2019 Ağustos ayı arsa satış ve işyeri kira ihalesi

T.C

 BOZKIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

            1-a-) Mülkiyeti Belediyemize ait, Sarıoğlan (Koçaş) Mahallesinde bulunan  aşağıda bilgileri  belirtilen 10 Adet  Arsa  vasıflı  taşınmaz 2886 Sayılı yasa hükümleri ve Şartname dahilinde  ‘’Açık Teklif Usulü’’ile satılacaktır.

               b-)Mülkiyeti Belediyemize ait,Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 1 Adet İşyeri Belediye Encümeninin 02.05.2019 tarih ve 44 sayılı kararı ile,  Hamzalar Mahallesinde   bulunan 2 adet İşyeri/Depo, Belediye Encümeninin 20.06.2019 tarih ve 59 ve 04.07.2019 tarih ve 64 Sayılı kararları  ile, üç yıllığına kiraya verilecektir.

            2-İhale 22/08/2019 Perşembe  günü saat 14.00’te itibaren  Bozkır Belediyesi hizmet binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Bozkır Belediye Encümeni’nce  yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

     a-) T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile teyid edilecektir.)

      b-) Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten, ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe ve tebligat için adres beyanı,

       c-) Kanuni ikametgâh belgesi ile T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı fotokopisi,

      d-) Geçici teminat olarak, 2886 sayılı yasanın 26. maddesinde belirtilen değerler alınır.

     e-) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi.

      f-) İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yada benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

      g-) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri.

     h-)  Belediyeden  borcu yok yazısı ibraz edilmesi.

     ı-) İsteklilerin ihale günü en geç saat 12:00 ‘ye kadar belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4-Şartname ve ekleri Bozkır Belediye Hizmet Binası – Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

     

           

NO

ADRESİ VE YERİ

NİTELİĞİ

ADA

PARSEL

İŞYERİ/ARSA

İMAR DURUMU/

VE KİRA SÜRESİ

GEÇİCİ TEMİNATI

MUHAMMEN

BEDELİ

( TL )

İHALE SAATİ

1

SARIOĞLAN

(KOÇAŞ)

ARSA

236/1

523,30

TAKS:030

KAKS:060

A-2

1050.00

10.470.00

14.00

2

SARIOĞLAN

(KOÇAŞ)

ARSA

237/1

602,83

TAKS:030

KAKS:060

A-2

1.210.00

12.060.00

14.05

3

SARIOĞLAN

(KOÇAŞ)

ARSA

237/5

538,13

TAKS:030

KAKS:060

A-2

1.080.00

10.770.00

14.10

4

SARIOĞLAN MAHALLESİ/BOZKIR-KONYA

ARSA

242/1

1078,71

TAKS:030

KAKS:060

A-2

2.160.00

   21.580.00

14.15

5

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ/BOZKIR-KONYA

ARSA

242/2

919,00

TAKS:030

KAKS:060

A-2

1.840.00

18.380,00

14.20

6

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ/BOZKIR-KONYA

ARSA

248/2

595,31

TAKS:030

KAKS:060

A-2

900.00

     8.950,00

14:25

7

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ/BOZKIR-KONYA

ARSA

248/3

651,19

TAKS:030

KAKS:060

A-2

980.00

9.770.00

14:30

8

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ/BOZKIR-KONYA

ARSA

248/4

648,89

TAKS:030

KAKS:060

A-2

975.00

9.750.00

14:35

9

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ/BOZKIR-KONYA

ARSA

248/5

686,69

TAKS:030

KAKS:060

A-2

1.035.00

10.310.00

14:40

10

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ/BOZKIR-KONYA

ARSA

256/9

729,63

TAKS:030

KAKS:060

A-2

1.095.00

10.950.00

14:45

11

CUMHURİYET MAH.İSMET İNÖNÜ CAD.NO:33 BOZKIR

İŞYERİ

535/2

40M2

3 YIL/36 AY

720.00

7200.00+KDV

(BİR YILLIK PEŞİN)

14:50

12

HAMZALAR MAH.HAMZALAR CAD.NO:76 BOZKIR/KONYA

İŞYERİ

234/1

15M2

3YIL

36/AY

216.00

2.160.00+KDV

(BİR YILLIK PEŞİN)

14:55

13

HAMZALAR MAH.HAMZALAR CAD.NO:76/C BOZKIR/KONYA

İŞYERİ

234/1

60M2

3YIL

36/AY

240.00

2.400.00+KDV

(BİR YILLIK PEŞİN)

15:00

 

İHALE EVRAKLARI VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

           22.08.2019 tarihinde yapılacak ihaleye katılan istekli olmadığı takdirde  , ikinci ihale bir hafta sonra  29.08.2019 Perşembe günü saat 14.00’te itibaren yapılacaktır. İsteklilerin ihale tarih ve saatine  kadar geçici teminatların yatırılması ve ihale evraklarının Belediyemiz  Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 İLAN OLUNUR.

Yazdır e-Posta