The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2020 NİSAN OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 ARALIK II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 HAZİRAN II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2018/HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                              Karar Tutanak No       :10

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi :07.06.2018  

           KATILANLAR                       :                               KATILMAYANLAR       :      

           Başkan       :İbrahim GÜN                                 Üye       :Musa YILDIZ

            Üye           :Mehmet DEMİREL                             “         :Ahmet KELEŞ

              “              :Hüseyin BOZKURT                       “        :Mustafa AYDIN

               “               :Hayri AK                                                 “           :Mehmet GÜRHAN

               “               :Mustafa CANDAN                          “                    :Yusuf ER

   “               :Mehmet Ali SÖKE                                “         :Hikmet BALCI  

               “            :Ayşe ÇALIŞKAN                              “         :Filiz KILINÇEL DURU

               “             :Mehmet DÖNMEZ

               “             :Recep KUZEY

                  

Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2018/Haziran  ayı olağan meclis toplantımızın 2.birleşim 1.oturumunu açıyorum.

Meclis Üyelerimizden Mehmet GÜRHAN, Musa YILDIZ ve Ahmet KELEŞ dilekçeleri ile, 2018 Haziran ayı 2.birleşim olağan meclis toplantısına katılamayacağı için, bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Mehmet GÜRHAN, Musa YILDIZ ve Ahmet KELEŞ’in 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 07.06.2018 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

            1-DEMİRASAF MAH.342 ADA 12 VE 13 PARSELLERİN GELİŞME KONUT        ALANI OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

Ahmet ŞİMŞEK, İbrahim ŞİMŞEK ve Ayşe ŞİMŞEK dilekçeleri ile Demirasaf Mahallesi 342 ada 12 ve 13 no’lu parsellerinin imar planında Küçük Sanayi Alanı değil Gelişme Konut Alanı olarak işlenmesini talep etmektedirler.

Sözkonusu talep 04.06.2018 gün ve 50 no’lu meclis kararında imar komisyonuna havale edilmiş idi. Komisyon raporunda belirtildiği üzere; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince Şehir Plancısının; "Bozkır ilçesinin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Konya Büyükşehir Belediyesince onaylı olup söz konusu parseller ile süresinde ilgili bir itiraz bulunmamaktadır. İlgili plan tadilatı teklifinin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında yetkili olan Konya Büyükşehir Belediyesine yapılmasının uygun görüldüğü" görüşü imar komisyonumuzca benimsenmiş olup, meclisimizce komisyon kararının aynen kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            Başkan: Sayın Üyeler, 2018 yılı Haziran ayı II.Birleşim I.oturum olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddesinin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

            2018 Temmuz ayı olağan meclis toplantımızın 3 Temmuz 2018 Salı günü saat 15:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                         Katip Üye                                     Katip Üye

            İbrahim GÜN                               Ayşe ÇALIŞKAN                         Hüseyin BOZKURT

Yazdır e-Posta