Meclis Kararları

2021 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 TEMMUZ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2020/MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                Karar Tutanak No       :03

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi  :04.03.2020  

           KATILANLAR                        :                                KATILMAYANLAR       :       

            Başkan   :Sadettin SAYGI                                Üye    :Ramazan SAĞLAM

             Üye        :Hayri AK                                              “      :Arif DURNA

               “           :Hüseyin ERDEM

               “           :Mustafa ŞAHİN  

               “           :Hasan ÖZCAN                                      

               “           :Ali KOYUNCU

               “           :L.Emre BAŞAR                               

               “           :Yüksel ÖZ

               “           :Yusuf ER

               “           :Halil YUVAKTAŞ

               “           :Kıymet ALTINIŞIK

               “           :Meltem AYHAN

               “           :Mümine CENGİZ

               “           :Hasan ÖZKAYA

 Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2020/Mart ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 04.02.2020 gün ve 02 No’lu (Şubat ayı I.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

                Başkan :Meclisimiz adına, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Mehmetçiğimizi rahmetle anıyor, yaralı gazilerimize acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyoruz.

            "Bahar Kalkanı Harekatı’nda" ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun.

Meclis Üyelerimizden Arif DURNA ve Ramazan SAĞLAM dilekçeleri ile, 2020 Mart  ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi  Arif DURNA ve Ramazan SAĞLAM ’ın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 04.03.2020 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

            1-TAŞINMAZ MAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ(Akçapınar Mah.3974, Kızılçakır Mah.202/9, Hamzalar Mah.261/1, Akçapınar Mah.3924,4109, Hamzalar Mah.261/3 parsel)  :

Başkan:Sayın Üyeler, 04.02.2020 tarih, 09 nolu kararımızla gündeme alınan ve imar komisyonumuza havale edilen konunun görüşülüp değerlendirilmesine geçildi.  İmar Komisyonu kararında belirtildiği üzere;

Mülkiyeti Belediyemize ait  Akçapınar ve Kızılçakır Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı iki adet parsel komisyonumuzca yerinde görülmüş olup, yapılan inceleme sonucunda; Belediyenin yatırımları ve ihtiyaçları yönünde kullanılacağı düşünüldüğünden, Kızılçakır 202/9 parsel satışı uygun görülmüş, Akçapınar Mah.3974 parsel halihazır durum itibariyle komşular arasında olumsuzluklar olabileceği düşünüldüğünden şu anda satışı uygun görülmemiştir. Hamzalar Mahallesi 261 ada 1 parselin ise belediyemize ait olmadığı tespit edilmiştir.  

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Akçapınar

Köyiçi

Bahçe

-

3974

110.75

Kızılçakır

Köyiçi

Arsa

202

9

1.832.25

  

                Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda: Kızılçakır Mah 202/9 parselin satılması, Akçapınar 3974 parselin satılmaması hususunda alınan imar komisyonu kararının aynen kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            Başkan : Gündemimizde bulunan Akçapınar  Mah.3924, 4109 parsel, Hamzalar Mah. 261 ada 3 parsel satışının ise, araştırılmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

            2-TÜRK TELEKOM KONYA İL MÜDÜRLÜĞÜNCE HİSARLIK MAH.105 ADA 20 PARSELDE KAYITLI TAŞINMAZ İÇERİSİNDE HİSARLIK SANTRAL BİNASI OLARAK KULLANILMAKTA OLAN BİNANIN KİRA BEDELİNİN GÖRÜŞÜLMESİ           Başkan:Sayın Üyeler, 04.02.2020 tarih, 10 nolu kararımızla, Hisarlık Mah.105 ada 20 parselde kayıtlı taşınmaz içerisinde Hisarlık Santral Binası olarak kullanılmakta olan yaklaşık 51,00 m2 alana sahip binanın 10 yıllığına Türk Telekom Konya İl Müdürlüğü adına kiraya verilmesine ve kira rayiç bedelinin ise Kıymet Takdir Komisyonumuzca belirlenmesine oybirliğiyle karar verilmiş idi.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda: Kıymet Takdir Komisyonunun 12.02.2020 gün ve 05 nolu kararında belirlenen aylık kira bedeli olan 452.00 TL(DörtyüzelliikiTL) nin aynen kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.   

            3-KONYA ŞEKER SAN.VE TİC.A.Ş.NCE SARIOĞLAN MAH.173 ADA 31 PARSELİN AĞAÇLANDIRILACAK ALAN OLARAK TAHSİS TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ  :

            Başkan:Sayın Üyeler, 04.02.2020 tarih, 11 nolu kararımızla gündeme alınan ve imar komisyonumuza havale edilen konunun görüşülüp değerlendirilmesine geçildi.  İmar Komisyonu kararında belirtildiği üzere;

Konya Şeker San.ve Tic.A.Ş.29.01.2020 gün ve Kp/GD-2-955 sayılı yazısı ile Sarıoğlan(Koçaş) Mah.173 ada 31 parsel no’lu 41.815.49 m2 lik tarla nitelikli taşınmazı ağaçlandırılacak alan olarak tahsisini talep etmektedir. Bahsekonu parsel komisyonumuzca yerinde görülmüş olup, yapılan inceleme sonucunda; Mahalle mezarlığının kenarında taşlık bir yer olduğundan tarıma elverişli olmadığı görüldü. Mahallenin güzelleştirilmesi amacıyla Sarıoğlan(Koçaş) Mah.173 ada 31 parsel no’lu 41.815.49 m2 lik tarla nitelikli taşınmazın her türlü dikim-bakım hizmetlerinin Şirket tarafından bedelsiz olarak yapılmak üzere, Konya Şeker San.ve Tic.A.Ş.nin ağaçlandırma yapma isteği uygun görülmüştür.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İmar Komisyon Kararının aynen kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

4-BELEDİYEYE AİT İŞYERLERİNİN DEVİR KONUSUNUN GÖRÜŞÜLMESİ :

Başkan:Sayın Üyeler, Belediyemize ait işyerlerinin devriyle ilgili Meclisimizin 10.06.2019 gün ve 47 nolu  kararının yeniden değerlendirilmesini istiyorum.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; 10.06.2019 gün ve 47 nolu meclis kararının iptaline oybirliğiyle karar verildi.  

 Belediyemize ait işyerlerinde oturanların 1.derece (Çocuk, anne-baba), 2.derece (Kardeşler, torunlar, büyük anne ve büyükbabalar) kan hısımlarına ve eşlerin birbirlerine, kira bedelinde %20 artış yapılarak işyerlerinin devredilmesine ve Belediyeden devredence ve devralanca borcu yoktur yazısının alınmasına oy çokluğuyla karar verildi.

   Bahsedilen bu kişiler dışındakilere devir yapılmamasına ve işyerinin Belediyeye teslim edilmesine  oybirliğiyle karar verildi.

5-KARATAY BELEDİYESİ İLE KARDEŞ BELEDİYE OLUNMASININ GÖRÜŞÜLMESİ :

Başkan:Sayın Üyeler, Belediyemiz ile Konya İli Karatay  Belediyesi arasında maddi-manevi bağları geliştirmek, sosyal, kültürel ve ekonomik işbirliğini oluşturmak, makine ve teknik konularda yardımlaşmayı sağlamak amacıyla Konya İli Karatay Belediyesi ile kardeş şehir olunmasını teklif ediyorum. 

Konya İli Karatay Belediyesi ile kardeş Belediye olunması konusu meclisçe görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

Belediyeler arasında maddi-manevi bağlar ile sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi açısından, ayrıca Karatay İlçesinin Konya ilçe belediyeleri arasında büyük ve gelişmiş bir ilçe olması da dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/p maddesi çerçevesinde ilgili Belediyenin kardeş belediye olarak ilan edilmesinin uygun olacağına karar verilmiş olup, Konya İli Karatay Belediyesi ile Kardeş Kent ilişkisi kurulmasına ve Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’nın protokol imzalamaya yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.

            6-DİLEK VE TEMENNİLER  :

Başkan : Sayın Üyeler, 2020 yılı Mart ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2020 Nisan ayı olağan meclis toplantımızın 02 Nisan Perşembe günü saat 14:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

           

               Meclis Başkanı                             Katip Üye                                   Katip Üye

              Sadettin SAYGI                       Hüseyin ERDEM                        L.Emre BAŞAR

                                                                                                            

 

Yazdır e-Posta