2019 Mayıs Ayı İşyeri Kira İhalesi

T.C
BOZKIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait, Yukarı Mahallede bulunan 2 Adet İşyeri, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 1 Adet İşyeri, Belediye Encümeninin 25.04.2019 tarih ve 38 sayılı kararı ile, Hacılar Mahallesinde bulunan 4 Adet İşyeri, Üçpınar Mahallesinde bulunan 1 Adet İşyeri, Belediye Encümeninin 18.04.2019 tarih ve 37 sayılı kararı ile,2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi gereği, üç yıllığına kiraya verilecektir.
2-İhale 23/05/2019 Perşembe günü saat 14.00’te itibaren Bozkır Belediyesi hizmet binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Bozkır Belediye Encümeni’nce yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
a-) T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile teyid edilecektir.)
b-) Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten, ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe ve tebligat için adres beyanı,
c-) Kanuni ikametgâh belgesi ile T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı fotokopisi,
d-) Geçici teminat olarak, 2886 sayılı yasanın 26. maddesinde belirtilen değerler alınır.
e-) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi.
f-) İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yada benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
g-) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri.
h-) Belediyeden borcu yok yazısı ibraz edilmesi.
ı-) İsteklilerin ihale günü en geç saat 12:00 ‘ye kadar belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4-Şartname ve ekleri Bozkır Belediye Hizmet Binası – Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

NO

ADRESİ VE YERİ

NİTELİĞİ

ADA

PARSEL

ARSA

 

 KİRA SÜRESİ

 

GEÇİCİ TEMİNATI

BİR YILLIK PEŞİN

MUHAMMEN

BEDELİ

( TL )

 

İHALE SAATİ

1

HACILAR MAH.HACILAR CAD:NO:82 BOZKIR/KONYA

İŞYERİ

361/3

80M2

3YIL

36/AY

360.00

1.800.00+KDV

14:00

2

HACILAR MAH.HACILAR CAD:NO:82/A BOZKIR/KONYA

İŞYERİ

361/3

15M2

3YIL

36/AY

240.00

1.200.00+KDV

14:05

3

HACILAR MAH.HACILAR CAD:NO:82/B BOZKIR/KONYA

İŞYERİ

361/3

24M2

3YIL

36/AY

300.00

1.500.00+KDV

14:10

4

HACILAR MAH.HACILAR CAD:NO:82/C BOZKIR/KONYA

İŞYERİ

361/3

24M2

3YIL

36/AY

300.00

1.500.00+KDV

14:15

5

ÜÇPINAR MAH.ÜÇPINAR ELMAAĞAÇ MAH.NO:63/A BOZKIR/KONYA

İŞYERİ

205/4

100M2

3YIL

36/AY

480.00

2.400.00+KDV

14:20

6

YUKARI MAH.50019 SOK:NO:8/A

İŞYERİ

523/1

35M2

3 YIL

36/AY

1080.00

5.400.00

14:25

7

YUKARI MAH.50019 SOK:NO:8/E

İŞYERİ

523/1

45M2

3 YIL

36/AY

1920.00

9.600.00

14:30

8

CUMHURİYET MAH.İSMET İNÖNÜ CAD:NO:31/B

İŞYERİ

535/2

40M2

3 YIL

36/AY

1.200.00

6.000.00

14:35

 

                  İHALE EVRAKLARI VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

         

23.05.2019 tarihinde yapılacak ihaleye katılan istekli olmadığı takdirde  , ikinci ihale bir hafta sonra  30.05.2019 Perşembe günü saat 14.00’te itibaren yapılacaktır. İsteklilerin ihale tarih ve saatine  kadar geçici teminatların yatırılması ve ihale evraklarının Belediyemiz  Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

                  İLAN OLUNUR.

Yazdır e-Posta