The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2020 NİSAN OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 ARALIK II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2018/EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                 Karar Tutanak No     :13

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi :04.09.2018  

           KATILANLAR                       :                               KATILMAYANLAR       :

           Başkan V. :Ahmet KELEŞ                                    Başkan:İbrahim GÜN

           Üye           :Mehmet DEMİREL                            Üye     : Mehmet DÖNMEZ

               “             :Mustafa CANDAN                                   “         :Filiz KILINÇEL DURU

               “            :Hayri AK                                                 “         :Mehmet GÜRHAN          

            “             :Musa YILDIZ                                       “         : Hikmet BALCI

               “             :Hüseyin BOZKURT                                  “         :Mustafa AYDIN

           “            :Recep KUZEY                                      

   “            :Ayşe ÇALIŞKAN

   “            :Mehmet Ali SÖKE                          

                “             :Yusuf ER

                  

Başkan V.:Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2018/Eylül ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 02.08.2018 gün ve 12 No’lu (Ağustos ayı I.Birleşim I.Oturum), meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanaklarda maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyemiz Mustafa AYDIN dilekçesi ile, 2018 Eylül ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için, bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Mustafa AYDIN’ın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 04.09.2018 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

            1-TAŞINMAZ MAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ : (Hacılar Mah.285/1 parsel,           Kızılçakır Mah.170/20 parsel, Yukarı Mah.430/1 parsel, Harmanpınar Mah.110/1 parsel)

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkerelerinde belirtilen taşınmazların satışı konusu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

            İlçemiz Hacılar, Kızılçakır, Yukarı ve Harmanpınar Mahallelerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı 4 adet parselin satışının yapılmasına izin verilmesine 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

MAHALLE ADI

MEVKİİ

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Hacılar

İlmeli Belen

Arsa

285

1

4.852,22

Kızılçakır

Köyiçi

Bahçe

170

20

2.432,03

Yukarı

Çamlar Caddesi

Arsa

430

1

   255,73

Harmanpınar

Köyiçi ve Önü

"

110

1

299,41

            2-NORM KADRO DEĞİŞİKLİK TEKLİF CETVELİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün müzekkeresinde belirtildiği üzere Belediyemizde boş bulunan 9 adet Şef kadrosundan 3 adedine atama yapılmış olup, Şef kadrosunda çalışan personellerin kadro derecesinde değişiklik ihtiyacı gerekmektedir. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince hazırlanan III Sayılı Cetvelde (Memur Dolu Kadro Değişikliği) 7.dereceli 2 adet Şef kadrosunun kaldırılarak 4.ve 3.dereceli Şef kadrosunun alınması gerekmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

III Sayılı Cetvelde (Memur Dolu Kadro Değişikliği) 7. dereceli 2 adet Şef kadrosunun kaldırılarak 4. ve 3.dereceli Şef kadrosunun alınmasına 5393 sayılı kanunun 18/l maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

            3-DİLEK VE TEMENNİLER :

Başkan V.:Sayın Üyeler, 2018 yılı Eylül ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2018 Ekim ayı olağan meclis toplantımızın 2 Ekim 2018 Salı günü saat 14:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

Meclis Başkanı (Bld.Bşk.V.)           Katip Üye                            Katip Üye

                   Ahmet KELEŞ                  Ayşe ÇALIŞKAN                 Musa YILDIZ

                                                                                                               

Yazdır e-Posta