The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.
 • İLAN 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesi’nin; Geçici 23 ve 24. Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan İşçilerin İşçi Statüsüne Geçişi İle İlgili Başvuru Sonuçları

  İLAN

  696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesi’nin;

  Geçici 23 ve 24. Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan İşçilerin İşçi Statüsüne Geçişi İle İlgili Başvuru Sonuçları

              24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin işçi statüsüne geçirilmelerine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. Ve 24. Maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve edilmeyen kişi listeleri aşağıda gösterilmiştir.

  1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

  Sınava girme hakkı elde edemeyenler, 20/02/2018 – 23/02/2018 tarihleri arasında İlgili tebliğin 36. Maddesi gereğince Konya Valiliği bünyesinde oluşturulan İtiraz Komisyonuna gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

  İlan olunur. 20.02.2018

  Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız. PDF

   

   

  Evlilik İşlemleri için Gerekli Evraklar

  BOZKIR BELEDİYE EVLENDİRME MEMURLUĞU 

  EVLENECEK ÇİFTLER İÇİN GEREKLİ BELGELER

   

   

  E- DEVLET PROJESİ İLE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ VE MUHTARLIKDAN EVRAK İSTENMEYECEKTİR.

   

  Müracaat için evlenecek çiftlerden birinin BOZKIR ilçesi sınırlarında içerisinde ikamet etmeleri gerekmektedir.

  Nüfus cüzdanlarının aslı; (Resimsiz, T.C. No’su olmayan ve 10 yılı geçmiş nüfus cüzdanları kabul edilmez)

  Sağlık raporu; (Aile Hekimliğinden resimli sağlık raporu alınacaktır)

  6’er adet vesikalık fotoğraf; (Eşlerin her ikisine ait son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)

   

  BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

   

  Evlenecek çiftlerin Nüfus cüzdanlarının asılları ile birlikte müracaat edeceklerdir.

  Çiftler 18 yaşına girmiş olmalıdırlar. Girmemişlerse; Çiftlerin bilgisayar ortamında kayıtları yapılarak sağlık raporu için evrak verilecektir.

   

  18 yaşında kendi isteği ile evlene bilir

  17 yaşına girenler Anne – Baba rızası ile,

  16 yaşına girenler mahkeme kararı ile,

  Evlilik yapabilirler.

   

  Çiftler İlçemiz dışında ikamet etmekte ise oturduğu Belediyeden Evlenme izin belgesi alması gerekmektedir.

  Boşandıktan veya Dul kaldıktan sonra 10 ay içinde evlenmek isteyen bayanlar mahkemeden“İddet Müddeti kaldırma kararı” getirmek zorundadırlar.

   

  YABANCI UYRUKLU KİŞİLERLE EVLENMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

   

  Avrupa Birliği ( Almanya-Avusturya-İspanya-İtalya-Lüksemburg-Hollanda-Portekiz-İsviçre ) üyesi olan Ülke vatandaşları “Çok Dilli belge” almaları gerekir.

  Diğer ülke vatandaşları “Evlenme Ehliyet Belgesi” alıp, Dışişleri Bakanlığı Dış İşleri Daire Başkanlığı Ankara veya İstanbul Valiliği İl Hukuk İşleri Müdürlüğünden Türkçe tercüme edilip, “Apostil” ettirilerek onaylattırılacaktır.

  Evlenme Ehliyet belgelerinde Anne-Baba adı, Doğum yeri- Tarihi yazmadığından “Doğum Belgesi” alınarak Türkçe tercüme ettirilecektir.

  Yabancı uyruklu Türkçe bilmiyorsa nikah esnasında yeminli tercüman getirmesi zorunludur.

  Yazdır e-Posta