The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2018 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 TEMMUZ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 HAZİRAN II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 HAZİRAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2017 TEMMUZ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2017/TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                               Karar Tutanak No       :10

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi :03.07.2017  

                                                                                    

           KATILANLAR                       :                                 KATILMAYANLAR       :   

             Meclis Başkanı     :İbrahim GÜN                                 Üye : Yusuf ER        

            Üye                   :Mehmet DEMİREL                          “     : Hikmet BALCI

                “                     :Recep KUZEY    

                 “                     :Musa YILDIZ                              

                 “                     :Hüseyin BOZKURT            

               “                     :Mehmet DÖNMEZ               

                 “                    :Mehmet GÜRHAN

           “                    :Hayri AK                                    

   “                    :Ayşe ÇALIŞKAN

   “                     :Mehmet Ali SÖKE                          

               “                     :Ahmet KELEŞ

               “                     :Filiz KILINÇEL DURU

               “                     :Mustafa CANDAN

                 “                     :Mustafa AYDIN

  

Başkan:Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2017/Temmuz ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 05.06.2017 gün ve 08 No’lu (Haziran ayı I.Birleşim I.Oturum) ile 08.06.2017 gün ve 09 No’lu (Haziran ayı II.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanaklarda maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Yusuf ER ve Hikmet BALCI dilekçeleri ile, 03.07.2017 günlü meclis toplantısına katılamayacağı için, bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Yusuf ER ve Hikmet BALCI’nın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 03.07.2017 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Başkan:Sayın Üyeler, gündeme geçmeden önce aşağıda yazılı 3(üç)) adet konunun gündeme ilave edilerek görüşülmesini talep ediyorum.

1-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 23.06.2017 günlü müzekkeresinde belirtilen İlçemiz Karabayır mahallesindeki tarla vasfındaki 110/8,129/15,129/3,140/113 nolu Ada ve taşınmazların satışı talebi,

2-İmar Müdürlüğü’nün 03.07.2017 günlü müzekkeresinde belirtilen İlçemiz Hisarlık mahallesinde, Bozkır Belediyesi tüzel kişiliğine ait 101 ada, 1 no’lu parselde Selçuklu Belediyesi ile Bozkır Belediyesi arasında kardeş belediyeler kapsamında Selçuklu Belediyesi tarafından Düğün Salonu yapımı talebi.

3-Belediye Başkanının ; Belediye Meclisinin 2017 Temmuz Gündemindeki 1.Maddesi ; Çiftçi Malları Koruma Kurulunun Yeniden oluşturulması için Meclisin II:birleşiminde yapılacak toplantısında 1.madde görüşmelerinin kamera ile kayıt altına alınması talebi.

Yukarıda yazılı üç adet konunun gündem dışı madde olarak görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

           

            1-T.C.KONYA 2.İDARE MAHKEMESİ’NİN 2016/391 ESAS VE 2017/893 NO’LU KARARI GEREĞİNCE ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA KURULUNUN YENİDEN OLUŞTURULMASININ GÖRÜŞÜLMESİ :

       T.C.Konya 2.İdare Mahkemesi’nin 2016/391 Esas ve 2017/893 No’lu Kararı gereğince,Çiftçi Malları Koruma Kurulunun yeniden kurulması gerekmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

               2-ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA BAŞKANLIĞINA YAPILMIŞ OLAN İŞYERİ VE ARAÇ TAHSİSİ KARARLARININ İPTALİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

                      T.C.Konya 2.İdare Mahkemesi’nin 2016/391 Esas ve 2017/893 No’lu Kararı gereğince,Çiftçi Malları Koruma Kurulunun yeniden kurulması gerekmektedir. Bu nedenle Ç.M.K.Başkanlığı adına alınan 07.04.2016 gün ve 54 no’lu ve 01.06.2016 gün ve 76 no’lu işyeri ve araç tahsisi ile ilgili meclis kararlarının iptaline oybirliğiyle karar verildi.

               3-OTOBÜS TAŞIMACILIĞI VE ÜCRETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

               6360 sayılı yasa gereğince taşımacılık işleri Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğundan 08.06.2017 gün ve 61 nolu ücret tarifelerinin görüşülmesi ile ilgili meclis kararının B-OTOBÜSLER maddesinin iptaline oybirliğiyle karar verildi.

               4-DÜĞÜN SALONU ÜCRETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

5-TÜGVA YER TAHSİSİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            6-NAKİT KREDİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 03.07.2017 tarihli Belediye Başkanlığına vermiş olduğu müzekkeresinde belirtildiği üzere; Belediyemiz harcama birimlerinin yaptığı harcamalar sonrası nakit yokluğundan ödenemeyen 1.577.500,00 TL piyasaya borcu bulunmaktadır. Belediyemizin piyasaya olan borçlarını ödemek üzere 5393 Sayılı Kanunun 18/d Maddesi gereğince Çeşitli Bankalardan 1.560.000,00 TL (Bir Milyon Beş Yüz Altmış Bin Türk Lirası) Nakit Kredi talep edilmesine; Çekilecek olan Kredi için 5393 Sayılı Kanunun 68. Maddesinin e bendi gereği, İçişleri Bakanlığından onay alınmasına ve borçlanma ile ilgili tüm işlemler için Belediye Başkanı İbrahim GÜN’ e yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            7-İLLER BANKASINDAN YATIRIM AMAÇLI KREDİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

            Fen İşleri Müdürlüğü’nün 03.07.2017 tarihli müzekkeresinde belirtildiği üzere; İlçemize bağlı Belde Belediyesi iken Mahalleye dönüşen 10 Adet mahallemizde alt yapı çalışmaları yapılması ve tamamlanıyor olması sebebiyle bozulan yol kaplamalarının yapılması, ham ve stabilize yolların daha modern ve vatandaşlarımızın konforlu hale getirilmesi gerekmektedir. Bu işlerin yapılabilmesi için Belediye bütçemiz yetersiz kalmaktadır. Belediye hizmetlerinin aksamadan vatandaşa sunulabilmesi açısından bahse konu alt yapı işleri yapımı için, 5393 Sayılı Kanunun 18/d maddesi gereğince İller Bankasından 4.710.000,00.-TL(Dörtmilyonyediyüzonbin) Kredi talep edilmesine; borçlanma ile ilgili tüm işlemler için Belediye Başkanı İbrahim GÜN’ e yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            8-ÜÇPINAR MAH.1938 NOLU PARSELDEKİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

       Nazlı DERİN 22.06.2017 günlü dilekçesi ile, Bozkır İlçesi Üçpınar Mahallesinde 1938 nolu parselinde inşaat yapabilmek için imar planında değişiklik talep etmektedir.

       Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

            9-HİSARLIK MAH.105 ADA 70 PARSELDEKİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

       Ali YİĞİT 15.06.2017 tarihli dilekçesi ile Bozkır İlçesi, Hisarlık mahallesi N28C07C3C pafta, 105 ada, 70 parselinde inşaat yapabilmek için imar planında değişiklik talep etmektedir.

             Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

            10-DEMİRASAF MAH.29 ADA 21 PARSELDEKİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

       Recep DEMİRBAŞ 15.06.2017 tarihli dilekçesi ile Bozkır İlçesi Demirasaf Mahallesi, 30.30.K pafta, 29 ada, 21 parselinde inşaat yapabilmek için imar planında değişiklik talep etmektedir.

             Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi

11-TAŞINMAZ MAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ   :

           Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karabayır Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı 4 adet parselin satışının yapılmasına izin verilmesine 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

MAHALLE ADI

MEVKİİ

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS NO

Y.ÖLÇ.M2

Karabayır

Yun(Büyükbahçe)

Tarla

129

3

   733,38

“         “              

Tarla

129

15

   245,38

Babuccuyeri

Tarla

140

113

1.392,74

 

Köyiçi

Tarla

110

8

2.802,43

12-HİSARLIK MAH.SELÇUKLU BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILACAK OLAN DÜĞÜN SALONU İÇİN BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.07.2017 tarihli müzekkeresinde belirtildiği üzere “İlçemize bağlı Hisarlık mahallesinde Bozkır Belediyesi tüzel kişiliğine ait 101 ada, 1 nolu parselde Selçuklu Belediyesi ile Bozkır Belediyesi arasında kardeş belediyeler kapsamında Selçuklu Belediyesi tarafından Düğün salonu yapımı planlanmaktadır.

Konu Meclisimizce görüşüldü.Yapılan görüşme sonucunda; İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

13-MECLİS GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞMESİNİN KAMERA İLE KAYIT ALTINA ALTINA ALINMASININ GÖRÜŞÜLMESİ.

Belediye Meclisinin 2017 Temmuz Gündemindeki 1.Maddesi ; Çiftçi Malları Koruma Kurulunun Yeniden oluşturulması için Meclisin II:birleşiminde yapılacak toplantısında 1.madde görüşmelerinin 5393 sayılı Kanunun 20.Maddesi son bendi gereğince kamera ile kayıt altına alınmasına Meclisimizin oy birliğiyle karar verildi.

Başkan: Sayın Üyeler, 2017 yılı Temmuz ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2017 Temmuz ayı olağan meclis toplantımızın 2. Birleşiminin 6 Temmuz 2017 Perşembe günü saat 17:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                               Katip Üye                            Katip Üye

İbrahim GÜN                          Ayşe ÇALIŞKAN                 Musa YILDIZ

                                   

Yazdır e-Posta