The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2018 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 TEMMUZ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 HAZİRAN II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 HAZİRAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2017 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2017/AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                               Karar Tutanak No       :12

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi :01.08.2017  

                                                                                    

           KATILANLAR                       :                                 KATILMAYANLAR       :   

             Meclis Başkanı     :İbrahim GÜN                                Üye :Musa YILDIZ

             Üye                   :Mehmet DEMİREL                          

                 “                   :Hayri AK

                 “                     :Hüseyin BOZKURT                    

                 “                     :Mustafa CANDAN              

               “                     :Recep KUZEY                    

                 “                    :Mehmet GÜRHAN

           “                    :Yusuf ER                                    

   “                    :Ayşe ÇALIŞKAN

   “                     :Mehmet Ali SÖKE                          

               “                     :Ahmet KELEŞ

               “                    :Mehmet DÖNMEZ

               “                     :Filiz KILINÇEL DURU

               “                   :Hikmet BALCI

               “                     :Mustafa AYDIN

  

Başkan:Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2017/Ağustos ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 03.07.2017 gün ve 10 No’lu (Temmuz ayı I.Birleşim I.Oturum) ile 06.07.2017 gün ve 11 No’lu (Temmuz ayı II.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanaklarda maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Musa YILDIZ dilekçesi ile, 01.08.2017 günlü meclis toplantısına katılamayacağı için, bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Musa YILDIZ’ın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 01.08.2017 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Başkan:Sayın Üyeler, gündeme geçmeden önce aşağıda yazılı 1(bir) adet konunun gündeme ilave edilerek görüşülmesini talep ediyorum.

1-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 01.08.2017 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere; mülkiyeti belediyemize ait Cumhuriyet Mah.İsmet İnönü Cad.No:10 da bulunan 533 ada 1 parseldeki hizmet binasının içindeki odalardan 4 adedini KOSKİ Genel Müdürlüğü Koski 9.Bölge Bozkır Şube Müdürlüğüne, 2 adedini Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına, 1 adedini Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ilaçlama ekiplerine, 1 adedini Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Bozkır Adres Bilgi Bürosuna tahsis edilmesini talep etmektedir.

Yukarıda yazılı bir adet konunun gündem dışı madde olarak görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

               

                1-TAŞINMAZ MAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ : (Üçpınar Mah.1749 parsel, Bağyurdu Mah.3052 parsel, Yukarı Mah.460 ada 1 ve 2 parseller)

            Plan Bütçe Komisyonu 27.07.2017 gün ve 07 nolu kararı ile Üçpınar Mahallesi 1749 parselde bulunan 1 katlı kargir köy odası ve arsasının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde satışının yapılması uygun bulunmuştur.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; mülkiyeti Belediyemize ait Üçpınar Mahallesi, 1749 parsel, Kasabaiçi Mevkiinde bulunan, 104,00 m2, 1 katlı kargir köy odası ve arsasının satışının yapılmasına izin verilmesine 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

            Bağyurdu Mahallesi 3052 parsel ile Yukarı Mahalle 460 ada 1 ve 2 parseller üzerinde bulunan taşınmazların satışı meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

            Bağyurdu Mahallesi, 3052 parsel, Köyiçi Mevkiinde bulunan 108,00 m2, kerpiç oda ve kahvehane niteliğindeki, 25/36 hissesi Belediyemize ait olan taşınmazın satışının yapılmasına izin verilmesine 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

            Mülkiyeti Belediyemize ait Yukarı Mahalle, 460 ada 1 parsel, Seydişehir yolu Mevkiinde bulunan 960,47 m2, çocuk bahçesi niteliğindeki ve Yukarı Mahalle 460 ada 2 parsel, Seydişehir yolu Mevkiinde bulunan 1.323,60 m2, bahçe niteliğindeki taşınmazların satışının yapılmasına izin verilmesine 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince oyçokluğu ile karar verildi. Filiz KILINÇEL DURU ve Hikmet BALCI çekimser oy kullanmıştır.

           

2-HİSARLIK MAH.150 ADA 194 VE 199 NOLU PARSELLERDE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

            Ali ATAĞAN 03.07.2017 günlü dilekçesi ile, Bozkır İlçesi Hisarlık Mahallesinde 150 ada 194 ve 199 nolu parsellerinin parka isabet etmesi nedeniyle, inşaat yapabilmek için imar planında değişiklik talep etmektedir.

       Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3-DEMİRASAF MAH.320 ADA 7, 8, 9 PARSELLERDE KAT ARTIŞI TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            Ayşe YAVUZ ŞAHİN 25.07.2017 günlü dilekçesi ile, Bozkır İlçesi Demirasaf Mahallesinde 320 ada 7, 8 ve 9 nolu parsellerinin 4 kat görünen planın 5 kat yoğunluk artışı olarak plan tadilatı yapılmasını talep etmektedir.

       Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

4-KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) TAHSİS TALEPLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 01.08.2017 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere; Cumhuriyet Mah.İsmet İnönü Cad.No:10 da bulunan 533 ada 1 parseldeki hizmet binasının içindeki odalardan 4 adedini KOSKİ Genel Müdürlüğü Koski 9.Bölge Bozkır Şube Müdürlüğüne, 2 adedini Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına, 1 adedini Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ilaçlama ekiplerine, 1 adedini Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Bozkır Adres Bilgi Bürosuna tahsis edilmesini talep etmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mah.İsmet İnönü Cad.No:10 da bulunan 533 ada 1 parseldeki hizmet binasının zemin katında bulunan ekli krokide belirlenmiş şekliyle

*3 adeti 15,50 m2, 1 adeti 14,70 m2 olan toplam 4 adet odanın Koski 9.Bölge Bozkır Şube Müdürlüğü hizmetinde kullanılmak üzere KOSKİ Genel Müdürlüğüne,

*Her biri 15,50 m2 olan 2 adet odanın Bozkır İtfaiyesi hizmetinde kullanılmak üzere Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına,

*11,09 m2 olan 1 adet odanın Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ilaçlama ekipleri hizmetinde kullanılmak üzere Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına,

*23,90 m2 olan 1 adet odanın Bozkır Adres Bilgi Bürosu hizmetinde kullanılmak üzere Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına, hizmet binamızın yıllık yakıt, elektrik ve su giderlerinin 1/3’ i KOSKİ Genel Müdürlüğü, 1/3’i Konya Büyükşehir Belediyesi, 1/3’i Bozkır Belediyesince ödenmek kaydıyla 10 yıllığına tahsisinin yapılmasına 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

KOSKİ Genel Müdürlüğü adına 05.06.2014 gün - 46 nolu ve 03.07.2014 gün – 61 nolu meclis kararları ile alınan Kule Meydanındaki işyerlerine ait tahsis kararlarının iptaline oybirliğiyle karar verildi.

5-DİLEK VE TEMENNİLER :

Başkan: Sayın Üyeler, 2017 yılı Ağustos ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

            2017 Eylül ayı olağan meclis toplantımızın 6 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 15:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                               Katip Üye                             Katip Üye

İbrahim GÜN                          Ayşe ÇALIŞKAN                 Mehmet GÜRHAN

                                   

Yazdır e-Posta