The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2020 NİSAN OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 ARALIK II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 TEMMUZ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2018/TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                 Karar Tutanak No     :11

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi :03.07.2018  

           KATILANLAR                       :                               KATILMAYANLAR       :      

           Başkan       :İbrahim GÜN                                  Üye   :Ahmet KELEŞ

             Üye            :Mehmet DEMİREL                         “     :Hüseyin BOZKURT

                “             :Mustafa CANDAN                                 “     :Mehmet GÜRHAN    

               “             :Mehmet DÖNMEZ                        

                 “            :Hayri AK

           “           :Recep KUZEY                                     

   “             :Ayşe ÇALIŞKAN

   “             :Mehmet Ali SÖKE                          

               “             :Musa YILDIZ

               “           :Yusuf ER

                 “             :Hikmet BALCI

                 “             :Filiz KILINÇEL DURU

               “             :Mustafa AYDIN

Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2018/Temmuz ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 04.06.2018 gün ve 09 No’lu (Haziran ayı I.Birleşim I.Oturum), 07.06.2018 gün ve 10 no’lu (Haziran ayı II.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanaklarda maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Ahmet KELEŞ, Hüseyin BOZKURT ve Mehmet GÜRHAN dilekçeleri ile, 2018 Temmuz ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için, bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Ahmet KELEŞ, Hüseyin BOZKURT ve Mehmet GÜRHAN’ın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 03.07.2018 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Başkan:Sayın Üyeler, gündeme geçmeden önce aşağıda yazılı 4(dört) adet konunun gündeme ilave edilerek görüşülmesi gerekmektedir.

1-İmar Komisyonu 02.07.2018 gün ve 04 no’lu kararında belirtilen MEDAŞ tarafından trafo imar planı teklifi.

2-Emlak İstimlak Müdürlüğü 03.07.2018 günlü müzekkeresinde belirtilen Küçükhisarlık Mahallesi 227 ada 9 parseldeki arsa vasıflı 716,70 m2 taşınmazın satışı.

3-Emlak İstimlak Müdürlüğü 03.07.2018 günlü müzekkeresinde belirtilen Bozkır Muhtarlar Derneği tahsis talebi.

4-Bozkır Devlet Hastanesi 03.07.2018 gün ve 755.99-E 784 sayılı yazısı ile Heliped alanın imar planında gösterilmesi talebi.

Yukarıda yazılı 4 adet konunun gündem dışı madde olarak görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-TAŞINMAZ MAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ :

            İlçemiz Sarıoğlan/Koçaş Mahallesi, Köyönü Mevkii, 235 ada, 1 parselde bulunan 641,4 m2 arsa vasıflı taşınmazın satışının yapılmasına izin verilmesine 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

            2-CUMHURİYET MAH. 52009 SK.NO:2’DE BULUNAN 30.30.U PAFTA 16 ADA             11 NOLU PARSEL KAT ARTIŞI TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Hikmet TAŞPINAR 25.06.2018 günlü dilekçesi ile Cumhuriyet Mahallesi 16 ada 11 no’lu parselinde 4 kat olan kat yüksekliğinin 5 kata yükseltilmesini talep etmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; talebin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

            3-DEMİRASAF MAH.341 ADA 8 NOLU PARSELDE KONUT YAPIMI       TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

Mustafa ÜZÜMAĞI ve Şirin OĞLAKÇI 26.06.2018 günlü dilekçesi ile Demirasaf Mahallesi 341 ada 8 no’lu parselinin park ve yol olarak istimlak alanında kaldığından konut yapımına açık hale getirilmesini talep etmektedirler.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; talebin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

            4-AYDINKIŞLA MAH.123 ADA 2 PARSELDE ARSANIN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNE             TAHSİS TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            Bozkır İlçe Müftülüğü 28.06.2018 gün ve 213 sayılı yazısı ile mülkiyeti Belediyemize ait Aydınkışla Mah.123 ada 2 parselde bulunan arsanın İmam evi yapılmak üzere Müftülük adına tahsis edilmesini talep etmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; talebin incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

            5-MEDAŞ TARAFINDAN TRAFO İMAR PLANI TEKLİFİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

İmar Komisyonu 02.07.2018 gün ve 04 no’lu kararında belirtilen, Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarih ve 48 nolu kararı ile imar komisyonumuza süre verilen konunun görüşülüp değerlendirilmesine geçildi.

            MEDAŞ 02.03.2018 tarihli dilekçesindeki “ Bozkır ilçesi, Sorkun/Güney Mahallesi, 174 ada, 1 no lu parselde Trafo İmar planı tadilatı ” teklifi konusunda Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğüne 23.05.2018 tarih ve E.990 Sayılı sorulan görüşün sonucu Kurumun 19.06.2018 tarih ve 57417367-120-433227 sayılı gelen görüş yazısında:

            "Yapılan incelemelerde, söz konusu taşınmazın mevcut veya tasarlanan herhangi bir projeleri içerisine girmediği ancak, parselin batı sınırından geçen Çarşamba Çayı'nın daha önceki yıllarda kuruluşları tarafından ıslah edilen Çağlayan Sorkun Taşkın kontrol tesisi olduğu tespit edilmiştir.

            Trafo imar planı tadilatı yapılması sırasında, Çağlayan Sorkun Kontrol Tesisinin servis yollarıyla beraber aynen muhafaza edilmesi ve parselin batı sınırından en az 5' m mesafede imar planı tasarrufunda bulunulmaması şartıyla parselin geri kalan kesimlerinde imar planı tadilatı yapılmasında DSİ 4.Bölge Müdürlüğünce herhangi bir sakınca görülmediği,...." belirtildiğinden bu görüş imar komisyonumuzca aynen benimsenmiş olup, sözkonusu talebin komisyondan geldiği gibi uygulanmasına oybirliğiyle karar verildi.

            6-KÜÇÜKHİSARLIK MAH. 227 ADA 9 PARSEL TAŞINMAZ SATIŞININ             GÖRÜŞÜLMESİ   :

            İlçemiz Küçükhisarlık Mahallesi, Tamış Mevkii, 227 ada, 9 parselde bulunan 716,70 m2 arsa vasıflı taşınmazın satışının yapılmasına izin verilmesine 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

            7-BOZKIR MUHTARLARI DERNEĞİ TAHSİS TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Emlak İstimlak Müdürlüğü 03.07.2018 günlü müzekkeresinde belirtilen Bozkır Muhtarlar Derneği tahsis talebi bulunmaktadır.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;Yukarı Mahalle, Fevzi Paşa Cad.412 ada 11 parsel, Öğretmenevi altında bulunan Bağımsız Bölüm No:21/101 adresindeki yaklaşık 15 m2 lik büro vasfındaki taşınmazın Bozkır Muhtarlar Derneğine aylık 100.00 TL bedelle 5 yıllığına 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereğince tahsis edilmesine ve protokol için Belediye Başkanı İbrahim GÜN’e yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            8-HELİPED ALANIN İMAR PLANINDA GÖSTERİLMESİ :

Bozkır Devlet Hastanesi 03.07.2018 gün ve 755.99-E 784 sayılı yazısı ile Hastane bahçesine yapılması planlanan Acil İniş Alanı (Heliped)’in imar planında gösterilmesi ve imar planına işlenmesini talep etmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan müzakereler sonucunda; talebin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

            9-DİLEK VE TEMENNİLER :

Başkan :Sayın Üyeler, 2018 yılı Temmuz ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2018 Ağustos ayı olağan meclis toplantımızın 02.08.2018 Perşembe günü saat 16:00 da yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

Meclis Başkanı                       Katip Üye                                 Katip Üye

             İbrahim GÜN                               Ayşe ÇALIŞKAN                      Musa YILDIZ

Yazdır e-Posta