The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2020 NİSAN OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 ARALIK II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2018/AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                 Karar Tutanak No     :12

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi :02.08.2018  

           KATILANLAR                       :                               KATILMAYANLAR       :      

           Başkan       :İbrahim GÜN                                   Üye   :Musa YILDIZ

             Üye           :Mehmet DEMİREL                          “     :Hüseyin BOZKURT

                 “             :Mustafa CANDAN                                 “     :Mehmet GÜRHAN    

               “           :Mehmet DÖNMEZ                              “      :Yusuf ER

                 “            :Hayri AK                                            “     :Filiz KILINÇEL DURU

           “            :Recep KUZEY                                     

   “            :Ayşe ÇALIŞKAN

   “            :Mehmet Ali SÖKE                          

               “             :Ahmet KELEŞ

               “             :Hikmet BALCI

                 “             :Mustafa AYDIN

                

Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2018/Ağustos ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 03.07.2018 gün ve 11 No’lu (Temmuz ayı I.Birleşim I.Oturum), meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanaklarda maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Musa YILDIZ, Hüseyin BOZKURT, Mehmet GÜRHAN, Yusuf ER, Filiz KILINÇEL DURU dilekçeleri ile, 2018 Ağustos ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için, bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Musa YILDIZ, Hüseyin BOZKURT, Mehmet GÜRHAN, Yusuf ER, Filiz KILINÇEL DURU ’nun 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 02.08.2018 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Başkan:Sayın Üyeler, gündeme geçmeden önce aşağıda yazılı 1 adet konunun gündeme ilave edilerek görüşülmesini istiyorum.

1-Emlak İstimlak Müdürlüğü 31.07.2018 günlü müzekkeresinde belirtilen Üçpınar Mahallesi 215 ada 189 parseldeki arsa vasıflı 230,10 m2 taşınmazın satışı.

Yukarıda yazılı 1 adet konunun gündem dışı madde olarak görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

            1-CUMHURİYET MAH. 52009 SK.NO:2’DE BULUNAN 30.30.U PAFTA 16 ADA             11 NOLU PARSEL KAT ARTIŞI TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Hikmet TAŞPINAR 25.06.2018 günlü dilekçesi ile Cumhuriyet Mahallesi 16 ada 11 no’lu parselinde 4 kat olan kat yüksekliğinin 5 kata yükseltilmesini talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

            Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince Şehir Plancısının; "Bozkır İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 559 ada, 14 parselde kat artırılma teklifi; paftasında yapılan inceleme sonucunda yoğunluk artışına sebep olacağından dolayı uygun görülmemektedir. " görüşü İmar Komisyonumuzca da benimsenmiş olup, komisyondan geldiği gibi talebin reddine meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

            2-DEMİRASAF MAH.341 ADA 8 NOLU PARSELDE KONUT YAPIMI       TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

Mustafa ÜZÜMAĞI ve Şirin OĞLAKÇI 26.06.2018 günlü dilekçesi ile Demirasaf Mahallesi 341 ada 8 no’lu parselinin park ve yol olarak istimlak alanında kaldığından konut yapımına açık hale getirilmesini talep etmektedirler. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

            Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince Şehir Plancısının; "Bozkır İlçesi, Demirasaf Mahallesi, 341 ada, 8 parselde bulunan çocuk oyun alanının konut alanına değiştirilmesi talebi, parselin küçük sanayi sitesi alanı içerisinde kalması, kaldırılması talep edilen alan kadar çocuk oyun alanı için yeterli mesafede yapmaya uygun bir alan gösterilememesinden dolayı uygun görülmemektedir." görüşü İmar Komisyonumuzca da benimsenmiş olup, komisyondan geldiği gibi talebin reddine meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

            3-HELİPED ALANIN İMAR PLANINDA GÖSTERİLMESİ :

Bozkır Devlet Hastanesi 03.07.2018 gün ve 755.99-E 784 sayılı yazısı ile Hastane bahçesine yapılması planlanan Acil İniş Alanı (Heliped)’in imar planında gösterilmesi ve imar planına işlenmesini talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

            Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince Şehir Plancısının ; "Bozkır İlçesi, Yukarı Mahalle, 519 ada, 84 parselde bulunan hastanede tedavi gören ve acil müdahale gerektiren hastaların havadan tahliyesi için Acil İniş Alanı (Heliped) talebi ; paftası incelenmiş Mekansal Plan Yapım Yönetmeliğine göre uygun görülmüştür." görüşü İmar Komisyonumuzca da benimsenmiş olup, komisyondan geldiği gibi talebin kabulüne meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

            4-AYDINKIŞLA MAH.123 ADA 2 PARSELDE ARSANIN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNE             TAHSİS TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            Bozkır İlçe Müftülüğü 28.06.2018 gün ve 213 sayılı yazısı ile mülkiyeti Belediyemize ait Aydınkışla Mah.123 ada 2 parselde bulunan arsanın İmam evi yapılmak üzere Müftülük adına tahsis edilmesini talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

Söz konusu taşınmaz 1.513,34 m2 olup, taşınmazın iftaz işlemi yapıldıktan sonra tahsisin yapılması komisyonumuzca uygun görülmüş ve ifraz işlemi yapılmıştır. İfraz uygulaması yapıldıktan sonra 123 ada 3 nolu parseldeki, Aydınkışla Mah. Köyiçi Mevkiinde bulunan, 596,31 m2’lik arsanın tahsis edilmesinin uygun olacağına Plan Bütçe Komisyonumuzca karar verilmiş olup, meclisimizce komisyon kararının aynen kabul edilerek 5393 sayılı kanunun 75/d maddesi gereğince, 25 yıllığına bedelsiz olarak Bozkır İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesine. Protokol için Belediye Başkanı İbrahim GÜN’e yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            5-KUZÖREN’İN MAHALLE OLMASININ GÖRÜŞÜLMESİ :

            Konya Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün 05.07.2018 gün ve E.17277 yazısı ile Sarıoğlan Mahallesi ve kurulması planlanan mahalle sınırı içerisindeki cadde ve sokak isimlerinin ölçekli krokide ve meclis kararında tanımlanması istenilmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

            Konya Büyükşehir Belediyesi Kent bilgi Sistemi Bozkır Şubesince yapılan çalışma ile Sarıoğlan/Kuzören’de bulunan eski adreslerden yeni adreslere taşıma işlemi gerçekleştirilmiştir. Taşıma işi yapıldıktan sonra İlçe Nüfus Müdürlüğüne Sarıoğlan Mahallesi nüfus bilgisi yeniden sorulmuş ve İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Sarıoğlan/Kuzören adres kayıtlarında 56021, 56022, 56023, 56024, 56025, 56026, 56027,

56028, 56029, 56030, 56031, 56032, 56033, 56034, 56035, 56036, 56037, 56038, 56039, 56040, 56041, 56042, 56043, 56087 nolu Sokakların bulunduğu ve bu sokaklarda 620 kişinin ikamet ettiği tespit edilmiştir.

            Sarıoğlan Mahallesinde ise Sarıoğlan Cd.Bozkır Cd.Güneysınır Cd.Alanya Cd.Armutlu Cd.Konya Cd.56002, 56003, 56004, 56005, 56006, 56007, 56008, 56009, 56010, 56011, 56012, 56013, 56014, 56015, 56016, 56017, 56018, 56019, 56020, 56044, 56045, 56046, 56047, 56048, 56049, 56050, 56051, 56052, 56053, 56054, 56055, 56056, 56057, 56058, 56059, 56060, 56061, 56062, 56063, 56064, 56065, 56066, 56067, 56068, 56069, 56070, 56071, 56072, 56073, 56074, 56075, 56076, 56077, 56078, 56079, 56080, 56081, 56082, 56083, 56084, 56085, 56086, 56088, 56089, 56090, 56091, 56092, 56093, 56094, 56095, 56096, 56097 isimli Sokakların bulunduğu ve bu cadde ve sokaklarda 1350 kişinin ikamet ettiği tespit edilmiş olup, Kuzören Mahallesi kurulduktan sonra 730 kişi kalacaktır.

            Kuzören’in 5393 sayılı Belediye Kanununun 9.maddesinde belirtilen nüfus kriterine sahip olduğundan, Kuzören’in Sarıoğlan Mahallesinden ayrılarak 5393 sayılı kanunun 18.maddesinin (n) bendi gereğince 52.mahallemiz olarak kurulmasına oybirliğiyle karar verildi.

            6-KOSKİ GENEL MÜD.’NÜN SARIOĞLAN MAH.3 ADA, 18 PARSELDEKİ        2.041,88 M2 LİK ALANIN KULLANIM İZNİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            KOSKİ Genel Müdürlüğü (PlanProje Dairesi Başkanlığı) 11.07.2018 gün ve 765-3173 sayılı yazısı ile mülkiyeti Belediyemize ait Sarıoğlan Mah.Kerimin suyu Mevkii, 3 ada, 18 parsel numaralı 199.372,58 m2’lik taşınmazın ekli krokide belirtilen koordinatları arasına 2.041,88 m2’lik foseptik çukuru açılması planlandığından taşınmazın ilgili kısmının kurumlarınca kullanılması talep edilmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

Sarıoğlan Mah.Kerimin suyu Mevkii, 3 ada, 18 parsel numaralı 199.372,58 m2’lik taşınmazın ekli krokide belirtilen koordinatları arasına 2.041,88 m2’lik foseptik çukuru açılması için, 5393 sayılı kanunun 75/d maddesi gereğince, 25 yıllığına bedelsiz olarak KOSKİ Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesine. Protokol için Belediye Başkanı İbrahim GÜN’e yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

7-BELEDİYE KANUNUN 75.MADDESİNİN A BENDİ UYARINCA           BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BELEDİYEMİZ SORUMLULUĞUNDAKİ            YOLLARIN İŞBİRLİĞİ İLE YAPIMI AMACIYLA KONYA BÜYÜKŞEHİR            BELEDİYESİ İLE PROTOKOL İMZALANMASI İÇİN BELEDİYE BAŞKANI’NA       YETKİ VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            Başkan:Sayın Üyeler, 6360 sayılı yasa ile Belediyemiz sınırları genişlemiş olup Büyükşehir Belediyesi ve Belediyemiz sorumluluğundaki yol çalışmalarının işbirliği içerisinde yapılması daha verimli ve hızlı hizmet verilmesini sağlayacaktır. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

5393 sayılı kanunun 75.maddesinin a)bendi uyarınca Büyükşehir Belediyesi ve Belediyemiz sorumluluğundaki yolların işbirliği ile yapımı amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalanması için Belediye Başkanı İbrahim GÜN’e yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            8-ÜÇPINAR MAH. 215 ADA 189 PARSELDEKİ TAŞINMAZ SATIŞININ   GÖRÜŞÜLMESİ   :

Emlak İstimlak Müdürlüğü 31.07.2018 günlü müzekkeresinde belirtilen Üçpınar Mahallesi 215 ada 189 parseldeki arsa vasıflı 230,10 m2 taşınmazın satışı konusu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

            İlçemiz Üçpınar Mahallesi, Kasabaiçi Mevkii, 215 ada, 189 parselde bulunan 230,10 m2 arsa vasıflı taşınmazın satışının yapılmasına izin verilmesine 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

            9-DİLEK VE TEMENNİLER :

Başkan :Sayın Üyeler, 2018 yılı Ağustos ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2018 Eylül ayı olağan meclis toplantımızın 04 Eylül 2018 Salı günü saat 15:00 da yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

Meclis Başkanı                        Katip Üye                               Katip Üye

             İbrahim GÜN                               Ayşe ÇALIŞKAN                      Musa YILDIZ

                                                                                                                 (İzinli)

Yazdır e-Posta