2020 TEMMUZ AYI ARSA SATIŞ VE KİRA İHALE İLANI

T.C

 BOZKIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

1-a-) Mülkiyeti Belediyemize ait, Akçapınar Mahallesinde bulunan 1 Adet Avlulu Kargir Ev, Hamzalar Mahallesinde bulunan 1 Adet Misafirhane, Kızılçakır Mahallesinde bulunan 1 Adet Arsa, Sarıoğlan (Koçaş) Mahallesinde bulunan  aşağıda bilgileri  belirtilen    18 Adet  taşınmaz,  2886 Sayılı yasa hükümleri ve Şartname dahilinde  ‘’Açık Teklif Usulü’’ile satılacaktır.

b-)Mülkiyeti Belediyemize ait, Kozağaç  Mahallesinde   bulunan yaklaşık 307,70m2  alana sahip Balık Tesisi  (işyeri),Bozkır Belediye Encümeninin 27.02.2020 tarih ve 23 sayılı kararı ile 2 (İki) yıllığına  ve Yukarı Mahalle Fevzipaşa Caddesi No:4/201 adresinde boş bulunan yaklaşık 15m2 1 Adet  işyeri, Belediye Encümeninin 26.12.2019 tarih ve 138 sayılı kararı ve Yukarı Mahalle 50019 Sok.No:8/C de bulunan yaklaşık 30m2 1 adet işyeri,Belediye Encümeninin 05.06.2020 tarih ve 46 kararı ve Yukarı Mahalle Fevzipaşa Caddesi No:18 adresinde bulunan yaklaşık 30m2 işyeri, Belediye Encümeninin 12.06.2020 tarih ve 55 sayılı kararı  ile  ,  e Kozağaç Mahallesi Kozağaç Caddesi No:51 adresinde bulunan yaklaşık 60m2 işyeri, Belediye Encümeninin  05/06/2020 tarih ve  46 Sayılı kararı ile, Harmanpınar Mahallesinde bulunan toplam 109.001m2,16 adet parsel tarla vasıflı taşınmazlar , Bozkır Belediye Encümeninin 05.06.2020 tarih ve 46 sayılı kararı ile üç yıllığına kiraya verilecektir.

2-İhale 09/07/2020 Perşembe  günü saat 14.00’te itibaren  Bozkır Belediyesi hizmet binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Bozkır Belediye Encümeni’nce  yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

a-) T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile teyid edilecektir.)

b-) Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten, ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe ve tebligat için adres beyanı,

c-) Kanuni ikametgâh belgesi ile T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı fotokopisi,

d-) Geçici teminat olarak, 2886 sayılı yasanın 26. maddesinde belirtilen değerler alınır.

e-) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi.

f-) İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yada benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

g-) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri.

 h)  Belediyeden  borcu yok yazısı ibraz edilmesi.

ı-) İsteklilerin ihale günü en geç saat 12:00 ‘ye kadar belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4-Şartname ve ekleri Bozkır Belediye Hizmet Binası – Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

     

           

NO

ADRESİ VE YERİ

NİTELİĞİ

ADA

PARSEL

İŞYERİ/ARSA

İMAR DURUMU/

VE KİRA SÜRESİ

GEÇİCİ TEMİNATI

MUHAMMEN

BEDELİ

 (BİR YILLIK)

( TL )

İHALE SAATİ

1

AKÇAPINAR MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

AVLULU KARGİR EV

4109

68

İMARSIZ

1.500.00

30.000.00

PEŞİN

14.00

2

HAMZALAR MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

İKİ KATLI MİSAFİRHANE

261/3

68,85

      S=2

1.000.00

20.000.00

PEŞİN

14.05

3

KIZILÇAKIR MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

202/9

      1832,25

İMARSIZ

1375.00

27.485.00

PEŞİN

14.10

4

SARIOĞLAN (KOÇAŞ MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA)

ARSA

268/1

958,12

E=0,30 Yençok=7,50

1680,00

     33,535.00

       PEŞİN

14:15

5

SARIOĞLAN (KOÇAŞ MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA)

ARSA

268/2

1626.34

E=0,30 Yençok=7,50

3.255.00

65.055.00

PEŞİN

14:20

6

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

268/3

1038,23

E=0,30 Yençok=7,50

2.595.00

51.915.00

PEŞİN

14:25

7

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

268/4

1033,82

E=0,30 Yençok=7,50

2.585.00

51.695.00

PEŞİN

14:30

8

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

268/5

1039,60

E=0,30 Yençok=7,50

2.080.00

41.585.00

PEŞİN

14:35

9

SARIOĞLAN (KOÇA MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA Ş)

ARSA

268/6

957,31

E=0,30 Yençok=7,50

1.915.00

38.295.00

PEŞİN

14:40

10

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

268/7

970,53

E=0,30 Yençok=7,50

1.700.00

33.970.00

PEŞİN

14:45

11

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

272/2

1982,09

E=0,30 Yençok=7,50

3.465.00

69.375.00

PEŞİN

14:50

12

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

272/3

998,89

E=0,30 Yençok=7,50

1.750.00

34.965.00

PEŞİN

14:55

13

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

272/4

1075,72

E=0,30 Yençok=7,50

1.885.00

37.655.00

PEŞİN

15:00

14

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

272/5

1259,14

E=0,30 Yençok=7,50

2.205.00

44.070.00

PEŞİN

15:05

15

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

272/6

1221,38

E=0,30 Yençok=7,50

2.140.00

42.750.00

PEŞİN

15:10

16

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

272/7

1270,04

E=0,30 Yençok=7,50

2.880.00

44.455.00

PEŞİN

15:15

17

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

273/2

1587,95

E=0,30 Yençok=7,50

2.780.00

55.580.00

PEŞİN

15:20

18

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

273/3

1979,42

E=0,30 Yençok=7,50

3.465.00

69.280.00

PEŞİN

15:25

19

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

187/172

2277,22

E=0,30 Yençok=7,50

5.125.00

102.475.00

PEŞİN

15:30

20

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

ARSA

187/173

2065,00

E=0,30 Yençok=7,50

4.650.00

92.925.00 PEŞİN

15:35

21

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

TARLA

183/13

14562,18

AKARYAKIT-LPG SATIŞ İST=.3941M2

KDKÇA=10621,18M2

36.405.00

728.109.00

PEŞİN

15:40

22

YUKARI MAH.FEVZİPAŞA CAD.NO:4/201

BOZKIR/KONYA

İŞYERİ

405/1

15

3 YIL/36 AY

105.00

2.100.00+KDV

 

(BİR YILLIK PEŞİN)

15:45

23

YUKARI MAH.FEVZİPAŞA CAD.NO:18

BOZKIR/KONYA

İŞYERİ

410/21

30

3 YIL/36 AY

750.00

15.000.00+KDV

 

(BİR YILLIK PEŞİN)

15:50

24

YUKARI MAH.50019.SOK.

NO:8/C

BOZKIR/KONYA

İŞYERİ

523/1

30

3 YIL/36 AY

450.00

9.000.00+KDV

 

(BİR YILLIK PEŞİN)

15:55

25

KOZAĞAÇ MAH. MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

İŞYERİ/BALIK TESİSİ

174/1

308,70

2 YIL/24 AY

265.00

5.220.00+KDV

16:00

26

KOZAĞAÇ MAH.KOZAĞAÇ CAD.NO:51 BOZKIR/KONYA

İŞYERİ

114/6

60

3 YIL/36 AY

210.00

4.200.00+KDV

16:05

27

HARMANPINAR MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

TARLA

16 PARSEL

109.001

3 YIL/36 AY

165.00

3270.00+KDV

16:10

                   

İHALE EVRAKLARI VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

          09.07.2020 tarihinde yapılacak ihaleye katılan istekli olmadığı takdirde  , ikinci ihale bir hafta sonra  16.07.2020 Perşembe günü saat 14.00’te itibaren yapılacaktır. İsteklilerin ihale tarih ve saatine  kadar geçici teminatların yatırılması ve ihale evraklarının Belediyemiz  Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 İLAN OLUNUR.

Yazdır e-Posta