The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2020 NİSAN OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 ARALIK II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 MAYIS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2018/MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                 Karar Tutanak No       :08

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi :02.05.2018  

           KATILANLAR                       :                               KATILMAYANLAR       :      

           Başkan       :İbrahim GÜN                                Üye   :Mehmet DEMİREL

             Üye             : Mustafa CANDAN                               “     :Mustafa AYDIN

                 “             :Hüseyin BOZKURT                     “     : Mehmet GÜRHAN

               “             :Mehmet DÖNMEZ                       

                 “            :Hayri AK

              “              :Recep KUZEY                                    

   “              :Ayşe ÇALIŞKAN

   “              :Mehmet Ali SÖKE                          

   “               :Ahmet KELEŞ

               “               :Musa YILDIZ

               “            :Yusuf ER

               “             :Hikmet BALCI

                 “             :Filiz KILINÇEL DURU

Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2018/Mayıs ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 02.04.2018 gün ve 06 No’lu (Nisan ayı I.Birleşim I.Oturum) ile 05.04.2018 gün ve 07 No’lu (Nisan ayı II.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanakları üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanaklarda maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Mustafa AYDIN ve Mehmet GÜRHAN dilekçeleri ile, 2018 Mayıs ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için, bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Mustafa AYDIN ve Mehmet GÜRHAN’ın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 02.05.2018 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

            1-2017 YILI KESİN HESABININ GÖRÜŞÜLMESİ :

Başkan : Sayın Üyeler, Belediyemiz 2017 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvellerini karara bağlayacağız. Kesin Hesap Cetvellerini sizlere okuyup gerekli izahat verilecektir. Kesin hesap cetvelleri ile ilgili açıklamalar yapılmış olup, rakamlar aşağıda gösterilmiştir.

A)2017 YILI GELİR KESİN HESAP CETVELİ

VERGİ GELİRLERİ

 

   989.196,04

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GEL.

 

2.289.932,15

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

 

163.128,24

DİĞER GELİRLER

 

9.350.192,23

SERMAYE GELİRLERİ

1.724.850,55

 

2017 YILI GELİRLERİMİZ TOPLAMI

 

14.517.299,21

 

 

          B)2017 YILI GİDER KESİN HESAP CETVELİ

       FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE

GENEL KAMU HİZMETLERİ     

  

2.979.938,97

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ.                          

478.569,15

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER  

7.411.072,57

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

 

2.128.574,11

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ.  

4.356.973,20

 

2017 YILI GİDERLERİMİZ TOPLAMI

 

17.355.128,00

                       

       EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE                                        

PERSONEL GİDERLERİ

2.258.274,01

 

SOSYAL GÜVENLİK KUR.DEVLET PİRİMLERİ

 

351.120,42

MAL VE HİZMET ALIMLARI

 

11.851.955,02

FAİZ GİDERLERİ

 

242.748,73

CARİ TRANSFERLER       

 

125.722,10

SERMAYE GİDERLERİ

2.525.307,72

 

2017 YILI GİDERLERİMİZ TOPLAMI

 

17.355.128,00

             Değerli Üyeler, Kesin Hesap üzerinde yukarıda açıklama yapılmıştır. Hesap Cetvelleri üzerinde görüşü olan arkadaşlar görüşlerini belirtebilirler. Üyelerin, Hesap ve Cetveller üzerinde görüşlerinin bulunmadığını beyan etmeleri üzerine ve Hesap üzerindeki görüşmelerin de tamamlanması ile oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda;   2017 Mali Yılı İdari Kesin Hesap Cetvellerinin yukarıda açıklandığı üzere Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi ile 5393 sayılı yasanın 18/ b maddesi gereğince oy birliği ile kabulüne karar verildi.

2-TAŞINMAZ MAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ :

            Taşınmaz satışlarının önümüzdeki meclis toplantılarında görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

            3-KUZÖREN’İN MAHALLE OLMA TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            Sarıoğlan/Kuzören Mahallesinden Ali Merdan ŞENGÜL ile ekli listedeki mahalle sakinleri 18.04.2018 günlü dilekçeleri ile Kuzören’in Mahalle olmasını talep etmektedirler.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görülme sonucunda; talebin incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

            4-MEDAŞ TARAFINDAN TRAFO İMAR PLANI TEKLİFİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

İlçemiz Sorkun/Güney Mahallesi 174 ada 1 parselde MEDAŞ tarafından trafo imar planı teklifi bulunmaktadır.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görülme sonucunda; talebin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

            5-CUMHURİYET MAH.534 ADA 17 PARSELİN ASMA KAT TALEBİNİN             GÖRÜŞÜLMESİ:

            Mehmet CEYLAN 19.02.2018 günlü dilekçesi ile Bozkır İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 534 ada 17 nolu parseline 4 katlı bina yapacağından zemin kata asma kat talebinde bulunmaktadır.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görülme sonucunda; talebin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

            6-DİLEK VE TEMENNİLER :

Başkan : Sayın Üyeler, 2018 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2018 Haziran ayı olağan meclis toplantımızın 04.06.2018 Pazartesi günü saat 15:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

Meclis Başkanı                       Katip Üye                              Katip Üye

           İbrahim GÜN                               Ayşe ÇALIŞKAN                     Musa YILDIZ

Yazdır e-Posta