Gayrimenkul Satış ve Kira İlanı

İlan

T.C

 BOZKIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

            1-a-) Mülkiyeti Belediyemize ait, Sarıoğlan (Koçaş) Mahallesinde bulunan  aşağıda bilgileri  belirtilen 1 Adet  Tarla  vasıflı   taşınmaz, Yelbeği Mahalllesinde bulunan 1 Adet Arsa, Küçük Hisarlık Mahallesinde bulunan1 Adet Arsa, 2886 Sayılı yasa hükümleri ve Şartname dahilinde  ‘’Açık Teklif Usulü’’ile satılacaktır.

               b-)Mülkiyeti Belediyemize ait, Yukarı Mahallesinde bulunan 2 Adet İşyeri Belediye Encümeninin 26.12.2019 tarih ve 138 sayılı kararı ve 13.12.2019 tarih ve 131 sayılı kararı ile,  Hamzalar Mahallesinde   bulunan 2 adet İşyeri/Depo, Belediye Encümeninin 14.11.2019 tarih ve 126 ve 04.07.2019 tarih ve 64 Sayılı kararı ile, Üçpınar Mahallesinde bulunan 1 adet işyeri, Belediye Encümeninin 31.10.2019 tarih ve 118 Sayılı kararı ile,Çağlayan Mahallesinde bulunan 1 adet işyeri, Belediye Encümeninin 14.11.2019 tarih ve 126 Sayılı kararı ile üç yıllığına kiraya verilecektir.

            2-İhale 30/01/2020 Perşembe  günü saat 14.00’te itibaren  Bozkır Belediyesi hizmet binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Bozkır Belediye Encümeni’nce  yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

     a-) T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile teyid edilecektir.)

           b-) Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten, ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe ve tebligat için adres beyanı,

           c-) Kanuni ikametgâh belgesi ile T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı fotokopisi,

d-) Geçici teminat olarak, 2886 sayılı yasanın 26. maddesinde belirtilen değerler alınır.

e-) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi.

f-) İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yada benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

            g-) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri.

  1. h)  Belediyeden  borcu yok yazısı ibraz edilmesi.

          ı-) İsteklilerin ihale günü en geç saat 12:00 ‘ye kadar belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4-Şartname ve ekleri Bozkır Belediye Hizmet Binası – Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

     

           

NO

ADRESİ VE YERİ

NİTELİĞİ

ADA

PARSEL

İŞYERİ/ARSA

İMAR DURUMU/

VE KİRA SÜRESİ

GEÇİCİ TEMİNATI

MUHAMMEN

BEDELİ

 (BİR YILLIK)

( TL )

İHALE SAATİ

1

SARIOĞLAN

(KOÇAŞ)

TARLA

183/13

14562,18

AKARYAKIT-LPG SATIŞ İST=.3941M2

KDKÇA=10621,18M2

30.581.00

611.612.00TL

(111.612.00TL PEŞİN

KALAN 10.EŞİT TAKSİT)

14.00

2

YELBEĞİ

ARSA

222/14

486,34

İMARSIZ

250.00

4.865.00

PEŞİN

14.05

3

KÜÇÜKHİSARLIK

ARSA

227/9

      716,70

İMARSIZ

1.255.00

25.090.00

PEŞİN

14.10

4

ÇAĞLAYAN

İŞYERİ/DEPO

415/1

25

3YIL

36/AY

90.00

1.800.00+KDV

(BİR YILLIK PEŞİN)

14:15

5

ÜÇPINAR

İŞYERİ

205/2

10

3YIL

36/AY

150.00

3.000.00+KDV

(BİR YILLIK PEŞİN)

14:20

6

YUKARI MAH.50021 SOK:NO:9/A

İŞYERİ/DEPO

412/6

6

3YIL

36/AY

126.00

2.520.00+KDV

(BİR YILLIK PEŞİN)

14:25

7

YUKARI MAH.FEVZİPAŞA CAD.NO:4/201

BOZKIR

İŞYERİ

405/1

15

3 YIL/36 AY

105.00

2.100.000+KDV

(BİR YILLIK PEŞİN)

14:30

8

HAMZALAR MAH.HAMZALAR CAD.NO:76 BOZKIR/KONYA

İŞYERİ

234/1

15M2

3YIL

36/AY

90.00

1,800,00+KDV

(BİR YILLIK PEŞİN)

14:35

9

HAMZALAR MAH.56316 SOK:No:3

BOZKIR/KONYA

İŞYERİ/DEPO

348/86

25M2

3YIL

36/AY

90.00

1.800.00+KDV

(BİR YILLIK PEŞİN)

14:40

 

                                   

                                                                                       

 

İHALE EVRAKLARI VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

         

 30.01.2020 tarihinde yapılacak ihaleye katılan istekli olmadığı takdirde  , ikinci ihale bir hafta sonra  06.02.2020 Perşembe günü saat 14.00’te itibaren yapılacaktır. İsteklilerin ihale tarih ve saatine  kadar geçici teminatların yatırılması ve ihale evraklarının Belediyemiz  Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

İLAN OLUNUR.

Yazdır e-Posta