The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2020 NİSAN OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 ARALIK II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 HAZİRAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2018/HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                 Karar Tutanak No     :09

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi :04.06.2018  

           KATILANLAR                       :                               KATILMAYANLAR       :      

           Başkan       :İbrahim GÜN                                  Üye   :Ahmet KELEŞ

             Üye            :Mehmet DEMİREL                         “     :Mustafa AYDIN

                “             :Mustafa CANDAN                                 “     :Mehmet GÜRHAN

                 “             :Hüseyin BOZKURT                    

               “             :Mehmet DÖNMEZ                        

                 “            :Hayri AK

           “           :Recep KUZEY                                     

   “             :Ayşe ÇALIŞKAN

   “             :Mehmet Ali SÖKE                          

               “             :Musa YILDIZ

               “           :Yusuf ER

                 “             :Hikmet BALCI

                 “             :Filiz KILINÇEL DURU

Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2018/Haziran ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 02.05.2018 gün ve 08 No’lu (Mayıs ayı I.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Mustafa AYDIN ve Mehmet GÜRHAN dilekçeleri ile, 2018 Haziran ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için, bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Mustafa AYDIN ve Mehmet GÜRHAN’ın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 04.06.2018 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-TAŞINMAZ MAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ :

            İlçemiz Sarıoğlan/Koçaş Mahallesi ve Kovanlık Mahallesinde bulunan Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı 11 adet parselin satışının yapılmasına izin verilmesine 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

MAHALLE ADI

MEVKİİ

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS NO

Y.ÖLÇ.M2

Sarıoğlan/Koçaş

Harmancık Arkası

Arsa

268

1

958,12

"

"

"

268

2

1626,34

"

"

"

268

3

1038,23

"

"

"

268

4

1033,82

"

"

"

268

5

1039,60

"

"

"

268

6

957,31

"

"

"

268

7

970,53

"

"

"

269

6

1461,14

Sarıoğlan

Kozağaç

"

264

1

998,57

Sarıoğlan/Koçaş

"

"

264

13

797,91

Kovanlık

Köyiçi

                         "

224

1

293,41

 

            2-KUZÖREN’İN MAHALLE OLMA TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            Sarıoğlan/Kuzören Mahallesinden Ali Merdan ŞENGÜL ile ekli listedeki mahalle sakinleri 18.04.2018 günlü dilekçeleri ile Kuzören’in Mahalle olmasını talep etmektedirler.

            Sözkonusu talep 02.05.2018 gün ve 43 no’lu meclis kararı ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup, komisyon raporuna göre; “03.05.2018 gün ve 854 sayılı yazımız ile İlçe Nüfus Müdürlüğüne Kuzören’in nüfus bilgisi sorulmuş olup, İlçe Nüfus Müdürlüğünün 04.05.2018 gün ve 661 sayılı yazısında Kuzören’de 425 kişinin ikamet ettiği tespit edilmiştir. Daha sonra yapılan inceleme neticesinde Konya Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Bozkır Şubesinde eski adreslerden yeni adreslere taşınmayan şahısların olduğu tespit edilerek eski adres kayıtlarında mevcut bulunan kişi sayısının bildirilmesi için 18.05.2018 gün ve 966 sayılı yazımızla Bozkır Nüfus Müdürlüğünden bilgi talep edilmiştir. İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün 21.05.2018 gün ve 764 sayılı yazısı ile 226 kişinin ikamet ettiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak toplamda 651 kişinin ikamet ettiği görülmektedir.  

            Kuzören 5393 sayılı Belediye Kanununun 9.maddesinde belirtilen nüfus kriterine sahip olduğundan, mahalle olma talebinin uygun olduğuna oybirliğiyle karar verildi.” denilmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;Plan Bütçe Komisyonumuzun raporunda belirtildiği üzere Kuzören’in yeterli nüfus yoğunluğuna sahip olduğu görüldüğünden, Sarıoğlan/Kuzören yeni adres kayıtlarında yer alan, 56021, 56022, 56023, 56024, 56025, 56026, 56027, 56028, 56029, 56030, 56031, 56032, 56033, 56034, 56035, 56036, 56037, 56038, 56039, 56040, 56041, 56042, 56043, 56087 nolu Sokak (Eski adres kayıtlarında Alaaddin Caddesi, Alaaddin Ara - Cami - Çam - Sivriyaka - Şekil - Çınar – Depo- Yasemin ve Seki Sokak) olarak tanımlanan Kuzören’in Sarıoğlan Mahallesinden ayrılarak 5393 sayılı kanunun 18.maddesinin (n) bendi gereğince 52.mahallemiz olarak kurulmasına oybirliğiyle karar verildi.

            3-MEDAŞ TARAFINDAN TRAFO İMAR PLANI TEKLİFİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            MEDAŞ 02.03.2018 tarihli dilekçesinde “ Bozkır ilçesi, Sorkun/Güney Mahallesi, 174 ada, 1 no lu parselde trafo imar planı tadilatı ” teklif etmektedir.

            Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince Şehir Plancısının ; "Bahse konu parselin Çarşamba Çayı kenarında bulunması sebebiyle Konya Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğünden alınacak kurum görüşünün gelmesinden sonra değerlendirilmesi gerekir." görüşü İmar Komisyonumuzca uygun görülmüş olup, kurum görüşü gelinceye kadar komisyonumuza süre verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            4-CUMHURİYET MAH.534 ADA 17 PARSELİN ASMA KAT TALEBİNİN             GÖRÜŞÜLMESİ:

            Mehmet CEYLAN 19.02.2018 günlü dilekçesi ile Bozkır İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 534 ada 17 nolu parseline 4 katlı bina yapacağından zemin kata asma kat talebinde bulunmaktadır.

                Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince Şehir Plancısının ; "Bozkır ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 534 ada, 17 no lu parsel maliki Mehmet CEYLAN’ın zemin kata asma kat talebi Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince yapılan incelemeye göre; Bozkır ilçesi imar planında yapılan revizyon imar planına göre söz konusu parsel konut altı ticaret alanı olarak belirlenmiştir.

            Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği :"MADDE 4; d) Asma kat: Zemin katı ticari olarak kullanılmayan konut alanları haricinde, zemin katta ait olduğu bağımsız bölümü tamamlayan ve bu bölümden bağlantı sağlanan, ait olduğu bağımsız bölümün 1/3’ünden az yapılamayan, iç yüksekliği 2.40 metreden az olmayan, yola bakan cephe veya cephelerde merdiveni de dâhil 3.00 metreden fazla yaklaşmayan katı (İmar planlarında konut alanı olarak gösterilen yerlerde aynı yol güzergâhındaki mevcut yapılaşmaya bakılarak asma kat yapılıp yapılamayacağına karar vermeye ilgili idare yetkilidir.), hükümlerine uyulması kaydıyla Şehir Plancısı olarak tarafımızca uygun görülmektedir" görüşü İmar Komisyonumuzca uygun görülmüş olup, komisyondan geldiği gibi talebin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

            5-DEMİRASAF MAH.342 ADA 12 VE 13 PARSELLERİN GELİŞME KONUT        ALANI OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

Ahmet ŞİMŞEK, İbrahim ŞİMŞEK ve Ayşe ŞİMŞEK dilekçeleri ile Demirasaf Mahallesi 342 ada 12 ve 13 no’lu parsellerin hissedarları olarak yapılan imar revizyonunda parsellerinin Küçük Sanayi Alanı olarak göründüğünü, bunun Gelişme Konut Alanı olarak değiştirilmesini talep etmektedirler.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görülme sonucunda; talebin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

            6-KİLDERE MAHALLESİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ TAHSİS       İPTALİ TABEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

Meclisimizce Kildere Mahallesi 118 ada 75 parsel 11.659,87 m2 tarla vasfındaki taşınmaz Kildere Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına 7 yıllığına yıllık 200.00 TL bedelle 01.03.2018 gün ve 25 sayılı karar ile tahsis edilmiş idi.

Kildere Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Adnan ÇİÇEK 07.05.2018 günlü dilekçesi ile tahsisin iptal edilmesini talep etmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görülme sonucunda; meclisimizce tahsis ile ilgili alınan 01.02.2018 gün ve 19 ile 01.03.2018 gün ve 25 no’lu kararların iptal edilerek Kildere Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına yapılan tahsisin kaldırılmasına oybirliğiyle karar verildi.

            7-S.S.BOZKIR TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ TAHSİS TALEBİNİN               GÖRÜŞÜLMESİ :

S.S.Bozkır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına Hüseyin DUMRU mülkiyeti Belediyemize ait Yukarı Mah.Fevzi Paşa Caddesi 21/103 no’lu işyerinin kooperatifin büro hizmetleri için kullanılmak üzere tahsisini talep etmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görülme sonucunda;Yukarı Mahalle, 412 ada 11 parsel, Öğretmenevi altında bulunan Bağımsız Bölüm No:21/103 adresindeki yaklaşık 15 m2 lik büro vasfındaki taşınmazın S.S.Bozkır Tarımsal Kalkınma Kooperatifine aylık 50.00 TL bedelle 5 yıllığına 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereğince tahsis edilmesine oybirliğiyle karar verildi. Fakat kooperatifçe 1 yıl içerisinde herhangibir faaliyet gösterilmezse tahsisin iptal edilmesine ve protokol için Belediye Başkanı İbrahim GÜN’e yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            8-İLAN REKLAM VERGİSİNİN 2 TAKSİT ÖDENMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Konya Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün 16.05.2018 tarih ve E.13081 sayılı yazısında; Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulunca (YOİKK), Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu Eylem Planında yer alan “Belediyelerce alınan Çevre Temizlik Vergisi ve İlan Reklam Vergisinin birlikte alınması” konulu eylem gereğince;yıllık beyan edilen İlan Reklam Vergisinin ödeme döneminin, işyerlerine ait ÇTV ödeme dönemi ile birleştirilmesi yönünde belediye meclisi kararı alınması istendiğinden, 2019 yılından geçerli olmak üzere İlan Reklam Vergilerinin 2 taksit halinde 1.taksiti Mayıs ayı sonu, 2.taksiti Kasım ayı sonu olmak üzere alınmasına oybirliğiyle karar verildi.

            9-DİLEK VE TEMENNİLER :

Başkan : Sayın Üyeler, 2018 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2018 Haziran ayı olağan meclis toplantımızın II.Birleşiminin 07.06.2018 Perşembe günü saat 11:00’de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

Meclis Başkanı                       Katip Üye                                 Katip Üye

             İbrahim GÜN                               Ayşe ÇALIŞKAN                      Musa YILDIZ

Yazdır e-Posta