirleri

1.293.622,20

Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2.191.912,26

Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler

345.397,01

Diger Gelirler

10.691.655,69

Sermaye Gelirleri

182514,62

2018 YILI GELİRLERİMİZ

14.705.101,78

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONEL GİDERLERİ

2,618,368.42

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

394,441.56

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

13,524,035.52

FAİZ GİDERLERİ

479,264.62

CARİ TRANSFERLER

104,588.46

SERMAYE GİDERLERİ

39,800.00

2018 GİDERLERİMİZ

17.160.498,58

 

4-2018 Mali yılı içerisinde tertipleri gider kesin hesabında gösterilen 6.665.904,00TL ödenek 27.12.2018 Tarih ve172nolu Belediye Encümeni kararı ile ihtiyaç duyulan tertiplere aktarılmıştır.

5-Harcanamayıp bakiye kalan 1.055.501,42 TL ödenek Belediye Encümeninin 27/12/2018 tarih ve 173nolu kararı ile imha edilmiştir.

6-2018yılında, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve diğer resmi kuruluşlara prim ve                         vergi ödemelerinden tahakkuk eden paralar yılı içerisinde zaman zaman kısmi ödeme olsa dahi nakit yokluğundan ödenmemiştir.

7-2014, 2015,2016 ve 2017 ve2018Mali yılları içerisinde tahakkuk etmiş fakat çeşitli nedenlerle ödenemeyen muhtelif özel kuruluşlara ait 3.051,161.50TL lik ödeme emri belgesi Bütçe emanetleri hesabına alınarak 2019 yılında ödenmek üzere kayıtlara alınmıştır.

8-Belediyemizin T.C. Ziraat Bankası Ve Halk Bankası hesaplarında117.867,22 TL 2019yılına hesap bakiyesi devretmiştir.

9- Belediyemiz tarafından muhtelif yıllarda İller Bankası ve Bankalardan alınan kredilerden ödenmesi gereken kısımlar ödenmiş olup, 2019 Yılına 6.699.050,17 TL Banka Kredileri bakiyesi devredilmiştir.

10-Belediyemiz giderleri Bir önceki yıla göre %0,99 oranında azalmıştır.

     

           B)GELİR   BÖLÜMÜ

           

          Belediyemizin Emlak, Çevre Temizlik Vergileri, İlan Reklam Vergileri, Kira gelirlerine ait tahakkuklar ve tahsilâtlar ve belediyemizin alacakları bu servisimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır.

          Belediyemize ait işyerlerinin kiraları yılı içerisinde tahakkukları yapılarak geçmiş yıl kira alacakları ile beraber tahsil edilmiştir. Kira borçlarını ödemeyenlere kanuni tahkikat yapılmıştır.

            Gelir servisi her yıl yılbaşında o yıla ait emlak, çevre temizlik, ilan reklam, kira gelirlerine ait tahakkukları yapılmakta olup, diğer gelir muhasebe işlemleri ve belediyemiz tarafından yapılan hizmet karşılığında tahakkuk eden alacaklarımızın sıkı bir şekilde takibi yapılmış olup, süresi içerisinde ödenmeyen diğer vergi ve her türlü alacağımıza yasal gecikme zammı tahakkuk ettirilerek  tahsilâtları gerçekleştirilmektedir.

            Gelir bünyesinde ölçü tartı aletleri damga ve ayar memurluğu kurulmuş olup, ölçü tartılarla ilgili beyanların alımına başlanmıştır.

            Yukarıda bahsi geçen faaliyetler mevzuat ve yasalara uygun olarak zamanında ve titizlikle yürütülmektedir.

            2018 Yılında Belediyemiz gelirleri bir önceki yıla göre % 0,99oranında artmıştır.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

 

            Bozkır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak 1 Müdür, 4 Zabıta Memuru ve 2 Zabıta Yardımcı Personeli ile 2018 yılı içerisinde Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanında bulunan Mahallelerimizde ve ilçemiz sınırları içerisinde görev yapmaktayız.  Kanun ve yönetmeliklerin vermiş olduğu yetkiler ile Belediye Meclisi ve Encümeninin almış olduğu kararlar doğrultusunda İlçemiz merkezi ve mahallelerimizin düzeni, halkımızın sağlık ve huzurunu sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

            1-Cuma günleri sebze pazarımız ve kapalı pazar alanımız düzenli olarak denetlenerek pazarın  düzeni sağlanmıştır.

            2-İşyerlerinin önündeki  ve mahallelerimizdeki halkımızın ortak kullanımında bulunan yerlerdeki  işgalleri ve araç park işgallerinin kontrolü yapılarak kurallara uymayanlar hakkında yasal işlemleri yapılmıştır.

            3-Kurban bayramı süresince kurban satış yerinde gerekli denetimler yapılmış olup,  Halkımızın rahat bir şekilde kurban alışverişi yapması sağlanmıştır.

            4-Belediyemizin diğer birimlerinin saha çalışmalarında destek olunmuştur

            5-Milli bayram töreni ve ilçeyi tanıtıcı sosyal etkenliklerde tüm Belediye birimleri ile koordineli olarak ortak çalışmalar yapılmıştır.

            6-Kendisine dilenciliği meslek edinmiş kişiler yakalanarak şehir dışına çıkarılmaları sağlanmıştır.

            7-İşyerlerimiz düzenli olarak denetlenmiş ve eksikliklerin giderilmesi sağlanmıştır.

            8-İşyeri açacak olan vatandaşlarımıza İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları düzenlenmiş olup ruhsatsız çalışan 1 adet işyeri mühürlenmiştir.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLEN YERLER

Verilen Belgeler

Adedi

Umuma Açık Istiraahat ve Eğlence Yeri

  5 Adet

Sıhhi

 32Adet

G.S.M

  8 Adet

Genel Toplam

 45 Adet     Ruhsat verilmiştir.

            9-Mahallelerimizden 207 adet dilekçe gelmiş ve gelen şikayet ve dilekçeler yerinde görülerek gerekli yasal işlemleri yapılmıştır.

            10-İlçe merkezi ve mahallelerimizde düzenli olarak kontrol edilmiş ve tespit edilen noksanlıklar ilgili birimlere bildirilmiştir.

            11-Belediyemiz emir ve yasaklarına uymayanlar ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununa aykırı hareket edenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır.

            12-Zabıta Müdürlüğümüz tarafından 2018 yılında: 21 Adet Durum Tespit Tutanağı ve 3 Adet İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenmiştir.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

            2018 yılı içerisinde 1 Müdür , 2 kadrolu işçi ve 26 hizmet alım yolu ile çalıştırılan işçi olmak üzere toplam 29 kişi ile  hizmet yürütülmüştür.Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı olarak 4 adet 7+1 tonluk kamyon,2 adet 14+1,5 tonluk  kamyon,1 adet 13+1 kamyon,1 adet minibüs,1 adet traktör ve 1 adet elektrikli el süpürgesi,1adet kamyon yol süpürme aracı olmak üzere 11 adet araçla hizmet verilmektedir.       

            İlçe merkezinde bulunan mahallelerimizde temizlik hizmeti haftanın 7 günün de periyodik olarak yapılmıştır.

               İlçe merkezinde 08 ile 19,00 arası çöp konteynerlerin de toplanan çöpler 1  ekiple haftanın her günü yapılmakta olup,mezkez dışı mahallerimizde haftada 2 defa  3 ekiple toplanmaktadır.

               Merkezde bulunan Çarşamba Çayı,Çökelez Çayı  ve umumi WC lerin temizliği günlük yapılmış olup merkez dışındaki mahallelerimizde bulunan wc’ler düzenli olarak temizlenmiştir.

                Kış mevsiminde çarşı , Pazar ve mahallerin  kar temizliği yapılmıştır.

                Çöp Konteynerlerinin periyodik bakımı, temizliği ve ilaçlaması yapılmıştır.

                İlçemiz ve mahalle yol kenarlarının  temizliği düzenli olarak yapılmıştır.

                Mahallelerimizin piknik ve mesire alanları temizliği yapılmıştır.

                2018 yılı içerisinde ilçemize 51 mahallenin sokak ve caddelerin yer temizliği düzenli olarak yapılmıştır.

                 Merkez ve mahallerde bulunan parklar düzenli olarak temizlenmektedir.

                 İlçe merkezi ve mahallerimizde haşere mücadele ilaçlama çalışması yapılmıştır.(Çarşamba çayı-Çöp depolama alanları dahil)

                  Resmi kurumlar,Okullar ,yol kenarları ,park ve bahçelerde bulunan yabani otlarla mücadele yapılmıştır.

                  İlçe merkezi ve mahallerimizde bulunan 116 caminin temizliği Mart-Haziran-Ağustos ve Kasım aylarında olmak üzere 4 defa yapılmıştır.

                  İlçe merkezinde bulunan ana cadde ve çarşı içi yıkanarak temizlenmiştir.Ayrıca  merkez cami önlerinin yıkaması haftalık yapılmıştır.

                  Düğün salonlarının temizliği periyodik olarak yapılmaktadır.

                  İlçe merkezi ve Mahallelerimizde bulunan kanal ve bahçe arıklarının temizliği yapılmıştır.

                  Mahallelerimizde geçmişte kullanılan çöplüklerin ıslahı yapılmıştır.

                  Büyükşehir Belediyesi ile yapılan istişareler neticesinde ilçemizdeki bitkisel atık yağlar toplanmaktadır.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

       23.01.2018  yılı itibarı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili olarak görevlendirme yapılmış olup, . 2018 yılı içerisinde 4.sü düzenlenen  Sünnet Şölenine  Bozkır’da ikamet eden (03)üç yaş ve üzeri 92 çocuğumuz başvuru yapmıştır. Çocuklarımızın sünnet elbiseleri belediyemiz tarafından karşılanmıştır. Toplu  şekilde  sünnet ettirilmiş olup, sünnet düğünleri yapılmıştır.

        Sünnet olan her çocuğumuza geleneksel hale gelen bisikletleri hediye edilmiştir.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

 

1-)Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce, Mülkiyeti ve sorumluluğu Belediyemize ait olan taşınmazlarının etkin ve verimli kullanılması ve Vatandaşlarımıza imkânlar dâhilinde en iyi şekilde hizmet etmek üzere, 1 Memur, 2 Büro Personeli ve 1 Müdür olmak üzere toplam 4 personel ile hizmet verilmektedir.

2-)Belediyemiz tarafından 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında satışı yapılan taşınmazlara ilişkin tablo aşağıya çıkarılmıştır.

S.  NO

 

MAHALLESİ

 

ADA

 

PARSEL

 

NİTELİĞİ

 

MİKTARI M2

 

 KİME SATILDIĞI

 

TARİHİ

 

BEDELİ

1

HARMANPINAR

0

7417

ARSA

468,21

UFUK ECEVİT

03.01.2018

10.000.00

2

YUKARI

460

14

ARSA

1628,22

SELEHATTİN KALAY

18.01.2018

800.000,00

3

SARIOĞLAN

238

1

ARSA

1021,61

RIZA ACAR

19.04.2018

8.500.00

4

SARIOĞLAN

238

2

ARSA

960,54

RIZA ACAR

19.04.2018

8.000.00

5

SARIOĞLAN

238

3

ARSA

1006,10

EMİNE BÜLÜÇ

19.04.2018

8.400.00

6

SARIOĞLAN

238

4

ARSA

994,30

EMİNE BÜLÜÇ

19.04.2018

8.260.00

7

SARIOĞLAN

238

5

ARSA

1000,58

EMİNE BÜLÜÇ

19.04.2018

8.300.00

8

SARIOĞLAN

238

6

ARSA

978,20

MEHMET ACAR

25.04.2018

8.250.00

9

KOVANLIK

193

1

ARSA

3104,45

ALİ OFLAZ

18.04.2018

16.000.00

10

YUKARI

395

4

ARSA

16,96

ALİ ÇÖPKIR

16.04.2018

1.000.00

11

YUKARI

395

6

ARSA

14,09

ALİ ÇÖPKIR

16.04.2018

850.00

12

K. HİSARLIK

206

11

ARSA

1027,34

RAMAZAN KAVAK

18.06.2018

18.250.00

13

HAMZALAR

338

78

ARSA

177,75

ÜMMİYE ÇALIŞKAN

05.04.2018

1.200.00

14

HACI YUNUSLAR

126

15

TARLA

449,42

DSİ(KAMULAŞTIRMA)

06.02.2018

3197,04

15

KOÇAŞ

183

14

TARLA

1460,36

KARAYOLLARI

20.03.2018

29.207,20

16

YENİKÖY

114

1

TARLA

579,12

KARAYOLLARI

20.03.2018

4.638,00

17

SARIOĞLAN

13

12

TARLA

2284,61

KARAYOLLARI

20.03.2018

79.961,35

18

SÖĞÜT

197

128

BAHÇE

133,03

DSİ

13.02.2018

4485,93

19

SARIOĞLAN(KOÇAŞ)

264

1

ARSA

998,57

ZİYA KOÇAK

03.09.2018

16.000.00

20

SARIOĞLAN(KOÇAŞ)

264

13

ARSA

797,91

HÜSEYİN ÖZDEMİR

03.09.2018

12.797.00

21

KOVANLIK

224

1

ARSA

293,41

ZEKİ GÖKSU

03.09.2018

1750.00

22

KIZILÇAKIR

152

32

ARSA

1549,60

HASAN TORUS

12.12.2018

12.450.00

22

KIZILÇAKIR

170

20

BAHÇE

2432,03

ABDULLAH GÖNEN

10.12.2018

10.000.00

23

YENİKÖY

119

5

ARSA

455,21

MEVLÜT COŞKUN

19.12.2018

2.500.00

24

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

235

1

ARSA

641,40

MUSTAFA ÜNLÜ

11.12.2018

5.500.00

25

SARIOĞLAN (KOÇAŞ)

245

1

ARSA

670,77

MEHMET AKBULUT

20.12.2018

7.350.00

26

ÜÇPINAR

219

189

ARSA

230.10

NURULLAH ÖZTÜRK

20.12.2018

2.500.00

27

HAMZALAR

464

89

TARLA

3353,71

NASUH KÜÇÜK

20.12.2018

7.500.00

           

TOPLAM

 

1.096.846,52

3-)Mülkiyeti Belediyemize ait Yukarı Mahalle Anıt Alanı Aile Çay Bahçesi Belediye Meclis Kararına istinaden Süleyman ESEN MARKET şirketine iki yıllığı peşin aylık 1.900.00TL+KDV  beş yıllığına kiraya verilmiştir.

4-)Mülkiyeti Belediyemize ait Harmanpınar Mahallesinde bulunan 2 Adet Depo ve 1 Adet Çay Ocağı/Kahvehane aylık 265.00TL’ye üç yıllığına Mehmet BACAKSIZ’a kiraya verilmiştir.

5-)Mülkiyeti Belediyemize ait olan Sarıoğlan Mahallesinde bulunan 1 adet işyeri üçyıl peşin aylık 550.00TL+KDV’ye üç yıllığına M.Kemal ATASOY’a kiraya verilmiştir.

6-)Yukarı Mahalle Kapalı Pazar alanında bulunan 2 Adet işyeri Metin TURGUT’a üç yıl peşin aylık 1.270.00TL üç yıllığına kiraya verilmiştir.

7-)Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kapanan Kasaba Belediyelerinin Hizmet Binaları olan Hisarlık, Hamzalar, Sorkun, Dereköy, Çağlayan ve Söğüt Mahallerindeki binaların tapu devri işlemleri yapılmıştır.

8-)Mülkiyeti Belediyemize ait Ayvalca Mahallesinde bulunan 2 Adet, Hamzalar Mahallesinde bulunan 1 Adet, Hisarlık Mahallesinde bulunan 1 adet, Yalnızca Mahallesinde bulunan 1 Adet olmak üzere toplamda 5 Adet Mezar ile Üçpınar Mahallesinde bulunan Park niteliğindeki taşınmazlar Valilik Paylaştırma Komisyonu kararı ile Konya Büyükşehir Belediyesine devredilmesi sağlanmıştır.

9-)Yukarı Mahalle Fevzi Paşa Caddesi üzerindeki Eski Belediye Binasının 3.katında bulunan 2 Adet Büro Bozkırlılar Vakfı Başkanlığına aylık 50.00TL bedelle  beş yıllığına tahsis edilmiştir.

10-)Yukarı Mahalle Fevzi Paşa Caddesi üzerindeki Öğretmenevi altındaki binanın 2.katında bulunan 1 Adet Büro Tarımsal kalkınma Kooperatif Başkanlığınaaylık 50.00TL bedelle  beş yıllığına tahsis edilmiştir.

11-)Yukarı Mahalle Fevzi Paşa Caddesi üzerindeki Öğretmenevi altındaki binanın 2.katında bulunan 1 Adet Büro MuhtarlarDernek Başkanlığınaaylık 100.00TL bedelle  beş yıllığına tahsis edilmiştir.

12-)Aydınkışla Mahallesi 123 Ada 3 Parsel 596,31 m2 taşınmaz İmamevi (Lojman)  yapılması kaydıyla Bozkır İlçe Müftülüğüne  bedelsiz olarak  25 yıllığına tahsis edilmiştir.

13-)Cumhuriyet Mahallesi 557 ada 2 parsel, ENERYA DOAĞALGAZ şirketine 30 yıllığına yıllık 1.000.00TL bedelle kiraya verilmiştir. ENERYA DOĞALGAZ şirketine Yukarı Mahalle Fevzi Paşa Cad. Öğretmenevi altında bulunan 1 Adet büro aylık 100.00TL karşılığında Ecrimisil alınması sağlanmıştır.

14-)Yukarı Mahallede bulunan TOKİ konutlarının bulunduğu yerdeki 512 Ada 5 ve 512 Ada 8 Parsellerin kamulaştırılması ile ilgili dava sonuçlanmış olup, bahse konu olan yol ile ilgili kısımların tapusu alınmıştır.

15-)Üçpınar Mahallesinde 1 adet Kahvehane, Hacılar Mahallesinde bulunan 2 Adet İşyeri ve 1 Adet Kahvehane, Ayvalca Mahallesinde bulunan 1 Adet Tarla kira ihalesine çıkarılması sağlanmış olup, ihaleye katılım gerçekleşmemiştir.

16-)Mülkiyeti Belediyemize ait, 16 Adet Okul ve Cami vasıflı taşınmazların 6183 sayılı kanunun 8.maddesi gereği Maliye Borçlarımıza karşılık mahsup edilmesi için girişimde bulunulmuştur.

17-)Yukarı Mahallede Kapalı Pazar etrafında bulunan işyerlerinin inşaat ruhsatı alınıp,  kat mülkiyeti yapıldıktan sonra, ayrı ayrı tapuları çıkartılması sağlanmıştır.

18-)Yukarı Mahalle Fevzipaşa Cad.No:101 adresinde bulunan 1 Adet Depo Baki KIZILCADAM tarafından kullanıldığı tespit edilerek geriye dönük dört yıllık Ecmisil alınması sağlanmıştır.

19-)Söğüt Mahallesi 107 Ada 32 parselde bulunan 133,54m2 taşınmaz 20 yıllığına, Sarıoğlan Mahallesi, 3/18 parseldeki 199372,58m2 taşınmazın, 2.041.88m2si 25 yıllığına bedelsiz olarak KOSKİ Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.

20-)Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Takdir Kıymet Komisyonu tarafından 2018 yılı içerisinde toplam 46 adet karar alınmıştır.

21-)Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce 2018 yılı içerisinde işlem yapılan Bina-Arsa-Arazi bildirimleri sayısı toplam 3326 adettir.

22-)Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce 2018 yılı içerisinde Bina-Arsa-Arazi mükellef kayıt sayısı toplam 17695 adettir.

23-)Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tahakkuk birimince 197 adet, ihale birimince 689 adet olmak üzere toplam 887 adet resmi yazışma yapılmıştır.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

            Müdürlüğümüz bir  müdür, bir inşaat mühendisi, bir maden mühendisi, otuzbir adet belediye şirketi çalışanı ve üç adet kadrolu işçi ile faaliyetlerini sürdürmüştür.

         Ayrıca altı adet kamyon, üç adet beko-loder, bir adet paletli kazıcı, üç adet loder, bir adet forklift, iki adet midibüs, bir adet otobüs, bir adet traktör, iki adet cenaze aracı faal olmak üzere hizmetlerini yürütmüştür.

 • Belediyemize ait taş ocağı yıl boyunca faaliyetini sürdürerek ilçemiz halkının hizmetinde kullanılmak üzere çeşitli granülometride alt temel, temel ve agrega malzeme üretmiştir.
 • Yayla yollarımızın malzemeli ve malzemesiz bakımı yapılmıştır.
 • Bağ ve bahçe yollarımızın greyder ile iyileştirmeleri yapılmıştır.
 • Zengibar Sosyal Tesisi yapım işi ihalesi yapılarak yapımına başlanmıştır.
 • Kilitli parke taşı ile muhtelif mahallelerde yol düzenlemesi ihalesi yapılarak 85.000 m2 kilitli parke taşı mahallelerimize döşenmiştir ve 200 m3 taş duvar imalatı yapılarak tehlike arz eden yollarımız kurtarılmıştır.
 • Akaryakıt ihalesi müdürlüğümüz tarafından yapılarak belediyemizin bütün araçlarının yakıt ihtiyacı giderilmiştir.
 • Alt yapı yatırımı yapan kuruluşların patlak, ariza ve yeni yatırım çalışmaları sebebiyle bozulan yol kaplamalarının tamir bakım ve onarımı müdürlüğümüzce yapılmıştır.
 • Cenaze hizmetleri müdürlüğümüzce cenaze nakli, mezar kazılması, taziye çadırı kurulması ve çay, şeker ve çay makinesi verilmesi olarak verilmiştir.
 • Karla mücadele çalışmaları yapılmıştır.
 • Aygır Mesire Alanın yolu asfalt yapılmıştır.
 • Kozağaç Mahallesi Aşağı Mahalle yolu asfalt yapılmıştır.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

 

         Müdürlüğümüz bir  müdür ile faaliyetlerini yürütmektedir.

 • Belediyemize ait park ve mesire alanlarında ağaç sulama, budama, çim biçme işleri Fen İşleri Müdürlüğünün personel desteği ile yapılmıştır.
 • Refüjlerimizde bulunan ağaç ve çiçeklerin budaması, sulaması ve bakımı yapılmıştır.
 • Kaldırımlarda bulunan ağaçların budaması yapılmıştır.
 • Belediye binamızın bahçesindeki peyzaj işleri yürütülmüş, çimleri biçilmiş mazıları budanmıştır.
 • Damlama sulama sistemlerimizde oluşan hasar ve arızalar, patlaklar giderilmiştir.

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

            Bozkır Belediyesi İmar İşleri, 2018 yılında; 3194 Sayılı İmar Kanunu,  5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile İmar Konularını ilgilendiren diğer Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde aşağıda belirtilen faaliyetleri 1 Müdür, 1 adet Harita Teknikeri tarafından yürütülmektedir.

 • 2018 yılı Belediye Meclisi’nin aylık toplantılarında; toplam 4 adet imar planı tadilat konuları görüşüldü.
 • İlçe merkezinin uygulama imar planı revizyon çalışmaları tamamlanmış ve onaylanmıştır. Önümüzdeki dönem 10 adet mahallenin halihazır ve imara esas jeolojik etütlerinin güncellenmesi ve akabinde Uygulama İmar Planı revizyonlarının zorunlu yapılması gerekmektedir.
 • Belediye Encümeni’nde 47 adet 3194 sayılı İmar Kanununun imar uygulamalarından 15. ve 16.madde uygulamaları (ifraz, tevhit, yola terk v.b) ile 13 adet 39.madde kararları görüşüldü.
 • Kaçak veya ruhsat ve eklerine aykırı faaliyet gösteren 10 adet inşaatın tespiti yapılarak yapı tatil zaptı tanzim edilip, Encümene sevki yapılmıştır.
 • Can ve mal güvenliği yönünden tehlike arz eden 6 adet binanın tapu ve mülkiyet tespitleri ile Encümene sevki ve mal sahiplerine tebligatları yapılmıştır.
 • 2018 yılında 77 adet yapı ruhsatı, 22 adet kırsal yapı belgesi, 35 adet yapı kullanma izin belgesi, 8 adet tip proje verilmiştir.
 • Net-Cad ortamında imar çapı dâhil, diğer imar çizim ve uygulamaları yapılmıştır. İmar planı dâhilinde arazi, yol v.b aplikasyon işleri yapıldı.
 • Yapı denetim kanunu çerçevesinde iş ve işlemleri (ruhsat, hakkediş ,v.s.)devam etmektedir.
 • 2018 yılında 1073 adet gelen yazı, 1000 adet giden yazı işlemleri olmak üzere resmi yazışmalar hassasiyetle aksatmadan yürütülmektedir.

Sayın üyeler;

5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince 2018 yılı çalışma dönemi ile ilgili olarak tarafımdan hazırlanan Faaliyet Raporunu anlatmaya çalıştım.

Raporun görüşülüp karara bağlanması hususunda gereğini arz eder, saygılarımı sunarım.09/04/2019

                                                                                             

                       Sadettin SAYGI

                                                                                                                      Belediye Başkanı

 

 

         Meclis I.Başkan Vekili Mustafa ŞAHİN Sayın Üyeler; Başkanlık Faaliyet Raporu sizlere okundu. Okunan Faaliyet Raporu üzerinde üyelerin herhangi bir görüşlerinin bulunmadığını beyan etmeleri üzerine oylamaya geçiyorum.

         Yapılan oylama sonucu :

         Hayri AK (Kabul), L.Emre BAŞAR (Kabul), Hasan ÖZCAN (Kabul), Ali KOYUNCU (Kabul), Mustafa ŞAHİN (Kabul), Hasan ÖZKAYA (Kabul), Hüseyin ERDEM (Kabul), Yüksel ÖZ (Kabul), Arif DURNA (Kabul), Yusuf ER (Kabul), Halil YUVAKTAŞ (Kabul), Ramazan SAĞLAM (Kabul), Meltem AYHAN (Kabul), Kıymet ALTINIŞIK (Kabul), Mümine CENGİZ (Kabul)

            Meclis I.Başkan Vekili: Sayın Üyeler, Yapılan oylama sonucunda 2018 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

           11-SOSYAL DENGE TAZMİNATI ÖDEMESİ İÇİN MEMUR SENDİKALARI İLE              SÖZLEŞME   İMZALANMASI VE BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ          VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ  :

            Başkan:Sayın Üyeler, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün müzekkeresinde belirtildiği üzere, Anayasanın 53.maddesinin 3.fıkrasında “memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler.” denilmektedir. Bu doğrultuda, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 6289 sayılı kanun ile değişik 32.maddesi ile yerel yönetimlerde “Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi” yapılması imkanı tanınmıştır.  

            Sözkonusu kanunun 32.maddesinde  “....sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi  üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde Valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde..” denilmektedir. Yine aynı madde gereğince “….yapılacak sözleşme, toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanır ve sözleşme süresi hiçbir şekilde izleyen mahalli idareler genel seçim tarihini geçemez. Mahalli İdareler Genel Seçim tarihini izleyen 3 ay içerisinde de toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olmak üzere sözleşme yapılabilir…” hükmü yer almaktadır.

 Bu itibarla Belediyemizde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine tabi sözleşmeli personele Sosyal Denge Tazminatı Ödenebilmesi ve yetkili sendika ile sözleşme yapılabilmesi için Belediye Meclisince Belediye Başkanına sözleşme yapma yetkisi verilmesi gerekmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 6289 sayılı kanun ile değişik 32.maddesi  yerel yönetimlerde “Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi” yapılması imkanı tanınmıştır. İlgili kanun gereğince yetkili sendika ile belediyemiz arasında “Sosyal Denge Tazminat Sözleşmesi” imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.  

          12-DÖNÜŞÜM ATIKLARI GETİRME - DEPOLAMA VE AYRIŞTIRMA          

          ALANININ GÖRÜŞÜLMESİ  :

        Başkan:Sayın Üyeler, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzün müzekkeresinde belirtildiği üzere, Mülkiyeti Belediyemize ait 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanı olarak görülen  Yukarı Mah. 372 ada, 4 parseldeki 4.480,92 m2 yerin  Sıfır Atık Projesi kapsamında Dönüşüm Atıkları Yönetmeliğine göre, dönüşüm atıkları getirme - depolama ve ayrıştırma alanı olarak değiştirilmesi istenmektedir.

         Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; talebin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            13-DİLEK VE TEMENNİLER :

 

 

Başkan:Sayın Üyeler, 2019 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

            2019 Mayıs ayı olağan meclis toplantımızın 7 Mayıs 2019 Salı günü saat 15:00’de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

  

            Meclis Başkanı                            Katip Üye                                  Katip Üye

            Sadettin SAYGI                    L.Emre BAŞAR                       Hüseyin ERDEM

Yazdır e-Posta