The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2020 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 TEMMUZ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2020/OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                Karar Tutanak No       :01

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi  :06.01.2020  

           KATILANLAR                        :                                KATILMAYANLAR       :       

           Başkan V.:L.Emre BAŞAR                                Başkan   :Sadettin SAYGI

             Üye        :Hayri AK                                              Üye     :Arif DURNA                               

               “          :Hüseyin ERDEM                                     “       :Mustafa ŞAHİN                                                                    “          :Hasan ÖZCAN                                        “       :Ramazan SAĞLAM

               “          :Ali KOYUNCU

               “          :Yüksel ÖZ

   “          :Yusuf ER

               “          :Halil YUVAKTAŞ

               “          :Kıymet ALTINIŞIK

               “          :Meltem AYHAN

               “          :Mümine CENGİZ

               “          :Hasan ÖZKAYA

 Başkan V.:Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2020/Ocak   ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 04.12.2019 gün ve 17 No’lu (Aralık ayı I.Birleşim I.Oturum) ve 10.12.2019 gün ve 18 No’lu (Aralık ayı II.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Arif DURNA, Mustafa ŞAHİN ve Ramazan SAĞLAM dilekçeleri ile, 2020 Ocak  ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi  Arif DURNA, Mustafa ŞAHİN ve Ramazan SAĞLAM ’ın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 06.01.2020 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

            Başkan V.:Sayın Üyeler, gündeme geçmeden önce:a)04.12.2019 tarih ve 86 nolu meclis kararı ile Borçlanma yapılmasına karar verilmiş idi. Kredi çekilme işlemlerinin 2020 yılında yapılması nedeniyle  alınan kararın güncellenmesi gerekmektedir. 

b)Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresinde belirtildiği üzere, Kapalı Spor Salonunda Voleybol ve Basketbol oynayacak olan vatandaşlarımızdan sahanın rutin giderlerini karşılaması amacıyla oynanan her saat için 30 TL ücret alınması hususunun görüşülmesi talep edilmektedir. Bu iki konunun da gündeme ilave edilerek görüşülmesini istiyorum.

Yukarıda yazılı 2 adet konunun gündeme ilave edilerek görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

            1-KONYA MEDAŞ TARAFINDAN SORKUN/GÜNEY MAH.BULUNAN HAZİNEYE AİT 174 ADA 1 NOLU PARSELDE “BİNA TİPİ TRAFO” TESİS EDİLECEĞİNDEN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

Başkan V.: 10.12.2019 tarih ve 94 nolu kararlarında gündeme alınan ve imar komisyonumuza havale edilen konuların görüşülüp değerlendirilmesine geçildi.

Bozkır ilçesi, Sorkun/Güney Mahallesinde bulunan Hazineye ait 174 ada 1 nolu parselde  Konya MEDAŞ  02/11/2019 tarih, 43618 sayılı yazısında imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadırlar.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince; ‘’Bozkır İlçesi, Sorkun/Güney Mahallesinde bulunan Hazineye ait 174 ada 1 nolu parselde talep edilen bina tipi trafo imar planı değişikliği Konya Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğünün 19/06/2019 tarih ve 433227 sayılı görüş yazısı; ‘’Sözkonusu taşınmazın mevcut veya tasarlanan herhangi bir projeler içerisine girmediği ancak, parselin batı sınırından geçen Çarşamba çayının daha önceki yıllarda kuruluşları tarafından ıslah edilen Çağlayan, Sorkun taşkın kontrol tesisi olduğu tespit edilmiştir. Trafo imar planı tadilatı yapılması sırasında Çağlayan, Sorkun kontrol tesissinin servis yollarıyla beraber aynen muhafaza edilmesi ve parselin batı sınırından en az 5 metre mesafede imar planı tasarrufunda bulunulmaması şartıyla parselin geri kalan kesimlerinde imar planı tadilatı yapılmasında DSİ 4. Bölge Müdürlüğünce herhangi bir sakınca görülmediği ……’’ görüşü imar komisyonumuzca incelenerek uygun görülmüş olup, bu amaçla görüşe uygun olarak Şehir Plancısı tarafından hazırlanan imar planı tadilat paftalarının onaylanmak üzere belediye meclisince görüşülüp değerlendirilmesine, belediye imar komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.  

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda:sözkonusu talebin imar komisyonundan geldiği gibi kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

            2-TAŞINMAZ MAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ(Hisarlık Mah.105/28, Kuşça Mah.213/1, Sarıoğlan Mah.36/8 parsel)  :

            Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtilen taşınmazın satışı konusu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

            İlçemiz Hisarlık, Kuşça ve Sarıoğlan Mahallesinde  bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı 3 adet parselin araştırılmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.  

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Hisarlık

Arpalık

Arsa

105

28

330,34

Kuşça

Kargıcılar

Arsa

213

  1

208,14

Sarıoğlan

154/2400 hisse

Köyiçi

Arsa

  36

   8

45,01

            3-ÜCRET VE TARİFELERİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

            A-ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE            DAMGALAMA ÜCRETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ          :

             Başkan V.:Sayın Üyeler,  27 Aralık 2019 gün ve 30991 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama, Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, muayene ve damgalama ücretlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda 2020 yılı Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücretlerinin aşağıda yazılı şekliyle uygulanmasına 5393 sayılı kanunun 18/f maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE DAMGALAMA ÜCRETLERİ

 ÖLÇÜ ALETLERİNİN CİNSİ                                              ÜCRETİ (TL/Kr/Adet)

1-UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

Sınıf II ve III Uzunluk Ölçüleri

Anma uzunluğu 2 metre kadar olanlar (2 metre dahil)                     70 Kr

2-HACİM ÖLÇEKLERİ

Yağ Ölçekleri

Hacmi 1 litreye kadar olanlar(1 litre dahil )                                    1,2 TL

Hacmi 2-5 litre arasında olanlar (5 litre dahil)                                2,3 TL

Hacmi 10 litre ve daha yukarısı olanlar                                           5,6 TL

 

3-KÜTLE ÖLÇÜLERİ

M3, M2 Sınıfı Kütleler

50 grama kadar olanlar(50 gram dahil)                                            2,3 TL

100 gram-5 kilogram arasında olanlar(5 kilogram dahil)                3,4 TL

10 kilogram- 20 kilogram olanlar                                                     4,8 TL

50 kilogramdan fazla olanlar (50 kilogram dahil)                            6,8 TL

4-OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ

Sınıfı III ve IV Tartı Aletleri

Mekanik-Elektronik Tartı Aletleri

Maksimum kapasitesi 5 kilograma kadar olanlar

(5 kilogram dahil)                                                                              40,9 TL

Maksimum kapasitesi 5 kilogram- 50 kilogram arasında olanlar

(50 kilogram dahil)                                                                            61,3 TL

Maksimum kapasitesi 50 kilogram-350 kilogram arasında olanlar

(350 kilogram dahil)                                                                          71,8 TL

Maksimum kap. 350 kg-1500 kg arasında olanlar(1500 kg dahil)    82,1 TL                                                            

Maksimum kap.1500 kg-2000 kg arasında olanlar(2000 kg dahil)   102,6 TL

Maksimum kap.2000 kg-12000 kg arasında olanlar(12000 kg dahil) 690     TL

B-ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

            Başkan V.:Sayın Üyeler, 27 Aralık 2019 gün ve 30991(2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Maliye Bakanlığı “Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (SERİ NO:52) ne göre İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi büyükşehir belediyeleri için 7.Grup, 3. Derece yıllık vergi tutarı 68.00 TL olarak belirlenmiştir.

             Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

            2020 yılı için İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi(7.Grup, 3.Derece) yıllık vergi tutarının 68,00.-TL olmasına oybirliğiyle karar verildi.

4-MUHTELİF KADROLARDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI VE           BU KADROLARA ÖDENECEK NET ÜCRET VE EK ÖDEME ÜCRETLERİNİN         BELİRLENMESİ   :

Başkan V.:Sayın Üyeler İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün müzekkeresinde belirtildiği üzere, Belediyemizde Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan 2 adet Mühendis Kadrosu için İnşaat Mühendisi, Maden Mühendisi olmak üzere 2 adet Mühendis kadrosunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3.fıkrası ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 31/10/2005 tarih ve 11493 sayılı ve 16/01/2007 tarih ve 2007/10 sayılı Genelgeleri gereğince; 2020 yılı için tam zamanlı Sözleşmeli Personel istihdamında, Sağlık Hizmetleri Sınıfında ise 1 adet Veteriner Hekim kadrosunun kısmi zamanlı Sözleşmeli Personel istihdamında kullanılması ve tam zamanlı sözleşmeli personel olarak, 1 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Maden Mühendisi ile kısmi zamanlı  1 adet Veteriner hekim kadrolarına ödenecek net ücret ve ek ödeme ücretinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; 2020 yılı için, 1 adet İnşaat Mühendisi,  1 adet Maden Mühendisi kadrosunun tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamında, 1 adet Veteriner Hekim kadrosunun kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdamında kullanılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3.fıkrası ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 31/10/2005 tarih ve 11493 sayılı ve 16/01/2007 tarih ve 2007/10 sayılı Genelgeleri gereğince oybirliğiyle karar verildi.          

            Tam zamanlı sözleşmeli personel olarak, 1 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Maden Mühendisi  ve kısmi zamanlı 1 adet Veteriner Hekim kadrolarına T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayınlanacak olan Genelgesi ile belirlenen (Devlet memurlarına yapılacak zam oranında) artış oranına göre aylık net ücretlerin belirlenmesine ve 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personelin ek ödeme oran ve tutarlarını gösteren (2) sayılı cetvelde yayınlanacak tutarın ek ödeme olarak ödenmesine, ayrıca yılı içinde devlet memurlarına yapılacak zam oranında ücretlerinin artırılmasına oybirliğiyle karar verildi.

            5-FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ  :

Başkan V.: Sayın Üyeler, 31.12.2019 tarih ve 30995 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (Kanun No:7197 Kabul Tarihi 21.12.2019) 4.maddenin (g) bendinde “ Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarları (K) cetvelinde, III. Fazla Çalışma Ücreti, (B)Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti, 1-Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 559 TL’sını geçemez” denilmektedir. 

Bundan önceki yıllarda olduğu gibi  Belediyemizde çalışan  zabıta personelinin fazla çalışma ücretinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda : 2020 yılı için zabıta personeline aylık  559,00 TL fazla çalışma ücreti ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

6- DENETİM KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ  :

            Başkan V.:Sayın Üyeler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı 3 den az, 5 den çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturmamız gerekmektedir.

 Meclis Üyelerimizden Kıymet ALTINIŞIK, Hasan ÖZCAN ve Hayri AK tarafından verilen yazılı önerge ile, Meltem AYHAN, Yüksel ÖZ ve Hüseyin ERDEM’in 2019 yılı belediyemiz gelir-giderleri ile hesap iş ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonuna seçilmeleri teklif edildi.  Konu meclisimizce görüşüldü. Denetim komisyonunun üç (3)  kişiden oluşmasına karar verildi. Oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Yapılan gizli oylama sonucunda;

 Meltem AYHAN 10 oy (KABUL), Yüksel ÖZ 10 oy (KABUL) ve Hüseyin ERDEM’in 10 oy (KABUL), Ramazan SAĞLAM’ın 1 oy (KABUL) aldıkları görüldü. 

            Meltem AYHAN, Yüksel ÖZ ve Hüseyin ERDEM oy çokluğu ile Denetim Komisyonu Üyeliğine seçildi.

 

7- BORÇLANMA YAPILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ  :

           Başkan V.:Sayın Üyeler, Belediye Başkanımızın müzekkeresinde belirtildiği üzere, 04.12.2019 tarih ve 86 nolu meclis kararı ile Borçlanma yapılmasına karar verilmiş idi. Kredi çekilme işlemlerinin 2020 yılında yapılması nedeniyle  alınan kararın güncellenmesi gerekmektedir. 

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Belediyemize ihtiyaç olduğu zamanlarda çeşitli bankalardan kredi çekilerek 1.500.000.-TL borçlanma yapılmasına ve borçlanma ile ilgili tüm işlemler için  Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’ya yetki verilmesine 5393 sayılı kanunun 18/d maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi. 

 

8-KAPALI SPOR SALONU ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ   :

Başkan V.:Sayın Üyeler, Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresinde belirtildiği üzere, Kapalı Spor Salonunda Voleybol ve Basketbol oynayacak olan vatandaşlarımızdan sahanın rutin giderlerini karşılaması amacıyla oynanan her saat için 30 TL ücret alınması hususunun görüşülmesi talep edilmektedir.

 Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Kapalı Spor Salonunda Voleybol ve Basketbol oynayacak olan vatandaşlarımızdan oynanan her saat için 30,00.-TL ücret alınmasına, öğretmenleriyle okul çalışmaları için gelen ilk ve orta öğretim öğrencilerinden ücret talep edilmemesine oybirliğiyle karar verildi.

            9-DİLEK VE TEMENNİLER  :

Başkan V.: Sayın Üyeler, 2020 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2020 Şubat ayı olağan meclis toplantımızın 4 Şubat Salı günü saat 14:00 da yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

            Belediye Başkan V.

               Meclis Başkanı                             Katip Üye                                   Katip Üye

            Latif Emre BAŞAR                   Hüseyin ERDEM                        L.Emre BAŞAR

                                                                                                                (Belediye Başkan V.)

Yazdır e-Posta