The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2020 TEMMUZ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 HAZİRAN MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 NİSAN OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2019/EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                               Karar Tutanak No       :12

                                                                                              Karar Tutanak Tarihi  :03.09.2019  

KATILANLAR                        :                                                                          KATILMAYANLAR       :             

Başkan      :Sadettin SAYGI                                                                           Üye       :L.Emre BAŞAR

             Üye       :Mustafa ŞAHİN                                                                    “         :Hasan ÖZKAYA                                                                                                           

  “          :Hüseyin ERDEM                                                                               “         :Meltem AYHAN

   “          :Hasan ÖZCAN                                             

   “          :Hayri AK                                                      

   “          :Ali KOYUNCU

   “          :Yüksel ÖZ

   “          :Arif DURNA

   “          :Yusuf ER

   “          :Ramazan SAĞLAM

   “          :Halil YUVAKTAŞ

   “          :Kıymet ALTINIŞIK

   “          :Mümine CENGİZ

 Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2019/Eylül  ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 01.08.2019 gün ve 11 No’lu meclis karar tutanağı (Ağustos ayı I.Birleşim I.Oturum)  üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Hasan ÖZKAYA, L.Emre BAŞAR ve Meltem AYHAN dilekçeleri ile, 2019 Eylül  ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Hasan ÖZKAYA, L.Emre BAŞAR ve Meltem AYHAN- ın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 03.09.2019 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Başkan :Sayın Üyeler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 03.09.2019 gün ve E.15755844 sayılı yazısı ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılında taşımalı ortaöğretim öğrencilerinin yemek yemeleri için Belediye Eski Düğün Salonunun ücretsiz olarak tahsis edilmesini talep etmektedir. Sözkonusu talebin gündeme ilave edilerek görüşülmesini oylarınıza sunuyorum.

Tahsis konusunun gündeme ilave edilerek görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

            1-ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA KURULUNUN OLUŞTURULMASININ         GÖRÜŞÜLMESİ  :

            Komisyon Başkanı Mustafa ŞAHİN tarafından Plan Bütçe Komisyonumuz raporu ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucundaki oylamada Çiftçi Malları Koruma Kurulunun Bozkır  Ziraat Odasının iştirakiyle 02 Ekim Çarşamba günü saat 14:30’daki Ekim ayı olağan meclis toplantısında gizli oyla yapılacak olan seçimle oluşturulmasına 3 RET (Yüksel ÖZ, Halil YUVAKTAŞ, Mümine CENGİZ), 1 ÇEKİMSER (Hayri AK) oya karşılık, 9 KABUL (Sadettin SAYGI, Mustafa ŞAHİN, Hüseyin ERDEM, Hasan ÖZCAN, Ali KOYUNCU, Arif DURNA, Yusuf ER, Ramazan SAĞLAM, Kıymet ALTINIŞIK) oyuyla ve oyçokluğu ile karar verildi.  

            2-TAŞINMAZ MAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ:(Hacılar Mah.356/1 prs)    

            Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtilen taşınmazın satışı konusu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

            İlçemiz Hacılar Mahallesinde  bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı 1 adet parselin araştırılmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.  

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Hacılar

Köyiçi

Arsa

356

1

453,56

          

3-KANTAR VE SELEKTÖR MAKİNASI (BUĞDAY ELEME) ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ  :

Gündem konusu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Belediyemize ait kantar ve selektör makinası ücretlerinin aşağıda yazılı şekilde kabulüne 5393 sayılı kanunun 18/f maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

BELEDİYE  KANTARI ve SELEKTÖR MAKİNASI  ÜCRETLERİ (KDV DAHİL)     :

a-Yüklü kamyonların yükünün bir seferde boşaltılması durumunda yük için bir dolu bir boş kantara girmesi durumunda                                                                          10.00TL

b-Yüklü kamyonların boş olarak darasının alınması dahil her seferinden     8.00TL

 

c-Selektör makinası (buğday eleme) 1 ton eleme ücreti                               25.00TL

4-İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TAHSİS TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ  :

Başkan :Sayın Üyeler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 03.09.2019 gün ve E.15755844   sayılı yazısı ile 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında taşımalı Ortaöğretim öğrencilerinin bir kısmının okullarında yemek  yiyecek yer olmadığından öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için önceki yıllarda olduğu gibi Bozkır Belediyesi Eski Düğün Salonunda taşımalı öğrencilerin yemek yemeleri için söz konusu salonun ücretsiz tahsis edilmesini talep etmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı bitene kadar taşımalı Ortaöğretim öğrencilerinin yemek yemeleri için Yukarı Mahalle 412 ada 6 parselde (Eski 195 ada, 24 parsel) bulunan Eski Düğün Salonunun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne protokol hükümlerine uymak şartıyla bedelsiz tahsis edilmesine 5393 sayılı kanunun 75/d maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

Ayrıca tahsis ile ilgili  protokol yetkisinin Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’ya verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            5-DİLEK VE TEMENNİLER :

 

Başkan :Sayın Üyeler, 2019 yılı Eylül  ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz. 

            2019 Ekim ayı olağan meclis toplantımızın 02 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 14:30 da yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

            Meclis Başkanı                          Katip Üye                                   Katip Üye

            Sadettin SAYGI                   Hüseyin ERDEM                        L.Emre BAŞAR

                                                                                                                    (İzinli)

Yazdır e-Posta