The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2018 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 TEMMUZ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 HAZİRAN II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 HAZİRAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2017 TEMMUZ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2017/TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                              Karar Tutanak No       :11

                                                                                              Karar Tutanak Tarihi :06.07.2017  

KATILANLAR                       :                                KATILMAYANLAR       :    

Başkan   :İbrahim GÜN                                                     Üye     : Yusuf ER

Üye       :Mehmet DEMİREL                                      

   “         :Hayri AK                                                  

               “         :Hüseyin BOZKURT                                 

   “         :Mustafa CANDAN

   “         :Mehmet GÜRHAN

   “          :Recep KUZEY

   “         :Ayşe ÇALIŞKAN

   “         :Mehmet Ali SÖKE

   “         :Ahmet KELEŞ

   “         :Musa YILDIZ

   “         :Mehmet DÖNMEZ

   “         :Filiz KILINÇEL DURU

               “         :Hikmet BALCI

               “         :Mustafa AYDIN

Başkan: Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2017/Temmuz ayı olağan meclis toplantımızın II.Birleşim I.oturumunu açıyorum.

Gündeme geçmeden önce aşağıda yazılı bir adet konunun gündeme ilave edilerek görüşülmesini talep ediyorum.

1-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 04.07.2017 günlü müzekkeresinde belirtilen mülkiyeti belediyemize ait Üçpınar Mah.1749 nolu parselde bulunan taşınmazın satışının yapılması talebi.

Yukarıda yazılı bir adet konunun gündem dışı madde olarak görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-T.C.KONYA 2.İDARE MAHKEMESİNİN 2016/391 ESAS VE 2017/893 NO’LU KARARI GEREĞİNCE ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA KURULUNUN YENİDEN OLUŞTURULMASININ GÖRÜŞÜLMESİ:

Plan Bütçe Komisyonu 05.07.2017 gün ve 04 no’lu kararı görüşüldü. T.C.Konya 2.İdare Mahkemesi’nin 2016/391 Esas ve 2017/893 No’lu Kararı gereğince, Çiftçi Malları Koruma Kurulunun yeniden kurulması için seçimin yapılmasına geçildi.

Bozkır Ziraat Odası Başkanlığının 06.07.2017 gün ve 2017/20 sayılı yazılarında Ziraat Odası Meclis Üyelerinin isimleri bildirilmiştir. Ziraat Odası Başkanı Ali Köse ve beraberindeki 16 meclis üyesinin katılımıyla oylamanın yapılmasına geçiyoruz. Oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Yapılan gizli oylamada;

Çiftçi Malları Koruma Meclisi Asil Üyeliğine oy çokluğu ile;

1-Mevlüt ALTUNER 20 oy

2-Hasan AKIN           15 oy

3-Murat YAPICI       18 oy

4-İbrahim MANCIR  18 oy

5-İsmail ŞAHİN         19 oy alarak seçilmiştir.

Çiftçi Malları Koruma Meclisi Yedek Üyeliğine oy çokluğu ile;

1-Ahmet TAŞ                           18 oy

2-İbrahim HARMANKAYA 18 oy

3-Ramazan AKDAĞ               18 oy

4-Mehmet BAŞER                   16 oy

5-Mehmet Ali TAŞ                   18 oy alarak seçilmiştir.

Murakabe Heyeti Asil Üyeliğine oy çokluğu ile ;

1-Ali ÖZTÜRK                     19 oy

2-Mehmet CANBAZ             19 oy

3-Ali ÇİÇEK                         19 oy

4-Eyyüp TÜMTÜRK             19 oy

5-Mevlüt COŞKUN              19 oy alarak seçilmiştir.

Murakabe Heyeti Yedek Üyeliğine oy çokluğu ile ;

1-Lütfü ÇETİN                      18 oy

2-Mehmet KARATAŞ          18 oy

3-Seyfullah İNCE                  18 oy

4-Nuri ÇAKMAKÇI             17 oy

5-Salih ARI                            16 oy alarak seçilmiştir.

2-DÜĞÜN SALONU ÜCRETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Plan Bütçe Komisyonumuzun 05.07.2017 gün ve 05 nolu kararı ile; Belediyemize ait Belediye Yeni Düğün Salonu ve Kapalı Pazar yerinde Düğün yeri olarak kullanılan yerlerde yapılacak olan Düğün, Kına, Nişan, Nikâh vb. Merasimlerde alınacak olan Kira Bedeli günlük KDV Hariç 600 (Altı yüz Türk Lirası) olarak belirlenmesine, Belediye Yeni düğün salonunda nikâh için gündüz kiralanması durumunda günlük KDV Hariç 300 TL (Üç yüz Türk Lirası) olarak belirlenmesine, Belediye düğün salonunda bulunan malzemelerden Masaların Kiralanmak istenmesi durumunda 1 Adet masa kiralama ücretinin KDV hariç 3 TL (Üç Türk Lirası) olarak belirlenmesine, Belediye düğün salonunda bulunan malzemelerden Sandalye Kiralanmak istenmesi durumunda 1 Adet sandalye kiralama ücreti KDV Hariç 1 TL ( Bir Türk Lirası) olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Plan Bütçe Komisyonu kararı aynen kabul edilmiş olup, bu karara ek olarak kiralanacak olan masa ve sandalyelerin imza karşılığı tutanakla teslim edilip alınmasına ve eksik veya kırık olarak teslim edilen her sandalye için 20 TL (KDV Hariç), her masa için 40 TL (KDV Hariç) alınmasına oybirliğiyle karar verildi.

3-TÜGVA YER TAHSİSİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Plan Bütçe Komisyonumuzun 05.07.2017 gün ve 06 nolu kararı ile; Belediyemize ait işyerlerinden uygun bir yer tespit etmek üzere Emlak istimlak Müdürlüğü ile istişare edilerek uygun yer bulunulmasına uygun yer tespit edilinceye kadar ek süre istenmesine karar verilmiştir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Plan Bütçe Komisyonuna ek süre verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

4-ÜÇPINAR MAH.1938 NOLU PARSELDEKİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            Nazlı Derin'in 22.06.2017 tarihli dilekçesinde: 'Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi, 1938 nolu parselin imar planı değişikliğini dilekçe ekinde sunduğunu, konunun belediye meclisinde görüşülmesini' talep etmektedir.                      

         Söz konusu imar planı değişikliği Şehir Plancısının uygun görüş raporunda: 'Bu bölgede parsellerin durumu incelendiğinde 15 metrelik imar yolunun parselleri yapılaşamaz hale getirdiğinden yolu plan değişikliği yapılarak 12 m düşürülmesi uygun bulunmuştur. Yolun 12 m düşürülmesi sonucu parseller inşaat yapılabilecek hale gelecektir.' Görüşü imar komisyonumuzca benimsenmiş olup, imar planı değişikliği imar komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İmar Komisyonu kararının aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

5-HİSARLIK MAH.105 ADA 70 PARSELDEKİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

            Ali Yiğit'in 15.06.2017 tarihli dilekçesinde: 'Hisarlık Mahallesi, N28 C07 C3C pafta, 105 ada, 70 nolu parselde imar planı değişikliğini dilekçe ekinde sunduğunu, konunun belediye meclisinde görüşülmesini' talep etmektedir.

Söz konusu imar planı değişikliği Şehir Plancısının uygun görüş raporunda: ‘Planlama alanı, Konya ili, Bozkır ilçesi, Hisarlık Büyük mahallesi, 105 ada 70 parselin bulunduğu bölgede imar yolları ve imar adaları yeniden düzenlenerek plan değişikliği yapılması uygun bulunmuştur. Yapılacak düzenlemeyle 10 m lik imar yolu batıya doğru kaydırılması ve mevcut yapılaşmalar ve parseller dikkate alınarak imar adaları yeniden düzenlenmesi uygun bulunmuştur.' Görüşü imar komisyonumuzca da belirlenerek imar planı değişikliği uygun görülmüştür.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İmar Komisyonu kararının aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

6-DEMİRASAF MAH.29 ADA 21 PARSELDEKİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            Recep Demirbaş 15.06.2017 dilekçesinde: 'ilçemiz Demirasaf Mahallesinde bulunan 30.30.K pafta, 29 ada, 21 nolu parselinden yol geçtiğini, arsasında kullanım alanı kalmadığını, yolun kaldırılarak veya yerinin değiştirilerek mağduriyetinin giderilmesini' talep etmektedir.

Söz konusu talebin Şehir Plancısının görüşü ve imar komisyonumuzun yapmış olduğu teknik inceleme ve değerlendirme neticesine göre: 'Bahse konu parselin doğu cephesinde kuzey-güney hattını yani Demirasaf Caddesi ile Kızılca Caddesi mezbaha yolunu bağlayan 7 m lik imar yoludur. Ayrıca bu yolun doğu cephesinde bulunan konutları belirtilen caddelere bağlayan bağlantı yolu olduğu görülmüştür. Bu sebeplerden yolun kaldırılması veya yerinin değiştirilmesi mümkün gözükmemektedir. Belediyemizin şuan ki imar planı revizyon çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmaların bitmesine müteakip uygulanacak imar uygulamaları esnasında talebin incelemeye alınmasının daha uygun olacağı imar komisyonumuzca benimsenmiştir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İmar Komisyonu kararının aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

7-HİSARLIK MAHALLESİNE SELÇUKLU BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILACAK OLAN DÜĞÜN SALONU İÇİN BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.07.2017 tarihli: 'İlçemize bağlı Hisarlık Mahallesinde, Bozkır Belediyesi tüzel kişiliğine ait 101 ada, 1 nolu parselde Selçuklu Belediyesi ile Bozkır Belediyesi arasında kardeş belediyeler kapsamın da Selçuklu Belediyesi tarafından düğün salonu yapımı planlanmaktadır.

Söz konusu projenin yapılmasına dönük imar planına uygun hale getirmek amacıyla Nazım ve Uygulama İmar planı değişikliğinin Konya Büyükşehir Belediyesince yapılması ve söz konusu projenin Selçuklu Belediyesi ile yapılacak protokollerde Belediye Başkanı İbrahim GÜN'e yetki verilmesi için Bozkır Belediye Meclisinde görüşülüp değerlendirilmesi gerektiği' müzekkeresi imar komisyonumuzca benimsenerek uygun görülmüştür.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İmar Komisyonu kararının aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

8-ÜÇPINAR MAH.1749 NOLU PARSELDE BULUNAN TAŞINMAZIN SATIŞI TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Mustafa ÖZÇELİK’in 28.06.2017 tarihli dilekçesi ile; mülkiyeti Belediyemize ait Üçpınar Mah. 1749 nolu parselde harabe durumda bulunan kargir köy odası vasfındaki taşınmaz günümüz şartlarında köy odası vasfını kaybetmesi ve harabe olması nedeniyle satışının yapılmasını talep edilmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

           

            Başkan: Sayın Üyeler, 2017 yılı Temmuz ayı II.birleşim I.oturum olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

            2017 Ağustos ayı olağan meclis toplantımızın 1 Ağustos 2017 Salı günü saat 13:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                     Katip Üye                                      Katip Üye

             İbrahim GÜN                                 Ayşe ÇALIŞKAN                         Musa YILDIZ

Yazdır e-Posta