Meclis Kararları

2021 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 TEMMUZ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2020/ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                Karar Tutanak No       :02

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi  :04.02.2020  

           KATILANLAR                        :                                KATILMAYANLAR       :       

            Başkan   :Sadettin SAYGI

             Üye        :Hayri AK  

               “           :Arif DURNA                                   

               “           :Hüseyin ERDEM

               “           :Mustafa ŞAHİN  

               “           :Hasan ÖZCAN                                      

               “           :Ali KOYUNCU

               “           :L.Emre BAŞAR                               

               “           :Yüksel ÖZ

               “           :Ramazan SAĞLAM

   “           :Yusuf ER

               “           :Halil YUVAKTAŞ

               “           :Kıymet ALTINIŞIK

               “           :Meltem AYHAN

               “           :Mümine CENGİZ

               “           :Hasan ÖZKAYA

 Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin tamamı bulunduğundan, 2020/Şubat ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 06.01.2020 gün ve 01 No’lu (Ocak ayı I.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

            Başkan :Sayın Üyeler, gündeme geçmeden önce:a)Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere; Kızılçakır Mah.202 ada 9 parselin satışı talep edilmektedir.   

b)Mustafa SEVİM 04.02.2020 günlü dilekçesi ile Hamzalar Mah. 261 ada 1 parselin satışını talep etmektedir.

  1. c) 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Bu afet nedeniyle oluşan kayıplar tüm milletimizi derinden üzmüş ve yaralamıştır. Meclis olarak bu ayki oturum ücretlerinin Elazığ depremi için AFAD Başkanlığına bağışlanmasını talep ediyorum.

Bu üç konunun da gündeme ilave edilerek görüşülmesini istiyorum.

Yukarıda yazılı Kızılçakır Mah.202 ada 9 parsel ve Hamzalar Mah. 261 ada 1 parselin satışı taleplerinin 1.gündem maddemiz içerisine, c)bendindeki konununda 4.gündem maddesi olarak gündeme ilave edilerek görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

            1-TAŞINMAZ MAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ(Hisarlık Mah.105/28, Kuşça Mah.213/1, Sarıoğlan Mah.36/8, Akçapınar Mah.3974, Kızılçakır Mah.202/9, Hamzalar Mah.261/1 parsel)  :

Başkan:Sayın Üyeler, 06.01.2020 tarih, 02 nolu kararımızla gündeme alınan ve imar komisyonumuza havale edilen konunun görüşülüp değerlendirilmesine geçildi.  İmar Komisyonu kararında belirtildiği üzere;

Mülkiyeti Belediyemize ait Hisarlık, Kuşça ve Sarıoğlan Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı üç adet parsel komisyonumuzca yerinde görülmüş olup, yapılan inceleme sonucunda; Belediyenin yatırımları ve ihtiyaçları yönünde kullanılacağı düşünüldüğünden, satışları uygun görülmüştür.  

  

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Hisarlık

Arpalık

Arsa

105

28

330,34

Kuşça

Kargıcılar

Arsa

213

  1

208,14

Sarıoğlan

154/2400 hisse

Köyiçi

Arsa

  36

   8

45,01

                Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda: Hisarlık Mah 105/28, Kuşça Mah.213/1 ve Sarıoğlan Mah.(154/2400 hisse) 36/8 parselin satışı hususunda alınan imar komisyonu kararının aynen kabul edilerek, yukarıda yazılı parsellerin satışına izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            Başkan : Gündemimizde bulunan Akçapınar  Mah.3974 parsel, Kızılçakır Mah. 202 ada 9 parsel ve Hamzalar Mah.261 ada 1 parsel satışının ise, araştırılmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

            2-TÜRK TELEKOM KONYA İL MÜDÜRLÜĞÜNCE HİSARLIK MAH.105 ADA 20 PARSELDE KAYITLI TAŞINMAZ İÇERİSİNDE HİSARLIK SANTRAL BİNASI OLARAK KULLANILMAKTA OLAN BİNANIN 10 YILLIK KİRALAMA TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Başkan:Sayın Üyeler, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere; Türk Telekom Konya İl Müdürlüğü 09.01.2020 gün ve 3600 sayılı yazısı ile halen Hisarlık Mah.105 ada 20 parselde kayıtlı taşınmaz içerisinde Hisarlık Santral Binası olarak kullanılmakta olan yaklaşık 51,00 m2 alana sahip binayı makul bir bedel karşılığında 10 yıllık süreyi geçmemek üzere kiralamayı talep etmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;Kurumun kamu hizmeti görmesi nedeniyle hizmetlerin aksamaması ve mahalle halkının mağdur olmaması için, Hisarlık Mah.105 ada 20 parselde kayıtlı taşınmaz içerisinde Hisarlık Santral Binası olarak kullanılmakta olan yaklaşık 51,00 m2 alana sahip binanın 10 yıllığına Türk Telekom Konya İl Müdürlüğü adına kiraya verilmesine 5393 sayılı kanunun 18/e, 2886 sayılı kanunun 64.maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi. Kira rayiç bedelinin ise Kıymet Takdir Komisyonumuzca belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

            3-KONYA ŞEKER SAN.VE TİC.A.Ş.NCE SARIOĞLAN MAH.173 ADA 31 PARSELİN AĞAÇLANDIRILACAK ALAN OLARAK TAHSİS TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ  :

Başkan:Sayın Üyeler, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere; Konya Şeker San.ve Tic.A.Ş.29.01.2020 gün ve Kp/GD-2-955 sayılı yazısı ile Sarıoğlan(Koçaş) Mah.173 ada 31 parsel no’lu 41.815.49 m2 lik tarla nitelikli taşınmazı ağaçlandırılacak alan olarak tahsisini talep etmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; talebin araştırılmak üzere imar komisyonuna sevkine oybirliğiyle karar verildi.

4-ELAZIĞ DEPREMİ İÇİN AFAD BAŞKANLIĞINA BAĞIŞ YAPILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ  :

Başkan:Sayın Üyeler, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’da 6,8 büyüklüğünde deprem  meydana gelmiştir. Bu  afet nedeniyle oluşan kayıplar tüm milletimizi derinden üzmüş ve yaralamıştır. Meclis olarak bu ayki oturum ücretlerinin Elazığ depremi için AFAD Başkanlığına bağışlanmasını talep ediyorum.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Şubat ayı meclis toplantımız oturumunda ödenecek olan meclisimize ait huzur haklarının tümden Elazığ depremi için AFAD Başkanlığına bağışlanmasına oybirliğiyle karar verildi.

            5-DİLEK VE TEMENNİLER  :

Başkan : Sayın Üyeler, 2020 yılı Şubat ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2020 Mart ayı olağan meclis toplantımızın 04 Mart Çarşamba günü saat 15:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

           

               Meclis Başkanı                             Katip Üye                                   Katip Üye

              Sadettin SAYGI                       Hüseyin ERDEM                        L.Emre BAŞAR

                                                                                                            

 

Yazdır e-Posta